2017 Faaliyet Raporu
RASYOLAR

(%)

SERMAYE

2016

2017

Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu

14,5

15,2

Özkaynak/Toplam Aktifler

10,7

10,8

Özkaynak/(Toplam Aktifler+Gayrinakdi Krediler)

8,8

8,9

Özkaynak/(Mevduat+Mevduat Dışı Kaynaklar)

12,8

12,9

 

 

 

AKTİF KALİTESİ

2016

2017

Nakdi Krediler/Toplam Aktifler

65,0

68,7

Takipteki Krediler (Brüt)/Nakdi Krediler

1,8

1,6

Takipteki Krediler (Brüt)/(Gayrinakdi Krediler+Nakdi Krediler)

1,3

1,2

Nakdi Kredi/Mevduat

104,3

112,0

YP Aktifler/YP Pasifler

108,0

92,3

 

 

 

LİKİDİTE

2016

2017

Likit Aktifler/Toplam Aktifler

12,0

11,2

Likit Aktifler/(Mevduat+Mevduat Dışı Kaynaklar)

14,4

13,3

 

 

 

KÂRLILIK

2016

2017

Net Kâr/Ortalama Toplam Aktifler

2,0

2,0

Net Kâr/Ortalama Özkaynaklar

18,7

18,3

 

 

 

GELİR-GİDER YAPISI

2016

2017

Faiz Gelirleri/Faiz Giderleri

204,5

191,1

Faiz Dışı Gelirler/Faiz Dışı Giderler

40,4

34,7

Toplam Gelirler/Toplam Giderler

138,3

135,8

Faiz Gelirleri/Toplam Gelirler

88,2

91,0

Faiz Dışı Gelirler/Toplam Gelirler

11,8

9,0

Faiz Giderleri/Toplam Giderler

59,6

64,7

Faiz Dışı Giderler/Toplam Giderler

40,4

35,3