2017 Faaliyet Raporu
ZİRAAT BANKASI YÖNETİM KURULUMUHARREM KARSLI

Yönetim Kurulu Başkanı

 

1959 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Aynı fakültede Para-Banka bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1965-1974 yıllarında T. İş Bankası’nda Müfettiş Yardımcılığı ve Müfettişlik yaptığı dönemde İngiltere ve Fransa’da bankacılık konusunda birer yıl süreyle araştırmalar yaptı. Bu araştırmaları sonucunda ATM cihazlarını 1972 yılında ilk defa Türkiye’ye getirdi. Karslı, 1974-1985 yılları arasında, Türk bankacılığında ilk olarak, aynı bankanın Menkul Kıymetler Merkezi’ni kurdu (Halen İş Yatırım ve Menkul Kıymetler A.Ş.) ve 11 yıl yöneticiliğini yaptı. 1985 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın kurulması görevini üstlendi ve 5 yıl Başkanlığını yaptı. Başkanlığı sırasında İMKB Takas ve Saklama Merkezini kurdu. (Halen Takasbank A.Ş.) Sonrasında kendi borsa aracı kurumunu kurdu. 10 yıl sonra 2001’de şirketi devretti. 3 Kasım 2002 seçimlerinde İstanbul’dan milletvekili seçildi (22. dönem). İş Bankası’nda görev yaptığı sırada Banka’nın iştiraki Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları A.Ş.’de 5 yıl, Dışbank A.Ş.’de (Fortis Bank) 1,5 yıl Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Milletvekilliği sırasında, 2,5 yıl Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu ve 2,5 yıl da NATO Parlamenter Asamblesi üyeliği yaptı. Karslı, Mayıs 2010’dan itibaren Bankamız Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Yayınlanmış eserlerinden “Sermaye Piyasası Borsa Menkul Kıymetler” isimli kitabı üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmaktadır. Karslı, ayrıca Ziraat Bank (Moscow) JSC Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmektedir.

YUSUF DAĞCAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

 

Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu. 1977-1981 yılları arasında T. Vakıflar Bankası T.A.O.’da Müfettiş Yardımcılığı, 1981-2003 yılları arasında Müfettiş ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 5 Eylül 2007 ile 30 Haziran 2008 tarihleri arasında ise TAİB Yatırım Bank A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yaptı. 27 Mart 2003-18 Nisan 2012 tarihleri arasında T. Halk Bankası A.Ş. Denetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunun Dağcan, ayrıca Halk Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Makedonya’da faaliyet gösteren Halk Banka A.D. Skopje Yönetim Kurulu Üyeliği ve Arap Türk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinde bulunmuştur. Nisan 2012’den itibaren Bankamızda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başlayan Dağcan, ayrıca Bankamız Kredi Komitesi Üyeliği, Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve JSC Ziraat Bank Georgia Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini yürütmektedir.

HÜSEYİN AYDIN

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

 

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi’nden 1981 yılında mezun oldu. Meslek hayatına Bankamızda Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Aydın, 27 Mart 2003 tarihine kadar Bankamızın çeşitli birimlerinde yöneticilik görevlerinde bulundu. Daha sonra yürüttüğü Halk Bankası Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, Pamukbank Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinin ardından, 31 Mayıs 2005-14 Temmuz 2011 tarihleri arasında Halk Bankası’nda Genel Müdür olarak görev yaptı. 15 Temmuz 2011 tarihi itibarıyla Bankamızda Genel Müdür olarak göreve başlayan Aydın, ayrıca Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı, Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve JSC Ziraat Bank Georgia’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürütmektedir.

FEYZİ ÇUTUR

Yönetim Kurulu Üyesi

 

1983 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık Bölümü’nden mezun oldu. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Feyzi Çutur, TÜRMOB Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve KGK Bağımsız Denetçi belgelerine sahiptir. 1977-1990 yılları arasında özel sektöre ait çeşitli firmalarda Muhasebe ve Finansman Müdürü olarak görev yapan Çutur, daha sonra Bayındır Menkul Kıymetler A.Ş.’de 1990-1998 yılları arasında Genel Muhasebe Müdürlüğü, Eti Yatırım A.Ş.’de 1998-2010 yılları arasında sırasıyla Mali İşler ve Operasyon Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. Eti Yatırım ve Etibank’a ait çeşitli Yatırım Fonlarında Fon Kurulu Üyesi ve Fon Kurulu Başkanı, 2006 yılında İktisat Yatırım A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Temmuz 2011-Mart 2012 döneminde, TMSF’yi temsilen Arap Türk Bankası A.Ş. ve söz konusu Bankanın bağlı ortaklığı A&T Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Nisan 2012’den itibaren Bankamızda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başlayan Çutur, Bankamız Denetim Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi üyeliklerinin yanı sıra Kredi Komitesi yedek üyeliği, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği, Kredi Komitesi ve Denetim Komitesi üyeliği görevlerini yürütmektedir. ZiraatBank BH d.d.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak Mayıs 2017 tarihine kadar görev yapan Çutur, Ziraat Bank (Moscow) JSC Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir.

MUSTAFA ÇETİN

Yönetim Kurulu Üyesi

 

1974’te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1979-1985 yılları arasında sırasıyla Hadim, Akçakale ve Pasinler Kaymakam ve Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 1985-1996 yılları arasında İçişleri Bakanlığı’nda Mülkiye Başmüfettişi, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Bakan Müşaviri ve Bakanlık Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. 1996-1999 yılları arasında Gümüşhane Valisi, 1999-2000 yıllarında İçişleri Bakanlığı APK Kurulu Başkanı, 2000-2002 yılları arasında Merkez Valisi, 2002-2007 yıllarında Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı olarak çalıştı. Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı iken önce Basın İlan Kurumu Genel Kurul, ardından Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürüttü. 2007-2011 yılları arasında ise Uşak Milletvekili olarak TBMM’de görev yaptı. Çetin, Temmuz 2011’den itibaren Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup, aynı zamanda Ziraat Sigorta A.Ş. ve Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

METİN ÖZDEMİR

Yönetim Kurulu Üyesi

 

1990 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Metin Özdemir, meslek hayatına 1992 yılında Kuveyt-Türk Finans Kurumu A.Ş.’de başladı, 1996 yılından itibaren iş hayatına perakende sektöründe yönetici olarak devam etti. Özdemir, 2004-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği yaptı. Nisan 2012’den itibaren Bankamızda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başlayan Özdemir, ayrıca Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olup, Haziran 2017’den itibaren Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

CEMALETTİN BAŞLI

Yönetim Kurulu Üyesi

 

1981 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Çalışma hayatına 1977 yılında DHMİ’de devlet memuru olarak başladı. 1984-1985 yılları arasında Vakıfbank’ta Mali Analist Yardımcısı, 1985-1991 yılları arasında Garanti Bankası’nda Müfettiş, Kredi Kambiyo Yönetmeni, 1991-1998 yılları arasında Albaraka Türk A.Ş.’de Şube Müdürü, 1998-2002 yılları arasında Faisal/Family Finans A.Ş.’de Krediler ve Merkez Şube Müdürü, daha sonra Haliç Finansal Kiralama A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı, Kıbrıs Faisal İslam Bankası’nda Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapan Başlı, Haziran 2014 tarihinden itibaren Bankamız Yönetim Kurulu Üyesidir. Mayıs 2017 tarihine kadar ZiraatBank BH dd. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Cemalettin Başlı, Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ziraat Bank (Moscow) JSC Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

SALİM ALKAN

Yönetim Kurulu Üyesi

 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 1971 yılından itibaren çeşitli bankalarda Müfettiş, Şube ve Bölüm Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 2004-2010 yılları arasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkan Yardımcılığı, Başkanlık Müşaviri ve Fon bünyesindeki bankalarda Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 24 Mayıs 2010-18 Nisan 2012 tarihleri arasında T. Halk Bankası A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Alkan, bu dönem içinde Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev almıştır. Nisan 2012’den itibaren Bankamızda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başlayan Alkan, ayrıca Mayıs 2017 tarihine kadar ZiraatBank BH d.d.’nin Gözetim Kurulu Başkanlığını yürütmüştür. Alkan, Bankamız Kredi Komitesinde üye olarak görev yapmasının yanı sıra 2015 yılında faaliyetine başlayan Ziraat Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ziraat Bank (Moscow) JSC Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini de yürütmektedir.

YUSUF BİLMEZ

Yönetim Kurulu Üyesi

 

1979 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 25 Temmuz 1983 tarihinde Bankamızda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. Bankada 1989 yılına kadar Müfettiş, 1989-1992 yılları arasında Personel Müdür Yardımcılığı, 1992-2003 yılları arasında Şube Müdürlüğü, 2003-2005 yılları arasında Genel Müdür Yardımcılığı, 2005-2007 yılları arasında Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2007-2010 yılları arasında İç Kontrol Grup Başkanlığı, 2010-2013 yılları arasında Ziraat Teknoloji’de Genel Müdür Yardımcılığı, Mayıs 2013 tarihinden 12 Haziran 2017 tarihine kadar Danışmanlık görevlerinde bulundu. 12 Haziran 2017 tarihinde Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atandı. Yukarıda belirtilen görevlerin yanında sırasıyla Bankamız iştirakleri olan Azer Türk Bank, Turkmen Turkish JSC Bank, Kazakistan KZI Bank, Ziraat Teknoloji A.Ş., Ziraat Sigorta A.Ş., Ziraat Yatırım A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuş olup halen Ziraat Sigorta A.Ş. ve Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir.

DAVUT KARATAŞ

Denetim Kurulu Üyesi

 

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Halen Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürü olarak çalışan Karataş, Mart 2013 tarihinden itibaren Bankamızda Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

DENİZ YILMAZ

Denetim Kurulu Üyesi

 

2001 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 2002-2007 yılları arasında Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nda Hazine Kontrolörü, 2008-2014 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı İç Denetçisi, 2015-2016 yılları arasında Vakıf GYO Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Yılmaz, 2015 yılından bu yana Hazine Müsteşarlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı görevine devam etmektedir. 2010-2012 yılları arasında ABD’de North Carolina State Üniversitesi’nde Ekonomi alanında Yüksek Lisans derecesi alan ve halen Bankacılık alanında doktora çalışmalarına devam eden Yılmaz, Nisan 2016 tarihinden itibaren Bankamız Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.