2021 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
ZİRAAT BANKASI’NIN PAYDAŞLARI

Hissedarı, çalışanları, müşterileri ve tedarikçileri, Ziraat Bankası’nın ana paydaş grubunu oluşturmaktadır. Banka, bu grupta yer alan paydaşları ile sürekli iletişim ve iş birliği içinde faaliyetlerini yürütmektedir.

Büyük bölümü günlük hizmet döngüsü kapsamında devam eden paydaş iletişimi, Ziraat Bankası açısından talep ve beklentileri doğru anlamak ve değerlendirmek adına son derece değerli bir platform sunmaktadır.

Ziraat Bankası, ana paydaş grubuna ek olarak düzenleyici kurumlar, uluslararası bankalar, yatırımcılar ve derecelendirme kuruluşları, medya, sektörel birlik ve organizasyonlar ile toplumdan oluşan diğer paydaşları ile de yakın ilişki içindedir.

 

Paydaş grubu

İletişim sıklığı

İletişim kanalları

Ana Paydaşlar

Çalışanlar

İş döngüsü kapsamında - günlük

İstihdam süreci, çalışanlara yönelik eğitim programları, performans değerlendirme toplantıları, iç iletişim mecraları, yönetici görüşme ve bilgilendirme/paylaşım toplantıları.

Müşteriler

Hizmet döngüsü kapsamında - 7/24

Ziraat Bankası şubeleri, alternatif dağıtım kanalları (ATM, internet bankacılığı, mobil bankacılık, çağrı merkezi), müşteri ilişkileri temsilcileri, müşteri ziyaretleri.

Tedarikçiler

İş döngüsü kapsamında - günlük

Ziraat Bankası’nca dışarıdan tedarik edilen tüm hizmetlerin satın alım süreci.

Hissedar

Genel Kurul ve gerekli diğer durumlarda

Genel Kurul (yıllık). Ziraat Bankası ayrıca, Finans Grubu Şirketleri Yönetimi ve Yatırımcı İlişkileri Birimi üzerinden kamuoyunu aydınlatmaya yönelik çalışmalar yürütmektedir. Faaliyet raporları ve diğer sunumlar ile Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamalar bu kapsamdadır.

Diğer Paydaşlar

Düzenleyici kurumlar

İş döngüsü kapsamında - gerekli durumlarda

Mevzuat gereğince yapılan raporlamalar, yazışmalar ve ilgili toplantılar.

Uluslararası banka ve yatırımcılar

İş döngüsü kapsamında - günlük

İş birliği içinde çalışılan Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası vb. finans kuruluşları ile yapılan toplantı ve görüşmeler.

Kredi Derecelendirme kuruluşları

İş döngüsü kapsamında - gerekli durumlarda

Toplantı, raporlama, sunum, yazışmalar

Sektörel birlik ve organizasyonlar

İş döngüsü kapsamında - günlük

Toplantı, sunum ve günlük iletişim çalışmaları.

Medya

İş döngüsü kapsamında - gerekli durumlarda

Kamuoyunun şeffaf ve hızlı bir yaklaşımla aydınlatılmasına yönelik çalışmalar (basın toplantıları, basın bültenleri, röportajlar, ulaşan soruların yanıtlanması vb.).

Toplum

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında

Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve bağış faaliyetleri.

up
down