Suç gelirlerinin aklanması ve aklamayı kolaylaştıran faaliyetlerle, terör veya suç faaliyetlerinin finansmanıyla mücadele etmek ve bu faaliyetlerin önlenmesinin takipçisi olmak Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.’nin politikasıdır.