2021 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
KURUMSAL PROFİL

ZİRAAT BANKASI, GÜÇLÜ FİNANSAL YAPISI, KALİTESİ VE ÇEŞİTLİLİĞİ GİDEREK ARTAN ÜRÜN VE HİZMETLERİYLE BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN YAPI TAŞIDIR. BANKA, HEDEFLERİNE UYGUN OLARAK BİÇİMLENDİRDİĞİ YENİLİKLERİ VE DEĞİŞİMİ TOPLUMUN BÜTÜN KESİMLERİYLE PAYLAŞMAYA DEVAM ETMEKTEDİR.

Ülkemizin en köklü kurumlarından birisi olan Ziraat Bankası 1863 yılında kurulmuş, o tarihten itibaren ülke kalkınmasında önemli roller üstlenmiştir.

Ziraat Bankası, tarihsel misyonunu oluşturan tarım kesimini destekleme faaliyetlerinin yanı sıra tüccarın, iş insanının, sanayicinin, girişimcinin, emeklinin ve çalışanın tüm finansal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik etkin çözümler üretmektedir.

Uçtan uca finansal hizmet sunma yetkinliğiyle rekabet avantajı sağlayan Banka bu avantajını, ülke ekonomisine ve her segmentten müşterisine katma değer yaratmak üzere, çok yönlü bir biçimde kullanmaktadır.

Ziraat Bankası’nın geniş yurt içi ve yurt dışı iştirak portföyünü oluşturan şirketler; bankacılık, yatırım hizmetleri, portföy yönetimi, girişim sermayesi, gayrimenkul yatırım ortaklığı ve finansal teknolojiler alanlarında faaliyet göstermektedir.

Türk bankacılık sektöründe en yaygın hizmet ağına sahip olan Ziraat Bankası Türkiye’de 350’den fazla ilçe ve beldede tek banka olarak hizmet vermektedir.

Banka; kurumsal, ticari ve bireysel bankacılık alanlarında, güçlü teknolojik ve operasyonel altyapısının sağladığı destek ile nitelikli ve kaliteli bankacılık ürün ve hizmetleri sunmaktadır.

Ziraat Bankası üstün ve kaliteli hizmetlerini müşterilerine;

aracılığıyla ulaştırmaktadır.

Ziraat Bankası, dünyanın 18 ülkesinde faaliyet göstermektedir. Banka’nın; 9 yurt dışı iştirak, 6 yurt içi iştirak, 3 ülke yöneticiliği, 25 yurt dışı şube ve 1 temsilcilikten oluşan geniş bir hizmet ağı bulunmaktadır.

Ziraat Bankası, 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da ekonominin zor şartlarına rağmen proaktif davranarak %45,4 büyümüş ve toplam varlıklarını 1.371 milyar TL’ye ulaştırmayı başarmıştır.

Ziraat Bankası, önümüzdeki dönemde de kurumsal hedeflerine doğru yolculuğunu kesintisiz bir biçimde sürdürecek, geleceğin sunacağı fırsatları doğru ve sorumlu bir yaklaşımla değerlendirerek Türkiye ekonomisinin ve Türk bankacılık sektörünün gelişimini desteklemeye devam edecektir.

Ziraat Bankası Ortaklık Yapısı
Banka’nın tek hissedarı Türkiye Varlık Fonu’dur. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının, Banka’da pay sahipliği bulunmamaktadır.

up
down