# #

Çeyiz Hesabı

​Genel Bilgiler

18.04.2016 tarihinden itibaren bir Çeyiz Hesabı açtırın. En az 3 yıl birikim yaparak 27 yaşınızı doldurmadan önce evlenmeniz durumunda toplam birikiminizin maksimum %20’si kadar devlet katkısı hesabınıza eklensin.

Kimler Devlet Katkılı Çeyiz Hesabı’ndan Yararlanabilir?

 • 24 yaşını doldurmamış ve daha önce evlilik yapmamış Türk vatandaşı veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. Maddesi kapsamında olanlar,
 • Evlilik tarihinden önce en az 3 yıl boyunca düzenli ödeme yapanlar,
 • 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapıp evlilik tarihinden itibaren 6 ay içinde belgeleriyle başvuranlar devlet katkısından yararlanabilecektir.
 • Düzenli ödemelerin aksatılması durumunda devlet katkısı kazanma hakkı elde edilemeyecektir.

Özellikleri

 • Devlet katkısı, birikim yapılan ödemeye göre değişmektedir, ancak evlilik tarihi itibariyle ilgili hesaptaki birikimin %20’sini geçemeyecektir.
 • Devlet katkısı azami tutarı ve düzenli ödemelerdeki alt / üst sınırlar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacaktır.
 • Düzenli ödemelere ek olarak üst sınırı aşmamak kaydıyla istenilen zaman hesaba para yatırılabilecektir.
 • Hesabın açılış esnasında bir defaya mahsus olmak üzere, üst sınırı aşan bir tutar yatırılabilecektir.
 • Çeyiz Hesabı TL cinsinden açılabilecektir. Ortak hesap olarak açılamayacaktır.
 • Bir kişi adına birden fazla Çeyiz Hesabı açılamayacak ve hesap, başka bir bankaya taşınamayacaktır.
 • Hesap bakiyesini asgari ödeme tutarının altına düşürmemek kaydıyla senede 2 defa birikimden çekebilme hakkı vardır.

Çeyiz hesabına yapılan düzenli ödeme sürelerine göre 2018 yılı için devlet katkısı tutarları aşağıdaki gibidir;


Vade Devlet Katkısı Oranı Azami Katkı Tutarı
36-47 10,00% 5.019,45
48-59 15,00% 5.646,89
60+ 20,00% 6.274,32

Ödeme dönemine göre asgari ve azami birikim tutarları 2018 yılı için aşağıdaki gibidir;

Ödeme Dönemi Asgari Birikim Tutarı Azami Birikim Tutarı
1 Aylık 125,48 1.254,87
3 Aylık 376,44 3.764,61

Açılış esnasında bir defaya mahsus olmak üzere 2018 yılı için azami 18.822,94 TL’ye kadar para yatırılabilir.

Çeyiz hesabı hakkında Sıkça Sorduklarınız için lütfen tıklayınız.

Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik için lütfen tıklayınız.

Başvuru Kanalları

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​