Ziraat Seyahat Sağlık Sigortası ile yurt dışı seyahatlerinizde acil hastalık ve/veya kaza sonucu oluşabilecek acil tıbbi yardım masraflarınız Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları ile poliçede yazılı teminat limitleri dâhilinde karşılanmaktadır. Poliçelerimiz Avrupa Topluluğu Vize Kanunu’nunda belirtilen, 15 günlük ek süreyi kapsamaktadır.

Teminat limitleri 30.000 Euro ve 50.000 Euro olmak üzere 2 farklı seçenekte aşağıdaki teminatlar verilmektedir.

 • Tıbbi Tedavi
 • Tıbbi bilgi ve danışmanlık,
 • Tıbbi nakil* (Kara, hava ambulansı veya tarifeli uçuş ile)
 • Tedavi sonrası ikametgaha geri dönüşün sağlanması,
 • Sigortalının cenazesinin tıbbi şartlara uygun nakli
 • Sigortalının vefatı halinde aile fertlerinin dönüşü,
 • Ülkeye öngörülmeyen dönüş (1. derece akrabanın vefatı durumunda)
 • Acil mesajların iletilmesi
 • İdari Asistans
 • Kayıp bagajın bulunup ulaştırılması
 • Hukuki Yardım - 1.000 Euro

* Hava ambulansı masrafları seçilen teminat limiti dahilinde ödenir ve Avrupa/Akdeniz ülkeleri için geçerlidir.