2018 Faaliyet Raporu
RASYOLAR

(%)

SERMAYE

2017

2018

Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu

15,2

14,8

Özkaynak/Toplam Aktifler

10,8

10,7

Özkaynak/(Toplam Aktifler+Gayrinakdi Krediler)

8,9

8,7

Özkaynak/(Mevduat+Mevduat Dışı Kaynaklar)

12,9

12,8

 

 

 

AKTİF KALİTESİ

2017

2018

Nakdi Krediler/Toplam Aktifler

68,6

69,2

Takipteki Krediler (Brüt)/Nakdi Krediler

1,6

2,0

Takipteki Krediler (Brüt)/(Gayrinakdi Krediler+Nakdi Krediler)

1,2

1,5

Kredi/Mevduat

111,9

112,3

YP Aktifler/YP Pasifler

92,3

92,0

 

 

 

LİKİDİTE

2017

2018

Likit Aktifler/Toplam Aktifler

11,2

8,6

Likit Aktifler/(Mevduat+Mevduat Dışı Kaynaklar)

13,3

10,3

 

 

 

KÂRLILIK

2017

2018

Net Kâr(Zarar)/Ortalama Toplam Aktifler

2,0

1,6

Net Kâr(Zarar)/Ortalama Özkaynaklar

18,3

15,2

Faiz Gelirleri/Faiz Giderleri

191,1

170,4