2017 Faaliyet Raporu
154 YILDIR, DAHA FAZLASINI YAPMAKTAN VAZGEÇMEDEN GELECEĞE DEĞER ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ.

Etkin yönetimBANKA’NIN GİDER KALEMLERİNİN ETKİN YÖNETİMİ VE MALİYET AVANTAJLARI SAĞLANMASI AMACIYLA OLUŞTURULAN KURUMSAL GİDER YÖNETİMİ MODÜLÜNE, GİDER SÜREÇLERİNE YÖNELİK YENİ UYGULAMALAR EKLENMİŞTİR.

Ziraat Bankası, başarı hikâyelerine 2017 yılında da farklı alanlarda yenilerini ekleyerek değişim/gelişim yolculuğuna ve hem ülkemiz hem de dünya için değer üretmeye devam etmiştir.

Değişim/gelişim projelerini kurumsal iş süreçlerine entegre eden ve tüm personelinin desteği ile sürdüren Ziraat Bankası, müşterileri ve çalışanlarının hayatlarını kolaylaştırmak üzere birçok yeniliği uygulamaya almıştır.

Banka 2017 yılında; şubeleri, şube dışı kanalları, finansal şirketleri, yurt dışındaki iştirak bankaları ve yurt dışı şubeleri aracılığıyla sunduğu hizmetleri, müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına ve teknolojinin sunduğu esnekliklere uygun olarak yenilemeye odaklanmıştır.

Ziraat Bankası’nın 2017 yılı yol haritası temel stratejik hedefler doğrultusunda şekillenmiş, projeler bütün çalışanların katılımıyla hayata geçirilmiştir.

1. Müşteri Odaklı Güçlü Bilanço: Banka bilançosu daha fazla müşteri ve reel sektör odaklı hale gelirken, verimlilik prensipleri doğrultusunda gider kalemleri yüksek teknoloji kullanımı ile optimize edilmektedir.
Ziraat Bankası’nın kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında; 2016 yılında ABD doları ve Avro cinsinden temin edilen sendikasyon kredisi 2017 yılında 278 milyon ABD doları ve 706,5 milyon Avro olmak üzere toplamda 1 milyar 50 milyon ABD doları tutarı ile yenilenmiştir. Ayrıca borçlanma vadesinin uzatılmasına yönelik kaynak yönetimi stratejisi kapsamında da; 600 milyon ABD doları tutarında, 5 yıl vadeli Eurobond ihracı gerçekleştirmiştir.

KOBİ’lerin finansmanı için Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ile 2017 yılında 100 milyon Avro’luk bir kredi anlaşması daha imzalanmıştır.

Çin’de yerleşik Kamu Kalkınma Bankası “China Development Bank” ile toplam 600 milyon ABD doları, üç yıl vadeli ve uygun maliyetli kredi imkanı için anlaşmaya varmış olan Banka, kredinin 200 milyon ABD doları tutarındaki ilk dilimi için sözleşme imzalamıştır. Kalan 400 milyon ABD dolarlık ikinci dilimin ise 2018 yılı ilk çeyreğinde kullanılması planlanmaktadır.

Kredi riskinin Basel 3 İçsel Derecelendirmeye (IRB) dayalı yaklaşımla yönetilmesine yönelik devam eden altyapı çalışmalarının, 2018 yılının ikinci yarısında tamamlanması hedeflenmektedir.

Banka’nın gider kalemlerinin etkin yönetimi ve maliyet avantajları sağlanması amacıyla oluşturulan kurumsal gider yönetimi modülüne, gider süreçlerine yönelik yeni uygulamalar eklenmiştir.

2. Müşteri Odaklı İş Modeli: Ziraat Finans Grubu müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlayan hizmet modeli ile değer yaratan, sürdürülebilir ilişkiler tesis etmeye odaklıdır.
Ziraat Bankası, 2017 yılında da müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak üzere, özelleştirilmiş ürün ve hizmetler geliştirmeye, kanallarını müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmeye devam etmiştir. Müşterilerin ihtiyaçlarını anlayarak çözümler üretmek üzere 2017 yılında da her bir müşteri segmentine özel yeni ürünler, hizmetler ve süreçler geliştirilmiştir.

Kurumsal segment Ziraat müşterilerine yönelik olarak; risk notu bazlı müşteri özelinde otomatik fiyatlama yapısı kurulmuştur. Nakit yönetimi ürünlerinin geliştirilmesi projelerine 2017 yılında da devam edilmiş ve Akaryakıt Tahsilat Sistemi devreye alınmıştır.

KOBİ’lere uygun koşullarda işletme sermayesi finansmanı sağlamak amacıyla “Girişimciye Değer Kredisi” sunulmuştur. Ayrıca KOSGEB ile yapılan protokol kapsamında, ülkemizde yaşanan doğal afetlerden etkilenen işletmelere finansal destek sunmaya yönelik “KOSGEB Acil Destek Kredisi” ile KOBİ’lerin ekonomiye olan katkıları desteklenmiştir.

Tarımsal işletmelerin modernizasyonu, verimlilik ve kârlılıklarının artırılması ve kırsal alanda sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yönetilmekte olan IPARD Programı kapsamında müşterilere finansman desteği sunulmuştur.

2,5 ton altınZİRAAT BANKASI ARACILIĞIYLA MÜŞTERİLERE SUNULAN “ALTIN TAHVİLİ VE ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI” ÜRÜNLERİ İLE YASTIK ALTINDA ATIL DURUMDA BULUNAN 2,5 TON ALTIN EKONOMİYE KAZANDIRILMIŞTIR.

Bireysel müşterilerin tasarruflarının değerlenerek artırılmasına katkı sağlamak amacıyla; Banka iştiraki Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.’ye ait olan; 18-25 yaş arasındaki genç müşterilere sunulmak üzere “Gençlere BES” ve Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Sistemi (OKS) kapsamında çalışanlara yönelik “Zümrüt BES Planı” ürünleri geliştirilmiştir.

Hazine Müsteşarlığı tarafından ilk kez çıkarılan “Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası” ürünleri Ziraat Bankası aracılığıyla müşterilere sunulmuştur. Yastık altında atıl durumda bulunan altınların ülke ekonomisine kazandırılmasının amaçlandığı ihraç ile birlikte 2,5 ton altın toplanmıştır.

Müşterilerin dijital kanallardan işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde yapmalarını sağlamak üzere şube dışı kanallara yapılan yatırımlara devam edilmiştir. Bu kapsamda; bütün şube dışı kanallarda ortak bir deneyim sunmak üzere kanal önyüzlerinin yenilenmesi çalışmaları yürütülmüştür. Kurumsal müşterilere yönelik kurumsal internet şubesinin ve kurumsal mobil şubenin yenileme çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca mobil bankacılığa ilişkin bireysel ve kurumsal işlem setleri geliştirilerek müşterilerin hizmetine sunulmuştur.

Ziraat Bankası müşterilerinin internet şubesi üzerinden sıklıkla karşılaştıkları problemleri hızlı ve etkin bir şekilde çözmek üzere canlı chat uygulaması hayata geçirilmiştir. Ziraat ATM’lerinden QR Kod ile Para Çekme/Yatırma İşlemi çalışmaları tamamlanmış, mobil uygulamanın yüklü olduğu tüm akıllı cep telefonları aracılığı ile herhangi bir karta ihtiyaç duymadan, güvenli ve hızlı bir şekilde para çekme/yatırma işlemi gerçekleştirme imkanı sağlanmıştır.

Müşteri memnuniyetinin ve sunulan hizmet kalitesinin artırılması amacıyla, Ziraat Bankası Çağrı Merkezi’ne 2017 yılı içerisinde önemli yatırımlar yapılmıştır.

2017 yılı içerisinde, Ziraat Bankası tarafından satışa çıkarılan araçlara, Banka internet sitesinden ulaşılabilmesi ve e-ihale yöntemi ile satışa sunulabilmesi olanağı sağlanmıştır.

Müşteri memnuniyetinin ve sunulan hizmet kalitesinin artırılması amacıyla, Ziraat Bankası Çağrı Merkezi’ne 2017 yılı içerisinde önemli yatırımlar yapılmıştır.

3. Süreç Mükemmeliyeti: Ziraat Bankası müşterilerinin ve çalışanlarının hayatını kolaylaştırmak üzere süreçlerini iyileştirmeye, verimlilik odaklı iş modeli ile değer üretmeye devam etmektedir.
Kullandığı kaynakların ülkemiz ve dünyamız için öneminin farkında olan Ziraat Bankası, değer üretmek üzere harcanan her bir kaynaktan elde edilen tasarrufun gelecek nesillere aktarılacağının da bilincindedir. Banka, sürdürülebilirlik prensiplerini iş süreçlerine entegre etmeye, çevre ve insan odaklı iş ve projelerde yer almaya devam etmektedir. Bu kapsamda 2017 yılında yayımlanan 2016 Sürdürülebilirlik Raporu, Minyatür Sanatı kullanılarak hazırlanmıştır.

İş süreçlerinde verimlilik ve sürekli iyileştirme odaklı bir model kullanan Ziraat Bankası, 2017 yılında da süreç iyileştirmeleri ve şube operasyonel süreçlerinin merkezileştirilmesi çalışmalarını sürdürmüş, 5 yıldır aynı disiplin ile yürüttüğü bu çalışmalarından 4.500 adam iş yükünden tasarruf elde etmiş, çalışanların daha yüksek katma değer sağlayan işlere yönlendirilmesini sağlamıştır. Operasyonel işlemlerin merkezileşmesi çalışmaları doğrultusunda çok sayıda işlem merkeze alınmıştır.

Bu kapsamda;

  • İpotek tesis ve tescil işlemleri için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında entegrasyon sağlanarak, şubelerce yürütülen işlemler merkeze alınmıştır.
  • Teminat Mektubu/Referans Mektubu/Teminat Mektubu Vade Uzatımı gibi teyit işlemleri merkezileştirilmiştir.
  • Kredi kullandırımlarının merkezden yapılmasına yönelik çalışmalar 2017 yılı itibarıyla tamamlanmış ve kurumsal nakdi kredilerin merkezden kullandırımı işlemlerine başlanmıştır.
  • İştirakler tarafından yapılan belirli operasyonel işlemler, Operasyon Merkezi tarafından yapılmaya başlanmıştır.
  • Belge optimizasyonu sağlamak ve merkezi arşiv altyapısını oluşturmak üzere barkodlu belge üretim altyapısına geçiş sağlanmıştır.
  • Banka ile Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) arasında entegrasyon sağlanmıştır.
  • Gelir İdaresi Başkanlığı ve TÜBİTAK tarafından ortak yürütülen E-Tahsilat Projesi’ne ilişkin entegrasyon çalışmalarına başlanmıştır.

Ziraat Bankası veri merkezinin yenilenmesine yönelik çalışmalar 2017 yılında tamamlanmış ve tüm taşımalar hiçbir kesinti yaşanmadan yapılmıştır. Sunucu erişim kapasiteleri 10 kat artırılan, Veri Merkezi, “Uptime Tier III Tesis” ve “Uptime Tier III Tasarım” sertifikalarını almıştır.

4. Modern Altyapı Sistemleri: Ziraat Bankası, süreçlerini teknoloji yoğun hale getirmek üzere modern altyapı yatırımlarını sürdürmektedir.
Hizmet modelini ve iç süreçlerini teknoloji yoğun olarak yenileyen Ziraat Bankası, önemli teknoloji yatırımlarına 2017 yılında da devam etmiştir.

Modern ve çevik iş süreçlerinin geliştirilmesi ve dijital işgücünün oluşturulması amacıyla; insanı taklit ederek rutin iş süreçlerini yürüten ve basit kararlar veren yazılımlar olarak tanımlanan Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) teknolojisini Banka’nın süreçlerine entegre etmek üzere çalışmalar başlatılmıştır.

2014 yılı içinde Banka veri merkezinin yenilenmesine yönelik başlatılan çalışmalar 2017 yılında tamamlanmış ve tüm taşımalar hiçbir kesinti yaşanmadan yapılmıştır. Sunucu erişim kapasiteleri 10 kat artırılan, yangın, güvenlik ve sismik izleme sistemleri ile donatılan ve %100 havadan havaya doğal soğutma sistemleri ile minimum enerji tüketimi sağlayan Veri Merkezi, “Uptime Tier III Tesis” ve “Uptime Tier III Tasarım” sertifikalarını almıştır.

RPAMODERN VE ÇEVİK İŞ SÜREÇLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DİJİTAL İŞGÜCÜNÜN OLUŞTURULMASI AMACIYLA; ROBOTİK SÜREÇ OTOMASYONU (RPA) TEKNOLOJİSİNİ SÜREÇLERE ENTEGRE ETMEK ÜZERE ÇALIŞMALAR BAŞLATILMIŞTIR.

Bankacılık yazılımının değiştirilmesine yönelik 2016 yılında başlatılan çalışmalar, 2017 yılında da aynı heyecan ve artan bir hızla devam etmiştir. Mevcut Fin@rt uygulaması ile entegre kullanılan Ziraat Finans Uygulaması’nda kullanıcılar, ayrı bir uygulamaya girdiklerinin farkında olmadan çalışma zamanlarının önemli bir bölümünü hem altyapısı hem de tasarımı yenilenmiş ekranlar ile gerçekleştirmektedirler. 2019 yılında tamamlanması planlanan yeni bankacılık yazılımı ile yıllık 550 adam iş gücünün otomasyona alınması hedeflenmektedir.

Siber güvenlik yatırımları da 2017 yılında önemli bir gündem maddesi olmuştur. Bu kapsamda; gelişmiş yeni nesil zararlı yazılımların tespit edilmesi ve engellenmesi, network tehdit izleme sistemlerinin kurulması, mobil uygulama güvenliğinin sağlanması çalışmaları devam etmektedir. Tüm tehditlerin tespit edilerek önceden belirlenmiş süreçler dahilinde müdahale edilmesi ve sürekli izlemenin yapılması amacıyla gerekli donanım ve yazılım tedarikleri sağlanmıştır.

Kurumsal mimari çatısı altında iş, uygulama mimarileri ve teknolojik altyapı entegrasyonunun etkin bir şekilde oluşturulmasını sağlamak üzere başlatılan Kurumsal Mimari Yönetişim Projesi tamamlanmıştır. İş mimarisi ve BT mimarisinin iş stratejileri doğrultusunda hizalanmasında ve yatırım süreçlerinde karar-destek aracı olarak kullanılacak meta model oluşturulmuş, kurumsal mimari süreçleri iş birimleri ve teknoloji şirketi süreçlerinde uygulamaya alınmıştır.

Ziraat Bankası, birçok farklı alanda gerçekleştirdiği yenilik ve fark oluşturan projeleriyle hem sektöre hem de kendi gelişimine katkı sağlamaktadır.

5. Gelişen Organizasyon: Hizmet kalite ve seviyemizi artırmak üzere en değerli aktifimiz çalışanlarımız ile birlikte gelişmeye devam ediyoruz.
Sahada olduğu gibi genel müdürlük birimlerinde de verimlilik odaklı çalışma anlayışının yerleştirilmesi amacıyla, genel müdürlük birimleri için performans sisteminin hayata geçirilmesi çalışmalarına 2017 yılı içerisinde başlanmıştır. Bu kapsamda birimlerin hayatı kolaylaştıran projeleri, inovatif çözümleri ve mevcut iş süreçlerindeki kalite odaklı çalışmaları değerlendirilmeye alınacaktır.

Ziraat Bankası, çalışanlarını geleceğin bankacılığına hazırlamak amacıyla, sürekli öğrenme odaklı iş ortamlarının oluşturulması çalışmalarını sürdürmektedir. 2017 yılında Eğitim Yönetim Sistemi’ne Banka iştiraklerinin de entegrasyonu sağlanarak tüm eğitim yönetiminin merkezden yürütülmesi çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca, öğrenmeyi keyifli hale getirerek kolaylaştıran ve kalıcı kılan eğitim yöntemlerinden biri olan “Oyunlaştırma” da eğitim yöntemi olarak kullanılmaya başlanmıştır.

İdeal işverenZİRAAT BANKASI, GLOBAL ARAŞTIRMA ŞİRKETİ UNIVERSUM VE HBR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “İDEAL İŞVEREN ARAŞTIRMASI 2017” SONUÇLARINA GÖRE GEÇEN YIL OLDUĞU GİBİ BU YIL DA ÇALIŞILACAK EN İYİ ŞİRKETLER ARASINDA YER ALMIŞTIR.

Ziraat Bankası, birçok farklı alanda gerçekleştirdiği yenilik ve fark oluşturan projeleriyle hem sektöre hem de kendi gelişimine katkı sağlamaktadır. Banka, her yıl olduğu gibi 2017 yılında da aldığı uluslararası ödüller ile kurumsal değerini artırmaya devam etmiştir.

Dünya genelinde 1.000’den fazla projenin yarıştığı, The London Institute of Banking and Finance tarafından düzenlenen “Financial Innovation Awards 2017” ödüllerinde Ziraat Bankası; istatistik ve coğrafi bilgi sistemlerinin bankacılık alanında kullanılarak disiplinler arası bilgi üretimi gerçekleştiren Şube Lokasyon Analizi Uygulaması ile “Yenilikçi Veri Kullanımı ve Uygulamaları” kategorisinde “En İyi Banka” ödülüne layık görülmüştür.

Ziraat Bankası Operasyon Merkezi, “Global Banking & Finance Awards 2017” ödüllerinde “En İyi Operasyon Merkezi İnovasyon Projesi Türkiye 2017” ödülünü almıştır.

Ziraat Bankası, global araştırma şirketi Universum ve HBR tarafından yürütülen “İdeal İşveren Araştırması 2017” sonuçlarına göre geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çalışılacak en iyi şirketler arasında yer almıştır. Ayrıca Banka, “Türkiye’nin Lovemark’ları 2017” araştırmasında, araştırmaya katılan her dört kişiden birinin aklına gelen ilk banka olarak, Türkiye’nin en sevilen banka markası olmuştur.

Dünyanın saygın uluslararası iş ödülleri programı olan Stevie Awards’da Ziraat Bankası, “Yılın Kurumsal İletişim Departmanı”, “Yılın Sponsorluk Kampanyası”, “Halkla İlişkiler-Video”, “En İyi Faaliyet Raporu” “En İyi İç Motivasyon Etkinliği” kategorilerinde toplam 5 ödül almıştır.

Ziraat markasından hizmet alan müşterilere entegre finansal çözümler sunmak ve Grup ortak hedefleri doğrultusunda iş süreçlerini tasarlamak amacıyla “Ziraat Finans Grubu” yapılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

6. Ziraat Finans Grubu: Ziraat müşterisinin finansal ihtiyaçlarını bir bütün olarak karşılamak amacıyla iştirak bankalarımız, yurt dışı şubelerimiz, finansal şirketlerimiz ile entegre çözümler üretmeyi sürdürüyoruz.
Ziraat markasından hizmet alan müşterilere entegre finansal çözümler sunmak ve Grup ortak hedefleri doğrultusunda iş süreçlerini tasarlamak amacıyla “Ziraat Finans Grubu” yapılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda tüm ortak şirketler ile operasyonların merkezileştirilmesi ve entegre ürün tasarımlarına yönelik çalışmalar, 2017 yılında önemli bir gündem maddesi olmuştur.

Ziraat Sigorta, Ziraat Hayat & Emeklilik ve Ziraat Yatırım şirketleri ile entegrasyon ve operasyonel süreçlerin tek merkezden yürütülmesi çalışmaları tamamlanmış; TOKİ konut, iş yeri, DASK sigortaları ve Ziraat Yatırım hesap açılış ve güncellemeleri, Banka’nın operasyon merkezi tarafından gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

Ziraat Finans Grubu kurumsal imaj prensipleri doğrultusunda, müşterilere ortak deneyim sunmak üzere yurt içi ve yurt dışı iştiraklerin kurumsal web sitelerinin revizyonu çalışmaları devam etmektedir.

İştirak şirketlerin işe alma süreçleri merkezileştirilmiş, söz konusu sürecin merkezi olarak yürütülmesine başlanmıştır. 2017 yılında Gruba 255 yeni çalışan katılmış, Grup şirketlerinin kariyer ve ücret yönetim prensiplerinin standartlaştırılması çalışmaları tamamlanmıştır.

Gürcistan2017 YILINDA GÜRCİSTAN’DAKİ ŞUBE STATÜSÜNDEKİ YAPILANMA YENİ BİR BANKAYA DÖNÜŞEREK JSC ZİRAAT BANK GEORGIA KURULMUŞTUR.

Ziraat Finans Grubu’nun ortak iletişim dili olan Türkçe’yi tüm yurt dışı çalışanların öğrenmesini sağlamak üzere uluslararası dil eğitimi uygulamaları ile Türkçe eğitimleri verilmeye başlanmıştır.

Tüm iştirak şirketleri ve yurt dışı şubelerde devam eden teknoloji yatırımları kapsamında, bankacılık yazılımlarının yenilenmesi çalışmaları, Ziraat Teknoloji danışmanlığında, yerel çözümlerden de yararlanılarak sürdürülmektedir.

2017 yılında Gürcistan’daki şube statüsündeki yapılanma yeni bir bankaya dönüşerek JSC Ziraat Bank Georgia kurulmuştur. Ziraat Bankası’nın sermaye payı %100’e yükseltilen Özbekistan’daki iştirak banka, 2018 yılından itibaren faaliyetlerine Ziraat Bank Uzbekistan JSC olarak devam etmeye başlamıştır.

2018’de kurulması planlanan Ürün İhtisas Borsası A.Ş.’ye %3 oranında ortak olunması konusunda çalışmalar tamamlanmıştır.