2021 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
ZİRAAT BANKASI ÜST YÖNETİMİ

Özgeçmişleri okumak için fotoğrafa veya isme tıklayınız.

Emrah GÜNDÜZ
Bankacılık Operasyonları ve Kurumsal İletişim
Genel Müdür Yardımcısı
Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Maltepe Üniversitesi’nde tamamladı. 2004-2005 yılları arası Maliye Bakanlığı’nda Gelir Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı. 2005 yılında Ziraat Bankası’nda Müfettiş Yardımcısı unvanıyla göreve başladı. Sonrasında Müfettiş, Servis Yöneticisi, Şube Yöneticisi, Ziraat Katılım Bankası Operasyon Merkezi Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. Eylül 2016 tarihinde Operasyon Merkezi Bölüm Başkanı olarak göreve başlayan Gündüz, Aralık 2019-Ekim 2020 tarihleri arasında Operasyon Merkezi-1 Bölüm Başkanı, Ekim 2020-Nisan 2021 tarihleri arasında ise Merkezi Operasyonlar Bölüm Başkanı olarak çalıştı. Nisan 2021 tarihinden itibaren Bankacılık Operasyonları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Recep TÜRK
Kredi Risk İzleme ve Tasfiye Genel Müdür Yardımcısı
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2000 yılında T. Halk Bankası A.Ş.’de başladığı meslek hayatına Müfettiş, Ticari - KOBİ Pazarlama Bölüm Müdürü, Ticari Şube Müdürü ve Gaziantep Bölge Koordinatörü olarak devam etti. Ocak 2015’te Ziraat Bankası’nda göreve başlayan Türk, Bölge Yöneticisi ve Bölüm Başkanı olarak, Kasım 2020-Nisan 2021 tarihleri arasında ise Kredi Risk İzleme, Tasfiye ve Hukuk Grup Başkanı olarak görev yaptı. Nisan 2021 tarihinden itibaren Kredi Risk İzleme ve Tasfiye Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Mehmet Şükrü TAŞCI
Kredi Tahsis ve Yönetimi
Genel Müdür Yardımcısı
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Ziraat Bankası’nda 09.12.1993 tarihinde Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. Sonrasında Müfettiş, Başmüfettiş, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şube Yöneticisi olarak çalıştı. Eylül 2008 - Haziran 2012 tarihleri arasında Finansal Raporlama ve Muhasebe Bölüm Başkanı, Temmuz 2012 - Eylül 2018 tarihleri arasında İzmir 3. Bölge Yöneticisi, Ekim 2018 - Mart 2021 tarihleri arasında Teftiş Kurulu Başkanı olarak görev yapan Taşcı, Nisan 2021 tarihinden itibaren Kredi Tahsis ve Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Ferhat PİŞMAF
Kurumsal Bankacılık
Genel Müdür Yardımcısı
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu. 1996 yılında Ziraat Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayarak, Müfettişlik, Tarımsal Pazarlama Bölüm Müdürlüğü, Tarımsal Krediler Daire Başkanlığı, Tarımsal Krediler Grup Başkan Vekili, Girişimci Krediler 1, Girişimci Krediler Tahsis ve Yönetimi 1, Tarım Politikaları Bölüm Başkanlığı ve Tarımsal Pazarlama Grup Başkanlığı görevlerini yürüten Pişmaf, Nisan 2021 tarihinden itibaren Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Cüneyt SAĞLIK
Ödeme Sistemleri ve Kredi Süreçleri
Genel Müdür Yardımcısı
Gazi Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1998 yılında mezun oldu. Ankara Üniversitesi SBE İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı alanındaki Yüksek Lisans eğitimini 2004 yılında tamamladı. Ziraat Bankası kadrosuna 10. Dönem Bankacılık Okulu bünyesinde 1998 yılında katılan Sağlık; Fon Yönetimi, Ticari Krediler, Bireysel Pazarlama, Bireysel Krediler Tahsis ve Bireysel Kitle Pazarlama birimlerinde Uzman, Yönetmen ve Servis Yöneticisi olarak görev aldı. Ekim 2015’te Bireysel Ürün Yönetimi Bölüm Başkan Vekili olarak atanan Sağlık, sonrasında Ürün Yönetimi ve Müşteri Analitiği Bölüm Başkanı, Kartlı Sistemler Bölüm Başkanı, İç Kontrol ve Uyum Bölüm Başkanı görevlerinde bulundu. Nisan 2021 tarihinden itibaren Ödeme Sistemleri ve Kredi Süreçleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Yüksel CESUR
Perakende Bankacılık
Genel Müdür Yardımcısı
Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. 1996 yılında göreve başladığı Ziraat Bankası’nda Müfettiş Yardımcısı ve Müfettiş olarak çalıştıktan sonra 2005-2007 yılları arasında Eğitim Bölüm Başkanlığı’nda Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2007 yılında Hazine Operasyonları Daire Başkanlığı’na atandı ve sonrasında Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı ve Teftiş Kurulu Başkanı olarak çalıştı. Nisan 2014-Nisan 2021 tarihleri arasında İç Sistemler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Cesur, Nisan 2021 tarihinden itibaren Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

up
down