Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcıları

Süleyman TÜRETKEN

Şube Bankacılığı Genel Müdür Yardımcılığı

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni 1983 yılında bitirdi. Çeşitli kurumlarda Müfettiş, Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Bölge Koordinatörü olarak çalışan Türetken, Şubat 2012'de Bankamızda Kurumsal Pazarlama Grup Başkanı olarak göreve başladı. Ağustos 2016 - Temmuz 2017 tarihleri arasında Şube Bankacılığı Grup Başkanı olarak görev yaptı. Ağustos 2017 yılından itibaren Şube Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Devamı Gizle

Musa ARDA

Kredi Tahsis ve Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Meslek hayatına 1994 yılında Pamukbank'ta Mali Tahlil Uzman Yardımcısı olarak başladı. 1994 - 2004 yılları arasında aynı bankada Uzman, Genel Müdürlük'te çeşitli birimlerde Servis Yöneticisi ve Güneşli Kurumsal Şube'de Pazarlama Yöneticisi olarak çalıştı. 2005 yılında T. Halk Bankası A.Ş.'de Ticari Pazarlama Daire Başkanlığı'nda Bölüm Müdürü olarak göreve başladı. Daha sonra sırası ile Mali Tahlil Daire Başkanı, Kredi Politikaları ve Proje Değerlendirme Daire Başkanı, Ticari Krediler Daire Başkanı, İstanbul II. Bölge Koordinatörü olarak görev yaptı. Kasım 2011 yılından bu yana Bankamızda Kredi Tahsis ve Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Devamı Gizle

M. Cengiz GÖĞEBAKAN

Kredi Politikaları Genel Müdür Yardımcılığı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nden 1987 yılında mezun oldu. Aynı yıl Pamukbank T.A.Ş.'de Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı meslek hayatını, 1994 yılından sonra yine aynı kurumda; Firma Değerlendirme, Kredi İzleme, Kredi Tahsis, İdari Takip ve Kredi Politikaları Bölümlerinde, Bölüm Yöneticisi olarak sürdürdü. 17.11.2004 tarihinde Perakende Kredilerden Sorumlu olarak başladığı Türkiye Halk Bankası A.Ş.'deki görevine, 09.06.2005 yılından sonra Risk Tasfiye'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etti ve aynı kurumda 2007 - 2010 yılları arası Kredi Politikaları'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Mayıs 2010-Ekim 2011 tarihleri arasında Anadolubank A.Ş.'de Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Göğebakan, Kasım 2011 yılından itibaren Bankamızda Kredi Politikaları Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Devamı Gizle

Bilgehan KURU

Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Aynı Üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsü'nde finans ağırlıklı yüksek lisans yaptı. Mesleki kariyerine 1986 - 1988 yılları arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.'de Kambiyo Memuru olarak başladı. 1988 yılında Pamukbank T.A.Ş.'de Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı. Hazine Bölümü'nde Servis Yöneticisi ve Bölüm Yöneticisi olarak çalıştı. 2004 yılı Kasım ayında Türkiye Halk Bankası A.Ş.'de Döviz ve Para Piyasaları Daire Başkanı olarak görev yaptı. Haziran 2007 - Temmuz 2011 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.'de Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Bilgehan Kuru, Temmuz 2011 de Bankamızda Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine başlamış olup, Ağustos 2014'ten itibaren Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Devamı Gizle

Alpaslan ÇAKAR

Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1996 yılında Bankamızda Müfettiş Yardımcısı olarak işe başlayıp, Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan Çakar, 2005 yılında Bölge Baş Müdürlüğü görevine atandı. Ağustos 2007 yılında Daire Başkanı olan Çakar, sırasıyla Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı, Operasyonel İşlemler Genel Müdür Yardımcılığı, Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı ve Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Ocak 2016 - Temmuz 2017 tarihleri arasında Dağıtım Kanalları Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Çakar, Temmuz 2017'den itibaren Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Devamı Gizle

Ali KIRBAŞ

Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 1997 - 1999 yılları arasında Merkez Bankası İdare Merkezi'nde memur olarak görev yaptı. 1999'da Müfettiş Yardımcısı olarak Bankamız Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda göreve başlayan Kırbaş, Müfettiş ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. Eylül 2008 – Mayıs 2012 tarihleri arasında Tanıtım ve İletişim Hizmetleri Daire Başkanı, Mayıs 2012 - Temmuz 2017 tarihleri arasında Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. Ağustos 2017'den itibaren Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Devamı Gizle

Bülent SUER

İç Operasyonlar Genel Müdür Yardımcılığı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Bölümü'nden mezun oldu. 1991 yılında Bankamız Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. Sonrasında Müfettişlik, Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı ve Bölge Yöneticiliği görevlerini yerine getirdi. Eylül 2013 – Temmuz 2017 tarihleri arasında Operasyonel İşlemler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Suer, Temmuz 2017 yılından itibaren İç Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Devamı Gizle

Peyami Ömer ÖZDİLEK

İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1996 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak Bankamızda göreve başlayıp, teftiş kadrosunun çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra sırasıyla Londra, Gayrettepe Şube Müdürü, İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı ve Finansal Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Özdilek, Temmuz 2017 yılından itibaren İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Devamı Gizle

Yüksel CESUR

İç Sistemler Genel Müdür Yardımcılığı

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. 1996 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak Bankamızda göreve başlayarak, daha sonra Müfettiş olarak atandı. 2005 yılından itibaren Eğitim Bölüm Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2007 yılında Hazine Operasyonları Daire Başkanlığı'na atanan Cesur, bu görevin ardından Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı ve Teftiş Kurulu Başkanı olarak çalıştı. Nisan 2014 yılından itibaren İç Sistemler Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Devamı Gizle

Ziraat Bankası Grup Başkanları

Battal ARSLAN

Kurumsal Şube Bankacılığı Grup Başkanlığı

1989 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladı. Esbank, Finansbank ve Eurobank'ta Kurumsal ve Ticari Şube Müdürü, ABN-Amro Bank'ta Güneşli Bölge Müdürü olarak çalıştı. 2012 yılında Bankamıza katılan, sırasıyla Şişli Ticari, Güneşli Kurumsal Şube Yöneticisi ve Krediler Tahsis ve Yönetimi Bölüm Başkanı görevlerini yerine getiren Arslan, Eylül 2016 – Temmuz 2017 tarihleri arasında Kurumsal Pazarlama Grup Başkanı olarak görev yaptı. Temmuz 2017 yılından itibaren Kurumsal Şube Bankacılığı Grup Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

Devamı Gizle

Metin SEZİCİ

Girişimci Şube Bankacılığı Grup Başkanlığı

1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1989 yılında Pamukbank T.A.Ş.'de Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. Aynı bankada sırasıyla Müfettiş, Şube Müdürü ve Ticari Merkez Müdürü olarak görev yaptı. 2004 yılından itibaren Halkbank'ta göreve başlayarak sırasıyla Kurumsal Pazarlama, Ticari Pazarlama ve Kobi Pazarlama Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. Kasım 2013'te Bankamız Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı olarak görevine başlayan SEZİCİ, Mayıs 2015'ten itibaren Girişimci Şube Bankacılığı Grup Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

Devamı Gizle

Turgut GÜLCİHAN

Nakit ve Ürün Yönetimi Grup Başkanlığı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İİBF-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1996 yılından itibaren özel bankalarda ve kamu bankalarında Müfettiş, Müdür ve Daire Başkanı olarak çalıştı. Kasım 2011'de Bankamızda Girişimci Pazarlama Grup Başkanı olarak göreve başladı. 2014-2016 yılları arasında Şube Bankacılığı Grup Başkanlığı görevini yürüten Gülcihan, Temmuz 2017'den itibaren Nakit ve Ürün Yönetimi Grup Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Devamı Gizle

Dr. İlker MET

Kurumsal Mimari Grup Başkanlığı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden birincilikle mezun olarak aynı fakültede 1999 yılında yüksek lisansını tamamladı. Met, ayrıca Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü'nde ikinci yüksek lisansını yaptı. Doktora eğitimini ise Teknoloji Yönetimi alanında Kara Harp Okulu'nda birincilikle tamamladı. Meslek hayatına Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde 1996 yılında başladı. 2000 yılında Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Met, Uzman, Yönetmen, Proje Yönetimi Müdürü ve Bölüm Başkanı olarak çalıştı. Mayıs 2015'ten itibaren Kurumsal Mimari Grup Başkanı olarak görevini yürütmektedir.

Devamı Gizle

Savaş KÖLEMEN

Girişimci Krediler Tahsis ve Yönetimi Grup Başkanlığı

1995 yılında Orta Doğu Üniversitesi İstatistik Bölümü'nden mezun oldu. 1997 - 2004 yılları arasında Pamukbank T.A.Ş.'de ve 2004 - 2013 yılları arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.'de çeşitli görev ve pozisyonlarda çalıştı. Bankamızda Kredi ve Tahsis Yönetimi Bölümü'nde Yönetici olarak göreve başlayan Kölemen, Girişimci Krediler 3 Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü. Ağustos 2014 tarihi itibari ile Girişimci Krediler Tahsis ve Yönetimi 3 Bölüm Başkanı görevine atanan KÖLEMEN, Temmuz 2017 tarihinden itibaren Girişimci Krediler Tahsis ve Yönetimi Grup Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

Devamı Gizle