Değerli Paydaşlarımız,

2020 yılında yoğun şekilde yaşanan küresel siyasi ve jeopolitik gelişmelerin, parasal ve mali uygulamaların ve özellikle de pandeminin etkilerinin 2021 yılında da yaşanmaya devam edeceği bir yılın ilk çeyreğini tamamladık.

Ziraat Bankası krediler yoluyla ağırlıklı olarak reel sektörün finansmanını hedeflemekte olup, 1 trilyon TL büyüklüğe ulaşan bilançomuzun %63’ü nakdi kredilerden oluşmaktadır. Nakdi kredilerimiz 628 milyar TL seviyesinde olup, gayrinakdi krediler dahil ekonomimize sağladığımız toplam finansman büyüklüğü yaklaşık 790 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Kredilerimizi ağırlıklı olarak TL cinsi olarak kullandırmaktayız.

Tarımın finansmanı her zaman başta olmak üzere tüm sektörlere etkin bir finansman sağlamaktayız. Kredi kullandırımında imalata, istihdama, cari dengeye katkı sağlayacak şekilde seçici bir kredi stratejisi uyguluyoruz. Bu çerçevede uygun kredi paketleri tasarlayarak ekonomiye en fazla katkı sağlayacak şekilde kredi kullandırımları gerçekleştirilmektedir. Üretime daha fazla destek sağlama stratejimiz çerçevesinde tarım sektöründen sonra en fazla destek sağladığımız sektör, imalat sektörüdür.

Tarım sektöründe tarladan sofraya tüm süreci bir bütün olarak ele alıyor, en küçük çiftçiden başlayarak tarımın tüm aktörlerine destek oluyoruz. Tarımın daha fazla endüstrileşmesi, tarımsal üretimin daha verimli ve sürdürülebilir hale getirilmesi, cari dengeye katkı sağlanması, küçük ölçekli çiftçi ve tarımsal işletmelerin finansmana daha kolay ve uygun şartlarda ulaşımının sağlanması hedefleriyle tarımı desteklemeye devam ediyoruz. Tarımın sadece finansmanında değil aynı zamanda yapısal sorunlarının çözümü için de ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Genç çitçilere yönelik tarımsal eğitim, tarımsal ürünlerin tüketiciye en uygun şartlarda ulaşımı, hayvancılığın geliştirilmesi için “Köyümde Yaşamak için bir Sürü Nedenim Var” projesi gibi uygulamalarla yapısal sorunların çözümünde de önemli bir rol oynamaktayız.

Ağırlıklı olarak reel sektörün desteklenmesi stratejimiz kapsamında kredilerimizin yaklaşık %75’i kurumsal kredilerden oluşmaktadır. Ancak bireysel kredilerde de sektörün önde gelen bankası olmayı da sürdürüyoruz. Özellikle konut kredilerinde sektörde önemli bir payımız bulunmaktadır.

Ağırlıklı olarak kredilerde oluşan aktiflerimizin finansmanında ana fonlama kaynağımız mevduatlardır. Tabana yaygın yapısını koruduğumuz mevduat piyasasında çeşitli mevduat ürünleri ile ülkemizin tasarruf dengesinin geliştirilmesi için de önemli katkıda bulunuyoruz. Ülkemizin tasarruf açığının azaltılmasına katkıda bulunmak üzere yurtdışından önemli bir tutarda kaynağın da ülkemize getirilmesinde pay alıyoruz. Yabancı para repo, ikili anlaşmalar, uluslararası finansal kuruluşlar, eurobond ihracı, post finansman kredileri ve sendikasyon kredileri gibi çeşitli ürün ve yöntemlerle yurtdışından sağladığımız kaynak büyüklüğü 13 milyar USD’ye ulaşmıştır. Şubat ayında çevresel ve sosyal yaklaşımları içeren sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde 600 milyon USD tutarında sürdürülebilirlik tahvili ihracını gerçekleştirdik. Nisan ayında ise vadesi gelen 1,1 milyar USD tutarındaki sendikasyon kredimizi 23 ülkeden 45 uluslararası bankanın katılımı ile 1,3 milyar USD olarak yeniledik.

Kendi kredi kartı markamız Bankkart ile son yıllarda önemli bir gelişim sağladık ve ciro payımız %10 seviyesine ulaştı. Üye işyeri kapsamında ciro payımız ise %15 seviyesine ulaşırken banka kartında %22 pazar payı ile sektör liderliğimiz devam etmektedir. Kartlı sistemlerde sağlanan bu gelişim önümüzdeki dönemde de devam edecektir.

Prim borcu olması nedeniyle emekli olamayan yaklaşık 12 bin sigortalıya emekli olabilmeleri için gerekli imkanı sağladık. Ayrıca emekli müşterilerimize yönelik olarak yılın ilk çeyreğinde 2,7 milyar TL tutarında promosyon ödemesini gerçekleştirdik.

Şubelerimizin çalışma ortamını ve iş süreçlerini geliştirirken internet bankacılığı, mobil bankacılık, çağrı merkezi ve ATM kanallarında da yatırımlarımıza ara vermeden sürekli geliştirmelere devam ediyoruz. Operasyonel süreçlerini sadeleştirerek ve merkezileştirerek işlemlerin daha hızlı gerçekleştirilmesi sağlanırken verimlilik de sağlamaktayız. Son dönemde FAST, Kolay Adres ve TR Karekod uygulamaları müşterilerimizin kullanımına açmış durumdayız.

Pandemi döneminde gerekli önlemleri alarak, çalışma ortamını düzenleyerek, tüm şubelerimizi açık tutarak ve çalışanlarımızın özverili faaliyetleri ile müşterilerimizin işlemlerini ve finansman ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşıladık. Bu dönemde de faaliyetlerimizi en etkin ve sağlıklı şekilde sürdürüyoruz.

Yurtiçindeki yaygın şube ağının yanı sıra dijital bankacılık uygulamalarında da önde gelen bankalar içerisinde yer almayı hedefliyoruz. Yurtiçinde çeşitli finansal alanlarda yer alan iştiraklerimizin yanı sıra yurtdışında iştirak bankalarımız ve yurtdışı şubelerimiz ile Ziraat Finans Grubu olarak verimlilik odaklı bir anlayışla, müşterilerimizin her türlü finansal ihtiyaçlarını her yerde ve her zaman en iyi şekilde karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Alpaslan ÇAKAR
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür