2018 Faaliyet Raporu
GENEL MÜDÜR'ÜN DEĞERLENDİRMESİ
Banka olarak; gayrinakdi krediler dahil toplam kredilerde de yaklaşık yarım trilyon TL büyüklüğe ulaşmış bulunuyoruz. Tarım başta olmak üzere tüm sektörlere, özellikle finansmana erişimde zorlukla karşılaşan KOBİ müşterilerine ve bireysel finansman ihtiyaçlarına kadar geniş bir yelpazede etkin bir finansman desteği sağlamayı sürdürdük.

Destek

ZİRAAT BANKASI, ÜLKEMİZİN LİDER VE MORAL BANKASI OLARAK ÜLKE EKONOMİSİNİ ÖN PLANDA TUTAN STRATEJİSİYLE EKONOMİMİZE DESTEK OLMAK İÇİN GEREKLİ ÖNCÜ ADIMLARI ATTI.

2018 yılında ABD’nin olumlu büyüme performansı, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış süreci, İtalya kamu borcu ve bütçe tartışmaları, ticaret savaşları ve korumacılık söylemleri, jeopolitik ve siyasi riskler, Fed’in bilançosunu daraltmayı sürdürüp faiz artış sürecini sürdürmesi, gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışları gibi piyasalarda dalgalanmalara neden olacak çok sayıda süreci yaşadık.

Ülkemizde de izleyen aylarda etkisi azalsa da özellikle Ağustos ayında bir dalgalanma süreci tecrübe edildi. Aslında canlı stres testi sayılabilecek bu süreçte, ekonomi yönetiminin ve düzenleyici-denetleyici otoritelerin aldıkları kararlar ve yaptıkları düzenlemeler ile birlikte ekonomide dengelenme ve finansal istikrar sağlanmışına ilişkin önemli mesafeler katedildi. Bu süreçte Ziraat Bankası, ülkemizin lider ve moral bankası olarak ülke ekonomisini ön planda tutan stratejisiyle ekonomimize destek olmak için gerekli öncü adımları attı.

Ziraat Bankası, son yıllarda olduğu gibi 2018 yılında da sektörden daha hızlı kredi büyümesini sürdürdü. Yarım trilyon TL’yi aşan bilanço büyüklüğünün yaklaşık %70’i nakdi kredilerden oluşan bilanço yapısı ile birçok alanda sektörün lider bankası konumunu sürdürdü.

%70 ZİRAAT BANKASI, SON YILLARDA OLDUĞU GİBİ 2018 YILINDA DA SEKTÖRDEN DAHA HIZLI KREDİ BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRDÜ. YARIM TRİLYON TL’Yİ AŞAN BİLANÇO BÜYÜKLÜĞÜNÜN YAKLAŞIK %70’İ NAKDİ KREDİLERDEN OLUŞAN BİLANÇO YAPISI İLE BİRÇOK ALANDA SEKTÖRÜN LİDER BANKASI KONUMUNU SÜRDÜRDÜ.

Banka olarak; gayrinakdi krediler dahil toplam kredilerde yaklaşık yarım trilyon TL büyüklüğe ulaşmış bulunuyoruz. Tarım başta olmak üzere tüm sektörlere, özellikle finansmana erişimde zorlukla karşılaşan KOBİ müşterilerine ve bireysel finansman ihtiyaçlarına kadar geniş bir yelpazede etkin bir finansman desteği sağlamayı sürdürdük.

Bu hedef doğrultusunda konut sektörü için müşteriye uygun faiz ile kullandırılan Firma Katkı Paylı Konut Kredisi, daha önceki yıllarda da yaptığımız üzere KOBİ’lere yönelik KOBİ Değer Kredisi, Bağkur prim borçları nedeniyle emekli olamayan emeklilerimize yönelik kredi, kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan ve bir desteğe ihtiyaç duyan bireysel müşterilerimize yönelik Birleştiren İhtiyaç Kredisi gibi çok fazla sayıda uygulamayı hayata geçirdik. Sektörde ilk defa Bankamız tarafından hem banka kartı hem de kredi kartını tek kartta birleştiren Bankkart’ımızı müşterilerimizin kullanımına açtık. Amacına uygun ve etkin bir yapılandırma stratejisi ile iktisadi faaliyetin devamına katkı sağlamayı sürdürdük.

Tarım sektöründe sadece finansman desteği sunmanın ötesinde Genç Çiftçi Akademisi’ni uygulamaya alarak tarım sektörüne önemli katkı sağlamaya devam ettik.

Kredi büyüklüğünün etkin yönetimi çerçevesinde kredi kalitesini de önemli görüyoruz. Bankamızın takipteki krediler rasyosu yönetilebilir seviyede olup, sektörün yaklaşık yarısı düzeyindeki seyrini sürdürmektedir.

Mevduat piyasasında faiz oranları üzerinde bir baskı unsuru oluşturmadan, tabana yaygın mevduat yapımızı da koruyarak kaynak temin etmeye devam ediyoruz. Mevduatın dışında yurt dışından mevduat dışı kaynak temini ile de ülkemizin yatırım, işletme ve bireysel finansman ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. 2018 yılında vadesi gelen 1 milyar ABD doları tutarındaki sendikasyon kredimizi 1,4 milyar dolar olarak yeniledik. Çin’in önemli bir bankasından uygun koşullarla 600 milyon ABD doları kredi sağladık.

1.773 şube ve 7.155 ATM ile en yaygın hizmet ağına sahip banka olarak her yerde müşterilerimizin finansal ihtiyaçların en etkin şekilde karşılamaktayız. 5 kamu bankasının katılımı ile ücretsiz olarak ortak ATM kullanımını hayata geçirdik ve ATM ağının daha verimli kullanılması için önemli bir adım attık. Hem verimliliğin artırılması hem de dijital bankacılığımızın geliştirilmesi yönünde önemli yatırımlar yapmayı sürdürüyoruz.

Ziraat Finans Grubu olarak her yerde her zaman müşterilerimize ulaşmak hedefinin yanı sıra finansal hizmet çeşitliliğini de artırmaya devam ediyoruz. Ülkemiz ekonomisine değer oluşturulmasını sağlamak amacıyla; yeni teknolojiye sahip ürünler üreten, potansiyeli yüksek, ancak sermaye katkısı ve yönetim desteğine ihtiyaç duyan şirketlere yatırım yapmak amacıyla yurt içinde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nı kurduk. Yurt dışı ağımızı da genişlettik. Kazakistan’da Atırau, Azerbaycan’da Gence, Karadağ’da Budva ve Bar, Gürcistan’da Treseteli, Bosna’da Bijelina, Kosova’da Prizren ve Peja şubelerimizi açtık. Yurt içindeki yaygın hizmet ağımıza benzer şekilde yurt dışında da yaygın bir yapılanmamız bulunmakta olup, hali hazırda 18 ülkede 100 noktada faaliyet göstermekteyiz. Yurt dışı iştiraklerimiz ve yurt dışı şubelerimizin hem konsolide bilançomuza hem de verimlilik ve kârlılığımıza katkısının artırılmasını teminen, iş modeli ve operasyonel altyapımızı geliştirme yolunda kayda değer adımlar atmayı sürdürüyoruz.

HÜSEYİN AYDIN
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi