2018 Faaliyet Raporu
ZİRAAT BANKASI YÖNETİM KURULUDR. AHMET GENÇ

Yönetim Kurulu Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

1960 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1984 yılında mezun oldu. 1985-1990 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü’nde Bankacılık Dairesi’nde uzman yardımcısı ve uzman olarak görev yaptı. 1990 yılında, İngiltere’de bir yıl süreli sigorta ve reasürans eğitimi aldı. Yüksek lisansını 1993-1995 yılları arasında ABD’de, Boston, Northeastern Üniversitesi, Ekonomi Bölümü’nde tamamladı. 1997 yılında, Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü’nden Sigortacılık Genel Müdürlüğü’ne Şube Müdürü olarak geçiş yaptı. 1998 yılında Daire Başkanı oldu. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü’nde, “Sigortacılıkta Mali Yeterliliği” konu alan tezi ile doktorasını tamamladı. Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nde 2002-2004 yılları arasında Genel Müdür Yardımcısı, 2004-2007 yılları arasında Genel Müdür Vekili, 2007-2015 yılları arasında Genel Müdür olarak görev yapan Genç 22 Şubat 2015 tarihinden itibaren Hazine Müsteşar Yardımcılığı görevine atandı. Sigortacılıkla ilgili olarak son yıllarda oluşturulan Sigorta Bilgi Merkezi, Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM), Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) gibi kurum ve kuruluşlarda kurucu yönetim kurulu/komitesi üyesi ya da başkan olarak görev yapan aynı zamanda, çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak da ders veren Dr. Ahmet Genç, Ağustos 2018 tarihinden itibaren Bankamız Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi’dir.

Ayrıca, Ağustos 2018’den itibaren Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Ziraat Sigorta A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı görevini yürütmektedir.

YUSUF DAĞCAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Kredi Komitesi Üyesi

Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu. 1977-1981 yılları arasında T. Vakıflar Bankası T.A.O.’da Müfettiş Yardımcılığı, 1981-2003 yılları arasında Müfettiş ve Kırşehir, Kayseri Merkez, Konya Merkez, Meşrutiyet, Kızılay Başkent Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 5 Eylül 2007 ile 30 Haziran 2008 tarihleri arasında ise TAİB Yatırım Bank A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yaptı. 27 Mart 2003-18 Nisan 2012 tarihleri arasında T. Halk Bankası A.Ş. Denetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Dağcan, ayrıca Halk Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Makedonya’da faaliyet gösteren Halk Bank A.D. Skopje Yönetim Kurulu Üyeliği ve Arap Türk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinde bulunmuştur. Nisan 2012’den itibaren Bankamızda Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaya başlayan Dağcan, ayrıca Bankamız Kredi Komitesi Üyeliği, Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve JSC Ziraat Bank Georgia Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini yürütmektedir.

HÜSEYİN AYDIN

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi’nden 1981 yılında mezun oldu. Meslek hayatına Bankamızda Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Aydın, 27 Mart 2003 tarihine kadar Bankamızın çeşitli birimlerde yöneticilik görevlerinde bulundu. Daha sonra yürüttüğü Halk Bankası Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, Pamukbank Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinin ardından, 31 Mayıs 2005-14 Temmuz 2011 tarihleri arasında Halk Bankası’nda Genel Müdür olarak görev yaptı. 15 Temmuz 2011 tarihi itibarıyla Bankamızda Genel Müdür olarak göreve başlayan Aydın, ayrıca Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı, Ziraat Katılım Bankası A.Ş., JSC Ziraat Bank Georgia ve Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürütmektedir. 11 Eylül 2018 tarihinden itibaren Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

FEYZİ ÇUTUR

Yönetim Kurulu Üyesi-Denetim Komitesi Üyesi-Kredi Komitesi Yedek Üyesi-Ücretlendirme Komitesi Üyesi

1983 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık Bölümü’nden mezun oldu. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. TÜRMOB Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve KGK Bağımsız Denetçi belgelerine sahiptir. 1977-1990 yılları arasında özel sektöre ait çeşitli firmalarda Muhasebe ve Finansman Müdürü olarak görev yapan Çutur, daha sonra Bayındır Menkul Kıymetler A.Ş.’de 1990-1998 yılları arasında Genel Muhasebe Müdürlüğü, Eti Yatırım A.Ş.’de 1998-2010 yılları arasında sırasıyla Mali İşler ve Operasyon Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. Eti Yatırım ve Etibank’a ait çeşitli Yatırım Fonlarında Fon Kurulu Üyesi ve Fon Kurulu Başkanı, 2006 Yılında İktisat Yatırım A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Temmuz 2011-Mart 2012 döneminde, TMSF’yi temsilen Arap Türk Bankası A.Ş. ve söz konusu Bankanın bağlı ortaklığı A&T Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Nisan 2012’den itibaren Bankamızda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başlayan Çutur, Bankamız Denetim Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi üyeliklerinin yanı sıra Kredi Komitesi yedek üyeliği, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.’de Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi, Denetim Komitesi Üyelikleri ve Ziraat Bank (Moscow) JSC Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini yürütmektedir. Bununla birlikte ZiraatBank BH d.d.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ağustos 2017 tarihine kadar görev yapmıştır.

SALİM ALKAN

Yönetim Kurulu Üyesi-Kredi Komitesi Üyesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 1971 yılından itibaren çeşitli bankalarda Müfettiş, Şube ve Bölüm Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 2004-2010 yılları arasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkan Yardımcılığı, Başkanlık Müşaviri ve Fon bünyesindeki bankalarda Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunan Alkan, 24 Mayıs 2010-18 Nisan 2012 tarihleri arasında T. Halk Bankası A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış olup, bu dönem içinde Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev almıştır.

Nisan 2012’den itibaren Bankamızda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başlayan Alkan, ayrıca ZiraatBank BH d.d.’de Mayıs 2017 tarihine kadar Gözetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Alkan, Bankamız Kredi Komitesinde üye olarak görev yapmasının yanı sıra 2015 yılında faaliyetine başlayan Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği, Ücretlendirme Komitesi Üyeliği ve Kredi Komitesi Yedek Üyeliği görevini de yürütmektedir. Alkan ayrıca Ziraat Bank (Moscow) JSC Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.

METİN ÖZDEMİR

Yönetim Kurulu Üyesi

1990 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Metin Özdemir, meslek hayatına 1992 yılında Kuveyt-Türk Finans Kurumu A.Ş.’de başlamış, 1996 yılından itibaren iş hayatına perakende sektöründe yönetici olarak devam etmiştir. Özdemir, 2004-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği yapmıştır. Nisan 2012’den itibaren Bankamızda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başlayan Özdemir, Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği, Ücretlendirme Komitesi Üyeliği, Haziran 2017’den itibaren Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürü, Temmuz 2017 tarihinden itibaren Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Kredi Komitesi Başkanlığı görevini de yürütmektedir. Ayrıca Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanlığı, ADFIMI Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

CEMALETTİN BAŞLI

Yönetim Kurulu Üyesi-Ücretlendirme Komitesi Üyesi

1981 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Çalışma hayatına 1977 yılında DHMİ’de devlet memuru olarak başladı. 1984-1985 yılları arasında Vakıfbank’ta Mali Analist Yardımcısı, 1985-1991 yılları arasında Garanti Bankası’nda Müfettiş, Kredi Kambiyo Yönetmeni, 1991-1998 yılları arasında Albaraka Türk A.Ş.’de Şube Müdürü, 1998-2002 yılları arasında Faisal/Family Finans A.Ş.’de Krediler ve Merkez Şube Müdürü, daha sonra Haliç Finansal Kiralama A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı, Kıbrıs Faisal İslam Bankası’nda Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapan Başlı, Haziran 2014 tarihinden itibaren Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi ve Ücretlendirme Komitesi Üyesidir. Cemalettin Başlı ayrıca, ZiraatBank BH d.d.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ağustos 2017 tarihine kadar görev yapmıştır. Ayrıca Ziraat Katılım Bankası A.Ş.’de Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi ve Denetim Komitesi Üyesi olup, Ziraat Bank (Moscow) JSC Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmaktadır.

YUSUF BİLMEZ

Yönetim Kurulu Üyesi-Denetim Komitesi Üyesi-Kredi Komitesi Yedek Üyesi

1979 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 25 Temmuz 1983 tarihinde Bankamızda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. Banka’da 1989 yılına kadar Müfettiş, 1989-1992 yılları arasında Personel Müdür Yardımcılığı, 1992-2003 yılları arasında Şube Müdürlüğü, 2003-2005 yılları arasında Genel Müdür Yardımcılığı, 2005-2007 yılları arasında Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2007-2010 yılları arasında İç Kontrol Grup Başkanlığı, 2010-2013 yılları arasında Ziraat Teknoloji’de Genel Müdür Yardımcılığı, Mayıs 2013 tarihinden 12 Haziran 2017 tarihine kadar Danışmanlık görevlerinde bulundu. 12 Haziran 2017 tarihinde Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanmış olup ayrıca Kredi Komitesi Yedek Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesidir. Yukarıda belirtilen görevlerin yanında sırasıyla Bankamız iştirakleri olan Azer Türk Bank, Turkmen Turkish JSC Bank, Kazakistan KZI Bank, Ziraat Teknoloji A.Ş., Ziraat Yatırım A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanvekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Bilmez, Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Ziraat Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Bakan Vekili görevlerini sürdürmektedir.

MAHMUT KAÇAR

Yönetim Kurulu Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

1999 yılında Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2002-2008 yılları arasında Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı, 2008-2011 yılları arasında Sağlık-Sen Genel Başkanı ve Memur-Sen Genel Sekreteri, 2011-2018 yılları arasında 24. ve 26. Dönem Şanlıurfa Milletvekili olarak görev yapan Kaçar, Ağustos 2018 tarihinden itibaren Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ayrıca, Ağustos 2018’den itibaren Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Ziraat Sigorta A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

DENİZ YILMAZ

Denetim Kurulu Üyesi

2001 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 2002-2007 yılları arasında Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nda Hazine Kontrolörlüğü, 2008-2014 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı İç Denetçiliği, 2015-2018 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı ve 2015-2016 yılları arasında Vakıf GYO Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Yılmaz, halen Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. 2010-2012 yılları arasında ABD’de North Carolina State Üniversitesi’nde Ekonomi alanında yüksek lisans derecesi alan ve halen bankacılık alanında doktora çalışmalarına devam eden Yılmaz, Nisan 2016 tarihinden itibaren Bankamız Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

DR. SADIK ARSLAN

Denetim Kurulu Üyesi

1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1990 yılında Anadolu Üniversitesi’nde Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1995 yılında Marquette Üniversitesi Wisconsin/ABD’de Siyaset Bilimi alanında 2. yüksek lisans eğitimini tamamladı, 2006 yılında Oxford Üniversitesi’nde Diplomatik Etütlere katıldı. 2007 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İktisat alanında doktora eğitimini tamamladı.

Çalışma hayatına Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak başladı. Mart 1996-Nisan 1998 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığında Meslek Memuru, Nisan 1998-Ağustos 1998 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı Araştırma Genel Müdür Yardımcılığında Meslek Memuru, Ağustos 1998-Ekim 2000 tarihleri arasında Cidde Başkonsolosluğumuzda Ataşe ve Muavin Konsolos, Ekim 2000-Eylül 2003 tarihleri arasında Tel Aviv Büyükelçiliğimizde Üçüncü ve İkinci Katip, Eylül 2003-Eylül 2005 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı Özel Müşavirliğinde İkinci Katip ve Başkatip, Eylül 2005-Ağustos 2009 tarihleri arasında Londra Büyükelçiliğimizde Başkatip ve Müsteşar, Ağustos 2009-Ağustos 2010 tarihleri arasında Riyad Büyükelçiliğimizde Müsteşar, Ağustos 2010-Aralık 2013 tarihleri arasında Anlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı, Elçi, Cumhurbaşkanı Dışişleri Danışmanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Aralık 2013-2016 tarihleri arasında Hollanda Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görev yaptı. Halen Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi olan ve Cumhurbaşkanı Dışişleri Başdanışmanı ve Büyükelçi görevlerini yerine getiren Arslan, Eylül 2018 tarihinden itibaren Bankamız Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.