2017 Faaliyet Raporu
GENEL MÜDÜR’ÜN DEĞERLENDİRMESİ

Ziraat Bankası, küresel jeopolitik ve finansal dengelerin belirleyici olduğu günümüz konjonktüründe, her türlü piyasa koşulunda daha iyiye ulaşmanın aracı olarak gördüğü değişimi etkin bir şekilde kullanmaya ve Türkiye için artan oranda katma değer üretmeye odaklıdır.


%28 BANKAMIZIN NAKDİ KREDİLERİ %28 ARTIŞ GÖSTERİRKEN, TOPLAM KREDİLERLE SAĞLADIĞIMIZ FİNANSMAN 394 MİLYAR TL OLMUŞTUR.

Türkiye’nin en önemli aktiflerinden biri olan Ziraat Bankası, ülkemizin kalkınmasına destek olacak şekilde kaynak sağlamak ve bu kaynakları en doğru alanlara kullandırmak çerçevesinde, 434 milyar TL bilanço büyüklüğü ile bankacılık faaliyetlerine devam etmektedir.

2017 yılında da katma değeri yüksek yatırımları destekleyerek kredilerde yakaladığımız ivmeyi sürdürdük.
2017 yılında nakdi kredilerimiz %28 artış gösterirken toplam kredilerle sağladığımız finansman 394 milyar TL olmuştur. Bu çerçevede, 2017 yılında küçük ve orta ölçekli işletmelere kullandırdığımız kredilere ve konut kredilerine ağırlık verdik.

Tarım kredilerimizin büyüklüğü 52 milyar TL’ye ulaştı. Yeni iş modelimizle tarım değer zincirinin doğru kurulması yoluyla, tarımın sanayileşmesi amaçlı çabalara katkıda bulunmayı sürdürüyoruz.

KGF destekli kredilerde, tabana yaygın bir kullandırım stratejisi izledik ve en fazla sayıda işletmeye finansman desteği verdik. Küçük ve orta ölçekteki işletmelere kullandırdığımız KGF teminatlı krediler 20 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu kredi faslından hali hazırda yaklaşık 110 bin müşterimize kredi kullandırmış durumdayız.

Sektörün konut kredilerinde kaydedilen artışın yarısından fazlasını kullandırmış olan Bankamız, konut kredilerindeki sektör payını yaklaşık %25 seviyesine ulaştırmış bulunmaktadır. Ziraat Bankası, 2017 yılında sektörde kullandırılan konut kredilerinin yarısından fazlasını tek başına kullandırmıştır.

Banka kartını ve kredi kartını tek bir kartta sunacak şekilde tasarladığımız “Bankkart” 2018 yılı ilk çeyreğinde müşterilerimizin kullanımına sunulacaktır. Kısa-orta vadede, banka kartındaki pazar liderliğimizi sürdürmeye ve kredi kartı markamızı platform haline dönüştürme çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Bireysel ve KOBİ gibi tabana yaygın kredilerin yanı sıra ülkemizin ve hatta dünyanın en önemli ve en büyük projelerinin finansmanını da sağlayan yapılanmamızı her geçen gün geliştiriyoruz. 3. Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Gebze-İzmir Otoyolu gibi önemli projeleri finanse ettik. Bazıları faaliyete geçen bu projelerin yanı sıra yeni projelerin finansmanında da yer almayı hedefliyoruz.

Tabana yaygın mevduatımızı daha da genişletirken, yurt dışından kaynak sağlamaya devam ediyoruz. 2017 yılında, 1,1 milyar ABD doları seviyesindeki sendikasyon kredimizi yeniledik. 5 ve 6 yıl vadeli olmak üzere 2 yeni eurobond ihracı ile 1,1 milyar ABD doları tutarında yeni kaynak temin ettik. Uluslararası finansal kuruluş ve bankaların yanı sıra Çin’den 600 milyon ABD doları kaynak sağladık.

Dijital bankacılık alanındaki yatırımlarımızı genişleterek müşterilerimize daha hızlı ve daha güvenli hizmet vermeyi amaçlıyoruz.
Yurt içinde 1.759 şube ile en yaygın şube ağına sahibiz. Verimlilik ve etkinliklerini artırmakta olduğumuz şubelerimizden hizmet sunarken, dijital bankacılık çerçevesinde şube dışı kanallarımızı da geliştirmeyi sürdürüyoruz. Müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını birçok kanaldan akıllı bir altyapıyla sağlayarak finansal hizmetlere erişim kolaylığı sunmayı hedefliyoruz. Sektördeki en yaygın ATM ağının sahibi olarak bu alanda da lider bankayız. Devam eden internet ve mobil bankacılık yatırımlarımız sayesinde operasyonel verimliliğimizi artırarak bankacılık sektöründe rekabetin güçlenmesini sağlama çabamızı sürdürüyoruz.

BANKA KARTINI VE KREDİ KARTINI TEK BİR KARTTA SUNACAK “BANKKART” 2018 YILI İLK ÇEYREĞİNDE MÜŞTERİLERİMİZİN KULLANIMINA SUNULACAKTIR.

Hizmet sunduğumuz coğrafyalarda etkinlik ve verimliliğimizi artırarak yurt dışı organizasyonumuzu büyütmeye devam edeceğiz.
Yeniden yapılandırdığımız iş modelimizi, yurt dışı hizmet ağımızda da sunduğumuz hizmetlere başarılı bir şekilde yansıtıyoruz. Gürcistan’da faaliyet göstermekte olan şubelerimizi sermayesinin tamamı Bankamıza ait olmak üzere, JSC Ziraat Bank Georgia unvanıyla iştirak bankaya çevirdik. Özbekistan iştirakimizle ilgili stratejik bir adım attık ve Ekim ayında ortağımızın %50 payını alarak %100 Ziraat Bankası sahipliğinde ve Ziraat Bank Uzbekistan JSC adı ile faaliyetlerimize devam ediyoruz. Öncelikle var olduğumuz yerlerdeki etkinlik ve verimliliğimizi artırarak fırsat gördüğümüz coğrafyalarda yer almaya ve yurt dışı organizasyonumuzu büyütmeye devam edeceğiz.

Geçmişten gelen gücümüzü müşterilerimizin desteğiyle pekiştirerek, sektörün en başarılı bankası olma özelliğimizi gelecek yıllara da taşıyoruz.
Bankamız, bugüne kadar göstermiş olduğu başarıyı, bundan sonra da artırarak sürdürme kararlılığındadır. Bunu yaparken, müşterilerine daha iyi hizmet veren, daha verimli, reel sektöre ve ekonomiye daha fazla katkı sağlayan, yeni ürünler ve hizmetlerin öncüsü olan ve ekonomideki gelişmelerin paralelinde kararlar alan bir banka olmaya devam edecektir.

Başarılarımızda hiç kuşkusuz en büyük paya sahip olan çalışanlarımızın özverili katkıları ile müşterilerimizin bize duyduğu güven, Ziraat Bankası’nın yeni hedeflerine ulaşmasında en büyük motivasyon kaynağıdır. Bu vesileyle kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum.

HÜSEYİN AYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür