2021 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
ZİRAAT BANKASI TARİHİNDEN SATIRBAŞLARI

Ziraat Bankası olarak, sinerjik yapılanma, rakipsiz pazar bilgimiz ve tecrübemiz, insan kaynağımız ve güçlü mali yapımızla kesintisiz hizmet vermeye devam ediyoruz.

1863-1888

1889-1913

1914-1938

1939-1963

1964-1988

KÖKLÜ GEÇMİŞ, GÜÇLÜ TEMELLER
BANKAMIZIN KURULUŞU

19. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı İmparatorluğu’nda, ticaret ve finansmanda batılı modellerin benimsenmesiyle birlikte, yabancı bankalar ülke toprakları içinde faaliyet göstermeye başlamıştı. O dönemlerde ülkede henüz, ulusal niteliğe sahip bir bankacılık sisteminin kurulması için yeterli sermaye birikimi oluşmamıştı ve bir kaynak oluşturma aracı olarak milli bankaların varlığından söz edilemiyordu.

ARTAN ŞUBE SAYISI

Osmanlı döneminde memleket sandıkları ile kurulan Ziraat Bankası, Cumhuriyet’le birlikte ülke genelinde şube sayısını hızlıca arttırmaya başlamıştır.

TARIMDA ÖNCÜ

Her alanda hızlı bir gelişme gösteren Ziraat Bankası, dün olduğu gibi bugün de çiftçimizin en büyük destekçisi olmaya devam etmektedir.

DİJİTALLEŞME

Zaman içerisinde her kesimin bankası olabilmek amacıyla hizmetlerini yaygınlaştıran Ziraat Bankası, bugün 16 milyonu aşan dijital bankacılık müşteri sayısıyla sektörde lider konumdadır.

1989-20122013-2016

Ziraat Bankası sahip olduğu her türden kaynağı, ülke ekonomisine ve her segmentten müşterisine katma değer yaratmak üzere, çok yönlü bir biçimde kullanmaktadır.

2017

GENİŞ ÜRÜN VE HİZMET AĞI

Geniş ürün yelpazemiz ile ödeme sistemleri, kredi, mevduat ve yatırım alanlarında müşterilerimize hizmet veriyoruz. En uygun ürün ve hizmetleri, en uygun vade ve fiyat seçenekleri ile sunuyoruz. Dönemsel olarak hazırladığımız promosyon ve kampanyalar ile avantajlı koşullarla müşterilerimize destek sağlıyoruz.

Zengin ürün ve hizmet çeşitliliğimiz, iştiraklerimizle oluşturduğumuz sinerjik yapılanma, rakipsiz pazar bilgimiz ve tecrübemiz, insan kaynağımız ve güçlü mali yapımız ile Bankamızın sürekli büyüme sürecinde ihtiyaç duyduğu enerji ve motivasyonu kesintisiz olarak sağlıyoruz. Ziraat Bankası olarak, geçmişte olduğu gibi günümüzde de Türkiye’nin bankacılık sektörünü şekillendirmeye devam ediyoruz.

2018

2019

Herkesin ve her kesimin bankası olan Ziraat Bankası, köklü geçmişine yakışır şekilde sürekli olarak fark ve değer yaratarak bir bankadan daha fazlası olmaya devam edecektir.

2020

2021

up
down