2021 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
ÖZET YÖNETİM KURULU RAPORU

Ziraat Bankası, kurulduğu tarihten bugüne Türkiye tarihinin farklı evrelerinde ekonomik gelişmenin öncüsü olmuş, reel sektöre ve bireylere kesintisiz kaynak aktarırken ülkenin her yerine bankacılık ürün ve hizmetlerini ulaştırmıştır.

Sağlam mali yapısı ve engin tecrübesiyle bankacılık sektörünün temel taşlarından biri olan Banka, aynı zamanda etik değerlerinin ve sosyal sorumluluğunun bilincinde bir kurum olarak faaliyet göstermektedir.

Ziraat Bankası, 2021 yılında elde ettiği finansal ve operasyonel sonuçlarıyla katma değer üretme gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Bilançosunu giderek daha müşteri odaklı bir yapıya dönüştüren Banka, kaynakların etkin kullanımını ve maliyet kontrolünü gözeterek etkili kredi süreçleri yürütmüştür.

Ziraat Bankası’nın 2021 yıl sonu itibarıyla toplam varlıkları %45,4 artışla 1.371 milyar TL, özkaynakları 97 milyar TL olarak kaydedilmiştir. Özkaynağın önemli bir bileşeni olan kârlılığın sürdürülebilir olmasını amaçlayan Banka’nın 2021 yılı özkaynak kârlılığı %6,9, aktif kârlılığı ise %0,6 olmuştur.

Ziraat Bankası, selektif kredi politikası ile tarım-imalat-ihracat-enerji-teknoloji yatırımlarını desteklemeyi sürdürmektedir. 2021 yılında 778 milyar TL’ye yükselen nakdi kredilerdeki artış oranı %29,6, Banka bilançosunda nakdi kredilerin payı ise %56,8 olarak kaydedilmiştir.

Müşteri odaklı güçlü bilanço stratejisi uygulayan Banka’nın toplam mevduatı 2021 yılında 949 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiş, mevduatın pasifteki payı %69 olmuştur. Banka, uzun yıllardır sahip olduğu toplam mevduattaki sektör liderliğine 2021 yılında da elde etmeyi başarmıştır.

Ziraat Bankası, müşterilerine ihtiyaç duydukları her an daha iyi bankacılık ve finans olanakları sağlayabilmek amacıyla tüm ekosistem ile iş birliği içerisinde yeni ürün ve hizmetler sunmaktadır.

Banka, 2021 yılında da etkisini sürdüren pandemiye karşı proaktif davranarak tüm müşterilerinin ekonomik faaliyetlerini sürdürebilmelerine ve temel ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılayabilmelerine yönelik etkin çözümler tasarlamıştır.

Ziraat Bankası; ek istihdam yaratmayı ve bu istihdamı korumayı taahhüt eden KOBİ ve KOBİ dışı işletmelerin finansman ihtiyaçlarına cevap vermek ve faiz desteği sunmak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı, KGF, SGK ve İŞKUR ile imzaladığı protokol çerçevesinde, İlave İstihdam Kredi Paketi’ni 2021 yılında devreye almıştır. Bu kapsamda kullandırılan kredi tutarı, yıl sonu itibarıyla 4,35 milyar TL olmuştur.

Ziraat Bankası; yaz aylarında Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen sel ve yangın felaketleri nedeniyle mağdur olan müşterilerine destek olmak amacıyla 2.000’den fazla krediyi faizsiz olarak ertelemiştir. Ayrıca Banka, yangın felaketinin yoğun şekilde yaşandığı bölgelerde faaliyet gösteren turizm işletmeleri için Turizm Sektörü Yangın Destek Paketi’ni hazırlamıştır.

Ziraat Bankası, uygun koşullarla kullandırdığı kredilerle ve hayata geçirdiği yeni uygulamalarla tarım sektörüne aralıksız destek sağlamaktadır. 2021 yılında Banka kaynaklarından tarım sektörünün finansmanına yönelik olarak yaklaşık 542 bin müşteriye 86,6 milyar TL kredi kullandırılmış, portföye 83 binden fazla yeni müşteri kazandırılmıştır.

2021 yılı sonu itibarıyla Banka kaynaklarından kullandırılan toplam tarım kredileri 109,2 milyar TL’ye ulaşmış, kredili müşteri sayısı ise 725 bin kişiye yaklaşmıştır.

Sektörde faaliyet gösteren müşterilerine uygun faiz oranları ile kredi kullandırımını sürdüren Banka, 2021 yılında tarım sektöründe faaliyet gösteren 405 bine yakın üretici ve firmaya 66,2 milyar TL tutarında sübvansiyonlu (faiz indirimli) kredi kullandırmıştır.

Ziraat Bankası’nın 2021 yılında uygulamaya koyduğu “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” kapsamında kullandırılan kredi tutarı 2021 yılında 694 milyon TL’ye, projeden faydalanan üretici sayısı ise 5.447’ye ulaşmıştır.

Ziraat Bankası, bireysel bankacılık iş kolunda Türkiye’nin en büyük müşteri kitlesine sahip bankası konumundadır. Banka; öğrenciler, emekliler, tüccarlar, girişimciler, ev hanımları ve çiftçilerden oluşan geniş müşterileri tabanına, şubelerinin yanı sıra elektronik hizmet kanalları üzerinden de hizmet sunmaktadır.

Konut finansmanı kapsamında Ziraat Bankası’nın 2021 yılında kullandırdığı konut kredisi ürünlerinde kullandırım tutarı 15 milyar TL olmuş, Banka’nın konut kredisi portföyü 86 milyar TL seviyesine ulaşmıştır.

2021 yılında Ziraat Bankası’nın kullandırdığı ihtiyaç kredileri, 25 milyar TL kullandırım tutarı ile toplam 59 milyar TL, taşıt kredileri ise 285 milyon TL kullandırım tutarı ile toplam 670 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Fon kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedefleyen Ziraat Bankası, uluslararası finans kuruluşlarından uygun maliyetli ve uzun vadeli kaynak sağlamayı 2021 yılında da sürdürmüştür.

Bu kapsamda Banka 2021 yılında uluslararası piyasalarda 5 yıl vadeli, 600 milyon ABD doları tutarlı sürdürülebilir tahvil ihracı gerçekleştirmiştir.

Ziraat Bankası, Çin’in önde gelen finans kuruluşlarından Çin Exim Bank ile 400 milyon ABD doları tutarında kredi anlaşması imzalamıştır. Bunun yanı sıra Banka, 23 ülkeden, toplam 45 uluslararası bankanın katıldığı, 367 gün vadeli 1,3 milyar ABD doları büyüklüğünde sendikasyon kredisi temin etmiştir.

2021 yılında Ziraat Bankası, sendikasyon kredisinin yanı sıra muhabir bankalardan uygun fiyat ve vade yapısıyla toplam 1,2 milyar ABD doları tutarında ikili krediler ve postfinansman gibi alternatif kaynak sağlamıştır.

Ziraat Bankası, 18 ülkede 9 yurt dışı iştirak, 6 yurt içi iştirak, 3 ülke yöneticiliği, 25 yurt dışı şube ve 1 temsilcilikten oluşan geniş hizmet ağı ile uluslararası alanda en yaygın hizmet ağına sahip Türk bankası konumunu güçlendirerek sürdürmektedir.

Banka 2021 yılında Burgaz Şubesi ile Bulgaristan’da 5. şubesini açmıştır. Özbekistan iştiraki Ziraat Bank Uzbekistan JSC’nin 5. şubesi ise Fergana’da faaliyete geçmiştir. Ayrıca yıl içinde, Azerbaycan’da bulunan Ziraat Bank Azerbaycan ASC’nin Azadlık Şubesi de hizmete sunulmuştur.

Ziraat Bankası’nın yurt içi iştiraklerinden Ziraat GYO’nun halka arzı da 2021 yılında gerçekleştirilmiştir. Yıl sonu itibarıyla hisselerinin %81,06’sı Ziraat Bankası’na ait olan Ziraat GYO’nun %18,94’ü halka açıktır.

Ziraat Bankası, uzun yıllar içinde inşa ettiği eşsiz bilgi birikimini kullanarak yarınların piyasasında rekabet edebilen, kaliteli hizmeti ile tercih edilen, ülkemiz ve toplumumuz için katma değer yaratan bir banka olmaya önümüzdeki yıllarda da kararlılıkla devam edecektir.

up
down