2021 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
RASYOLAR

(%)

Sermaye

2020

2021

Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu

18,2

16,5

Özkaynak/Toplam Aktifler

9,9

7,1

Özkaynak/(Toplam Aktifler+Gayrinakdi Krediler)

8,6

5,9

Özkaynak/(Mevduat+Mevduat Dışı Kaynaklar)

11,5

7,9

 

Aktif Kalitesi

2020

2021

Nakdi Krediler/Toplam Aktifler

63,7

56,8

Takipteki Krediler (Brüt)/Nakdi Krediler

2,3

1,9

Takipteki Krediler (Brüt)/(Gayrinakdi Krediler+Nakdi Krediler)

1,9

1,5

Kredi/Mevduat

95,4

82,1

YP Aktifler/YP Pasifler

81,4

92,6

 

Likidite

2020

2021

Likit Aktifler/Toplam Aktifler

9,7

16,2

Likit Aktifler/(Mevduat+Mevduat Dışı Kaynaklar)

11,2

18,0

 

Kârlılık

2020

2021

Net Kâr/Ortalama Toplam Aktifler

1,0

0,6

Net Kâr/Ortalama Özkaynaklar

9,7

6,9

Faiz Gelirleri/Faiz Giderleri

199,3

163,9

up
down