1,5 asrı aşkın geçmişinde, bir bankadan daha fazlası olduğunu kanıtlamış olan Ziraat Bankası'nın sürdürülebilirlik ilkeleriyle doğal uyumu, ülkemize ve dünyaya değer katma tutkusundan kaynaklanmaktadır.

Bankamız ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu 2013 yılı itibariyle yayımlamış olup, söz konusu rapora Küresel Raporlama Girişimi (GRI) tarafından A+ seviye raporlama parametrelerine tam uygunluk onayı verilmiştir. Bankamız; ekonomik, çevresel ve toplumsal alandaki performansını 2019 yılı itibari ile Entegre Faaliyet Raporu aracılığıyla paylaşmaya devam etmektedir. 2020 ve 2021 yılları entegre faaliyet raporlarımız, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) tarafından önerilen Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi ile GRI tarafından yayımlanan GRI Standartları temel (core) seçeneğine uyumlu olarak hazırlanmıştır.