2018 Faaliyet Raporu
2018 YILINDA ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sermayenin 6.100.000 TL’ye artırılması kararı Banka’nın 13 Ağustos 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış olup, sermaye artışı ve buna bağlı olarak Esas Sözleşme’nin ilgili maddesinde yapılan değişiklik 22 Ekim 2018 tarihinde tescil edilmiş, 24 Ekim 2018 tarih ve 9688 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir. Söz konusu sermaye artışının muhasebeleştirilmesi BDDK’dan alınan izne istinaden 9 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, Esas Sözleşmenin ilgili maddesi aşağıda belirtilen şekilde güncellenmiştir.

 

6.Maddenin Eski Hali:

Sermaye:
Madde 6- Banka’nın sermayesi 5.600.000.000,- Türk Lirası olup, bunun tamamı Hazine’ye aittir. Sermaye, her biri 1 Türk Lirası itibari değerde 5.600.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır. 5.100.000.000,- Türk Lirası olan eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa 500.000.000,- Türk Lirası tutarında artırılan sermaye nakit ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve tamamı tescil tarihinden önce ödenmiştir.

6. Maddenin Yeni Hali:

Sermaye:
Madde 6- Banka’nın sermayesi 6.100.000.000,- Türk Lirası olup, bunun tamamı Türkiye Varlık Fonu’na aittir. Sermaye, her biri 1 Türk Lirası itibari değerde 6.100.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır. 5.600.000.000,- Türk Lirası olan eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa 500.000.000,- Türk Lirası tutarında artırılan sermaye nakit ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve tamamı tescil tarihinden önce ödenmiştir.