2018 Faaliyet Raporu
BAŞLICA FİNANSAL GÖSTERGELER

(Milyon TL)

2017

2018

Değişim Oranı (%)

Likit Aktifler ve Bankalar

48.571

46.238

-4,8

Menkul Değerler*

70.628

88.681

25,6

Nakdi Krediler**

298.033

371.871

24,8

Mevduat

266.384

331.066

24,3

Mevduat Dışı Kaynaklar

98.080

117.953

20,3

Özkaynaklar

47.010

57.401

22,1

Faiz Gelirleri

35.463

53.054

49,6

Faiz Giderleri

18.561

31.138

67,8

Net Dönem Kâr/Zararı

7.940

7.961

0,3

Toplam Aktifler

434.275

537.156

23,7

* Ödünç Menkul Kıymetler hariçtir.
** Donuk Alacaklar ve Beklenen Zarar Karşılıkları hariçtir.

Ziraat Bankası, 2018 yılında hem mali, hem de operasyonel açıdan hedeflerine uygun sonuçlar elde etmiş, toplam aktifleri %23,7 artışla 537 milyar TL’ye, kredileri %24,8 artışla 372 milyar TL büyüklüğe ulaşmıştır.

Ziraat Bankası’nın Sektör Payları

Sektör Payı (%)

2017

2018

Toplam Aktifler

13,3

13,9

Menkul Değerler

16,8

18,0

Nakdi Krediler

13,8

14,9

Mevduat

14,8

15,3

Mevduat Dışı Kaynaklar

11,2

11,8

Özkaynaklar

13,1

13,6

 Ziraat Bankası’nın Sektör PaylarıZiraat Bankası Ortaklık Yapısı

Banka’nın tek hissedarı Türkiye Varlık Fonu’dur.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının, Banka’da pay sahipliği bulunmamaktadır.