Seyahat Sağlık Sigortası ile yurt içi seyahatlerinizde acil hastalık ve/veya kaza sonucu oluşabilecek acil tıbbi yardım masraflarınız Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları ile poliçede yazılı teminat limitleri dahilinde karşılanmaktadır.

Teminatlar

  • Ani Rahatsızlık ve Hastalıklara İlişkin Tıbbi Tedavi Teminatı-4.000 TL
  • Sigortalının Tedavinin Verilebileceği En Yakın Sağlık Kuruluşuna Seyahati veya Nakli
  • Sigortalının Taburcu Olduktan Sonra İkametgah Adresine Nakli
  • Vefat Eden Sigortalının Cenaze Nakli
  • Bagaj Kaybı veya Hasarı-150 TL