2021 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
ZİRAAT BANKASI İŞTİRAKLERİNDE 2021 YILI

Ziraat Bankası’nın kurumsal iştirak stratejisi; Ziraat Finans Grubu müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını bir bütün olarak karşılamak üzere entegre çözümler üretmek biçiminde kurgulanmıştır.

Banka bu kapsamda;

hedeflemektedir.

Ziraat Bankası, verimlilik temelleri üzerine inşa ettiği iştirak politikası çerçevesinde yurt içi iştiraklerinin yanında Almanya, Bosna Hersek, Karadağ, Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan’da faaliyet gösteren yurt dışı iştirak bankalarıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

YURT DIŞI İŞTİRAKLER

Almanya
Ziraat Bank International AG, Almanya ve Avrupa Birliği’ndeki en önemli %100 Türk sermayeli bankalardan birisidir.

Ziraat Bank International AG; 2001 yılından beri Almanya’daki şubeleri ve 2014 yılı Nisan ayı içerisinde faaliyete geçen İstanbul Temsilciliği ile kurumsal ve bireysel segment müşterilerine geniş bir yelpazede bankacılık hizmetleri vermektedir. Ziraat Bank International AG’nin Berlin, Duisburg, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln ve Münih’te şubeleri bulunmaktadır.

Bosna Hersek
Faaliyetlerine 1997 yılında başlayan ZiraatBank BH d.d. Bosna Hersek’in tamamı yabancı sermayeli ilk bankasıdır. Banka, ülke genelinde 18 şube ve 14 ofisten oluşan 32 hizmet birimi ile hizmet sunmaktadır.

Karadağ
Nisan 2015’te Karadağ resmi makamlarından bankacılık faaliyet iznini alan Ziraat Bank Montenegro AD, 2015 yılı Temmuz ayında hizmet vermeye başlamıştır. Banka, Başkent Podgoritsa’daki Genel Müdürlük Ofisi ve Podgoritsa Şubesi’nin yanı sıra Bar ve Budva Şubeleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Banka’nın hisselerinin tamamı Ziraat Bankası’na aittir.

Azerbaycan
Bankacılık lisansını 30 Aralık 2014 tarihinde alan Ziraat Bank Azerbaycan ASC, Bakü’deki Genel Müdürlük Ofisi, Gence, Sumqayıt, İçerişehir, Ahmed Recepli ve Azadlık şubeleri ile faaliyet göstermektedir. Banka, kurumsal ve bireysel segmente yönelik geniş ürün yelpazesinin yanında iki ülke arasındaki ticaretin finansmanı ve işlemlere aracılık konusunda aktif rol oynamaktadır.

Rusya
1993 yılında Türk-Rus ortak girişimi olarak kurulan Ziraat Bank (Moscow) JSC, 2002 yılından bu yana tamamen Türk sermayeli bir banka olarak, kurumsal bankacılık ağırlıklı faaliyetler yürütmektedir.

Kazakistan
Kazakistan’ın ilk yabancı sermayeli bankası olarak 1993 yılında kurulan ve Genel Merkezi Almatı’da olan Kazakhstan Ziraat International Bank (KZI Bank); Almatı, Astana, Çimkent, Aktau, Atirau, Karaganda ve Turkistan şehirlerindeki toplam 8 adet şubesi ile müşterilerine kurumsal ve bireysel bankacılık alanında hizmet sunmaktadır.

Özbekistan
Özbekistan’ın ilk yabancı sermayeli bankası olan UTBANK JSC, Ziraat Bankası ve Agrobank’ın (Özbekistan) eşit paylı ortaklığı ile 1993 yılında Taşkent’te, 1 no’lu bankacılık lisansı ile kurulmuştur. 2017 yılında Agrobank’ın Banka’daki hisselerinin tamamı Ziraat Bankası’na devredilerek UTBANK JSC’nin %100 hissesi Ziraat adına tescillenmiştir. Banka, faaliyetlerine “Ziraat Bank Uzbekistan JSC” adı ve Kurumsal Şube/Taşkent, Operu, Yunusabad, Semerkant ve Fergana olmak üzere 5 şubesi ile devam etmektedir.

Gürcistan
Daha önce yurt dışı şube statüsü ile faaliyet gösteren JSC Ziraat Bank Georgia, bankacılık faaliyetlerinin daha etkin yürütülebilmesi amacıyla 2 Mayıs 2017’de %100 iştirak bankasına dönüştürülmüştür. Batum, Marneuli, Tiflis, Tsereteli, Kutaisi, Gldani ve Varketili olmak üzere 7 şube ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Türkmenistan
Türkmenistan’ın yabancı sermayeli ilk bankası olan Turkmen Turkish JSC Bank, Ziraat Bankası ve Dayhan Bank’ın %50 eşit paylarla katılımı ile 1993 yılında kurulmuştur. Banka Türkmenistan’da 1 Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Toptancı Pazarı, Türkmenabad, Mary, Daşoğuz, Kerki, Bereketli olmak üzere 6 büro ile faaliyet göstermektedir.

YURT İÇİ İŞTİRAKLER

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Kamu sermayeli ilk katılım bankası olarak 2015 yılında kurulan Ziraat Katılım Bankası, 2021 yıl sonu itibarıyla 53 farklı ilde 120 şubesi ile hizmet vermektedir. İlk yurt dışı şubesini 2020 yılı Eylül ayında Sudan’da açan Banka, katılım bankacılığı prensipleri doğrultusunda faaliyetlerine devam etmektedir.

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Ziraat Portföy Yönetimi 2002 yılında kurulmuştur. 2015 yılında fon kurucusu olma yetkisini alan Ziraat Portföy Yönetimi 50 adet yatırım fonunun kurucusu-yöneticisi ve 49 adet emeklilik yatırım fonunun yöneticisidir.

2021 yıl sonu itibarıyla 102,5 milyar TL yönetilen portföy büyüklüğüne sahip olan Ziraat Portföy Yönetimi, %15,7 pazar payı ile sektör liderliğini sürdürmektedir.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1997 yılında sermaye piyasası işlemlerine aracılık faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan Ziraat Yatırım, “Geniş Yetkili Aracı Kurum” statüsüne sahiptir.

Şirket, 2021 yılında lider aracı kurum olarak görev aldığı Ziraat GYO A.Ş.’nin halka arzının yanı sıra 49 şirketin halka arzında da konsorsiyum üyeliği gerçekleştirmiştir.

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Ziraat GYO, 1 Kasım 2016 tarihinde Ziraat Finans Grubu’nun ürün ve hizmet çeşitliliğini artırmak, ülkemiz gayrimenkul sektörünün gelişimine ivme kazandıracak ve katma değer oluşturacak projelere yatırım yaparak kaynaklarını etkin bir biçimde değerlendirmek, istikrarlı büyüme ve yüksek kârlılık ilkesiyle hissedarları için oluşturduğu değeri sürekli kılmak amacıyla kurulmuştur.

06 Mayıs 2021 tarihinde Şirket sermayesinin %25’i halka arz edilmiştir. 2021 yıl sonu itibarıyla Ziraat GYO hisselerinin %81,06’sı Ziraat Bankası’na ait olup, %18,94’ü halka açıktır.

Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
14 Kasım 2018 tarihinde kurulmuş olan Ziraat GSYO, büyüme potansiyeli öngörülen girişimlere ortak olarak bu girişimlerin ihtiyacı olan büyümeyi ve ivmeyi sağlamakta, kurumsal ve stratejik bir plan çerçevesinde sektör bazlı güçlenmelerine yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ziraat Teknoloji A.Ş.
Ziraat Teknoloji, kurulduğu 2001 yılından bu yana, Ziraat Bankası’na ve yurt içi/yurt dışı ortaklıklarına, uygulama geliştirme, sistem yönetimi, proje yönetimi ve teknoloji danışmanlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi yerleşkelerinde bulunan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde (Teknopark) faaliyetlerini sürdüren Ziraat Teknoloji; ISO 9001, 22301 ve 27001 gerekleri doğrultusunda geliştirdiği yazılım ve uygulamalar ile Ziraat Finans Grubu’nun projelerinde önemli bir rol üstlenmektedir.

up
down