Dr. Ahmet GENÇ

Yönetim Kurulu Başkanı

1960 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1984 yılında mezun oldu. 1985 -1990 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü'nde Bankacılık Dairesi'nde uzman yardımcısı ve uzman olarak görev yaptı. 1990 yılında, İngiltere'de bir yıl süreli sigorta ve reasürans eğitimi aldı. Yüksek lisansını 1993-1995 yılları arasında ABD de, Boston, Northeastern Üniversitesi, Ekonomi Bölümü'nde tamamladı. 1997 yılında, Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünden Sigortacılık Genel Müdürlüğü'ne Şube Müdürü olarak geçiş yaptı. 1998 yılında Daire Başkanı oldu. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü'nde, 'Sigortacılıkta Mali Yeterliliği' konu alan tezi ile doktorasını tamamladı. Sigortacılık Genel Müdürlüğünde 2002-2004 yılları arasında Genel Müdür Yardımcısı 2004-2007 yılları arasında Genel Müdür Vekili, 2007-2015 yılları arasında Genel Müdür olarak görev yapan Genç 22.02.2015 tarihinden itibaren Hazine Müsteşar Yardımcılığı görevine atandı. Sigortacılıkla ilgili olarak son yıllarda oluşturulan Sigorta Bilgi Merkezi, Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM), Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) gibi kurum ve kuruluşlarda kurucu yönetim kurulu/komitesi üyesi ya da başkan olarak görev yapan aynı zamanda, çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak da ders veren Dr. Ahmet Genç, Ağustos 2018 tarihinden itibaren Bankamız Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesidir.

Devamı Gizle

Yusuf DAĞCAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. 1977 - 2001 yılları arasında T. Vakıflar Bankası T.A.O.'da sırasıyla Müfettiş Yardımcılığı, Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 05.09.2007 ile 30.06.2008 tarihleri arasında ise TAİB Yatırım Bank A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yaptı. 27.03.2003 - 18.04.2012 tarihleri arasında T. Halk Bankası A.Ş. Denetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Dağcan, ayrıca Halk Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Makedonya'da faaliyet gösteren Halk Bank'ta A.D., Skopje Yönetim Kurulu Üyeliği ve Arap Türk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinde bulunmuştur. Nisan 2012 tarihinden itibaren Bankamızda Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaya başlayan Dağcan, ayrıca Bankamız Kredi Komitesi Üyesi görevini yürütmektedir.

Devamı Gizle

Hüseyin AYDIN

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi'nden 1981 yılında mezun oldu. Meslek hayatına Bankamızda Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Aydın, 27.03.2003 tarihine kadar Bankamızın çeşitli birimlerde yöneticilik görevlerinde bulundu. Daha sonra yürüttüğü Halk Bankası Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, Pamukbank Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinin ardından, 31.05.2005-14.07.2011 tarihleri arasında Halk Bankası'nda Genel Müdür olarak görev yaptı. 15.07.2011 tarihi itibarıyla Bankamız Genel Müdürü olarak göreve başlayan Aydın, ayrıca Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ve Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütmektedir.

Devamı Gizle

Cemalettin BAŞLI

Yönetim Kurulu Üyesi

1981 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Çalışma hayatına Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde Hava Trafik Kontrolörü olarak başladı. 1984 - 1985 yılları arasında Vakıfbank'ta Mali Analist Yardımcısı, 1985 - 1991 yılları arasında Garanti Bankası'nda Müfettiş, Kredi Kambiyo Yönetmeni, 1991 - 1998 yılları arasında Albaraka Türk A.Ş.'de Şube Müdürü, 1998 - 2002 yılları arasında Faisal/Family Finans A.Ş.'de Krediler ve Merkez Şube Müdürü, 2004 - 2006 yılları arasında Haliç Finansal Kiralama A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı, 2009 - 2012 yılları arasında Ziraat Bank-Moskova'da Genel Müdür Yardımcısı, 2012 - 2014 yılları arasında Kıbrıs Faisal İslam Bankası'nda Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapan BAŞLI, Haziran 2014 tarihinden itibaren Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Devamı Gizle

Feyzi ÇUTUR

Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi

1983 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık Bölümü'nden mezun oldu. 2016 yılında Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. TÜRMOB Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve KGK Bağımsız Denetçi belgelerine sahiptir. 1977 - 1990 yılları arasında özel sektöre ait çeşitli firmalarda Muhasebe ve Finansman Müdürü olarak görev yaptıktan sonra Bayındır Menkul Kıymetler A.Ş. 'de 1990 - 1998 yılları arasında Genel Muhasebe Müdürü, Eti Yatırım A.Ş.'de 1998 - 2010 yılları arasında sırasıyla Mali İşler ve Operasyon Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. Eti Yatırım ve Etibank'a ait çeşitli Yatırım Fonlarında Fon Kurulu Üyesi ve Fon Kurulu Başkanı, 2006 Yılında İktisat Yatırım A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Temmuz 2011-Mart 2012 döneminde, TMSF'yi temsilen Arap Türk Bankası A.Ş. ve söz konusu Bankanın bağlı ortaklığı A&T Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Nisan 2012 tarihinden itibaren T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başladı. Bankamızın Denetim Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi üyeliklerinin yanı sıra Kredi Komitesi yedek üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Devamı Gizle

Yusuf BİLMEZ

Yönetim Kurulu Üyesi

1979 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 25.07.1983 tarihinde Bankamızda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Bankada 1989 yılına kadar Müfettiş, 1989-1992 yılları arasında Personel Müdür Yardımcılığı, 1992-2003 yılları arasında Şube Müdürlüğü, 2003-2005 yılları arasında Genel Müdür Yardımcılığı, 2005-2007 yılları arasında Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2007-2010 yılları arasında İç Kontrol Grup Başkanlığı, 2010-2013 yılları arasında Ziraat Teknoloji'de Genel Müdür Yardımcılığı, Mayıs 2013 tarihinden 12.06.2017 tarihine kadar Danışmanlık görevlerinde bulunmuştur. 12.06.2017 tarihinde Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanmıştır. Yukarıda belirtilen görevlerin yanında sırasıyla Bankamız İştirakleri olan Azer Türk Bank, Turkmen Turkish JSC Bank, Kazakistan KZI Bank, Ziraat Teknoloji A.Ş., Ziraat Sigorta A.Ş., Ziraat Yatırım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanvekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Bilmez, Bankamız Denetim Komitesi Üyeliği görevini de yürütmektedir.

Devamı Gizle

Metin ÖZDEMİR

Yönetim Kurulu Üyesi

1990 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Halen Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü İktisat Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini devam ettirmektedir. Metin Özdemir, meslek hayatına 1992 yılında Kuveyt-Türk Finans Kurumu A.Ş.'de başlamış, 1996 yılından itibaren iş hayatına perakende sektöründe yönetici olarak devam etmiştir. Özdemir 2004 - 2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği yapmıştır. Nisan 2012 tarihinden itibaren Bankamızda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başlayan Özdemir, ayrıca Bankamız Ücretlendirme Komitesi Üyeliği ve Kredi Komitesi Yedek Üyeliği görevlerini de yürütmektedir.

Devamı Gizle

Salim ALKAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1971 yılından itibaren çeşitli bankalarda Müfettiş, Şube ve Bölüm Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 2005 - 2010 yılları arasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkan Yardımcılığı, Başkanlık Müşaviri ve Fon bünyesindeki bankalarda Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunan Alkan, 24.05.2010 - 18.04.2012 tarihleri arasında T. Halk Bankası A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış olup, bu dönem içinde Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmıştır. Nisan 2012 tarihinden itibaren Bankamızda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başlayan Alkan, ayrıca Bankamız Kredi Komitesi'nde de üye olarak görev yapmaktadır.

Devamı Gizle

Mahmut KAÇAR

Yönetim Kurulu Üyesi

1999 yılında Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2002-2008 yılları arasında Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcılığı, 2008-2011 yılları arasında Sağlık-Sen Genel Başkanlığı ve Memur-Sen Genel Sekreterliği, 2011-2018 yılları arasında 24. ve 26. Dönem Şanlıurfa Milletvekili olarak görev yapan Kaçar, Ağustos 2018 tarihinden itibaren Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Devamı Gizle

Deniz YILMAZ

Denetim Kurulu Üyesi

2001 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 2002 - 2007 yılları arasında Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nda Hazine Kontrolörlüğü, 2008 - 2014 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı İç Denetçiliği, 2015-2018 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı ve 2015 - 2016 yılları arasında Vakıf GYO Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan YILMAZ, Halen Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. 2010 - 2012 yılları arasında ABD'de North Carolina State Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yüksek lisans derecesi alan ve halen bankacılık alanında doktora çalışmalarına devam eden YILMAZ, Nisan 2016 tarihinden itibaren Bankamız Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Devamı Gizle

Sadık ARSLAN

Denetim Kurulu Üyesi

1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 1990 yılında Anadolu Üniversitesinde Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı, 1995 yılında Marquette Üniversitesi Wisconsin/ABD'de Siyaset Bilimi alanında 2. yüksek lisans eğitimini tamamladı, 2006 yılında Oxford Üniversitesinde Diplomatik Etütlere katıldı. 2007 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İktisat alanında doktora eğitimini tamamladı. Çalışma hayatına Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde araştırma görevlisi olarak başladı. Mart 1996 - Nisan 1998 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığında Meslek Memuru, Nisan 1998-Ağustos 1998 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı Araştırma Genel Müdür Yardımcılığında Meslek Memuru, Ağustos 1998-Ekim 2000 tarihleri arasında Cidde Başkonsolosluğumuzda Ataşe ve Muavin Konsolos, Ekim 2000-Eylül 2003 tarihleri arasında Tel Aviv Büyükelçiliğimizde Üçüncü ve İkinci Katip, Eylül 2003-Eylül 2005 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı Özel Müşavirliğinde İkinci Katip ve Başkatip, Eylül 2005-Ağustos 2009 tarihleri arasında Londra Büyükelçiliğimizde Başkatip ve Müsteşar, Ağustos 2009-Ağustos 2010 tarihleri arasında Riyad Büyükelçiliğimizde Müsteşar, Ağustos 2010-Aralık 2013 tarihleri arasında Anlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı, Elçi, Cumhurbaşkanı Dışişleri Danışmanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Aralık 2013-2016 tarihleri arasında Hollanda Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görev yaptı. Halen Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi olan ve Cumhurbaşkanı Dışişleri Başdanışmanı ve Büyükelçi görevlerini yerine getiren Arslan, Eylül 2018 tarihinden itibaren Bankamız Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Devamı Gizle