2018 Faaliyet Raporu
YAŞIMIZ 155… HEP BİRLİKTE TUTKUYLA ÇALIŞMAYA, ÜLKEMİZ İÇİN HER KOŞULDA DEĞER ÜRETMEYE VE MÜŞTERİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ…

Ziraat Bankası, kurumsal gelişim yolculuğuna 2018 yılında da ezberleri bozarak devam etmiş, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak üzere çok sayıda yeniliği uygulamaya almıştır.

Değişim ve gelişim kültürünü kurumsal mimari bakış açısıyla tüm alanlarda kurumsallaştırmaya ve Ziraat Finans Grubu içerisinde yaygınlaştırmaya odaklanan Banka, ülkemiz için zor bir yıl olan 2018 yılında da hayata geçirdiği birçok yenilikle değer üretmeye devam etmiştir.

Ziraat Bankası yıl boyunca reel sektörün ve hane halkının ihtiyaçlarına doğru zamanda doğru çözümler sunarak müşterilerinin yanında olmuş, Ziraat Finans Grubu bankalarını daha fazla değer üretmek üzere yapılandırma ve genişletme çalışmalarına hız vermiştir.

Ziraat Bankası, 6 temel stratejik perspektif çerçevesinde belirlediği hedeflerine ulaşmak amacıyla, iç süreçlerinde verimliliği artıracak, aynı zamanda ülke ekonomisine değer katacak yeni projeleri ve fikirleri içeren birçok yatırımı hayata geçirmiştir.

1. Müşteri Odaklı Güçlü Bilanço: Banka bilançosu daha fazla müşteri ve reel sektör odaklı hale gelirken, verimlilik prensipleri doğrultusunda gider kalemleri yüksek teknoloji kullanımı ve sadeleşen süreçler ile optimize edilmektedir.

Ziraat Bankası’nın, reel sektör ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve dış ticaretin finansmanında piyasa payının artırılması hedefleri kapsamında 2013 yılında sağladığı 700 milyon ABD doları tutarındaki sendikasyon kredisi, 2018 yılında 1,4 milyar ABD doları olmak üzere iki katına çıkarılmıştır. 22 ülkeden 44 bankanın katılımıyla gerçekleştirilen kredi, bir Türk bankasının bugüne kadar tek seferde sağladığı en yüksek tutarlı sendikasyon kredisi olmuştur.

Ziraat Bankası 2018 yılında 10,7 milyar TL finansman bonosu ile 92,5 milyon Avro, 10 milyon ABD doları, 7 milyon İngiliz Sterlini tutarlı yurt dışı kıymet ihraçları gerçekleştirmiştir.

Banka, bilançosunda yer alan yüksek kaliteli aktiflerin menkul kıymetleştirilmesi ile yatırım araçlarının çeşitlendirilmesini ve tasarruf eğilimlerinin geliştirilmesine katkı sağlanmasını hedeflemektedir. Bu amaçla 7 Aralık 2018 tarihinde 1 milyar TL tutarlı İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihracı yapılmıştır.

Türkiye’de yastık altında tutulan altın miktarının en az 2.200 ton (100 milyar ABD doları) olduğu tahmin edilmektedir. Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikası ihraçları ile bu değerin ekonomiye kazandırılması ve bireysel tasarrufların bireysel kazançlara dönüştürülmesi amacıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası ihracı, Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

2. Müşteri Odaklı İş Modeli: Ziraat Finans Grubu’nun müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlayan hizmet modeli, değer oluşturan, sürdürülebilir ilişkiler tesis etmeye odaklıdır.

Doğru çözümZiraat Bankası yıl boyunca reel sektörün ve hane halkının ihtiyaçlarına doğru zamanda doğru çözümler sunarak müşterilerinin yanında olmuşTUR.

Ziraat Bankası, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını doğru değer önerileri ile karşılamak üzere, 2018 yılında özelleştirilmiş ürün ve hizmetler tasarlamış, dijital kanallarını yenilemiş, hizmet sunma süreçlerini geliştirmiştir.

Ziraat kredi kartı, hayatı kolaylaştırma yaklaşımı ile yeniden şekillenmiş, banka kartı ve kredi kartının aynı kartta birleştiği “Bankkart” kullanıma alınmıştır. Bütçe dostu ve kazandıran özellikleri ile herkesin kartı olmayı hedefleyen, banka kartı ve kredi kartını tek bir kartta birleştiren “Bankkart” ile Ziraat Bankası müşterilerine yepyeni bir deneyim sunulmaktadır.

Bankkart dünyası, dijital kimliği ile de hayatı kolaylaştırmaya odaklıdır. “Bankkart Mobil” uygulaması, “Üye İşyeri Platformu” ve “www.bankkart.com.tr”, “www.bankkartpos.com.tr” ile Bankkart’ın tüm özellikleri, dijital kanallarda da kullanılabilir duruma getirilmiştir.

Ziraat Bankası, müşterilerinin dijital kanal deneyimlerini kolaylaştırmak ve farklı işlem setlerinde hızlı ve yeni çözümler sunmak adına mobil bankacılık ve internet bankacılığı süreçlerini yenilemiştir.

Müşterilere sunulan dijital hizmet çeşitliliğinin artırılmasını hedefleyen çalışmalara 2018 yılında da devam edilmiştir. Müşterilerin zaman tasarrufu sağlayacakları, kredi başvuru süreçlerinin hızlandırılmasına imkan tanıyan Hazır Bireysel Kredi Modülü çalışmaları ve bireysel kredi başvurularına ilişkin sözleşme kontrol ve onaylarının internet/mobil kanallarından yapılabilmesine yönelik geliştirmeler başlatılmıştır.

Kurumsal/girişimci müşterilerine de “banka kartı ve kredi kartının aynı kartta birleştiği” deneyimi sunmayı amaçlayan Ziraat Bankası, bunun yanı sıra firma özelinde çözüm üretmeye imkan verecek sistem altyapısıyla hazırlanan ve sektöre farklı finansal çözümler sağlayacak Kurumsal Kart ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir.

Gençlerin tarıma olan ilgisini artırmak, belli konularda tarımsal üretim ve yatırım yapmayı öğretmek, eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmek ve gençlere tarım alanında girişimcilik bilincini kazandırmak üzere Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Ziraat Bankası iş birliği ile Genç Çiftçi Akademisi Programı oluşturulmuştur. Program kapsamında ülkemizde özellikle kaliteli yatırıma, üretime ve ara elemana duyulan ihtiyacın giderilmesi hedeflenmektedir.

2018 yılı içerisinde Ankara, Adana, Şanlıurfa ve Bursa gibi illerde faaliyete başlayan program, 2019 yılında da farklı illerde, yeni üretim konuları ile zenginleşmeye devam edecektir.

Tarımsal işletme ziyareti planlanan müşteriler için Ziraat şubeleri tarafından yürütülen işletme kontrol sürecinin TARSİM ile entegrasyonu tamamlanmıştır. Bu kapsamda tarımsal müşterilere ilişkin kontrol süreçlerinin TARSİM eksperlerince gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

Finansal hizmetlere erişim düzeyinin artırılması, orta ve uzun vadede ATM cihazı ithalatının azalarak ülkemiz dış ticaret dengesine olumlu katkı sağlanması amacıyla Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası arasında “Ücretsiz Ortak ATM Kullanımı Projesi” hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda; para yatırma, para çekme, bakiye sorgulama, kredi kartı borç sorgulama, kredi kartı limit sorgulama, kredi kartı borç ödeme gibi temel bankacılık hizmetlerinde, benzer lokasyonlarda 15 bin ortak ATM’de verimlilik esasına göre ücretsiz işlemlerin yapılması sağlanmıştır.

Ekonominin lokomotifi konumundaki konut/inşaat sektörü ile yapılan iş birliği kapsamında, Banka ile kredili çalışmakta olan konut üreticisi firmaların ve bireysel müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte düşük faizli finansman desteği uygulamaları, 2018 yılında devreye alınmıştır.

3. Süreç Mükemmeliyeti: Ziraat Bankası müşterilerinin ve çalışanlarının hayatını kolaylaştırmak üzere süreçlerini iyileştirmeye, verimlilik odaklı iş modeli ile değer üretmeye devam etmektedir.

BankkartZİRAAT KREDİ KARTI, HAYATI KOLAYLAŞTIRMA YAKLAŞIMI İLE YENİDEN ŞEKİLLENMİŞ, BANKA KARTI VE KREDİ KARTININ AYNI KARTTA BİRLEŞTİĞİ “BANKKART” KULLANIMA ALINMIŞTIR.

Ziraat Bankası gelişen finans teknolojileri ile 2018 yılında verimlilik ve kalite odaklı iş süreçleri geliştirmeye ve bu konuda yenilikçi yatırımlar yapmaya devam etmiştir.

Çalışanları katma değeri yüksek iş süreçlerine yönlendirmek, basit süreçleri düşük maliyet ile gerçekleştirmek üzere Robotik Süreç Otomasyonu 2018 yılında uygulamaya alınmıştır. Banka’da 4 süreç, sigorta şirketinde ise 2 süreç ile uygulamaya alınan otomasyon sonucunda önemli miktarda verimlilik elde edilmiştir. 2019 yılı için 20 sürecin otomasyona alınmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

Ziraat Finans Grubu operasyonlarının merkezileştirilmesi çalışmaları kapsamında, robotik süreç otomasyonu yurt dışı şubelere ve iştirak bankalarına da yaygınlaştırılacak ve operasyonel işlemlerde entegre bir yapı kurulacaktır.

Ziraat Bankası iş modeli, teknoloji yoğun süreçler ile sürekli geliştirilmektedir. 2018 yılında da bu alanda önemli yatırımlar yapılmıştır.

Ziraat Bankası şubelerinde müşterilerine daha fazla zaman ayırabilmek üzere operasyonel işlemlerin merkezileştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Bu kapsamda;

  • Sektörde ilk olarak uygulamaya alınan E-ipotek uygulaması ile kurumsal müşteriler için şubeler tarafından yürütülen ipotek tesis ve tescil süreçleri 2017 yılında merkezileştirilmişti. Aynı çalışma 2018 yılında da bireysel müşterilerin ipotek tesis ve tescil süreçleri için tamamlanarak pilot olarak uygulamaya alınmıştır.
  • İcra/tahsil dairelerinden gönderilen hacze konu taleplerin, şubeler yerine merkezden değerlendirilmesi çalışması tamamlanmıştır.
  • Şubelerdeki KYK işlemlerinin yoğunluğunun yönetimi için, KYK ve E-devlet sistemi entegrasyonu ile öğrencilerin E-devlet platformu üzerinden kart/ürün başvurularının alınarak adreslerine gönderimi, burs/öğrenim kredisi başvurusu yapan öğrencilerin ise başvurdukları ürünlere ilişkin formların elektronik ortamda onaylarının alınarak şubede hızlı kart verilmesi sağlanmıştır.

Merkezi operasyon süreçlerinin de optimum maliyetler ile yürütülebilmesi için, Banka şubeleri ile Operasyon Merkezi’nin ortak çalıştığı yeni bir iş modeli geliştirilmiştir. “Operasyon Merkezi Her Yerde Projesi” ile finansal takvim doğrultusunda işlem yoğunluğu düşük şubelerin merkezi operasyon havuzunda işlem çekmesi sağlanmıştır.

Kurum içi sorun çözüm süreçlerinde yapay zeka destekli Sanal Asistan uygulamasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Sanal asistan “Bilge”, çalışanlar tarafından iletilen problemlere, 2019 yılı içerisinde çözümler sunmaya başlayacaktır.

4. Modern Altyapı Sistemleri: Ziraat Bankası, süreçlerini teknoloji yoğun hale getirmek üzere altyapı yatırımlarını sürdürmektedir.

Ziraat Bankası iş modeli, teknoloji yoğun süreçler ile sürekli geliştirilmektedir. 2018 yılında da bu alanda önemli yatırımlar yapılmıştır.

2016 yılında başlatılan bankacılık yazılımı dönüşüm projesi kapsamında orta katman ve REST dönüşümü fazları tamamlanarak teknoloji dönüşümü sağlanmıştır. 2019 yılında önyüz dönüşümleri de yapılarak bankacılık yazılımının dönüşümü tamamlanmış olacaktır.

2018 yılında devam eden ATM yazılım ve donanım altyapılarının yenilenmesi çalışmalarının 2019 yılında tamamlanması planlanmıştır. CRM destekli ATM yazılımı ile müşterilerin daha hızlı ve kişiselleştirilmiş hizmet almaları sağlanacaktır. Oluşturulacak platform ile tedarikçi bağımlılığının da azaltılması hedeflenmektedir.

Bilgi güvenliği ve sistem güvenliği alanlarında; gelişmiş yeni nesil zararlı yazılımların uçtan uca kontrol edilerek engellenmesine, network tehdit izleme sistemlerinin kurulmasına ve siber güvenlik merkezi altyapısına ilişkin yatırımlar tamamlanmıştır. Tüm tehditlerin tespit edilerek önceden belirlenmiş süreçler dahilinde müdahalesine, sürekli analizler ile süreçlerin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar, 2018 yılında da odak alanı olmuştur.

Veri ve uygulamaların güvenliğinin maksimum düzeye getirilebilmesi için çalışanların görev ve yetkileri doğrultusunda sistem yetkilerinin otomatik beslenmesini sağlayan merkezi platform çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde tüm uygulamalar için dijital kimlik oluşturularak etkin yetki yönetimi elde edilecektir.

2017 yılında tamamlanan Kurumsal Mimari Yönetişim projesi sonrası 2018 yılında mimari değerlendirme süreçleri uygulamaya alınmıştır.

2017 yılında tamamlanan Kurumsal Mimari Yönetişim projesi sonrası 2018 yılında mimari değerlendirme süreçleri uygulamaya alınmıştır. BT taleplerinin iş stratejisi ve iş kabiliyetleri doğrultusunda önceliklendirilmesini sağlamak üzere strateji ve iş mimarisi kriterlerini içeren skorlama uygulamasına geçilmiştir. Kurumsal mimari yaklaşımı; stratejik yol haritası oluşturma, organizasyonel değişiklik, talep ve proje işletim süreçlerine entegre edilmiştir.

Kurumsal mimari süreçlerinin Ziraat Finans Grubu banka ve finansal şirketlerinin iş yapış biçimine entegre edilmesine yönelik çalışmalar 2019 yılında devam edecektir.

5. Gelişen Organizasyon: Hep birlikte değişmeye, gelişmeye devam ediyoruz.

Ziraat Bankası, değişimi kurumsal iş yapış biçiminin bir parçası haline getirmek ve daha çevik ekipler oluşturmak üzere kültürel dönüşüm uygulamaları geliştirmeye devam etmektedir. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri Genel Müdürlük Performans Sistemi’dir. Birimlerin yenilikçi fikirler üreterek bunları hayata geçirmesini, iç müşteriye sunulan hizmetlerin kaliteli ve kolaylaştırıcı olmasını hedefleyen sistem, 2018 yılında pilot olarak devreye alınmıştır. Geliştirilmekte olan sistemin 2019 yılında tüm Genel Müdürlük birimlerine yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Ziraat Bankası, iş süreçlerinin geliştirilmesi ve kurum içi iletişimin güçlendirilmesi amacıyla; iç müşteri odaklılığı doğrultusunda İç Müşteri Memnuniyet Anketi uygulamaktadır. Söz konusu anketin sonuçları, Genel Müdürlük birimlerinde çalışanların bireysel performans değerlendirmelerinde girdi olarak kullanılmaktadır.

2018 yılında gerçekleştirdiği hayatı kolaylaştıran ve ezber bozan projeleri ile sektörün gelişimine katkı sağlamaya devam eden Ziraat Bankası, bu kapsamda her yıl olduğu gibi ulusal ve uluslararası ödüller ile başarısını tescilleyerek marka değerini artırmıştır.

Marka değeriBrand Finance’in “Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası-2018” araştırması sonuçlarına göre Ziraat Bankası, geçen sene olduğu gibi bu sene de Türkiye’deki bankalar arasında marka değerini en fazla yükselten banka olmuştur.

Bağımsız marka değerleme ve strateji danışmanlık şirketi Brand Finance’in “Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası-2018” araştırması sonuçlarına göre Ziraat Bankası, geçen sene olduğu gibi bu sene de Türkiye’deki bankalar arasında marka değerini en fazla yükselten banka olmuştur. Marka değerini 120 milyon ABD doları artırarak 1 milyar 312 milyon dolardan 1 milyar 432 milyon dolara çıkartan Ziraat Bankası, sıralamada 5 basamak birden yükselerek AA- olan marka notunu da AA+ seviyesine çıkartmıştır.

Ziraat Bankası; sosyal medyaya damgasını vuran marka, ajans, proje ve kişilerin ödüllendirildiği Social Media Awards Turkey 2018 ödülleri ile Veri Analitiği ödülleri bankalar kategorisinde, 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da sosyal medyanın en etkin bankası seçilmiştir.

Türkiye’de en fazla takipçiye sahip finans kuruluşu olarak sosyal medya içeriğini hiçbir dış kaynak kullanmaksızın çalışanları ile birlikte renklendiren Ziraat Bankası, aynı zamanda çalışanlarının yurdun dört bir yanından çektikleri fotoğraflarla düzenlediği “#ÇalışanlarımızınGözündenTürkiye” fotoğraf sergisini Ziraat Bankası Ankara Kuğulu Sanat Galerisi’nde sunmuştur.

“Daha Fazlası” olmanın gönüllerde yer edinmek olduğunun bilincinde olan Ziraat Bankası, bu farkındalık ile yürüttüğü çalışmalar sonucunda “Türkiye’nin Lovemark’ları” araştırmasında 2016 ve 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da Türkiye’nin en sevilen bankası seçilmiştir.

“Daha Fazlası” olmanın gönüllerde yer edinmek olduğunun bilincinde olan Ziraat Bankası, bu farkındalık ile yürüttüğü çalışmalar sonucunda “Türkiye’nin Lovemark’ları” araştırmasında 2016 ve 2017 yıllarında olduğu gibi 2018 yılında da Türkiye’nin en sevilen bankası seçilmiştir.

Bulgaristan’ın Pazarcık kentinde düzenlenen Balkan Kupası’nda ülkemizi temsil eden Ziraat Voleybol Takımı, Bulgaristan takımlarından SCV Hebar karşısında aldığı galibiyet ile Balkan Kupası Şampiyonu olmuştur.

Sosyal medyaZiraat Bankası; Social Media Awards Turkey 2018 ödülleri ile Veri Analitiği ödülleri bankalar kategorisinde, 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da sosyal medyanın en etkin bankası seçilmiştir.

Koleksiyonunda 2.500’den fazla sanat eseri bulunan Ziraat Bankası, ülkemiz kültürel mirasında çok önemli değeri olan yüzlerce eserini 2018 yılında “Işık ve Renk Dijital Sergisi” ile tüm sanatseverlerle buluşturmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ziyareti ile sergi bünyesinde bulunan Ziraat Kubbe alanında Türkiye’de ilk kez bir sergide uygulanan çoklu projeksiyon teknolojisiyle, 5K çözünürlükte eserler gösterilmiştir.

6. Ziraat Finans Grubu: Ziraat müşterisinin finansal ihtiyaçlarını bir bütün olarak karşılamak amacıyla iştirak bankalarımız, yurt dışı şubelerimiz, finansal şirketlerimiz ile entegre çözümler üretmeyi sürdürüyoruz.

Ziraat markasından hizmet alan müşterilere entegre finansal çözümler sunmak ve grup ortak hedefleri doğrultusunda iş süreçlerini tasarlamak amacıyla “Ziraat Finans Grubu” yapılanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Ziraat markasından hizmet alan müşterilere entegre finansal çözümler sunmak ve grup ortak hedefleri doğrultusunda iş süreçlerini tasarlamak amacıyla “Ziraat Finans Grubu” yapılanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda tüm ortak şirketler ile operasyonların merkezileştirilmesi ve entegre ürün tasarımlarına yönelik çalışmalara 2018 yılında da devam edilmiştir.

Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayabilecek potansiyele sahip şirketlerin Ziraat müşteri portföyüne kazandırılması ve ülkemiz ekonomisine değer oluşturulmasını sağlamak amacıyla; yeni teknolojiye sahip ürünler tasarlayan, katma değer üretebilecek potansiyele sahip, bununla birlikte fonlama yapısı gereği sermaye katkısı ve yönetim desteği ile firma değeri yükselebilecek şirketlere girişim sermayesi yatırımı yapmak üzere 2018 yılında Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi kurulmuştur.

Tüm iştirak şirketlerinde ve yurt dışı şubelerinde teknoloji yatırımlarını sürdüren Ziraat Finans Grubu, bankalarının ve yurt dışı şubelerinin bankacılık yazılımlarının yenilenmesi çalışmalarında, teknoloji şirketinin danışmanlığında yerel çözümlerden yararlanmaktadır.

Ziraat Bankası, yurt içinde edindiği deneyimi tüm Grup ile paylaşmak, ortak sistemler kurarak bulunduğu ülkelerde bankacılık sektörünün gelişimine katkı sağlamak üzere, ödeme sistemlerine yönelik sistem ve süreçlerinin Ziraat Finans Grubu bankalarına yaygınlaştırılmasına yönelik projeleri 2018 yılında başlatmıştır.

Ziraat GSYOZiraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 2018 yılında kurulmuştur.

Ziraat Finans Grubu içerisinde bilgi sistemleri ve süreç denetimlerinin web tabanlı entegre bir sistem ile sürdürülebilmesi için yapılan çalışmalar 2018 yılında da devam etmiştir. ZiraatBank BH d.d. ve Ziraat Katılım Bankası’nda web tabanlı denetim modüllerinin 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Ziraat Bankası’nın Özbekistan’da iştirak bankasındaki sermaye payı %100’e yükseltilmiş ve banka 1 Ocak 2018 itibarıyla Ziraat Bank Uzbekistan olarak faaliyetlerine başlamıştır.

Yeni Ekonomi Programı kapsamında, kamu bankaları portföy yönetim şirketlerinin birleşmesine yönelik süreç başlatılmıştır. 2019 yılı Ocak ayı sonunda Halk Portföy Yönetimi ve Vakıf Portföy Yönetimi şirketlerinin satın alma ve Ziraat Portföy çatısı altında birleştirilme çalışmaları tamamlanacaktır.

Küresel ekonomide uluslararası ve ulusal birçok derecelendirme kuruluşu bulunmakla birlikte, hakim kuruluşların varlığı piyasada oligopol bir yapı oluşturmaktadır. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarına olan bağımlılığın azaltılması, sermaye piyasalarının geliştirilmesi ve kredi derecelendirme notlarının kurumsal portföyler için kullanımı ve etkin risk ağırlıklandırmasının sağlanması amacıyla kurulacak olan Ulusal Derecelendirme Şirketi’ne kurucu banka olarak ortak olunması kararlaştırılmıştır.