2018 Faaliyet Raporu
ZİRAAT BANKASI İŞTİRAKLERİNDE 2018 YILI

Yurt dışında 18 ülke ve 100 noktada faaliyet gösteren Ziraat Bankası, bulunduğu coğrafyalara katkı sağlamaya devam etmektedir.

Verimlilik ve kârlılık temelleri üzerine inşa edilen iştirak politikası

Ziraat Bankası’nın kurumsal iştirak stratejisi; sürdürülebilir kârlılık sağlayarak özkaynakları güçlendirmek üzerine kurgulanmıştır. Verimlilik ve kârlılık temelleri üzerine inşa ettiği iştirak politikası çerçevesinde Banka, müşterilerine finansal hizmetlerin her alanında ürün ve çözümler sunmakta, geniş bir yurt dışı ve yurt içi iştirak portföyü ile hizmet vermektedir.

Banka’nın ana hedefi, iştiraklerinin Ziraat Finans Grubu içerisindeki toplam aktif ve kâr paylarını orta vadede artırarak tüm hizmetleri Ziraat Finans Grubu çatısı altında sunmaktır.

Bu kapsamda Banka;

  • Farklı sektörlerde faaliyet gösteren yurt içi iştirakler ile geniş bir coğrafyaya yayılmış yurt dışı iştirakler arasındaki sinerjiyi en üst seviyeye çıkarmak,
  • Müşterilerinin dünya genelinde işlem akışlarına finansal katkı sağlayarak küresel müşteri yönetimi prensibini oluşturmak,
  • Bulunduğu coğrafyalarda yeni/öncü finansal teknolojileri getirmek,

hedefleri ile faaliyetlerini yönlendirmektedir.

Ziraat Bankası, söz konusu strateji ve hedefleri doğrultusunda, kârlılığı ve verimliliği esas alarak potansiyel gördüğü ülke ve sektörlerde organik ve inorganik büyüme alternatiflerini düzenli olarak değerlendirmektedir.

Bu kapsamda 8 Kasım 2018 tarihinde girişim sermayesi yatırımları, sermaye piyasası araçları ve SPK tarafından belirlenecek diğer varlık ve haklar tarafından oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere Ziraat GSYO kurulmuştur.

2018 yılı içerisinde ayrıca Bosna Hersek’te Bijeljina, Gürcistan’da Tsereteli, Kosova’da Prizren ve Peja, Kazakistan’da Atrau, Azerbaycan’da Gence, Karadağ’da ise Bar ve Budva olmak üzere 8 şube açılışı ile Ziraat Bankası’nın yurt dışı hizmet ağı 100 şubeye ulaşmıştır.

Yurt Dışı İştirakler

Almanya

234 milyon Avro’yu aşan özkaynakları ve 122 çalışanı ile Ziraat Bank International AG, Federal Almanya Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’ndeki en önemli Türk sermayeli bankalardan birisidir.

Ziraat Bank International AG; 55 yıldır Almanya’daki şubeleri ve 2014 yılı Nisan ayı içerisinde faaliyete geçen İstanbul Temsilciliği ile kurumsal ve bireysel segment müşterilerine geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.

Ziraat Bank International AG’nin halen Berlin, Duisburg, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln ve Münih’te şubeleri bulunmaktadır.

Ziraat Bank International AG’nin 2018 yıl sonu itibarıyla ödenmiş sermayesi 130 milyon Avro, özkaynakları 235 milyon Avro, aktif toplamı 1.514 milyon Avro, kredileri 1.337 milyon Avro, mevduat toplamı 1.260 milyon Avro’dur.

Bosna

Faaliyetlerine 1997 yılında başlayan ZiraatBank BH d.d. Bosna Hersek’in tamamı yabancı sermayeli ilk bankasıdır. Ülke genelinde 32 hizmet birimi ve 55 ATM ile hizmet sunan ZiraatBank BH d.d. Bosna’nın 2018 yıl sonu itibarıyla toplam aktifleri 594 milyon ABD doları, kredileri 426 milyon ABD doları, mevduatı 391 milyon ABD doları, özkaynakları 101 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Karadağ

Temmuz 2015’te hizmet vermeye başlayan Ziraat Bank Montenegro AD; Karadağ, Başkent Podgoritsa’daki Genel Müdürlük Ofisi ve Podgoritsa Şubesi’nde faaliyetlerine başlamış, 2018 yılının sonunda ise Bar ve Budva şubelerini açmıştır. 18 milyon Avro ödenmiş sermayeye sahip olan Banka’nın hisselerinin tamamı Ziraat Bankası’na aittir. Banka’nın 2018 yıl sonu itibarıyla toplam aktifleri 66,3 milyon Avro, kredileri 54,5 milyon Avro, mevduatı 23,1 milyon Avro’dur.

Azerbaycan

Bankacılık lisansı 30 Aralık 2014 itibarıyla alınan Ziraat Bank Azerbaycan ASC, Bakü’deki Genel Müdürlük Ofisi, Gence ve İçerişehir Şubeleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 29,4 milyon ABD dolar sermayeye sahip olan Banka’nın hisselerinin tamamı Ziraat Finans Grubu’na aittir. Banka’nın 2018 yıl sonu itibarıyla toplam aktifleri 132,8 milyon ABD doları, kredileri 59,3 milyon ABD doları, mevduatı ise 92,5 milyon ABD dolarıdır.

Rusya

1993 yılında Türk-Rus ortak girişimi olarak kurulan Ziraat Bank (Moscow) JSC, 2002 yılından bu yana tamamen Türk sermayeli bir banka olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Son yıllardaki yeniden yapılanma çalışmaları ve güçlendirdiği sermayesi ile kurumsal bankacılık ağırlıklı faaliyet gösteren Banka’nın 2018 yılında, bir önceki yıla göre dolar cinsinden, mevduatı %10, dönem kârı %24 artış göstermiştir. 2018 yıl sonu itibarıyla aktifleri 101 milyon ABD doları, kredileri 62,2 ABD doları, mevduatı 54,5 milyon ABD dolarıdır.

Kazakistan

Kazakistan’ın ilk yabancı sermayeli bankası olarak 1993 yılında kurulan ve Genel Merkezi Almatı’da olan Kazakhstan Ziraat International Bank (KZI Bank); Almatı, Astana, Çimkent, Aktau ve Atırau şehirlerindeki şubeleriyle müşterilerine kurumsal ve bireysel bankacılık alanında hizmet sunmaktadır. 2018 yıl sonu itibarıyla Banka’nın aktif büyüklüğü 185,6 milyon ABD doları, özkaynak büyüklüğü 43,5 milyon ABD doları, kredi portföyü 108,6 milyon ABD dolarına ulaşmış, müşteri mevduat büyüklüğü ise 109,7 milyon ABD doları olmuştur.

Özbekistan

Özbekistan’ın ilk yabancı sermayeli bankası olan UTBANK JSC, Ziraat Bankası ve Agrobank’ın (Özbekistan) eşit paylı ortaklığı ile 1993 yılında Taşkent’te, 1 no’lu bankacılık lisansı ile kurulmuştur. Banka, kurumsal ve perakende bankacılık alanlarında tüm bankacılık ürün ve hizmetlerini, uluslararası kalite standartlarında müşterilerine sunmaktadır. 2017 yılının son çeyreğinde Agrobank’ın Banka’daki hisselerinin tamamı Ziraat Bankası’na devredilerek UTBANK JSC’nin %100 hissesi Ziraat adına tescillenmiştir. Banka faaliyetlerine “Ziraat Bank Uzbekistan JSC” adı ile devam etmektedir.

2018 yılında Banka’nın kredi büyüklüğü 35,8 milyon ABD doları, toplam aktifleri 61,3 milyon ABD doları, mevduatı 15,6 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Gürcistan

Daha önce yurt dışı şube statüsü ile faaliyet gösteren JSC Ziraatbank Georgia; bu ülke ile olan ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi prensibi ile 2 Mayıs 2017’de iştirak banka haline dönüştürülmüştür.

Haziran 2018’de 4. şubesi olarak Tsereteli şubesini açan JSC Ziraat Bank Georgia’nın 2018 yıl sonu itibarıyla aktif toplamı 43 milyon ABD doları, kredi portföyü 13 milyon ABD doları, mevduatı ise 23 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Türkmenistan

Türkmenistan’ın yabancı sermayeli ilk bankası olan Turkmen Turkish JSC Bank, Ziraat Bankası ve Dayhan Bank’ın eşit paylarla katılımı ile 1993 yılında kurulmuştur.

Türkmenistan’da 1 Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Toptancı Pazarı, Türkmenabad, Mary, Daşoğuz, Atamurat, Balşeker Ticaret Merkezi’nde olmak üzere 6 büro ile faaliyet gösteren Banka, 2018 yılında 727,4 milyon ABD dolarlık aktif büyüklüğüne ulaşmış, kredi portföyü 56,7 milyon ABD doları, mevduatı ise 689 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Yurt İçi İştirakler

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

29 Mayıs 2015 tarihinde faaliyete geçen Ziraat Katılım Bankası, 41 farklı ilde toplam 80 şubesi ile hizmet vermektedir.

Ziraat Katılım’ın 2018 yıl sonu itibarıyla toplam aktifleri 22,1 milyar TL, kredileri 17,7 milyar TL’dir.

Ziraat Sigorta A.Ş.

Ziraat Sigorta A.Ş. 11 Mayıs 2009 tarihinde kurulmuştur. 2010 yılında sigortacılık faaliyetlerine başlayan Şirket, banka sigortacılığı prim üretimindeki sektör liderliği çerçevesinde sürdürülebilir büyüme ve kârlılığını devam ettirerek sektörün dikkat çeken ve örnek alınan kurumlarından biri olmayı başarmıştır.

Faaliyetinin sekizinci yılını tamamlayan Ziraat Sigorta, 2018 yılında da istikrarlı gelişimini sürdürmüş ve bir önceki yıla göre yaklaşık %27 oranında üretim artışı sağlayarak yaklaşık 2,2 milyar TL prim üretimi gerçekleştirmiştir. Bu sonuçlar ile prim üretiminde sektörde hayat dışı branşlarda faaliyet gösteren şirketler içinde 7. sırada yer almaktadır. Şirket, 2018 Aralık sonu itibarıyla 1,6 milyar TL aktif ve 644 milyon TL özkaynak büyüklüğüne sahiptir.

Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.

2009 yılında kuruluş iznini alan Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. 2010 yılının başında hayat ve ferdi kaza sigorta branşlarında, Temmuz 2011’de ise Bireysel Emeklilik branşında ürün sunumuna başlamıştır. Kuruluşundan bu yana hayat sigortaları ve ferdi kaza prim üretimi toplamında sektör liderliğini sürdüren Şirket, 2018 Aralık ayı sonu itibarıyla 1,3 milyar TL prim üretimi gerçekleştirmiş ve %17,1 oranında pazar payı elde etmiştir.

Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin Bireysel Emeklilik Sistemi’nde, bir önceki yıla göre fon büyüklüğü %43,7 oranında artarak 5,6 milyar TL’ye, katılımcı sayısı ise %9,3 oranında artış göstererek 634 bin kişiye ulaşmıştır. Bireysel Emeklilik sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alan Şirket, Otomatik Katılım Uygulaması’nda toplam 23.700 firma ile sözleşme imzalamış, 912 bin katılımcı sayısı ve 1,2 milyar TL fon büyüklüğü ile Otomatik Katılım Uygulaması’nda sektör liderliğine imza atmıştır. Şirket’in, 2018 Aralık sonu itibarıyla aktif toplamı 7,9 milyar TL, özkaynak büyüklüğü 1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.

Ziraat Portföy Yönetimi 2002 yılında kurulmuştur. 2015 yılında fon kurucusu olma yetkisini alan Ziraat Portföy Yönetimi, faiz içermeyen fonlarla beraber, 18 adet yatırım fonunun kurucusu-yöneticisi ve 22 adet emeklilik yatırım fonunun yöneticisidir (Ziraat Emeklilik 13 adet, Vakıf Emeklilik 5 adet, Halk Emeklilik 1 adet ve Bereket Emeklilik 3 adet).

Şirket’in 2018 yılında yönetimi altındaki varlıkların büyüklüğü bir önceki yıla göre %30 oranında artarak 13,6 milyar TL’den 17,6 milyar TL’ye ulaşmıştır.

Şirket, Özel Portföy Yönetimi’ndeki büyüklüğünü (bireysel ve tüzel), 4,7 milyar TL’den, 7,1 milyar TL’ye çıkartarak %53 büyüme sağlamıştır.

Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) yer alan finansal sisteme ilişkin yapılandırma çerçevesinde; Kamu Vakıf ve Halk Portföy Yönetim Şirketleri, Ziraat Portföy çatısı altında birleşecektir.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

1997 yılında kurulan Ziraat Yatırım, kurumsal finansman alanında değer üretmek üzere faaliyetlerini güçlendirmektedir.

Şirket, 2018 yılında Borsa İstanbul Pay Senetleri Piyasası’nda 71,6 milyar TL, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda 20,7 milyar TL, Repo-Ters Repo ve Tahvil-Bono Piyasalarında 102,3 milyar TL işlem hacmi gerçekleştirmiştir.

Ziraat Yatırım, kurumsal finansman hizmeti kapsamında ise 2018 yılı içinde nitelikli yatırımcılara yönelik 13,8 milyar TL’lik özel sektör tahvil ve bono ihracına aracılık ederek etkin konumunu sürdürmüştür.

Yıl sonu itibarıyla Şirket’in özkaynak büyüklüğü 182 milyon TL’ye ulaşmıştır.

Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.

Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.’nin 2018 Aralık ayı sonunda aktif büyüklüğü 3,3 milyon TL, finansal kiralama alacakları ise 3 milyon TL’dir. Dönemi 376 milyon TL özkaynak ile kapatan Şirket’in finansal kiralama alacaklarının toplam aktif büyüklük içindeki payı %92 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Ziraat GYO, 1 Kasım 2016 tarihi itibarıyla faaliyetlerine başlamıştır. 1.300 milyon TL ödenmiş sermayeye sahip olan Şirket’in hisselerinin tamamı Ziraat Bankası’na aittir.

Şirket’in 2018 yılı faaliyetleri, optimum risk seviyesinde azami getiri yaratacak gayrimenkul yatırımlarının belirlenmesi, alımı ve projelendirilmesi çerçevesinde gerçekleşmiştir.

Şirket, çok sayıda gayrimenkul projesinin yürütülmesine yönelik proje/arsa ve bina portföyünü bünyesinde barındırarak, etüt ve fizibilite çalışmalarına devam etmektedir.

Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Ödenmiş sermayesi 750 milyon TL olan Şirket, 3 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı ile 14 Kasım 2018 tarihinde kurulmuştur.

Ziraat GSYO, girişim sermayesi yatırımlarının, yatırım yönetimlerinin ve satış stratejileri ile girişim sermayesi yatırımlarının dışındaki portföyün değerlendirilmesine yönelik iş modeli ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ziraat Teknoloji A.Ş.

Ziraat Teknoloji, kurulduğu 2001 yılından bu yana, Ziraat Bankası’na ve yurt içi/yurt dışı ortaklıklarına; uygulama geliştirme, sistem yönetimi, proje yönetimi ve teknoloji danışmanlığı alanlarında bilişim teknolojileri hizmetleri sunmaktadır. Yıldız Teknik Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde (Teknopark) faaliyetlerini sürdüren Ziraat Teknoloji; ISO 9001, 22301 ve 27001 şartları doğrultusunda geliştirdiği yazılım ve uygulamalar ile Ziraat Finans Grubu’nun projelerinde teknoloji alanındaki yetkinliği sayesinde önemli bir rol üstlenmektedir.

Müşterilerinin teknoloji ihtiyaçları için uluslararası standartlar ve çağdaş normlarda hizmet sunarak rekabet avantajı sağlayan, Ar-Ge faaliyetleri ile kendisini ve ürünlerini sürekli geliştiren bir şirket olmak ilk hedefleri arasındadır.

Ziraat Teknoloji, ZFG projesi kapsamında yeni bankacılık yazılımı geliştirme projesi çalışmalarını devam ettirmektedir.

Not: İştiraklerin yıl bazında faaliyet raporları kendi internet sitelerinden temin edilebilir.