Ziraat Seyahat Sağlık Sigortası ile yurt içi seyahatlerinizde acil hastalık ve/veya kaza sonucu oluşabilecek acil tıbbi yardım masraflarınız Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları ile poliçede yazılı teminat limitleri dahilinde karşılanmaktadır.

Teminatlar

  • Tıbbi Tedavi 1.200 Euro
  • Tıbbi bilgi ve danışmanlık,
  • Tıbbi nakil* (Kara, hava ambulansı veya tarifeli uçuş ile)
  • Tedavi sonrası ikametgaha geri dönüşün sağlanması,
  • Sigortalının cenazesinin tıbbi şartlara uygun nakli
  • Gerekli ilaçların sevki
  • Geçerli sebepler yüzünden seyahatin iptali - 500 Euro
  • Kayıp bagajın bulunup ulaştırılması