2018 Faaliyet Raporu
KOMİTELERİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Kredi Komitesi’nin Faaliyetleri ile İlgili Bilgiler

Başkan
Hüseyin AYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Üyeler
Yusuf DAĞCAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Salim ALKAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Yedek Üyeler
Feyzi ÇUTUR
Yönetim Kurulu Üyesi

Yusuf BİLMEZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Komite’nin görev ve faaliyetleri; Bankacılık Kanunu, Esas Sözleşme ve BDDK tarafından düzenlenen mevzuatta belirlenen görev ve yetkileri yerine getirmek, Yönetim Kurulu’nun kendisine devrettiği yetkiler çerçevesinde kredi açmak, kararlar almak ve Yönetim Kurulu’nca kredilerle ilgili verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

Kredi Komitesi 2018 yılında 25 toplantı yaparak 689 adet karar almıştır.

 

Denetim Komitesi’nin Faaliyetleri ile İlgili Bilgiler

Üyeler
Feyzi ÇUTUR
Yönetim Kurulu Üyesi

Yusuf BİLMEZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Komite’nin görev ve faaliyetleri; Banka’nın kendi sorumluluğunda bulunan denetim ve gözetim faaliyetlerine yardımcı olmak, BDDK tarafından düzenlenen mevzuatla belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar ile Uyum programını yürütülmek ve bu konularla ilgili olarak düzenlenen mevzuatla belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirmektir.

Denetim Komitesi 2018 yılında 13 toplantı yaparak 32 adet karar almıştır.

 

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Faaliyetleri ile İlgili Bilgiler

Üyeler
Dr. Ahmet GENÇ
Yönetim Kurulu Başkanı

Mahmut KAÇAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Bilgehan KURU
Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı

Fatma Nur ÇETİNEL
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı

Hüseyin Alper DUMAN
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Komite’nin görev ve faaliyetleri; Banka’nın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek ve denetlemek, bu konuda Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak ve iyileştirme çalışmaları yapmak, yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirerek kaydını tutmaktır.

 

Ücretlendirme Komitesi’nin Faaliyetleri ile İlgili Bilgiler

Üyeler
Feyzi ÇUTUR
Yönetim Kurulu Üyesi

Cemalettin BAŞLI
Yönetim Kurulu Üyesi

Komite’nin görev ve faaliyetleri; ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izlemek ve denetlemek, ücret politikalarının Banka’nın etik değerleri ve stratejik hedefleri ile uyumunu sağlamak üzere ücretlendirme politikası ve uygulamalarını, risk yönetimi çerçevesinde değerlendirerek önerilerini Yönetim Kurulu ile paylaşmaktır.