2021 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKİYE’DE, PANDEMİNİN EKONOMİK DÖNGÜYE ETKİLERİNİ MÜMKÜN OLAN EN DÜŞÜK SEVİYEDE TUTMAYI, EKONOMİK BÜYÜMEYİ VE İSTİHDAMI DESTEKLEMEYİ HEDEFLEYEN POLİTİKALAR KARARLILIKLA UYGULANMIŞTIR.

Burhaneddin TANYERİ

Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli paydaşlarımız;

MALİ TEŞVİKLER SONUCUNDA BOLLAŞAN LİKİDİTE, ARZ YETERSİZLİĞİ VE SEKTEYE UĞRAYAN TEDARİK ZİNCİRLERİNİN ÜRETTİĞİ ŞOKLARIN ETKİSİ İLE 2021’DE KÜRESEL ENFLASYON %5’İN ÜZERİNE ÇIKMIŞTIR.

YENİ NORMAL VE KÜRESEL EKONOMİ

Son yılların gündemindeki ana konu pandemi ve etkileri olmaya devam ediyor. Geride kalan iki yılda maske, mesafe ve hijyen hayatın şifrelerine dönüşürken, testler, aşılar, varyantlar, seyahat ve sosyalleşme kısıtlamaları gündemimizi fazlasıyla meşgul etmiştir. Diğer taraftan, uzaktan erişimli alışveriş, evden çalışma ve e-toplantı gibi yeni formatlar yaşam ve iş döngümüze egemen olmaya başlamıştır.

Yeni normalin sunduğu koşullar, küresel ekonomiyi de derinden etkilemiştir. Hükümetler, salgının neden olabileceği olumsuzlukları önlemek için yakın tarihte eşi benzeri pek görülmemiş hacimlere ulaşan hibe ve kredi programlarını hayata geçirerek makroekonomik döngüyü ve hane halkını desteklemeyi hedeflemişlerdir.

Alınan önlemler kısa vadede bir rahatlama sağladıysa da tedarik zincirlerinde ve lojistik ağlarında gelişen tıkanmayı, enerji fiyatlarındaki yükselişi ve arz-talep dengesizliklerini engelleyememiştir.
Mali teşvikler sonucunda bollaşan likidite, arz yetersizliği ve sekteye uğrayan tedarik zincirlerinin ürettiği şokların etkisi ile 2021’de küresel enflasyon %5’in üzerine çıkmıştır.

ABD’de son 39 yılın, Euro Bölgesi’nde ise son 24 yılın en yüksek enflasyon oranları kaydedildi. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün olup, gelişmiş ekonomilerde uzun yıllar sonra hedeflenenin üzerine çıkan enflasyonun, para politikası duruşlarında sıkılaşma yönünde adımlar atılmasına neden olabileceği düşünülmektedir.

ALINAN ÖNLEMLER KISA VADEDE BİR RAHATLAMA SAĞLADIYSA DA TEDARİK ZİNCİRLERİNDE VE LOJİSTİK AĞLARINDA GELİŞEN TIKANMAYI, ENERJİ FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞİ VE ARZ-TALEP DENGESİZLİKLERİNİ ENGELLEYEMEMİŞTİR.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GÜÇLÜ TOPARLANMA
Türkiye’de, pandeminin ekonomik döngüye etkilerini mümkün olan en düşük seviyede tutmayı, ekonomik büyümeyi ve istihdamı desteklemeyi hedefleyen politikalar kararlılıkla uygulanmıştır. Bu yaklaşım, 2020 yılında dünyada büyüme sağlayan nadir ülkelerden biri olmamızı, 2021 yılında da %10’un üzerinde bir büyüme oranı gerçekleştirmemizi sağlamıştır. İhracat, 2021 yılında büyümeye en büyük katkıyı yaparken, cari dengenin olumlu bir seviyede oluşmasına da katkı sunmuştur.

Türkiye’de 2021 yılında uygulamaya alınan Türkiye Ekonomi Modeli ile ülkemiz üretim yapısını ve işgücünü yeni küresel trendlere hazırlamak ve uzun vadeli sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Bu süreçte, ekonominin bütün katkı sağlayıcılarını kapsayan, şeffaf ve karşılıklı iletişime dayalı bir yaklaşımın sergilenmesi ve bu suretle Türkiye ekonomisinin büyüme hedeflerine ulaşması öngörülmektedir.

Türkiye küresel ekonomiye entegre olmuş, dışsal şoklara dayanıklılığı yüksek bir ülke olarak önümüzdeki dönemde bölgesel bir üretim merkezi olma yolunda önemli adımlar atmaktadır. Küresel lojistik ağlarının kesişme noktasında, Doğu ile Batı ekonomileri arasında stratejik bir coğrafi konumda olan ülkemiz yeni normalde global piyasaların iddialı oyuncuları arasında yer alacaktır.

Bankacılık sektörü sağlıklı büyüme trendini 2021’de de sürdürmüştür.

SEKTÖRÜMÜZ GÜCÜNÜ BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYMUŞTUR.
Bankacılık sektörü sağlıklı büyüme trendini 2021’de de sürdürmüş, kamu ve özel kesim aktörlerinin sürdürülebilir büyüme için ihtiyaç duyduğu kaynağı ve finansal hizmetleri kesintisiz sunmuştur. Faiz marjlarındaki iyileşmenin bankacılık sektör kârlılıklarına olumlu yansıdığını gözlemlediğimiz bu dönemde dijital bankacılık, sektörün tüm katılımcılarının ajandasında yer alan bir numaralı gelişim alanı olmaya devam etmiştir.

Dijital kanallar geleceğin bankacılığının yapı taşlarından ve ana büyüme alanlarından biri olacaktır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOLCULUĞUNDA KRİTİK BİR EŞİK
Bilim insanlarınca küresel ısınma ve iklim değişikliği ile ilişkilendirilen kasırgalar, kuraklık ve orman yangınları 2021 yılında dünyanın dört bir yanında gözlenmiş ve büyük ölçekli olumsuzluklara neden olmuştur. Benzer afetler ülkemizde de yaşanmış, can ve mal kaybına neden olmuştur. Batı Karadeniz bölgemizi etkileyen sel felaketlerinin acısı dinmeden, yangınlar Akdeniz kıyı şeridimizde yer alan ve olağanüstü zenginlikte bir doğal ekosistemi barındıran ormanlarımıza zarar vermiştir. Ülkemizi tehdit eden bir diğer konu da kuraklıktır.

Bu kapsamda değerlendirdiğimizde yılın ülkemiz açısından olumlu bir gelişmesi, Paris İklim Anlaşması’nın Ekim 2021’de TBMM tarafından onaylanmasıdır.

Anlaşmanın ülkemizde bağlayıcılık kazanması, düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde önemli bir eşiktir.

İnancımız odur ki, Hükümetimizin liderliğinde kamu ve özel sektör katılımcıları, insanlığın geleceğini yakından ilgilendiren bu küresel sorunun çözümüne katkıda bulunacaklar ve Türkiye’nin adını iklim krizi ile mücadele liginde de layık olduğu yere taşıyacaklardır.

Hepimizin önünde uzun ve zorlu bir yolculuk ve aşılması gereken eşikler olsa da ümit verici olan çözüm için gerekli bilgi, yetkinlik, beceri ve teknolojiye sahip olmamızdır.

Global ve kolektif aksiyon güç kazandığı noktada, iklim krizinin olumsuz sonuçlarını engelleme şansımız olabilecektir.

Sektörümüzü de yakından ilgilendiren küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin önlenmesi, proje ve kalkınma finansmanı olmak üzere, ürünlerimizi, karar alma yaklaşımlarımızı ve iş yapış biçimlerimizi yakından ilgilendirmektedir. Ülkemizin düşük karbon ekonomisine ve takiben net 0’a geçiş sürecinde, bankalarımıza önemli görev ve sorumluluklar düşecektir.

Etik, doğru ve sorumlu bankacılık anlayışına sıkıca bağlı kalarak hareket eden Ziraat Bankası, paydaşlarına sunduğu değer önerisini geliştirmeye devam etmektedir.

158. YAŞINI GERİDE BIRAKAN ZİRAAT BANKASI GELECEĞE ODAKLIDIR.
2021’de 158. yaşını idrak eden Bankamız, sahip olduğu tüm sermaye öğelerini doğru ölçeklerde kullanarak ülkemizin kalkınma atılımına desteğini kararlılıkla sürdürmektedir.

Etik, doğru ve sorumlu bankacılık anlayışına sıkıca bağlı kalarak hareket eden Ziraat Bankası, paydaşlarına sunduğu değer önerisini geliştirmeye devam etmektedir.

Türkiye’nin en yaygın fiziki erişime sahip bankası kimliğimizle zengin ürün, hizmet ve çözüm gamımızı finansal kapsayıcılığı sağlayacak bir yaklaşımla on milyonlarca müşterimize ulaştırıyoruz. Pandemi sürecinde insanımıza, şirketlerimize ve acil ihtiyaçlarına odaklanarak, Hükümetimizin öngördüğü finansal desteği onlara ulaştırdık.

2020-2021 döneminin arz ettiği zor ve dalgalı piyasa koşullarında ekonominin ana paydaşlarından biri olarak müşterimizi, her türlü finansal enstrümanı etkin kullanarak koruduk. Diğer taraftan, ürün ve hizmet sunumumuzda büyük paya sahip olan dijital kanallarımız, pandemi koşullarında uzaktan erişim ile çok daha geniş bir kitleye ulaşmamızı sağladığı gibi finansal kapsayıcılığa da hizmet etmemize imkan sunmuştur.

Ülkemizin en büyük bankası ve finansal hizmetler grubu olarak kısa, orta ve uzun vadede, sürdürülebilir geleceğe ve düşük karbon ekonomisine geçiş sürecine katkı sağlamak yönünde inisiyatiflerimiz mevcuttur. İyi bankacılık uygulamalarına örnek olacak sürdürülebilir finansal çözümler sunmaya odaklanırken, diğer taraftan ticari bankacılık şapkamızla ülke çapına yayılmış müşterilerimize sunduğunuz ürün ve hizmetlerimizi mükemmelleştirmeye yönelik çalışmalarımıza da hız kesmeden devam etmeye kararlıyız.

Hedefimiz, insanımızın mutlu ve müreffeh, doğamızın ve suyumuzun temiz olduğu bir geleceğin inşasında tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde yer alıp üretmeye devam etmektir. 158 yıl önceki yola çıkışımız gibi, zorlukları azimle ve çok çalışarak aşacağımıza inanan Ziraat Bankalıların oluşturduğu büyük aile, bu başarıya imza atmak için sabırsızlanmaktadır.

Yönetim ekibimize ve insan kaynağımıza 2021 yılında gösterdikleri güçlü performans için şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ederim.

Burhaneddin TANYERİ
Yönetim Kurulu Başkanı

up
down