2018 Faaliyet Raporu
31 ARALIK 2014 - 31 ARALIK 2018 ÖZET BİLANÇO VE GELİR TABLOSU

(Milyon TL)

AKTiFLER

2014

2015

2016

2017

2018

Likit Aktifler

32.340

40.983

43.069

48.571

46.238

Menkul Değerler*

64.266

63.943

67.399

70.628

88.681

Nakdi Krediler**

141.130

185.943

232.392

298.033

371.871

Ortaklık Yatırımları

1.631

2.655

4.312

5.312

7.603

Maddi Duran Varlıklar

4.684

4.842

5.315

5.241

5.045

Diğer Aktifler

3.549

4.482

5.274

6.490

17.718

Toplam

247.600

302.848

357.761

434.275

537.156

 

 

 

 

 

 

YÜKÜMLÜLÜKLER

2014

2015

2016

2017

2018

Mevduat

153.255

186.469

223.019

266.384

331.066

Para Piyasalarına Borçlar

31.781

43.086

47.212

56.258

68.351

Alınan Krediler

14.608

19.543

22.817

29.065

34.172

İhraç Edilen Menkul Kıymetler

4.219

5.288

6.833

12.757

15.430

Fonlar

5.426

5.931

6.021

6.031

6.074

Karşılıklar

4.758

5.161

6.053

8.519

2.832

Diğer Pasifler

5.013

5.825

7.424

8.251

21.830

Özkaynaklar

28.540

31.546

38.382

47.010

57.401

Toplam

247.600

302.848

357.761

434.275

537.156

 

 

 

 

 

 

GELİR TABLOSU

2014

2015

2016

2017

2018

Faiz Gelirleri

18.165

22.050

27.291

35.463

53.054

Faiz Giderleri

9.558

11.542

13.342

18.561

31.138

Net Faiz Gelirleri

8.607

10.509

13.948

16.902

21.916

Net Ücret Komisyon Gelirleri

1.077

1.300

1.643

2.217

2.638

Temettü Gelirleri

192

213

259

285

291

Ticari Kâr/Zarar (Net)

-70

-166

-188

-814

-3.834

Diğer Faaliyet Gelirleri

911

1.340

1.555

1.378

1.434

Faaliyet Brüt Karı

10.717

13.196

17.217

19.968

19.604

Beklenen Zarar Karşılıkları

1.443

1.421

3.345

3.191

4.719

Diğer Faaliyet Giderleri

4.095

5.208

5.303

6.490

7.692

Vergi Öncesi Kâr

5.179

6.568

8.569

10.287

10.034

Vergi Karşılığı

1.128

1.405

1.993

2.347

2.073

Net Dönem Kâr/Zararı

4.051

5.162

6.576

7.940

7.961

* Ödünç Menkul Kıymetler hariçtir.
** Donuk Alacaklar ve Beklenen Zarar Karşılıkları hariçtir.