İnsan hayatını önemli ölçüde etkileyen, yüksek tedavi maliyetleri olan ve yaşam kalitesini düşüren Kanser, İnme (Serebrovasküler Hastalıklar), Miyokart Enfarktüsü (Kalp Krizi), Koroner Damar Hastalığı sonucu yapılan Açık Kalp Ameliyatı (By-Pass), Kalp Kapakçığı Değişimi, Kalp, Karaciğer ve Böbrek Naklini kapsar.

Sigortalının poliçe vadesi içinde 90 günlük bekleme süresi sonunda yukarıda belirtilen rahatsızlıklara yakalanması durumunda takip eden ilk 30 gün için tedavi masrafları, 30 günlük sürenin sonunda ise sigortalının hayatta kalması koşuluyla toplu tazminat ödemesi yapan bir sigorta üründür.

Teminatlar

Teminat limitleri 30.000 TL ve 50.000 TL olmak üzere 2 farklı seçenekte aşağıdaki teminatlar bulunmaktadır;

Riskli Hastalıklar Tedavi ve Destek Teminatı

Poliçe teminatı dâhilinde bulunan ameliyat gerektirmeyen hastalıkların kesin teşhis tarihinden, ameliyat gerektiren hastalıkların (Açık kalp (By-Pass) ameliyatı gerektiren koroner damar hastalığı sonucu yapılan açık kalp ameliyatı, kalp kapakçığı değişimi ve kalp-karaciğer-böbrek nakli) ise ameliyat tarihi itibariyle geçecek 30 günlük süre içindeki ameliyat masrafları dâhil tetkik ve tedavi masrafları teminat altına alınır. 30 günlük sürenin sonunda sigortalı vefat etmedi ise, varsa tetkik ve tedavi için ödenen tazminatlar teminat limitinden düşüldükten sonra kalan teminat limiti sigortalıya ödenir. Sigortalının hastalıkların kesin teşhis ve ameliyat tarihinden sonraki 30 günlük süre içinde vefat etmesi halinde ise; ödenen toplam tazminat vefat ettiği süreye kadar geçen tedavi masrafları ile sınırlı olacaktır. Teminat kapsamına giren hastalıklardan birden fazlasının eş zamanlı olarak ortaya çıktığı durumlarda, sadece tek hastalık için ödeme yapılır. Teminat kapsamına giren hastalıklardan birden fazlasının aynı poliçe döneminde ortaya çıktığı durumlarda sadece tek hastalık için ödeme yapılır.