2018 Faaliyet Raporu
YÖNETİM KURULU ÖZET RAPORU

Ziraat Bankası, gereken sorumlulukla hareket ederek 2018 yılında da reel sektöre olan desteğini sürdürmüş, finansmana erişimi kolaylaştırarak aktif, kredi, mevduat ve özkaynak büyüklüğü ile şube ve ATM ağı gibi birçok alanda ülkemizin lider bankası ve herkesin bankası olmaya devam etmiştir. Büyüme ve verimliliğin sürdürülebilirliğini önemseyerek, strateji ve iş planlarını, verimliliği esas alan bir yönetim anlayışı doğrultusunda tasarlayıp uygulamıştır. Bu yolla, kıt olan fon kaynaklarının etkin dağılımına aracılık etmeyi sürdürmüştür.

Ziraat Bankası, geçen yıla göre %24 artışla 537 milyar TL büyüklüğe ulaşan bilançosuyla ülkemizin en büyük finans kuruluşu olarak etkinlik ve verimlilik odaklı çalışmalarıyla müşterilerimize ve ülkemiz ekonomisine uzun soluklu katkılar sağlamaya devam etmektedir. Sürdürülebilir büyüme prensibiyle hareket eden Ziraat Bankası, nakdi kredilerini %25 artırarak 372 milyar TL seviyesine yükseltmiştir. Ayrıca özkaynaklarını güçlendirmeyi sürdüren Banka’nın özkaynakları 2018 yıl sonu itibarıyla 57 milyar TL’yi aşmıştır.

Ziraat Bankası, ülkemize katma değer sağlayan her ekonomik faaliyete destek verme vizyonu doğrultusunda, ekonomimizin lokomotifi konumunda olan konut/inşaat sektörüne yönelik olarak uzun yıllardır etkin finansal çözümler sunmaktadır. Banka; bugüne kadar konut sektörüne sunduğu öncü çözüm önerilerine yenilerini ekleyerek, hem Banka ile kredili çalışmakta olan konut üreticisi firmaların hem de bireysel müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte bir uygulama başlatmıştır. Uygulama kapsamına hali hazırda Banka ile aktif olarak kredili çalışmakta olan konut üreticileri alınmış olup, bu firmalardan konut satın alacak müşterilere uygun faizli 120 aya varan vade seçenekli 500 bin TL’ye kadar konut kredisi kullanma imkanı sunulmuştur.

Tarımın finansmanına olan desteği hız kesmeden devam eden Ziraat Bankası, bir yandan tarım sektörüne finansman desteğini sürdürürken, diğer yandan sektörün yapısal sorunlarının çözümüne ve finansa erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik projeler geliştirerek başta T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum, kuruluş ve tarımsal örgütlerle çalışmalar yürütmeye devam etmektedir. Ziraat Bankası’nın tarım sektörünün finansmanına yönelik olarak kendi kaynaklarından kullandırdığı krediler ile aracılık ettiği fon kaynaklı kredilerin toplamı 2018 yılı sonu itibarıyla 60 milyar TL’yi aşmış bulunmaktadır.

Ziraat Bankası ve Ankara Üniversitesi’nin iş birliği ile, gençlerin tarıma olan ilgisini artırmak, gençlere belirli konularda tarımsal üretim ve yatırım yapmayı öğretmek, tarımsal ve finansal konularda asgari düzeyde eğitim almış, finansal okuryazarlık kazanmış bilinçli genç çiftçiler yetiştirmek ve gençlere tarım alanında girişimcilik bilinci kazandırmak amaçlarıyla Genç Çiftçi Akademisi dizayn edilmiştir. Tarımda sürdürülebilir büyüme ve gelişmeyi sağlamak için eğitimin gerekliliği inancıyla tarım bankacılığı, söz konusu proje ile yeni bir seviyeye taşınmıştır.

Ziraat Bankası kaynak çeşitlendirilmesi ve mevcut kaynakların derinleştirilmesi doğrultusunda önde gelen uluslararası finans kuruluşlarından ikili anlaşmalar yolu ile kaynak teminine devam etmiştir. Nisan ayında vadesi gelen 1 milyar ABD doları tutarındaki sendikasyon kredisini, önemli oranda artan katılım tutarı ile toplamda 1 milyar 440 milyon ABD doları olarak yenilemiştir. Mevduat dışı kaynakların çeşitlendirilmesi ve dış ticaretin finansmanında piyasa payının artırılması hedefi kapsamında 2013 yılında 700 milyon ABD doları ile başlanan sendikasyon kredisi iki katına yükseltilmiştir. Söz konusu sendikasyon kredisi, Türk bankacılık sektörünün yurt dışından kaynak temin etme noktasında sorunla karşılaşmadan borçlanabildiğinin, uluslararası yatırımcıların ülkemiz ekonomisine güvenini sürdürdüklerinin ve bankacılık sektörü ile ülkemize yatırımların devam ettiğinin önemli bir göstergesi olmuştur.

Müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman daha fazlasını sunan Ziraat Bankası, banka kartı ve kredi kartını tek kartta birleştiren özellikli yeni kart markası “Bankkart”ı hayata geçirmiştir. Uzun zamandır sürdürülen yoğun çalışmalar sonucunda müşterilerle buluşan yeni kart markası, benzersiz özellikleriyle ön plana çıkmaktadır.

Yeni teknolojiye sahip ürünler üreten, katma değer üretebilecek potansiyele sahip, bununla birlikte fonlama yapısı gereği sermaye katkısı ve yönetim desteği ile firma değeri yükselebilecek şirketlere girişim sermayesi yatırımı yapılması amacıyla 2018 yılında Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi kurulmuştur.

Bağımsız marka değerleme ve strateji danışmanlık şirketi Brand Finance’in “Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası-2018” araştırması sonuçlarına göre; Ziraat Bankası 2017’de olduğu gibi 2018 yılında da Türkiye’deki bankalar arasında marka değerini en fazla yükselten banka olmuştur. Ziraat Bankası, “Türkiye’nin Lovemark’ları” araştırmasında 2016 ve 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da Türkiye’nin en sevilen bankası seçilmiştir.

Ziraat Bankası, yarım trilyonu aşan aktif büyüklüğü ile ülkemizin en büyük finans kuruluşu olarak etkinlik ve verimlilik odaklı çalışmalarıyla müşterilerine ve ülkemiz ekonomisine uzun soluklu katkılar sağlamaya dün olduğu gibi yarın da devam edecektir.