11.04.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6485 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince, yabancı uyruklu kişilerin ikamet izinlerinde sağlık sigortası zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan genelgede belirlenen teminatlar

  • Yatarak tedavi teminatı anlaşmalı sağlık kurumu limitsiz sigortalı katılımsız, anlaşmasız sağlık kurumu yıllık 20.000 TL %20 sigortalı katılımlı,
  • Ayakta tedavi teminatı anlaşmalı anlaşmasız kurum ayrımı olmaksızın yıllık 2.000 TL %40 sigortalı katılımlıdır.