2017 Faaliyet Raporu
31 ARALIK 2013 - 31 ARALIK 2017 ÖZET BİLANÇO VE GELİR TABLOSU

(Milyon TL)

AKTiFLER

2013

2014

2015

2016

2017

Likit Aktifler

29.067

32.340

40.983

43.069

48.571

Menkul Değerler Cüzdanı

62.798

64.563

64.871

69.066

72.019

Krediler

111.048

141.915

186.813

232.644

298.258

İştirakler, Bağlı ve Bir. Kon. Ed. Ort.

1.298

1.631

2.655

4.312

5.312

Maddi Duran Varlıklar

1.050

4.684

4.842

5.315

5.241

Diğer Aktifler

2.269

2.468

2.684

3.356

4.874

Toplam

207.530

247.600

302.848

357.761

434.275

 

 

 

 

 

 

PASİFLER

2013

2014

2015

2016

2017

Mevduat

141.735

153.255

186.469

223.019

266.384

Para Piyasaları

24.571

31.781

43.086

47.212

56.258

Alınan Krediler

8.559

14.608

19.543

22.817

29.065

İhraç Edilen Menkul Kıymetler

2.637

4.219

5.288

6.833

12.757

Fonlar

4.036

5.426

5.931

6.021

6.031

Karşılıklar

3.958

4.758

5.161

6.053

8.519

Diğer Pasifler

3.666

5.013

5.825

7.424

8.251

Özkaynaklar

18.367

28.540

31.546

38.382

47.010

Toplam

207.530

247.600

302.848

357.761

434.275

 

 

 

 

 

 

GELİR TABLOSU

2013

2014

2015

2016

2017

Faiz Gelirleri

14.370

18.165

22.050

27.291

35.463

Faiz Giderleri

6.631

9.558

11.542

13.342

18.561

Net Faiz Gelirleri

7.739

8.607

10.509

13.948

16.902

Net Ücret Komisyon Gelirleri

959

1.077

1.300

1.643

2.217

Temettü Gelirleri

321

192

213

259

285

Ticari Kâr/Zarar (Net)

-198

-70

-166

-188

-814

Diğer Faaliyet Gelirleri

1.048

911

1.340

1.555

1.378

Faaliyet Gelirleri Toplamı

9.868

10.717

13.196

17.217

19.968

Kredi ve Diğer Alacaklar Karşılığı

1.828

1.443

1.421

3.345

3.191

Diğer Faaliyet Giderleri

3.661

4.095

5.208

5.303

6.490

Vergi Öncesi Kâr

4.379

5.179

6.568

8.569

10.287

Vergi Karşılığı

1.048

1.128

1.405

1.993

2.347

Net Dönem Kâr/Zararı

3.330

4.051

5.162

6.576

7.940