Özel Sağlık sigortası, sigortalıların sigorta dönemi içinde karşılaşabileceği bir kaza ve hastalık durumunda acil yardım, doktor, ilaç, tetkik, hastane tedavi ve cerrahi operasyon giderlerini karşılayan bir güvencedir. Sigortalılara bir sağlık problemi ile karşılaştıklarında diledikleri doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlayarak, yaptırdıkları tedaviler ile ilgili yüksek tedavi giderlerini karşılayıp en zor zamanlarda en büyük yardımcısı olmaktadır.

Teminatlar

Ziraat Sigorta tarafından müşterilerine Güven Serisi, Başak Serisi ve Ziraat Serisi olmak üzere 3 farklı yapıda ürün modeli ve bu ürün modellerinin altında da 5 farklı teminat limitleri olan paketleri sunmaktadır.

  • Güven Serisi Paket 1: Türkiye'nin ve dünyanın neresinde olursa olsun sigortalıların limitsiz ve katılımsız olarak yatarak tedavi harcamalarını karşılayan pakettir. Teminatlar için Teminatlar için tıklayınız.
  • Başak Serisi Paket 1: Müşterinin limitsiz ve katılımsız yatarak tedavi harcamalarının yanında yıllık 1.000 TL limit ile ayakta tedavi harcamalarını karşılayan pakettir. Teminatlar için Teminatlar için tıklayınız.
  • Başak Serisi Paket 3: :Müşterinin limitsiz ve katılımsız yatarak tedavi harcamalarının yanında yıllık 4.000 TL limit ile ayakta tedavi harcamalarını karşılayan pakettir. Teminatlar için Teminatlar için tıklayınız.
  • Ziraat Serisi Paket 1: Güven ve Başak serilerine göre daha yüksek teminat limitleri içeren Ziraat Serisi Paket 1, limitsiz ve katılımsız yatarak tedavi teminatı ile limitsiz ve %20 sigortalı katılımlı ayakta tedavi teminatı içeren pakettir. Teminatlar için Teminatlar için tıklayınız.
  • Ziraat Serisi Paket 2: Yatarak ve ayakta tedavi teminatları limitsiz ve katılımsız olan en geniş kapsamlı pakettir. Teminatlar için Teminatlar için tıklayınız.