2021 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
31 ARALIK 2017 - 31 ARALIK 2021 ÖZET BİLANÇO VE KÂR VEYA ZARAR TABLOSU

(Milyon TL)

Varlıklar

2017

2018

2019

2020

2021

Nakit ve Nakit Benzerleri

48.571

46.237

57.389

91.038

222.061

Menkul Değerler Cüzdanı

70.628

88.681

130.335

225.621

341.401

Nakdi Krediler*

302.807

379.331

447.983

600.660

778.404

Ortaklık Yatırımları

5.312

7.603

7.602

14.326

20.988

Maddi Duran Varlıklar

5.241

5.045

5.479

6.748

6.655

Diğer Aktifler

1.716

10.259

968

4.208

1.381

Toplam

434.275

537.156

649.756

942.601

1.370.890

 

Yükümlülükler

2017

2018

2019

2020

2021

Mevduat

266.384

331.066

447.251

629.874

948.687

Para Piyasaları

56.258

68.351

49.275

116.401

176.699

Alınan Krediler

29.065

34.172

34.528

36.950

59.317

İhraç Edilen Menkul Kıymetler

12.757

15.430

13.106

14.355

26.162

Fonlar

6.031

6.074

6.066

6.053

32

Karşılıklar

8.519

2.832

3.819

7.059

9.060

Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları

-

-

9.566

13.048

21.428

Diğer Pasifler

8.251

21.830

16.080

25.583

32.405

Özkaynaklar

47.010

57.401

70.065

93.278

97.100

Toplam

434.275

537.156

649.756

942.601

1.370.890

 

Kâr veya Zarar Tablosu

2017

2018

2019

2020

2021

Faiz Gelirleri

35.463

53.054

65.602

69.476

101.998

Faiz Giderleri

18.561

31.138

40.290

34.862

62.230

Net Faiz Gelirleri

16.902

21.916

25.312

34.615

39.768

Net Ücret Komisyon Gelirleri

2.217

2.638

3.590

3.093

5.451

Temettü Gelirleri

285

291

1.060

1.119

138

Ticari Kâr/Zarar (Net)

-814

-3.834

-7.817

-7.743

-11.044

Diğer Faaliyet Gelirleri

1.378

1.434

1.614

5.182

4.444

Beklenen Zarar ve Diğer Karşılık Giderleri

3.191

4.719

6.425

13.339

15.330

Diğer Faaliyet Giderleri

6.490

7.692

9.685

12.092

14.513

Vergi Öncesi Kâr

10.287

10.034

7.648

10.834

8.913

Vergi Karşılığı

2.347

2.073

1.461

3.009

2.622

Net Dönem Kârı

7.940

7.961

6.187

7.825

6.291

* Beklenen zarar karşılıkları hariçtir.

up
down