11.04.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6485 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince, yabancı uyruklu kişilerin ikamet izinlerinde sağlık sigortası zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan genelgede belirlenen teminat içeriğine uygun olarak Başak Serisi Paket-2 ürününü hazırlamış bulunmaktayız.

Teminatlar