2021 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
DERECELENDİRME KURULUŞLARININ NOTLARI

Fitch Ratings, 2 Aralık 2021 tarihinde Türkiye’nin uzun vadeli derecelendirme not görünümünü Durağan’dan Negatif’e revize etmesini takiben, 10 Aralık 2021 tarihinde Ziraat Bankası’nın uzun vadeli yerel para not görünümünü Durağan’dan Negatif’e revize etmiştir. Diğer taraftan, kuruluş tarafından yapılan metodolojik değişiklik sonucunda; Destek Notu ve Destek Derecelendirme Tabanı kaldırılmış, yerine Kamusal Destek Notu (Government Support Rating) getirilmiş ve söz konusu not “b” olarak belirlenmiştir. Diğer derecelendirme notları teyit edilmiştir.

JCR Eurasia Rating, 7 Ocak 2022 tarihinde Ziraat Bankası‘nın Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para derecelendirme notlarını ve görünümlerini ülke notu tavanı ile uyumlu olarak “BB/Durağan” olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Ulusal Notu “AAA (Trk)”, Kısa Vadeli Ulusal Notu “A -1+ (Trk)” ve görünümlerini “Durağan” olarak teyit etmiştir.

Ziraat Bankası’nın güncel kredi derecelendirme notları tabloda yer almaktadır.

Kredi Derecelendirme Kuruluşu

Kategori

Kredi Notu

Tarih

Fitch Ratings

YP Uzun Vadeli

B+

Aralık 2021

Görünüm

Negatif

YP Kısa Vadeli

B

TL Uzun Vadeli

BB-

Görünüm

Negatif

TL Kısa Vadeli

B

Ulusal Uzun Vadeli

AA (tur)

Görünüm

Durağan

Kamusal Destek Notu

b

Finansal Kapasite Notu

b+

 

 

 

 

Moody’s

Görünüm

Negatif

Aralık 2020

Uzun Vadeli Mevduat-YP

B2

Kısa Vadeli Mevduat-YP

Not-Prime

Uzun Vadeli Mevduat-TL

B2

Kısa Vadeli Mevduat-TL

Not-Prime

Uzun Vadeli Tahvil-YP

B2

Uzun Vadeli Tahvil-TL

B2

Temel Kredi Notu

caa1

Düzeltilmiş Temel Kredi Notu

caa1

 

JCR Eurasia

Uzun Vadeli Uluslararası YP

BB

Ocak 2022

Görünüm

Durağan

Uzun Vadeli Uluslararası TL Notu

BB

Görünüm

Durağan

Uzun Vadeli Ulusal Notu

AAA (Trk)

Görünüm

Durağan

Kısa Vadeli Uluslararası YP

B

Görünüm

Durağan

Kısa Vadeli Uluslararası TL Notu

B

Görünüm

Durağan

Kısa Vadeli Ulusal Notu

A-1+ (Trk)

Desteklenme Notu

1

Ortaklardan Bağımsızlık Notu

A

 

up
down