2021 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
BAŞLICA GÖSTERGELER (EKONOMİK, ÇEVRESEL, SOSYAL)

2021 yılında %45,4 büyüyen Ziraat Bankası’nın toplam varlıkları 1.371 milyar TL’ye ulaşmıştır.

EKONOMİK VERİLER

(milyon TL)

2020

2021

Değişim Oranı (%)

Nakit ve Nakit Benzerleri

91.038

222.061

143,9

Menkul Değerler Cüzdanı

225.621

341.401

51,3

Nakdi Krediler

600.660

778.404

29,6

Mevduat

629.874

948.687

50,6

Mevduat Dışı Kaynaklar

180.754

283.605

56,9

Özkaynaklar

93.278

97.100

4,1

Faiz Gelirleri

69.476

101.998

46,8

Faiz Giderleri

34.862

62.230

78,5

Net Dönem Kârı

7.825

6.291

-19,6

Toplam Aktifler

942.601

1.370.890

45,4

 

ZİRAAT BANKASI’NIN SEKTÖR PAYLARI

Sektör Payı (%)

2020

2021

Toplam Aktifler

15,4

14,9

Menkul Değerler Cüzdanı

20,8

21,7

Nakdi Krediler

15,8

14,9

Mevduat

17,4

17,1

Mevduat Dışı Kaynaklar

12,3

12,1

Özkaynaklar

15,6

13,6

ZİRAAT BANKASI’NIN SEKTÖR PAYLARI

up
down