2017 Faaliyet Raporu
BAŞLICA FİNANSAL GÖSTERGELER

Ziraat Bankası, 2017 yılında da sürdürülebilir ve kârlı büyüme stratejisi doğrultusunda piyasadaki güçlü konumunu geliştirmeye devam etmiş; müşterilerine sunduğu değer önerisini yenilikçi ürün ve hizmetleriyle daha da pekiştirmiştir.

(Milyon TL)

2016

2017

Değişim Oranı (%)

Likit Aktifler ve Bankalar

43.069

48.571

12,8

Menkul Değerler Cüzdanı

69.066

72.019

4,3

Nakdi Krediler

232.644

298.258

28,2

Mevduat

223.019

266.384

19,4

Mevduat Dışı Kaynaklar

76.862

98.080

27,6

Özkaynaklar

38.382

47.010

22,5

Faiz Gelirleri

27.291

35.463

29,9

Faiz Giderleri

13.342

18.561

39,1

Net Dönem Kâr/Zararı

6.576

7.940

20,7

Toplam Aktifler

357.761

434.275

21,4


Ziraat Bankası’nın Sektör Payları

Sektör Payı (%)

2016

2017

Toplam Aktifler

13,1

13,3

Menkul Değerler Cüzdanı

18,8

17,2

Nakdi Krediler

13,0

13,8

Mevduat

14,4

14,8

Mevduat Dışı Kaynaklar

11,1

11,2

Özkaynaklar

12,8

13,1Ziraat Bankası’nın Sektör PaylarıZiraat Bankası Ortaklık Yapısı

Banka’nın tek hissedarı T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı iken, Bakanlar Kurulu’nun, 24 Ocak 2017 tarih ve 2017/9756 sayılı kararname eki kararı ile Banka hisselerinin tamamı Türkiye Varlık Fonu’na devredilmiş olup, hisse devri, 18 Eylül 2017 tarihi itibarıyla Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil edilmiş, 21 Eylül 2017 tarih ve 9413 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının, Banka’da pay sahipliği bulunmamaktadır.