2021 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
STRATEJİLERİN ETKİ ÇERÇEVESİ

Ziraat Bankası, Türkiye’nin en büyük ve yaygın hizmet ağına sahip bankasıdır. Banka, geniş müşteri kitlesine finansal ürün, hizmet ve çözümlerini sunarak değer üretmektedir.

Banka, değer üretme sürecinde, altı sermaye ögesini kullanmaktadır. Ziraat Bankası, stratejilerini hayata geçirmek ve paydaşları için değer üretmek amacıyla her bir sermaye ögesinden farklı oranlarda girdiye ihtiyaç duymaktadır.

Sermaye ögelerinin kullanımlarında; stratejiler, Banka’nın yaklaşımı, ilişkili paydaşlar ve ögeler arasındaki ilişkiler dikkate alınmaktadır. Diğer taraftan operasyonlarda verimliliğin artırılması, çevre üzerindeki doğrudan ve dolaylı olumsuz etkilerin azaltılması döngüsel olarak değerlendirilmektedir.

Stratejiler

Ziraat Bankası’nın yaklaşımı

İlişkili paydaş

Katkıda bulunulan SKA

Sürdürülebilir Büyüme

Ziraat Bankası, bilançosunu artan oranda müşteri odaklı hale getirirken, etkili kredi süreçleri ile kredi kalitesini proaktif olarak yönetmekte, kaynakların etkin kullanımını ve maliyet kontrolünü ön planda tutmaktadır. Ziraat Bankası, selektif kredi politikası ile tarım-imalat-ihracat-enerji-teknoloji yatırımlarını desteklemeyi optimum kaynak maliyeti ile sürdürmektedir.

Müşteriler


Geleceğin İş Modeli

Ziraat Bankası, müşterilerine dijital banka deneyimi de dahil olmak üzere dijital çözümler sunmak, finansal danışmanlık hizmeti vermek üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Banka, dijital çözümlerin yanı sıra analitik çözümler ile müşterilerinin ihtiyaçlarını proaktif şekilde tespit etmekte ve çözümlerini müşteri segmentlerine göre geliştirmektedir.

Müşteriler

Hayatın İçinde Teknoloji

Ziraat Bankası, esnek yazılım geliştirme süreçleri, küresel veri merkezi ve yüksek bilgi güvenliği uygulamaları ile teknoloji altyapısını sürekli geliştirmektedir.     

Müşteriler, Çalışanlar

Gelişen Organizasyon ve Mutlu Çalışanlar

Ziraat Bankası, sağladığı eğitim olanakları ile en değerli aktifi olan çalışanlarının yeteneklerinin geliştirilmesine olanak tanımakta, yetkinlik ve sayısal performans değerlendirme süreçleri yürüterek fırsat eşitliğini gözetmekte ve insan kaynakları uygulamalarını sürekli geliştirerek çalışan motivasyonunu ve kurumsal sadakati artırmayı amaçlamaktadır.

Çalışanlar

Global Banka

Grup; Ziraat müşterisinin finansal ihtiyaçlarını bir bütün olarak karşılamak üzere yurt içi ve yurt dışı iştirak bankaları, şubeleri ve finansal şirketleri ile entegre çözümler üretmekte, bu çözümleri finans grubu olmanın sağladığı ölçek ekonomisinden faydalanarak en verimli şekilde müşterilerine sunmaktadır.

Çalışanlar, Müşteriler,

Tedarikçiler,

Hissedar

Platform Bankacılığı

Ziraat Bankası, müşterilerine ihtiyaç duydukları her an daha iyi bankacılık ve finans olanakları sağlayabilmek için tüm ekosistem ile iş birliği içerisinde yeni ürün ve hizmetleri sunmaktadır.

Müşteriler

Sorumlu Bankacılık

Ziraat Bankası Sürdürülebilirlik Politikası ile uyumlu olarak insana ve çevreye saygılı bankacılık prensibi ile katma değer oluşturmayı hedeflemektedir.

Müşteriler, Toplum,

Uluslararası banka ve yatırımcılar,

Düzenleyici kurumlar, sektörel birlik ve organizasyonlar

up
down