2018 Faaliyet Raporu
KURUMSAL PROFİL

Türkiye’de ve dünyada yaygın, güvenilir ve kaliteli hizmet sunan Ziraat Bankası, stratejik yol haritasında belirlediği kurumsal hedeflerine doğru yolculuğunu kesintisiz bir biçimde sürdürerek ülke ekonomisine ve bankacılık sektörünün gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Ziraat Bankası, kalitesi ve çeşitliliği giderek artan ürün ve hizmetlerini toplumun bütün kesimlerine sunmaya devam etmektedir.

Türkiye’nin en köklü ve en güçlü bankası olan Ziraat Bankası faaliyetlerine 1863 yılında başlamıştır. Sağlam mali yapısı ve engin tecrübesiyle sektörün temel taşlarından biri olan Banka, kuruluşundan bugüne kadar ekonominin bütün kesimlerine kaynak aktarmış, değer üretmiş ve ülke kalkınmasının en büyük destekleyicilerinden biri olmuştur.

Ziraat Bankası günümüzde; ulusal ve küresel çapta en yaygın hizmet ağına sahip, 400’e yakın ilçe ve beldede tek banka olarak hizmet veren, saygın ve etkin bir banka konumundadır. Bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik, yatırım hizmetleri, portföy yönetimi, finansal kiralama, girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile finansal teknolojiler alanlarında geniş bir yurt içi ve yurt dışı iştirak portföyü bulunan Banka, faaliyetlerini etik değerlerinin ve sosyal sorumluluğunun bilincinde bir kurum olarak yürütmektedir.

Ziraat Bankası, ulaştığı yüksek hizmet sunum ölçeği, sürdürülebilir büyüme gücü ve potansiyeli ile Türk bankacılık sektörünü şekillendirmeye devam etmektedir.

Türkiye’nin en geniş bankacılık hizmet ağına sahip bulunan Ziraat Bankası, kurumsal, girişimci ve bireysel bankacılık alanlarında müşterilerine;

  • yurt içi ve yurt dışındaki 1.773 şubesi,
  • 24.647 çalışanı,
  • 7.155 ATM’si,
  • İnternet Bankacılığı (Bireysel ve Kurumsal İnternet Şubesi),
  • Mobil Bankacılık (Ziraat Mobil, Ziraat Tablet),
  • Telefon Bankacılığı,
  • SMS Bankacılığı

ile üstün ve kaliteli hizmet sunmaktadır.

Ziraat Bankası, global bir oyuncu olma stratejisi doğrultusunda, uzun yıllardır yakından takip ederek yoğun çalışmalar gerçekleştirdiği uluslararası bankacılık alanında da prestijli bir yer edinmiştir. Dünyanın 18 ülkesinde, 100 noktada faaliyet gösteren Banka’nın; 9 yurt dışı iştirak, 9 yurt içi iştirak, 23 yurt dışı şube ve 1 temsilcilikten oluşan geniş bir hizmet ağı bulunmaktadır.

Çağdaş uluslararası bankacılık vizyonu ışığında ülkemiz girişimcilerine yurt dışında da etkin ve hızlı bir biçimde hizmet sunmaya odaklanan Banka, faaliyet gösterdiği coğrafyalardaki müşterilerinin de finansal ihtiyaçlarını, verdiği kapsamlı hizmetlerle karşılamaktadır.

Ziraat Bankası, verimli ve sürdürülebilir büyüme hedefi kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda hem mali hem de operasyonel açıdan güçlü bir performans kaydetmiştir.

Ziraat Bankası’nın toplam aktifleri 2018 yılında %23,7 oranında artış göstererek 537 milyar TL büyüklüğe ulaşmıştır. Banka, sorumluluk sahibi politikaları ile makroekonomik dengenin sağlanmasından reel kesime kaynak aktarılmasına kadar çeşitlilik gösteren görevlerini başarıyla yerine getirmiştir.

Ziraat Bankası, önümüzdeki dönemde de entegre finansal hizmet sunma yetkinliğinin sağladığı destekle, müşterileri, çalışanları ve Türkiye için daha fazlasını üretmeye ve bu doğrultuda güçlü ve fark oluşturan sonuçlar kaydetmeye devam edecektir.