2017 Faaliyet Raporu
2017 YILINDA ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sermayenin 500.000.000.- TL artırılarak 5.600.000.000.- TL’ye çıkarılması kararı Banka’nın 9 Haziran 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. Sermaye artışı ve buna bağlı olarak Esas Sözleşme’nin ilgili maddesinde yapılan değişiklik 11 Temmuz 2017 tarihinde tescil edilmiş, 14 Temmuz 2017 tarih ve 9367 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir. Bu çerçevede, Esas Sözleşmenin ilgili maddesi aşağıda belirtilen şekilde güncellenmiştir.

 

6.Maddenin Eski Hali:

Sermaye:
Madde 6- Banka’nın sermayesi 5.100.000.000.-Türk Lirası olup, bunun tamamı Hazine’ye aittir. 5.000.000.000.-Türk Lirası olan eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa 100.000.000.-Türk Lirası tutarında artırılan sermayenin 28.000.000.-Türk Lirası geçmiş yıllar kârından karşılanmış, 72.000.000.-Türk Lirası ise nakit ve muvazaadan ari olarak Hazine tarafından taahhüt edilmiş ve tamamı tescil tarihinden önce ödenmiştir.

6. Maddenin Yeni Hali:

Sermaye:
Madde 6- Banka’nın sermayesi 5.600.000.000.- Türk Lirası olup, bunun tamamı Hazine’ye aittir. Sermaye, her biri 1 Türk Lirası itibari değerde 5.600.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır. 5.100.000.000.- Türk Lirası olan eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa 500.000.000.- Türk Lirası tutarında artırılan sermaye nakit ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve tamamı tescil tarihinden önce ödenmiştir.