2021 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
GRI İÇERİK ENDEKSİ

Materiality Disclosure Service 2021

GRI BEYANI: GRI, Öncelikli Açıklamalar (Materiality Disclosures Service) hizmeti için, GRI içerik endeksinin verildiğini ve 102-40 ile 102-49 numaralı açıklamalar için referansların raporun ilgili bölümleri ile uyumlu olduğunu incelemiştir. Bu hizmet raporun Türkçe versiyonu için verilmiştir.

ZİRAAT BANKASI - GRI İÇERİK ENDEKSİ – TEMEL

 

GRI Standardı

Bildirimler

Sayfa Numarası/Doğrudan Kaynak

 

GRI 101: Temel Esaslar 2016

GRI 102: Genel Bildirimler 2016

GRI 102: Genel Bildirimler 2016

Kurumsal Profil

102-1

Ziraat Bankası A.Ş.

 

102-2

12

 

102-3

Genel Müdürlük

Hacıbayram Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 8, 06050 Altındağ/Ankara

 

102-4

Türkiye

 

102-5

12

https://www.ziraatbank.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri-ZB/kurumsal-yonetim/Documents/EsasSozlesme.pdf

 

 

102-6

12

 

102-7

14-17, 34-35

 

102-8

71-73

 

102-9

107

 

102-10

Kuruluşun boyutu, yapısı, mülkiyeti veya tedarik zinciriyle ilgili raporlama sürecinde her hangi bir belirgin değişiklik gerçekleşmemiştir.

 

102-11

116-118

 

102-12

Bkz. Ek 1 - 424

 

102-13

Bkz. Ek 1 - 424

 

Strateji  

102-14

20-23, 24-29, 32-33

 

102-15

112-113

 

102-16

13, 32

 

Yönetişim 

102-18

96-97, 100-101, 104-105

 

102-21

32-33, 39

 

102-22

104-105

 

102-23

Yönetim Kurulu Başkanı’nın icra görevi bulunmamaktadır.

 

102-24

Yönetim Kurulu üye seçiminde aranacak asgari niteliklere ilişkin olarak Ziraat Bankası; Bankacılık mevzuatı, TTK ve SPK’nın öngördüğü düzenlemeler çerçevesinde hareket etmektedir.

 

GRI 102: Genel Bildirimler 2016

Paydaş Analizi 

102-40

39

 

102-41

%91

 

102-42

39-41

 

102-43

39-41

 

102-44

39-41

 

Rapor Profili 

102-45

1, 273

 

102-46

32-33

 

102-47

32-33

 

102-48

Önceki raporlarda sağlanan bilgilere ilişkin yeniden düzenlenen bir beyan bulunmamaktadır.

 

 

102-49

Önceki raporlama dönemlerine göre öncelikli unsurlar ve unsur çerçevelerinde belirgin değişiklikler olmamıştır.

 

102-50

1 Ocak 2021-31 Aralık 2021

 

102-51

2020

 

102-52

Yıllık

 

102-53

R. Ebru TAN

Uluslararası Finans Kuruluşları ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi

Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanlığı

T: 0212 304 30 80

retan@ziraatbank.com.tr

 

Serkan ÖZKAN
Finansal Tablolar ve Bütçe Analiz Yöneticisi
Finansal Koordinasyon Bölüm Başkanlığı
T: 0312 584 5932
serkanozkan@ziraatbank.com.tr

 

102-54

Bu rapor GRI Standartları “Temel” seçeneğine uygun olarak hazırlanmıştır.

 

 

102-55

GRI Endeksi sayfa 418-424

 

102-56

Raporda yer verilen solo ve konsolide finansal veriler dış denetimden geçmiştir (Bkz. 121 ve 268 s.). Diğer veriler için dış denetime gidilmemiştir.

 

 

GRI 200: Ekonomik Standart Serileri

 

Ekonomik Performans

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1

40-41

 

103-2

20-23

24-29

 

 

103-3

20-23

24-29

 

 

GRI 201: Ekonomik Performans 2016

201-1

14-15, 55-69, 119

 

201-3

157-159, 304-306

 

201-4

Ziraat Bankası’nın rapor tarihi itibarıyla yararlanmış olduğu herhangi bir devlet teşviki bulunmamaktadır.

 

 

Piyasa Varlığı

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1

40-41

 

103-2

20-23

24-29

 

103-3

20-23

24-29

 

GRI 202: Piyasa Varlığı 2016

202-1

Ziraat Bankası’nda tüm çalışanların standart başlangıç seviyesi ücretleri yerel asgari ücretin üzerindedir.

 

202-2

Ziraat Bankası’nın üst yönetiminin tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır.

 

 

Dolaylı Ekonomik Etkiler

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1

40-41

 

103-2

20-23

24-29

 

 

103-3

20-23

24-29

 

 

GRI 203: Dolaylı Ekonomik Etkiler 2016

203-1

36-41, 55-69

 

203-2

36-41, 55-69

 

 

Rekabete Aykırı Davranış

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1

40-41

 

103-2

20-23

24-29

 

 

103-3

20-23

24-29

 

 

GRI 206: Rekabete Aykırı Davranış 2016

206-1

https://www.ziraatbank.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/bilgilendirme-politikasi

 

 

GRI 300: Çevresel Standart Serileri

 

Enerji

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1

40-41

 

103-2

20-23

24-29

85-88

 

 

103-3

20-23

24-29

85-88

 

 

GRI 302: Enerji 2016

302-1

16, 85

 

302-3

16, 85

 

 

Su

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1

40-41

 

103-2

20-23

24-29

85-88

 

 

103-3

20-23

24-29

85-88

 

 

GRI 303: Su ve Atık Sular 2018

303-3

16

85-88

 

 

Emisyonlar

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1

40-41

 

103-2

20-23

24-29

85-88

 

 

103-3

20-23

24-29

85-88

 

 

GRI 305: Emisyonlar 2016

305-1

16, 85

 

305-2

16, 85

 

305-3

16, 85

 

 

Atıklar

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1

40-41

 

103-2

20-23

24-29

85-88

 

 

103-3

20-23

24-29

85-88

 

 

GRI 306: Atıklar 2020

306-2

85-88

 

 

Uyum

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1

40-41

 

103-2

20-23

24-29

85-88

 

 

103-3

20-23

24-29

85-88

 

 

GRI 307: Uyum 2016

307-1

2021 yılında çevre kanunu ve düzenlemelerine uyulmaması nedeniyle alınan çevre cezası bulunmamaktadır.

 

GRI 400: Sosyal Standart Serileri

 

İstihdam

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1

40-41

 

103-2

20-23

24-29

70-76

 

 

103-3

20-23

24-29

70-76

 

 

GRI 401: İstihdam 2016

401-1

17, 65-66

 

401-2

Ziraat Bankası’nda insan kaynakları tam zamanlı çalışanlardan oluşmaktadır.

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1

40-41

 

103-2

20-23

24-29

65-71

 

 

103-3

20-23

24-29

70-76

 

 

GRI 403: İş Sağlığı ve Güvenliği 2018

403-1

74

 

 

Eğitim ve Öğretim

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1

40-41

 

103-2

20-23

24-29

70-76

 

 

103-3

20-23

24-29

70-76

 

 

GRI 404: Eğitim ve Öğretim 2016

404-1

17

52

74-76

 

404-2

17

52

74-76

 

 

Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1

40-41

 

103-2

20-23

24-29

70-76

 

 

103-3

20-23

24-29

70-76

 

 

GRI 405: Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği 2016

405-2

Ziraat Bankası’nda taban maaş ve ücret tespitlerinde cinsiyete dayalı ayrımcılık yapılmamaktadır.

 

 

Ayrımcılığın Önlenmesi

 

103-1

40-41

 

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

103-2

20-23

24-29

70-76

 

 

103-3

20-23

24-29

70-76

 

 

GRI 406: Ayrımcılığın Önlenmesi 2016

406-1

Raporlama döneminde ayrımcılık vakasına rastlanmamıştır.

 

 

Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1

40-41

 

103-2

20-23

24-29

70-76

 

103-3

20-23

24-29

70-76

 

 

GRI 407: Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı 2016

407-1

Örgütlenme ve toplu sözleşme hakkının risk altında olduğu bir vaka gözlenmemiştir.

 

 

Çocuk İşçilik

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1

40-41

 

103-2

20-23

24-29

70-76

 

 

103-3

20-23

24-29

70-76

 

 

GRI 408: Çocuk İşçilik 2016

408-1

Ziraat Bankası’nda hiçbir surette çocuk işçi istihdam edilmemektedir.

 

 

 

Zorla veya Cebren Çalıştırma

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1

40-41

 

103-2

20-23

24-29

70-76

 

 

103-3

20-23

24-29

70-76

 

 

GRI 409: Zorla veya Cebren Çalıştırma 2016

409-1

2021 yılında zorla veya cebren çalıştırma vakasına rastlanmamıştır.

 

 

 

Müşteri Gizliliği

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1

36-37

 

103-2

20-23

24-29

https://www.ziraatbank.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri-ZB/kurumsal-yonetim/Documents/BilgilendirmePolitikasi.pdf

 

 

103-3

20-23

24-29

https://www.ziraatbank.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri-ZB/kurumsal-yonetim/Documents/BilgilendirmePolitikasi.pdf

 

 

GRI 418: Müşteri Gizliliği 2016

418-1

Müşteri gizliliğinin ihlali ve müşteri verilerinin kaybı ile ilgili doğrulanmış şikayet bulunmamaktadır.

 

 

Ek 1. ZİRAAT BANKASI’NIN ÜYESİ OLDUĞU VEYA DESTEKLEDİĞİ BAZI İNİSİYATİFLER

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ (TBB) www.tbb.org.tr

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU (DEİK) www.deik.org.tr

MİLLETLERARASI TİCARET ODASI TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ (ICC) http://icc.tobb.org.tr/

KREDİ KAYIT BÜROSU (KKB) www.kkb.com.tr

TBB RİSK MERKEZİ www.riskmerkezl.org

İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR VAKFI www.iav.org.tr

BANKALARARASI KART MERKEZİ (BKM) www.bkm.com.tr

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ http://www.ytm.gov.tr/

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ www.tspb.org.tr

ÇAĞRI MERKEZLERİ DERNEĞİ www.cagrimerkezleridernegi.org

BORSA İSTANBUL TÜRKİYE https://borsaistanbul.com/tr/

up
down