2018 Faaliyet Raporu
YÖNETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ ÜYELERİNİN HESAP DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN İLGİLİ TOPLANTILARA KATILIMLARI HAKKINDA BİLGİLER

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili veya bir üyenin çağrısı üzerine ayda en az bir defa olağan olarak toplanmaktadır. Kurul, 2018 yılında 44 toplantı yaparak 619 adet karar almıştır.

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, tüm üyelerin katılımıyla ayda en az bir defa toplanmaktadır. Komite, 2018 yılında 13 toplantı yaparak 32 adet karar almıştır.