2021 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
2021 YILI DEĞERLENDİRMESİ: GELİŞMELER VE GELECEĞE DAİR HEDEFLER

Ziraat Bankası, doğru stratejiler uygulayarak elde ettiği performansıyla Türk bankacılık sisteminin en büyük bankası olmayı 2021 yılında da başarmıştır.Banka, yoğun rekabetin hakim olduğu ve uluslararası sermayenin aktif bir biçimde yer aldığı bir sektörde, en güçlü ulusal banka konumunu daha da ileriye taşımış, tüm iş kollarında önemli gelişmeler kaydetmiş ve iş hacimlerini artırmıştır.


Ziraat Bankası’nın 2021 yılı sonunda toplam aktifleri 1.371 milyar TL, özkaynakları 97 milyar TL olarak kaydedilmiştir. Özkaynaklarının sürdürülebilir kârlılıkla desteklenmesine önem veren Banka’nın 2021 yılı özkaynak kârlılığı %6,9, aktif kârlılığı ise %0,6 olmuştur.


Ziraat Bankası’nın 2021 sonu itibarıyla 778 milyar TL olarak kaydedilen toplam kredilerinin Banka aktifindeki payı %57 olarak gerçekleşmiştir.


Banka’nın toplam mevduatı 2021 yılında 949 milyar TL seviyesine yükselmiş, mevduatın pasifteki payı %69 olmuştur. Ziraat Bankası, toplam mevduattaki sektör liderliğini 2021 yılında da sürdürmüştür.

KURUMSAL/TİCARİ BANKACILIK

Ziraat Bankası; ürün, hizmet ve dağıtım ağı çeşitliliği açısından Türkiye’nin en güçlü bankasıdır. Düşük maliyetli fonlama gücü ve likidite avantajları, Banka’yı Kurumsal/Ticari Bankacılık iş kolunda hızlı büyümeye odaklı bir hizmet sağlayıcı olarak konumlandırmaktadır.

Banka, müşterilerinin her türlü ürün ve hizmet ihtiyaçlarına en etkin çözümü sunmakta, ekonomik döngünün her aşamasında rol alarak ulusal banka kimliğine uygun bir biçimde faaliyet göstermektedir. Ziraat Bankası, sürdürülebilir bankacılık politikası uyarınca çevresel, sosyal ve yönetişim ile ilgili prosedürlerin kredi tahsis süreçlerine sistemli bir şekilde entegre edilmesi çalışmalarını sürdürmektedir.

Ziraat Bankası’nın krediler alanında odak noktasını, katma değerli iş üreten imalat/ihracat ve enerji sektörleri (temiz enerji üreten firmalar) oluşturmuş, Banka’nın en önemli misyonu olan tarımın finansmanına yönelik kredi desteği, aynı kararlılık ve motivasyonla artarak devam etmiştir. Banka yıl boyunca çok sayıda müşterisine, yaygın bir biçimde kredi kullandırımı gerçekleştirmiştir.

Ziraat Bankası ile KGF arasında devam eden iş birlikleri kapsamında 2021 yılı içerisinde birçok kredi paketi devreye alınmıştır.

KOBİ’lere yönelik destek paketleri
Ziraat Bankası, süregelen Covid-19 pandemisinin etkilediği sektörlerin ve çalışanların yanlarında olmayı 2021 yılında da sürdürmüştür. Banka; ilave istihdam sağlamayı ve bu istihdamı korumayı taahhüt eden KOBİ ve KOBİ dışı işletmelere, finansman ihtiyaçlarının uygun şartlarla karşılanması ve faiz desteği sunulması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı, KGF, SGK ve İŞKUR ile imzaladığı protokol çerçevesinde, İlave İstihdam Kredi Paketi’ni devreye almıştır.

KGF kefaleti ile kullandırılacak paket kapsamındaki kredilerde istihdam taahhüdünü yerine getiren müşteriler için faizlerin bir bölümünü İŞKUR karşılayacaktır. 2021 yıl sonu itibarıyla toplam 12.700 Ziraat müşterisine 4,35 milyar TL kredi kullandırımı gerçekleştirilmiştir.

Ziraat Bankası ile KGF arasında devam eden iş birlikleri kapsamında 2021 yılı içerisinde birçok kredi paketi devreye alınmıştır. Bu kredilerle KOBİ’lerin rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi amaçlanmıştır.

KOBİ’lerin finansmana erişimlerini desteklemek üzere uygulamaya konulan, kurum kefaleti (Avrupa Yatırım Fonu-AYF kontrgarantisi ile) sağlanmasına yönelik olarak yenilenen AYF-COSME Programı II kapsamında, 2021 yıl sonu itibarıyla 2 binin üzerinde Ziraat müşterisine ait 708,4 milyon TL kredi bakiyesi bulunmaktadır., Ziraat Bankası; turizm sektöründe konaklama ve yiyecek hizmeti ile seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetleri yürüten işletmelerin ve bu işletmelerin mal ve hizmet tedarikçilerinin ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda; Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde KGF teminatlı kredi imkanı sağlayan Turizm Destek Paketi’nin 2021 yıl sonu itibarıyla toplam 245 müşteriye ait 107,6 milyon TL kredi bakiyesi bulunmaktadır.

Ziraat Bankası, KOBİ müşterilerine özel, uygun koşullu işletme sermayesi finansmanı ve kefalet desteği sağlamak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ile protokol imzalamıştır. Söz konusu protokole istinaden hazırlanan 2021-TOBB Nefes Kredi Paketi ürünüyle yaklaşık 5 bin müşteriye 621 milyon TL kullandırım yapılmıştır.

Ziraat Bankası; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenmiş yatırım teşvik belgesine sahip işletmelerin yatırımlarını uygun maliyet ve teminat desteği ile finanse etmek amacıyla İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi oluşturmuştur. Söz konusu krediden, belirlenen bölgelerde veya belirlenen tutarın üzerinde yatırımı bulunan ve bu kapsamda yatırım teşvik belgesi almış olan müşteriler faydalanabilmektedir. 2021 yıl sonu itibarıyla 12,7 milyon TL kredi kullandırımı gerçekleştirilmiştir.

Yaz aylarında Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen sel felaketleri ve yangın afetleri nedeniyle can ve mal kayıpları oluşmuş, söz konusu afetler bölge halkını ve bu yörelerde faaliyet gösteren işletmeleri olumsuz yönde etkilemiştir.

Sosyal sorumluluğu önceleyen ve moral banka olma stratejisi çerçevesinde hareket eden Ziraat Bankası, monosu veya AKS/teyitli iletişim adresi “Afet Bölgesi” ilan edilen bölgelerdeki müşterilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için 2.000’den fazla krediyi faizsiz olarak ertelemiştir. Ayrıca Banka, yangın felaketinin yoğun şekilde yaşandığı bölgelerde faaliyet gösteren turizm işletmelerini finansal açıdan desteklemek üzere Turizm Sektörü Yangın Destek Paketi’ni hazırlamıştır.

Ziraat Bankası, KOSGEB Veri Tabanı’na kaydı onaylı işletmelere uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla KOSGEB ile yaptığı protokollere istinaden Edirne İli Acil Destek Kredisi, Batı Karadeniz Acil Destek Kredisi, Artvin İli Acil Destek Kredisi ve Orman Yangınları Acil Destek Kredisi ürünlerini devreye almıştır.

ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞLARINDAN KOBİ’LERE SAĞLANAN KREDİLER

Ziraat Bankası, 2010 yılından bu yana mikro işletme, KOBİ veya daha büyük ölçekli firmaların işletme sermayesi ve yatırım kredisi ihtiyaçlarının finansmanında kullanılmak üzere uluslararası finans kuruluşlarından uygun koşullarda kaynak sağlamaktadır.

Yıllar içinde biriktirdiği güçlü sürdürülebilirlik kapasitesi ile Ziraat Bankası, bu uluslararası finansman kuruluşlarından sağladığı kalkınma temalı fonlar vasıtası ile sürdürülebilir tarıma, enerji verimliliğine, kırsal kalkınmaya, istihdamın korunmasına ve artırılmasına katkı sağlamak üzere toplam 1,7 milyar ABD doları kaynak aktarmıştır.

Uluslararası Finans Kuruluşu Adı Proje Konusu Tutar Vade
Dünya Bankası (IBRD) KOBİ’lerin finansmanı (KOBİ II) 200 milyon 
ABD doları
25 yıl
Dünya Bankası (IBRD) APEX kredisi olarak leasing şirketleri aracılığıyla KOBİ’lerin finansmanı
(KOBİ III)
300 milyon 
ABD doları
30 yıl
Dünya Bankası (IBRD) KOBİ’lerin enerji verimliliği projelerinin finansmanı 67 milyon 
ABD doları
30 yıl
Avrupa Yatırım Bankası (EIB) KOBİ finansmanı 100 milyon Euro 10 yıl
Avrupa Yatırım Bankası (EIB) KOBİ ve MIDCAP finansmanı (5 proje) 500 milyon Euro 8 yıl
Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu onaylı IPARD yatırımlarının finansmanı 100 milyon Euro 14 yıl
Alman Kalkınma Bankası (KfW) Tarım sektöründe veya kırsal bölgelerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin finansmanı 150 milyon Euro 10 yıl
Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) Mikro ve KOBİ işletme kredisi (istihdam yaratma  veya var olanı koruma amaçlı) 100 milyon Euro 7 yıl
Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Tarımsal ve hayvansal gıda işleyen
KOBİ finansmanı
100 milyon Euro 12 yıl

TARIM SEKTÖRÜNÜN FİNANSMANI

Kuruluşundan itibaren ülke tarımının en büyük finans kaynağı olan Ziraat Bankası, uygun koşullarla kullandırdığı kredilerle ve hayata geçirdiği yeni uygulamalarla sektöre sağladığı desteği aralıksız sürdürmektedir.

Banka, finansman desteğinin yanı sıra sektörün yapısal sorunlarının çözümüne ve finansa erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik çeşitli projeler geliştirerek ilgili Bakanlıklar, kurum, kuruluş ve tarımsal örgütlerle çalışmalar yürütmektedir.

Bu kapsamda Ziraat Bankası, tarımsal değer zincirinin en önemli halkasını oluşturan, özellikle küçük ölçekli işletme sahibi çiftçilerin doğrudan finansa erişimlerini kolaylaştırmaya kredi ürünlerinin çeşitlendirmeye yönelik çalışmalara öncelik vermektedir.

Ziraat Bankası’nın tarımın finansmanı açısından odaklandığı konular arasında, tarım işletmelerinin kendi ürünlerini depolama, işleme, paketleme, pazarlama kapasitelerini artırmaya yönelik yatırım ve faaliyetler öne çıkmaktadır. Söz konusu faaliyetlerin başlıcalarına aşağıda yer verilmiştir:

Bankamız kaynaklarından kullandırılan tarım kredilerinin bakiyesi 2021 yılı sonu itibarıyla 109 milyar TL’ye, kredili müşteri sayımız ise yaklaşık 725 bin kişiye ulaşmıştır.

Banka kaynaklarından kullandırılan tarım kredilerinin tutarı 109,2 milyar TL’ye ulaşmıştır.
2021 yılında Ziraat Bankası kaynaklarından tarım sektörünün finansmanına yönelik olarak yaklaşık 542 bin müşteriye 86,6 milyar TL kredi kullandırılmış, portföye 83 binden fazla yeni müşteri kazandırılmıştır.

Bankamız kaynaklarından kullandırılan tarım kredilerinin bakiyesi 2021 yılı sonu itibarıyla 109 milyar TL’ye, kredili müşteri sayısı ise 724.805 kişiye ulaşmıştır. Aynı dönemde yaklaşık 84 bin yeni tarımsal üretici, müşteri olarak Bankamıza kazandırılmıştır.

Ziraat Bankası’nın tarım kredisi portföyünün %36’sını yatırım kredileri, %64’ünü işletme kredileri oluşturmaktadır.

Diğer taraftan Banka, 2021 yılında muhtelif kurumlar tarafından sağlanan fonlardan, ilgili kurumlarca belirlenen toplam 1.860 kişiye, 153,4 milyon TL tutarındaki kredi ödemesine aracılık etmiştir. 2021 yılı sonu itibarıyla bu kapsama giren fon kaynaklı kredi ödemelerinin müşteri sayısı 80 binden fazla olup, bakiyesi 2,1 milyar TL’dir.

Bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Ziraat Bankası’nın tarım sektörünün finansmanına yönelik olarak kendi kaynaklarından kullandırdığı krediler ile aracılık ettiği fon kaynaklı kredilerin toplamı 2021 yılı sonu itibarıyla 111,2 milyar TL’ye ulaşmış, kredili müşteri sayısı 805 bin kişiyi aşmıştır.

Tarım kredilerinde uygun faiz oranları
Ziraat Bankası, 2020 yılında yayımlanan faiz indirimli kredilere ilişkin karar ve tebliğ doğrultusunda, üretim konuları bazında belirlenen sübvansiyon oranları dahilinde sektörde faaliyet gösteren müşterilerine uygun faiz oranları ile kredi kullandırımını sürdürmüştür. 

2021 yılında, tarım sektöründe faaliyet gösteren 405 bine yakın üretici ve firmaya 66,2 milyar TL tutarında sübvansiyonlu (faiz indirimli) kredi kullandırılmıştır.

TARIMA DAYALI SANAYİ-ÜRETİCİ İŞ BİRLİĞİNE ZİRAAT BANKASI’NDAN FİNANSAL MODEL KATKISI

Sözleşmeli üretim
Ziraat Bankası’nın 2021 yılı sonu itibarıyla bitkisel üretim, tohumluk üretimi, etlik piliç yetiştiriciliği, damızlık civciv, biber ve domates yetiştiriciliği ve şeker pancarı üretimi vb. konularında faaliyet gösteren 30 firma ve üreticinin yürüttüğü sözleşmeli üretim faaliyetinin finansmanı kapsamında, yaklaşık 21 bin sözleşmeli üretici üzerinde 553,6 milyon TL sözleşmeli üretim kredisi bakiyesi bulunmaktadır.

Üretici Finansman Sistemi
Ziraat Bankası’nın “tarladan tabağa tarımsal değer zincirinin finansmanında etkin banka olma” stratejisi doğrultusunda 2020 yılının ikinci yarısında Üretici Finansman Sistemi hayata geçirilmiştir.

Sistem, yaş sebze, meyve ve kırmızı et başta olmak üzere, tarımsal üreticilerle alıcılar (zincir market, et entegre tesisi, konserve fabrikaları, hazır yemek fabrikaları vb.) arasında aracı (komisyoncu, tüccar vb.) kullanılmadan doğrudan ürün ticaretinin geliştirilmesi; tedarik zincirindeki aracıların nihai ürün fiyatının oluşmasına etkilerinin azaltılması; alıcılara vade avantajı sağlanarak ürün alım fiyatlarının ve dolayısıyla tüketici fiyatlarının daha makul seviyelerde oluşmasına katkı sağlanması amacını taşımaktadır.

Söz konusu sistem kapsamında 2021 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 381 milyon TL tutarında tarım ürünü satışı amaçlı kredi kullandırımı gerçekleşmiştir.

Bitkisel üretim kredileri
Ziraat Bankası 2021 yılında bitkisel üretim konusunda toplam 221 bini aşkın müşteriye 29,7 milyar TL tutarında kredi kullandırmıştır. Muhtelif konu başlıklarında yapılan kullandırımlar ile 2021 yılı sonu itibarıyla bitkisel üretim kredilerinin bakiyesi 34,4 milyar TL’ye, kredili müşteri sayısı 276 binden fazla kişiye ulaşmıştır.

Hayvansal üretim kredileri
Ziraat Bankası 2021 yılında hayvansal üretim alanında, muhtelif başlıklar altında toplam 222 binden fazla müşteriye 31,8 milyar TL tutarında kredi kullandırmıştır. 2021 yılı sonu itibarıyla hayvansal üretim konusunda kullandırılan kredilerin bakiyesi 42 milyar TL’ye ulaşırken, kredili müşteri sayısı 297 bin kişiyi aşmıştır.

Ziraat Bankası, hem ülkemizin su kaynaklarının daha verimli şekilde kullanılmasına hem de çiftçilerin modern basınçlı sulama sistemlerini uygun koşullarla alabilmelerine katkı sağlamak amacıyla “Tasarruflu Sulama Kredisi”ni üreticilerin kullanımına sunmuştur.

Su ürünleri kredileri
Aynı dönemde, Banka’nın su ürünleri konusunda muhtelif başlıklar altında toplam 1.818 müşteriye kullandırdığı kredi tutarı 978,3 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2021 yılı sonu itibarıyla belirtilen konuda kullandırılan kredilerin bakiyesi 1,3 milyar TL, kredili müşteri sayısı 2.728 kişi olarak kaydedilmiştir.

Modern basınçlı sulama sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla tasarruflu sulama kredisi
Tarımsal sulamada geleneksel sulama yöntemlerinin kullanılması, bir yandan su kaynaklarının optimum miktarda kullanımını engellemekte, diğer yandan toprakta kayıplara ve yıpranmalara neden olmaktadır. Ziraat Bankası, hem ülkemizin su kaynaklarının daha verimli şekilde kullanılmasına hem de çiftçilerin modern basınçlı sulama sistemlerini uygun koşullarla alabilmelerine katkı sağlamak amacıyla “Tasarruflu Sulama Kredisi”ni üreticilerin kullanımına sunmuştur.

Aynı zamanda bu alandaki kredi hacmini ve müşteri portföyünü genişletmeyi hedefleyen Banka, 2021 yılında 14 binden fazla müşteriye toplam 1,9 milyar TL modern basınçlı sulama sistemleri kredisi kullandırmıştır. Kullandırılan krediler yaklaşık 1,3 milyon dönüm arazinin modern basınçlı sulama sistemleri ile sulanmasını sağlamıştır. Damlama ve yağmurlama sistemleri ile %30-%40 arasında su tasarrufu sağlayan söz konusu krediler ile fazla su tüketiminin önüne geçilmiştir.

Tarımsal mekanizasyon kredileri
Ziraat Bankası, tarımsal işletmelerin mekanizasyon seviyesini artırmak, üretimde yüksek verimlilik ve kârlılık sağlamak amacıyla traktör ve tarımsal mekanizasyon kredileri kullandırmaktadır. 2021 yılında 51 binden fazla müşteriye 8,2 milyar TL tutarında traktör, 35 bine yakın müşteriye 1,6 milyar TL tutarında tarımsal mekanizasyon kredisi kullandırılmıştır.

2021 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 178 bin müşterinin toplam 14,4 milyar TL tutarında traktör kredisi, 100 bine yakın müşterinin de 3 milyar TL tutarında mekanizasyon kredisi bulunmaktadır.

Ziraat Bankası, gerçek/tüzel kişilere ait tarımsal işletmelerin verimli ve kârlı bir biçimde faaliyetlerini sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları küçük tarım alet ve ekipmanlarının satın alımına yönelik olarak Küçük Ekipman Kredisi’ni tasarlamıştır. Söz konusu krediden 2021 yılında 22 bine yakın müşteri faydalanmış, bu kapsamda 718,2 milyon TL kredi kullandırılmıştır.

“Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi büyümeye devam etmektedir.
Ziraat Bankası, 2020 yılının son çeyreğinde küçükbaş hayvan varlığının artırılması ve küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesini başlatmıştır.

Projenin hedefleri arasında;

bulunmaktadır.

“Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi kapsamında 2021 yılında 6 valilikle daha protokol imzalanmıştır.

Böylece, 2021 yılı sonu itibarıyla;

ulaşmıştır.

Genç Çiftçi Akademisi
Ziraat Bankası’nın 2018 yılı Eylül ayında “Genç Çiftçi Akademisi” adıyla hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi, daha da gelişerek büyümesini sürdürmektedir. Proje için bugüne kadar 19 binin üzerinde başvuru alınmıştır. Banka’nın proje kapsamında iş birliği yaptığı 6 üniversiteyle süt sığırı yetiştiriciliği, seracılık ve koyunculuk konularında düzenlediği eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcı sayısı yaklaşık 300 olmuştur.

Genç Çiftçi Akademisi’nden mezun olan 28 genç çiftçi, farklı alanlarda kendi işletmelerini kurarak tarımsal üretime katılmıştır.

Dünya genelinde yaşanmakta olan pandemi üniversitelerde eğitime ara verilmesine neden olduğundan yeni eğitim dönemi başlatılamamış, ancak başvuru alımı sürdürülmüştür.

Pandemi sürecinin kontrol altına alınarak üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesiyle birlikte, Akademi eğitimlerinin de derhal başlatılması planlanmaktadır.

BİREYSEL BANKACILIK

Ziraat Bankası, en büyük müşteri kitlesine sahip olduğu iş kolu olan bireysel bankacılıkta, 2021 yılında da zengin ürün yelpazesiyle hizmet sunmaya devam etmiştir. Ülke sathına yayılmış çok büyük bir bireysel kitlenin bankacılık ihtiyaçlarını karşılayan Banka, aralarında öğrenciler, emekliler, tüccarlar, girişimciler, ev hanımları ve çiftçilerin de bulunduğu müşterilerine, şubelerinin yanı sıra elektronik hizmet kanalları üzerinden de ulaşmaktadır.

İyi ve kötü günde her zaman müşterisinin yanında yer almayı hizmet felsefesinin odağına yerleştiren Ziraat Bankası, lider niteliğinin kendisine yüklediği sorumluluk doğrultusunda hareket etmekte ve her kesimden müşterisinin ihtiyaç duyacağı en rasyonel desteği sunmaktadır.

Ziraat Bankası, Covid-19 pandemisinin etkilerini azaltmak ve bireysel müşteri taleplerinin şubelere gitmeden ya da şubelerde en az süre geçirecek şekilde karşılanabilmesini teminen, bireysel kredi uygulamalarının önemli bir kısmını dijital ortamlara ve şube dışı kanallara taşınıştır. Ayrıca Banka, pandemi döneminde kullandırılan destek kredilerinin yapılandırma işlemlerinin de dijital kanallardan yapılabilmesini sağlamıştır.

Konut finansmanı kapsamında Ziraat Bankası’nın 2021 yılında kullandırdığı konut kredisi ürünlerinde kullandırım tutarı 15 milyar TL olmuş, Banka’nın konut kredisi portföyü 86 milyar TL seviyesinde seyretmiştir.

2021 yılında ihtiyaç kredileri 25 milyar TL kullandırım tutarı ile toplam 59 milyar TL, taşıt kredileri 285 milyon TL kullandırım tutarı ile toplam 670 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası arasında, emekli maaşı müşterilerine promosyon ödemesine ilişkin olarak 2020 yılında imzalanan protokol kapsamında toplam 4,3 milyon kişiye 2,8 milyar TL ödeme yapılmıştır. 2021 yılında ise 364 bin kişiye 235 milyon TL tutarında promosyon ödemesi gerçekleştirilmiştir.

2021 yılında, TOKİ erken kapama kredi kampanyası ve Bağ-Kur prim borcu yapılandırma kredisi devreye alınmış, toplamda 4.651 kişiye 154 milyon TL tutarında kredi kullandırılmıştır.

Ziraat Bankası, toplumu tasarrufa yönlendirme amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan Devlet Katkılı Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkılı Konut Hesabı ürünlerinin pazarlama çalışmalarına devam etmektedir. 2021 Aralık sonu itibarıyla Çeyiz Hesabı 5.900 müşteride 65 milyon TL, Konut Hesabı ise 1.300 müşteride 42 milyon TL bakiyeye ulaşmıştır.

Banka, 3 yıl boyunca düzenli ödeme yapan müşterilerinin Devlet katkısı başvurularını Bakanlıklara iletmekte ve bu katkıyı hak eden müşterilerinin hesaplarına yatırmaktadır.

Ziraat Bankası, 2019 yılında müşterilerine sunduğu Enflasyona Endeksli-Faiz Korumalı ve Enflasyon Korumalı ürünlerin pazarlama faaliyetlerini durdurmuştur. 2021 Aralık ayı sonu itibarıyla mevcut Enflasyon Endeksli-Faiz Korumalı hesaplar 43 bin müşteride 6,8 milyar TL, Enflasyon Korumalı hesaplar ise 8 bin müşteride 950 milyon TL bakiyede bulunmaktadır.
Kur değişimine duyarlı müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve yatırımlarını Türk Parası cinsinden değerlendiren müşterilerin kur riskinden olumsuz etkilenmesini önleyerek, kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmalarını engellemek amacıyla “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” ve “YP’den Dönüşen Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” ürünleri Aralık 2021 sonunda devreye alınmıştır.

SİGORTACILIK FAALİYETLERİ

1 Eylül 2020 tarihi itibarıyla, kamu sigorta şirketleri Türkiye Sigorta A.Ş. çatısı altında birleştirilmiş, hizmet ve ürünlerin kamu bankalarına tekilleştirilmiş şekilde sunulması yönünde çalışmalar yürütülmüştür. Ziraat Bankası, tüm kamu bankaları birlikte aynı sigortacılık sistemini kullanacak şekilde “Türkiye Sigorta A.Ş. entegrasyon” çalışmalarını 29 Ekim 2021 itibarıyla tamamlamıştır.

Banka, “Sözleşmelerin Dijital Ortama Alınması” projesiyle zaman ve işlem tasarrufu sağlamayı hedeflemiştir. Proje kapsamında, operasyonel riskleri minimize edecek şekilde tarım kredileri ile bağlantılı hayat sigortası belge onaylarının şube içi dijital onay süreci tamamlanmış, 16 Kasım 2021 tarihinde şube kullanımına açılmıştır.

Ziraat Bankası, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 1.048 milyon TL acentelik faaliyetlerinden kaynaklı komisyon gelirine ulaşmıştır.

2021 yılı Aralık sonu verileri aşağıdaki gibidir:

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİYLE FARK YARATAN BANKKART BAŞAK

Ziraat Bankası, hem banka hem de kredi kartı özelliklerini buluşturarak “Tek Kartta Aktif ve Pasif Yönetimi” imkanı tanıyan Bankkart Başak’ı 2019 ilk çeyreğinde kurumsal ve ticari müşterilerine sunmaya başlamıştır.

Ülkemizin makroekonomik öncelikleri dikkate alınarak piyasa koşullarına göre tasarlanmış, ticari alışverişi destekleyen, sektördeki diğer ürünlerden pozitif özellikleri bakımından ayrışan, ekonomik hayata yeni bir bakış açısı getiren Bankkart Başak’ın müşteri portföyü ve işlem hacmi 2021 yılında da büyümeye devam etmiştir. Bankkart Başak; kredi kartı ve banka kartı özelliklerinin yanı sıra ticari hayatı destekleyen pek çok özellikle donatılmıştır. Aşağıda detayları verilen bu özelliklerden;

sağlanmıştır.

2021 yılı sonu itibarıyla 800 bin kart sayısına ve toplam 8 milyar TL risk bakiyesine ulaşılmıştır.

Ziraat Bankası; üye işyeri ve kurumsal kart altyapısı üzerinden tedarik zinciri içerisindeki alıcı ve satıcı firmalara özel fiyatlama ve vade avantajı sunan, alıcı ve satıcı firmalar arasındaki tahsilat riskini ortadan kaldıran Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı ürününü devreye almıştır.

Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı ürünü ile alıcı ve satıcılar, kendi nakit akışlarına uygun ödeme takvimi oluşturarak kendi aralarındaki ticareti, kartlı ödeme sistemi üzerinden güvenli bir şekilde yapabilmektedir.

OPERASYONEL SÜREÇ İYİLEŞTİRMELERİ

Ziraat Bankası, yenilikçi ürün ve hizmetlerinin yanı sıra ödeme ve tahsilat çözümlerinde de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam etmektedir. Tüm operasyonel süreçlerinin sadeleştirilerek merkezileştirilmesi ve dijitalleştirilmesi hedefleri doğrultusunda çeşitli çalışmalar yürüten Banka’nın 2021 yılında gerçekleştirdiği başlıca geliştirme faaliyetlerine aşağıda yer verilmektedir.

Ziraat Bankası’nın gelişmiş teknolojik altyapılar ile çalışmalarını sürdürmek stratejisine katkı sunan YETKİM projesiyle;

sağlanmıştır.

Senet tahsilatlarının otomatik ödeme talimatı ile yapılabilmesi projesiyle arka ofis işlemleri azaltılmış, aynı zamanda müşterilerin dijital banka deneyimlerine katkıda bulunulmuştur. Nakit harcama itirazlarının otomatize edilmesiyle birlikte toplu olarak işleme alınan itirazlar sayesinde bekleme süreleri azaltılarak müşteri memnuniyeti sağlanmıştır.

2019 yıl sonunda hayata geçirilen; müşterilerin işlem talimatlarını doğrudan merkeze iletmelerini sağlayan OPİ uygulamasının daha fonksiyonel ve kullanıcı deneyimi ile güvenliğinin ön planda tutulduğu yeni versiyonu uygulamaya alınmıştır. Bu yeni uygulama ile müşterilerin dijital banka deneyimlerinin iyileştirilmesine, aynı zamanda Banka’nın platform bankacılığı stratejisine katkı verilmiştir.

Ziraat Bankası, gayrimenkul mülkiyet hakkının devrini içeren kredili veya kredisiz tüm tapu işlemlerinde; satıcı ve alıcı arasında gayrimenkul mülkiyeti ile transfer tutarının eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlayan “Tapu Güvenilir Hesap” uygulamasını 2021 yılı Aralık ayında hayata geçirmiştir. Söz konusu hesap ile müşterilerin nakit taşıma riski ortadan kaldırılmış, parada sahteciliğine karşı korunma sağlanmış, tarafların güven sorunu bertaraf edilmiş, minimum maliyet-maksimum hızla transferler kolaylaştırılmıştır.

2021 yılı faaliyet döneminde toplam 200 milyonun üzerinde işlem Operasyon Merkezi aracılığıyla yapılmış, şubelerdeki operasyonel yoğunluk azaltılarak çalışan verimliliğine destek olunmuştur.

Merkezi şube telefon yapısı
Ziraat Bankası’na aylık bazda ulaşan çağrı sayısı, şubelerde 1,3 milyon, çağrı merkezinde ise 6,5 milyondur. Şubelere gelen çağrılarda, bu işlemler için çağrı merkezinden hizmet alınabileceği tespit edildiğinde, söz konusu işlem çağrı merkezine yönlendirilmektedir. Böylelikle, şube çalışanlarının satış ve pazarlama faaliyetleri ile yüz yüze hizmete odaklanabilmesi sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası önümüzdeki dönemde gelen çağrıların %35’inin çağrı merkezince ele alınmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda;

Toplu Ödeme Sistemi (TÖS)
Ziraat Bankası, yabancı para transferler ve peşin/mal mukabili ithalat transferlerinin toplu bir şekilde, firmaların yükleyebilecekleri dosyalar ile yapılmasına olanak sağlayan “Toplu Ödeme Sistemi”ni geliştirmiştir.

Toplu Ödeme Sistemi (TÖS), yoğun transfer işlemi yapan Banka müşterilerine ait işlemlerin otomatik olarak gerçekleştirilmesi için kullanılmaktadır. Sistem; firmanın oluşturduğu, ödeme (transfer) bilgilerini içeren bir elektronik tablonun, firma erişimine açılmış olan Banka’ya ait bir ftp alanına bırakılması ile Banka tarafından otomatik olarak okunmasını ve işlem adedi ne olursa olsun tüm transferlerin kendiliğinden gerçekleşmesini sağlamaktadır.

14 kurumsal müşteri tarafından aktif olarak kullanılan sisteme, 34 yeni kurumsal müşteriyi dahil etme çalışmaları sürmektedir. Mevcut durumda TÖS sistemi üzerinden yıllık ortalama 25 bin adet transfer işlemi gerçekleşmektedir.

Müşteri odaklı nakit yönetimi uygulamaları
Ziraat Bankası, rasyonel fiyatlama ve rekabet stratejisi ile sektördeki piyasa yapıcısı olma rolünü özenle yerine getirmektedir. Banka, etkin nakit yönetimi uygulamalarıyla müşterilerine kaliteli hizmet ve çağdaş ürünler sunarak rekabet avantajını korumayı ve geliştirmeyi hedeflemektedir.

Bu hedef doğrultusunda yürüttüğü faaliyetleri ile Banka, 2021 yılında da müşteri odaklı nakit yönetimi uygulamalarını tüm hızıyla sürdürmüştür.

Ziraat Bankası Doğrudan Borçlandırma Sistemi’nde (DBS) 2021 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla anlaşma sağlanan “Ana Firma” sayısı 865 adede çıkmış, toplam tahsilat hacmi ise 18,2 milyar TL’ye ulaşmıştır. Ayrıca Banka, yaygın bayi ve satış ağına sahip küçük ölçekli ana firmaların alacaklarının garanti altına alınması veya hizmet verdiği sektörde diğerlerine kıyasla daha küçük hacmi olan, taksitli kredi kullanma alışkanlığı bulunan, taksit ötelemeyi tercih edebilen bayilerin de sisteme dahil edilebilmesi için Mikro DBS (MDBS) ürününü devreye almıştır. Bu ürün kapsamında anlaşma sağlanan firma adedi de 719’a yükselmiştir.

Ziraat Bankası fatura ve diğer ödemelerine aracılık ettiği yüzlerce anlaşmalı kurum ödemeleri için müşterilerine şubelerinin yanında ATM, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve Otomatik Ödeme kanallarından ödeme kolaylığı sunmaktadır.

Banka, Kurumsal Tahsilat Sistemi kapsamında 2021 yılının 3. çeyreğinde anlaşmalı kurumlardan 239,4 milyon adet ve 182,9 milyar TL tutarında tahsilat gerçekleştirmiştir. 2021 yılının 3. çeyreği itibarıyla Banka’da kurum ödemesi için 13,7 milyon adet otomatik ödeme talimatı bulunmaktadır. Bunların yanında 35,1 milyon adet ve 310,2 milyar TL Vergi ve Gümrük tahsilatı gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca Ziraat Bankası, müşterilerinin ihtiyaçlarına özel ödeme, elektronik çek/senet, muhasebe entegrasyonları, havuz hesap ve nakit toplama hizmetleri sunmayı da sürdürmektedir.

DİJİTAL BANKACILIK

Ziraat Bankası, bankacılık sektöründe teknolojiyi en yoğun kullanan, ürün ve hizmet sunum sürecine artan oranda entegre eden bankalar arasında üst sıralarda yer almaktadır.

Teknolojide yaşanan gelişmeleri yakından izleyen Banka, 2021 yılında da bilgi teknolojisi altyapısını daha kaliteli ve daha verimli kılacak çalışmalarını sürdürmüştür

Alternatif dağıtım kanalları kullanımını yaygınlaştırmak amacını güden Ziraat Bankası’nın 2021 yıl sonunda dijital bankacılık sahibi müşteri sayısı 27,7 milyon, aktif dijital bankacılık kullanıcı sayısı ise 17 milyon olmuştur.

Ziraat Bankası’nın 2021 yıl sonu itibarıyla kredi kartı adedi 10,3 milyon olmuş, adet bazında kredi kartı pazar payı %12,3, aylık ciro pazar payı ise %10,2 olarak kaydedilmiştir. Aynı dönemde banka kartı adedi 42,6 milyona ulaşmış, %22,5 aylık alışveriş ciro pazar payı ile Banka, sektör liderliğini sürdürmüştür.

Ziraat Bankası’nın 2021 sonu itibarıyla üye iş yeri sayısı 895 bin, toplam fiziki terminal sayısı 660 bin adettir. Üye işyeri toplam cirosu ise 282 milyar olan Banka’nın 2021 yıl sonu ciro pazar payı %15 olarak gerçekleşmiştir. Banka’nın POS ve ÖKC adet bazında sektör liderliği, 2021 yılında da devam etmiştir. Ziraat Bankası, bu alanda gerçekleştirdiği gelişimin orta ve uzun vadede de süreceğini öngörmektedir.

İnternet bankacılığı ve mobil bankacılık
Ziraat Bankası’nda müşterilerin finansal işlemlerinin %94’ü dijital kanallar üzerinden gerçekleşmektedir. 2021 yılında Banka’nın mobil uygulamasından yapılan finansal işlem adetlerinde, bir önceki yıla göre yaklaşık %75 oranında artış yaşanmıştır.

Ziraat Bankası, 2021 yılında dijital kanallarını geliştirmek üzere birçok projeyi hayata geçirmiştir. Bu kapsamda Banka:

Ziraat Bankası; açık bankacılık, servis bankacılığı, platform bankacılığı gibi yeni iş modellerine ilişkin altyapısını zenginleştirmeye ve dijital alandaki stratejik iş birliklerini geliştirmeye gelecek dönemlerde de devam edecektir.

Ziraat Bankası, 1 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde uzaktan müşteri edinimine başlamıştır.

Uzaktan müşteri edinimi
BDDK’nın “Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yönetmeliği”ni 1 Mayıs 2021’de devreye alması ile birlikte, müşterilerin şubelere gitmeden banka müşterisi olabilmesinin önü açılmıştır. Bu kapsamda Ziraat Bankası, 1 Mayıs tarihi itibarıyla 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde uzaktan müşteri edinimine başlamıştır.

Ziraat müşterisi olmak isteyen vatandaşların, T.C. Kimlik Kartı üzerinde bulunan müşteri bilgilerini, kart çipinde yer alan bilgiler ile eşleştirmesi sonucunda NFC (yakın alan iletişimi) teknolojisi ile kartın içinde yer alan biyometrik fotoğrafa ulaşılarak, kişinin işlem anındaki görüntüsü doğrulanmakta ve canlılık analizi yapılmaktadır. Ardından Banka, görüntülü görüşme ile müşteri kimlik kartlarının optik öğeleri üzerinde tahrifat kontrolü gerçekleştirmektedir. Biyometrik doğrulama yapıldıktan sonra müşterinin kendi iradesi ile başvuru yapması durumuna dikkat edilerek müşteri hesabı açılmakta, dijital bankacılık tanımı yapılmakta ve kart başvurusu alınmaktadır.  

ATM - Ankes mobil uygulaması
Yoğun dijital dönüşüm çalışmaları yürüten Ziraat Bankası, bu kapsamda geliştirdiği ATM-Ankes Mobil uygulamasını kullanıma sunmuştur. Hayatı kolaylaştırmayı, teknolojiyi günümüz şartlarında daha etkin şekilde kullanarak operasyonel maliyetleri minimize etmeyi amaçlayan uygulama, alternatif dağıtım kanallarının vazgeçilmez bir parçası olan ATM’lere 7/24 ulaşma imkanı sağlamaktadır.

Bu uygulama; Faal ATM Listesi, ATM Arıza Bildirimleri, Anlık ve Kapalı SLA Durum Raporları, ATM Kasa Durum Takip Ekranları ve arıza yönetimine ilişkin E-Kütüphane uygulaması ile birlikte Şube Destek Hattı’na ulaşma olanağı tanımaktadır.

ATM-Ankes Mobil uygulamasının kullanıma alınması, yıllık 86 milyon adet SMS gönderim ihtiyacını ortadan kaldırmıştır.

Engelsiz bankacılık ve sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında engelleri ortadan kaldıran çalışmalar
Ziraat Bankası, engelli bireylerin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek üzere sistematik çalışmalar yürütmektedir. Engelli müşterilerinin ürün ve hizmetlere daha kolay ulaşabilmesini mümkün kılacak geliştirmeler yapan Banka, Engelsiz Bankacılık hedefi doğrultusunda yapılan çalışmalar kapsamında 211 ATM’sini ortopedik engellilerin kullanımına uygun hale getirmiştir.

Dijital kanallardaki çalışmalar ile kazanılan ödüller
Bankalar başta olmak üzere finansal teknoloji şirketleri, ödeme kuruluşları, sigorta şirketleri ve bu kuruluşlarla iş birliği yapan, ortak proje yürüten şirketlerin finans ve teknoloji sektörünün gelişmesini hedef alan yenilikçi ürün ve hizmetlerini desteklemek, inovatif projeleri öne çıkararak bunların gelişimindeki iş modellerinin paylaşılmasını sağlamak ve sektördeki yaratıcılığı teşvik etmek amacıyla 13 yıldır ödeme dünyasının nabzını tutan PSM dergisi tarafından 2018 yılından bu yana düzenlenmekte olan PSM Awards’ta Ziraat Bankası, “Uzaktan Müşteri Edinimi” projesiyle “Dijital Dönüşüm” kategorisinde Altın PSM ödülüne, “Ziraat Mobil Hikaye İmplementasyonu” projesiyle ise “En İyi Tutundurma Pazarlama Başarısı” kategorisinde Gümüş PSM ödülüne layık görülmüştür.

ULUSLARARASI BANKACILIK

Ziraat Bankası, Şubat 2021’de 600 milyon ABD doları tutarlı ve 5 yıl vadeli ilk sürdürülebilirlik tahvilini ihraç etmiştir.

Sorumlu bankacılık yaklaşımına uygun sermaye piyasaları faaliyetleri
Ziraat Bankası, fonlama sağladığı kaynakları çeşitlendirmeyi ve uygun maliyetli, uzun vadeli kaynak temin etmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda Banka, uluslararası sermaye piyasalarından borçlanma amacıyla çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Banka’nın 7 milyar ABD doları tutarındaki GMTN (Global Medium Term Notes) programı, 5 Mayıs 2021 itibarıyla güncellenmiştir. Ayrıca Banka, tahsisli satış (private placement) şeklinde ihraçlar ile yurt dışı kaynak sağlamaya devam etmiştir.

Ziraat Bankası, Şubat 2021’de 600 milyon ABD doları tutarlı ve 5 yıl vadeli ilk sürdürülebilirlik tahvilini ihraç etmiştir. Türkiye’den sermayesinin %100’ü kamuya ait bir finansal kuruluş tarafından ilk kez gerçekleştirilen bu ihraç, Banka’nın mevcut yatırımcı tabanının genişletilmesine imkan vermiş ve Sorumlu Bankacılık yaklaşımının yansıtıldığı bir uygulama olmuştur.

Ziraat Bankası, sürdürülebilirlik tahvilinden elde ettiği bu kaynağı ihraca konu olabilecek kredilendirme alanlarının belirlendiği “Yeşil, Sosyal, Sürdürülebilir Finansman Çerçeve Belgesi (Green, Social, Sustainable Finance Framework)”nde belirtilen çevresel ve sosyal temalı krediler için kullanacaktır.

Söz konusu kaynağın kullanımını gösteren Tahsis Raporu (Allocation Report) ve kaynak ile finanse edilen kredilere/projelere dair etki ölçümünün belirtildiği Etki Raporu (Impact Report) çerçeve belgede belirtildiği üzere ihracı takip eden bir yıl içerisinde hazırlanıp, Banka’nın web sitesinde yayınlanacaktır.

Ziraat Bankası ayrıca kaynak tahsisine ilişkin olarak yetkili bir kuruluştan sınırlı güvence görüşü (Limited Assurance) almayı planlamaktadır.

Sendikasyon yöntemi ile dokuzuncu borçlanma işlemi
Ziraat Bankası; 2020 Mart ayının ikinci yarısında başlayan ve etkilerini 2021 yılında da sürdüren pandemi koşullarına rağmen yurt dışı fonlama kanallarını kullanmadaki başarısını sürdürmüştür. Banka, Nisan 2021’de 23 ülkeden 45 bankanın katılımı ile 367 gün vadeli, 1,3 milyar ABD doları tutarında dokuzuncu sendikasyon kredisini %100’ün üzerinde çevrim oranı ile yenilemiştir. Ziraat Bankası’nın dış ticaretin finansmanı amacıyla uluslararası piyasalardan başarı ile sağladığı sendikasyon kredisi, Türkiye’ye ve Banka’ya duyulan uluslararası güvenin bir göstergesi olmuştur.

2021 yılında Ziraat Bankası, sendikasyon kredisinin yanı sıra muhabir bankalardan uygun fiyat ve vade yapısıyla toplam 1,2 milyar ABD doları tutarında ikili krediler ve postfinansman gibi alternatif kaynak sağlamıştır. Banka, başarılı iş birliklerine 2021 yılında bir yenisi daha ekleyerek Çin Exim Bank (The Export-Import Bank of China) ile 400 milyon ABD doları tutarında kredi anlaşması imzalamıştır. 320 milyon ABD doları ve 500 milyon Çin Yuanı olmak üzere iki ayrı dilimde sağlanan bu uygun maliyetli kredi ile Ziraat Bankası, yerel paralarla ticaretin geliştirilmesine katkıda bulunmuş, uzun yıllardır istikrarlı bir biçimde geliştirdiği güçlü uluslararası iş birlikleri ile reel sektörün desteklenmesinde üstlendiği öncü rolü başarı ile sürdürmüştür.

Ziraat Bankası, dış ticaretin finansmanı alanında müşterilerini akreditif ıskontosu, avalli bono/poliçe ıskontosu gibi çok çeşitli finansal ürün ve hizmetlerle etkin bir şekilde desteklemektedir. Müşterilerinin yatırım ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Hermes, Serv, Sace gibi ihracat kredi kuruluşları ile yakın iş birliği içinde çalışan Banka, müşterilerine orta ve uzun vadeli ülke kredisi imkanı sağlamaktadır.

Banka; The Export Import Bank of Korea (KEXIM), The Export Import Bank of China (Çin Exim) ve The Export-Import Bank of the Republic of China (Tayvan Exim) anlaşmaları ile Çin, Tayvan ve Güney Kore ile bağlantılı müşterilerin işletme sermayesi ve yatırım finansmanı ihtiyaçlarına yönelik olarak orta/uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman olanakları sunmaktadır.

2021 yıl sonu itibarıyla dış ticaret işlemi gerçekleştiren müşteri sayısını bir önceki yıla göre %16 artıran Ziraat Bankası, 70 milyar ABD doları dış ticaret işlem büyüklüğüne ulaşmıştır.

Ziraat Finans Grubu’nun küresel dış ticaret hacminden aldığı yüksek pay
Ziraat Finans Grubu’nun (ZFG) küresel dış ticaret hacminden aldığı pay sürekli bir biçimde büyümektedir. Bu büyümede, Ziraat Bankası’nın yurt dışı iştirak ve şubelerinin faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki etkinliklerinin artması, bu ülkeler ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak stratejisi ve vizyonu önemli rol oynamaktadır.

ZFG, ülkeler arası dış ticaretin geliştirilmesine ve dış ticaret firmalarının desteklenmesine öncelikleri arasında yer vermektedir.

Pandemi döneminde güçlü muhabir banka ağından sağlanan katkı
Ziraat Bankası için 2021 yılı, zorlu pandemi koşullarına rağmen dış ticaret alanında ülke ekonomisine katkı sunmayı sürdürdüğü, başarılı bir yıl olmuştur.

140 ülkede tesis ettiği yaygın muhabir banka ağının sağladığı güçlü iş birliği sayesinde Banka; dış ticaret, dış ticaretin finansmanı ve döviz transfer işlemlerinde en hızlı ve en uygun koşulları sunarak müşteriler tarafından tercih edilen banka konumunu pekiştirmiştir.

Güvenilir muhabir banka limit tahsis modeli
Ziraat Bankası, yurt içi ve yurt dışında yerleşik muhabir bankaların kredi değerliliklerini periyodik olarak yapılan analizlerle güncellemekte, içsel derecelendirme modeli ile söz konusu kuruluşlar lehine limit tahsis etmektedir.

Ziraat Bankası, “Dünyanın her yerinde, Ziraat hep yanınızda” sloganı doğrultusunda, hizmet sunduğu bütün coğrafyalardaki mevcut ve potansiyel iş fırsatlarını, entegre bir bakış açısıyla ve titizlikle değerlendirmektedir.

YURT DIŞI ŞUBE BANKACILIĞI

Ziraat Bankası, uluslararası bankacılık stratejisi ve vizyonu doğrultusunda şekillendirdiği Yurt Dışı Şube Bankacılığı alanındaki çalışmalarını;

ana hedefleriyle yürütmektedir.

“Dünyanın Her Yerinde Ziraat Hep Yanınızda”
Ziraat Bankası, “Dünyanın her yerinde, Ziraat hep yanınızda” sloganı doğrultusunda, hizmet sunduğu bütün coğrafyalardaki mevcut ve potansiyel iş fırsatlarını, entegre bir bakış açısıyla ve titizlikle değerlendirmektedir. Her zaman olduğu gibi gelecekte de Türkiye’nin yanı sıra faaliyette bulunduğu bölgelerin en güçlü ve etkin bankası olmak amacını güden Banka’nın, 2021 yılında yurt dışı bankacılık kapsamında sağladığı gelişmeler aşağıda özetlenmiştir.

Londra Şubesi, Londra finans merkezinin dinamiklerine ve gerekliliklerine uygun olarak ürün ve hizmet yelpazesini, özellikle yapılandırılmış finansman ve dış ticaretin finansmanı alanlarındaki etkinliğini artıracak şekilde şekillendirmiştir. Ayrıca Londra Şubesi, uluslararası finans piyasalarına erişimde önemli bir temas noktası olması nedeniyle, para piyasası ve hazine işlemleri açısından da öncü ve avantajlı konumunu sürdürmektedir.

Yunanistan’da, Atina, Gümülcine ve İskeçe olmak üzere 3 şube ile hizmet sunulmaktadır. Kurumsal bankacılık ve dış ticaretin finansmanı gibi bankacılık hizmetlerini odağına alan Ziraat Bankası, iki ülke arasındaki ticaretin gelişiminde aktif rol oynamaktadır.

Bulgaristan’da, Bulgaristan Ülke Yöneticiliğine bağlı olarak Sofya, Filibe (Plovdiv), Kırcaali ve Varna olmak üzere dört şube ile faaliyet göstermekte olan Ziraat Bankası, 17 Aralık 2021 tarihinde açılan Burgaz Şubesiyle Bulgaristan’daki şube sayısını 5’e çıkarmıştır. Banka’nın bu atılımı, hizmet ağının ve ülkedeki etkinliğinin artırılmasında önemli bir rol oynayacaktır.

Ziraat Bankası, Bulgaristan’da kurumsal ve bireysel segmentte hizmet sunmayı; ATM ve internet bankacılığı gibi şube dışı kanallar ile müşterilere finansal hizmet ve çözüm olanakları sağlamayı sürdürmektedir.

Kosova’da, Kosova Ülke Yöneticiliğine bağlı olarak Priştine, Prizren, Peja ve Ferizaj’da faaliyet gösteren 4 şube ile kurumsal ve bireysel segmentte, yaygın bir ürün yelpazesi ile hizmet verilmektedir.

KKTC’de, ürün yelpazesi çeşitlendirilerek ve hizmet kalitesi sürekli artırılarak müşteri ve piyasa odaklı faaliyetlere 8 şube ile devam edilmektedir. KKTC şubeleri kurumsal ve bireysel bankacılık ürünlerini Türkiye standartlarında müşterilerine sunmakta, KKTC’nin ekonomik gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır.

Irak’ta, Bağdat ve Erbil Şubeleri ile iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişimine destek verilmektedir. Irak’taki şubeler, müteahhitlik firmalarının teminat mektubu ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynamakta, ülkede faaliyet gösteren Türk ve Iraklı kurumsal müşteriler başta olmak üzere, uluslararası firma, kurum ve kuruluşların finansal çözüm noktası olmaya devam etmektedirler.

Suudi Arabistan, Cidde Şubesi 2011 yılında faaliyete başlamıştır. Başta Türk müteahhitlik firmalarının teminat mektubu ihtiyaçları olmak üzere, ülkede faaliyet gösteren Türk ve Suudi kurumsal müşterilerin bankacılık ihtiyaçlarının karşılanması, Türk-Suudi dış ticaretine aracılık edilmesi ve geliştirilmesi hedefiyle, şubenin ürün ve hizmet yelpazesinin genişletilmesi çalışmaları sürdürülmektedir.

Ziraat Bankası’nın Körfez Bölgesi’ndeki ikinci hizmet noktası olan Bahreyn Şubesi, uluslararası finansal piyasalara erişimde aktif rol oynamaktadır.

Yurt dışı şubelerde sürdürülebilir ve sorumlu bankacılık
Yunanistan’da, yeni ana bankacılık yazılımına geçiş süreci tamamlanmıştır. Böylelikle, gerek ürün çeşitliliğinin sağlanması gerekse de bankacılık iş süreçlerinin daha da etkin bir şekilde yönetimi için önemli bir adım atılmıştır.

Bulgaristan’da faaliyet gösteren Türk girişimcilerin doğrudan yatırımlarına yönelik finansal destek artarak devam etmiştir.

Kosova’da,başta ulaştırma altyapısı ve yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere, ülke ekonomisinin altyapı yatırımlarının finansmanında önemli bir rol oynayan Ziraat Bankası, Kosova ekonomisinin gelişiminde ihtiyaç duyulan finansmana katkı sunmayı sürdürmüştür.

KKTC’de, sorumlu bankacılık anlayışı gereği, pandemi sürecinde, KKTC Merkez Bankası koordinasyonunda oluşturulan kredi destek paketleri, finansman ihtiyacı olan müşterilere en etkin şekilde sunulmuş, toplam kredi hacminden önemli oranda pay alınmıştır. Ziraat Bankası, KKTC ekonomisinin önde gelen iki sektörü olan eğitim ve turizme yönelik bankacılık faaliyetlerine hız kazandırmıştır.

Irak’ta Ziraat Finans Grubu’nun önemli bir finansal çözüm ve temas noktası olma misyonu ile Bağdat Şubesi, ülkemizin uluslararası enerji kaynaklarına erişiminin uygun koşullar ile etkin ve hızlı bir şekilde sağlanmasında etkin rol oynamıştır.

Suudi Arabistan’da, iki ülke arasında gerçekleşen dış ticaret, gayri nakdi kredilerin yanı sıra nakdi krediler ile de desteklenmeye devam edilmiştir.

Yurt dışı şubelerde dijital kanallar
Ziraat Bankası, dijital kanalların artan önemi ile birlikte yurt dışı şubelerinde de 2021 yılında internet ve mobil bankacılık yatırımlarına ağırlık vermiştir. İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık kanalları ile global anlamda da müşterilerin Banka’nın finansal ürünlerine online erişimi sağlanmıştır.

Ziraat Bankası çalışanlarının %85’i ön lisans, lisans, lisansüstü ve doktora eğitimine sahip bulunmaktadır. Hizmet yılı ortalaması ise 13 yıldır.

İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI

Ziraat Bankası’nın kurulduğu günden bu yana sahip olduğu üstün yetkinliklere sahip seçkin ekibi, büyük önem verdiği müşteri memnuniyetinin de temelini oluşturmaktadır.

Sürdürülebilir bir başarı ve sürekli müşteri memnuniyeti için performansı yüksek personel gerekliliğinin bilincinde olan Ziraat Bankası, çalışanlarının motivasyon, bilgi ve beceri düzeylerini en üst seviyeye getirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla tüm çalışanlara kariyer ve gelişme odaklı sistematik eğitim olanakları sunulmaktadır.

Kariyer yönetimi uygulamaları
Ziraat Bankası, uluslararası rekabetin yoğun olduğu bankacılık sektöründe, en güçlü ulusal banka konumunu her yıl daha da ileriye taşımaya gayret etmektedir. Banka, sektörde edindiği özel ve seçkin konumunu; özgün pazar bilgisi ve deneyimi ile müşterilerine doğru zamanda, doğru kanaldan, doğru değer önerileri sunan üst düzey insan kaynağına borçlu olduğunun bilincindedir. Bu bilinç doğrultusunda Ziraat Bankası, benimsediği çağdaş insan kaynakları yönetim sistemini 2021 yılında da geliştirmeye devam etmiştir.

2 yıldır yaşadığımız pandemi koşulları, İnsan Kaynakları birimlerini; iş sürekliliği, kriz yönetimi ve çalışanların motivasyonunun sağlanması açısından büyük sorumluluklar üstlenmek zorunda bırakmıştır. Ziraat Bankası da bu zorlu süreç nedeniyle değişen taleplere yanıt verebilecek çalışan deneyimi oluşturmak amacıyla, çalışanların ihtiyaçlarını ve motive eden unsurları tespit etmeye yönelik çalışmalar yürütmüştür. Bu kapsamda Banka, çalışan psikolojisinin performans üzerindeki etkilerini inceleyerek, pandemiye rağmen çalışanların psikolojik sağlamlığını artıracak eğitim faaliyetlerine online platformlarda devam etmiştir. Ayrıca Banka, kriz yönetimi açısından bilgi akışını hızlandıracak uygulamalar geliştirmiş ve buna bağlı olarak hızlı aksiyon alma kabiliyetini artırmıştır.

Sağlık sorunu yaşayan veya bu süreci yürütmekte zorlandığı tespit edilen her bir çalışanla bire bir iletişime geçilerek ihtiyaç ve talepleri karşılanmıştır. İş sürekliliği açısından uzaktan ve dönüşümlü çalışma modellerine geçilmiş, mesai saatleri ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda pandemi süreci olabildiğince iyi yönetilmiş, çalışanlarımıza her koşulda yanlarında olduğumuz hissettirilmeye ve değişen koşullara yanıt verecek çalışan deneyimi oluşturulmaya çalışılmıştır.

Çalışan profili
Ziraat Bankası, bankacılığın ve uluslararası rekabetin tüm gereklerini yerine getirerek, modern ve güvenilir bankacılık hizmeti sunmayı amaçlamaktadır.

2021 yıl sonu itibarıyla toplam 24.607 çalışanı ile hizmet veren Banka, yıl içinde 608 kişiye yeni istihdam sağlamıştır.

2021 yıl sonu itibarıyla Ziraat Bankası çalışanlarının %85’i ön lisans, lisans, lisansüstü ve doktora eğitimine sahip bulunmaktadır. Banka çalışanlarının yaş ortalaması 37, hizmet yılı ortalaması ise 13 yıldır.

ZİRAAT BANKASI İNSAN KAYNAĞININ ÇALIŞMA YERİ, YAŞ GRUBU VE EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE DAĞILIMI

GENEL MÜDÜRLÜK, BÖLGE, ŞUBE DAĞILIMI


Birim

Kişi Sayısı

%

Genel Müdürlük

5.456

22,2

Bölge

285

1,2

Şube

18.777

76,3

Yurt Dışı

89

0,4

Genel Toplam

24.607

100

YAŞ GRUBU DAĞILIMI


Yaş

Kişi Sayısı

%

30 -

1.496

6,1

30 – 50

21.979

89,3

51 +

1.132

4,6

Genel Toplam

24.607

100

EĞİTİM DÜZEYİ DAĞILIMI


Öğrenim Durumu

Kişi Sayısı

%

Doktora

43

0,2

Yüksek Lisans

2.260

9,2

Lisans

16.216

65,9

Ön Lisans

2.477

10,1

Lise

3.551

14,4

Ortaokul

60

0,2

Genel Toplam

24.607

100

İşe alım
Ziraat Finans Grubu; bankacılık kariyerinde ilerlemek isteyen gençlere, 2021 yılında da kapılarını açmıştır. Ziraat Bankası’nın Müfettiş Yardımcısı ve Uzman Yardımcısı ihtiyacı ile iştiraklerden Ziraat Katılım Bankası ve Ziraat Teknoloji’nin Uzman Yardımcısı ihtiyacını karşılamak üzere, işe alım sınavı yapılmıştır. “Aday Memnuniyeti” kapsamında yeni mezunların yaşadıkları sınav heyecanını gidermek için çeşitli eğitimlerin ve görevlerin yer aldığı mülakat öncesi hazırlık eğitimi sağlanmış, sonrasında ise yapılandırılmış bir mülakat süreci ile seçme ve değerlendirme yapılmıştır.

Kariyer yönetimi
İnsan kaynakları alanında şeffaf kariyer yönetimi anlayışına sahip olan Ziraat Bankası, bu doğrultuda yönetici adaylarını kendi bünyesinde yetiştirmeye önem vermektedir. Banka’nın 2021 yılında yürüttüğü yükselme uygulamaları çerçevesinde, yazılı sınavda başarı gösteren 1.075 çalışan bir üst unvana yükselmeye hak kazanmıştır. Ayrıca Yönetici Aday Programı’nı başarı ile tamamlayan 100’ü aşkın personel, şubelere/birimlere yönetici pozisyonlarında atanmıştır.

Ziraat Finans Grubu içerisinde yer alan yurt içi ve yurt dışı ortaklıklar dahil edildiğinde, Ziraat Bankası’nın toplam çalışan sayısı 28.971’e ulaşmaktadır. Banka, Ziraat çatısı altında görev yapan tüm çalışanlarına sağladığı güçlü kariyer, ücret, eğitim ve gelişim olanakları ile faaliyet gösterdiği tüm ülkelerin bankacılık sektörlerinde küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Ziraat Bankası, Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerinin yanı sıra yurt dışı şirketlerinde de Ziraat İK uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.

Ziraat Finans Grubu, en değerli kaynağı olarak nitelendirdiği çalışanlarının memnuniyetini, mutluluğunu ve bu doğrultudaki deneyimlerinin yönetimini önemsemektedir. Grup, çalışanların kariyerleri, finansal durumları ve çalışma ortamlarının yanı sıra hayata dair beklentilerini ve kaygılarını da yönetmelerinde destek olmak amacıyla iletişim kanallarını güçlendirmeyi sürdürmektedir.

Ziraat Finans Grubu, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde insan kaynakları uygulamalarını sürekli geliştirmek ve güçlü bir çalışan deneyimi oluşturmak üzere 2021 yılında, Ziraat çatısı altında, ilk kez Ziraat Finans Grubu İnsan Kaynakları Zirvesi düzenlemiştir. Etkinliğe, 18 ülkeden yurt dışı iştirak ve şubeler ile yurt içi iştiraklerde görev yapan 30 insan kaynakları çalışanı katılmıştır.

Çalışan Deneyimi temasıyla gerçekleştirilen zirvede tüm katılımcıların sunumlarına yer verilirken, Ziraat Finans Grubu genelinde çalışan memnuniyetinin artırılması, geliştirilmesi ve faaliyette bulunulan ülkelerdeki şube ve iştiraklerde görev yapan personelin iletişimini kuvvetlendirmeye ve ortak çalışmalarını artırmaya yönelik  hedef ve stratejiler belirlenmiştir. Ziraat Finans Grubu İnsan Kaynakları Zirvesi’nin çıktılarıyla oluşturulan, görüş, istek ve önerileri içeren sonuç raporları, Bankacılık Okulu Yayınları tarafından paylaşılmıştır.

Ziraat Bankası’nın kariyer yönetimi süreçlerinde doğru kararlar alınmasını sağlamak üzere geliştirdiği “yapay zeka destekli kariyer planlama robotu”, dünyanın önde gelen iş ödüllerinden olan Globee Business Awards tarafından bu yıl 8.’si gerçekleştirilen International Best in Business Awards’ın “2021 Uluslararası İş Dünyasının En İyileri” kategorisinde “Bankacılık Sektöründe Yılın Şirketi” Altın Globee ödülüne layık görülmüştür.

Ziraat Bankası, insan kaynakları süreçleri ile ilgili sık sorulan soruların ve merak edilen hususların cevaplanmasına yönelik olarak geliştirilen “Yapay Zeka Destekli Sanal Asistan” uygulamasını hayata geçirmiştir.

Banka, 2020 yılında başlattığı “Mutluluk Barometresi” anketini 2021 yılında yurt dışı iştiraklerinde de yaygınlaştırmıştır. Bu uygulama kapsamında, 2021 yılında da günlük bazda çalışanların nabzı tutulmuş, genel mutsuzluk nedenlerinin yanı sıra ankete katılan çalışanlarla yapılan bire bir görüşmelerle çalışana özel mutsuzluk nedenleri tespit edilmiş ve sorunların çözümüne yönelik planlar oluşturulmuştur.

Performans yönetimi
Bireysel Performans Yönetim Sistemi, çalışanların objektif, ölçülebilen kriterler çerçevesinde kişisel başarı ve sıralamalarını dönemler itibarıyla ölçen bir sistemdir. Sistemin, sayısal bazlı ve yetkinlik bazlı olmak üzere iki temel boyutu bulunmaktadır.

Banka’nın hedef ve stratejileri, performans yönetim sistemi aracılığıyla sahaya ve çalışanlara aktarılmaktadır. Müşteri odaklılık, kârlılık, verimlilik ve risk yönetimine ilişkin göstergeler, sayısal performans puanını ve performans sıralamalarını önemli ölçüde etkilemektedir. Hedef ağırlıklı yapılan hesaplamalar neticesinde ulaşılan sayısal performans puanları ile yetkinlik puanlarının birleştirilmesi sonucu oluşan bireysel sıralamalar, performans prim ödemelerine temel teşkil etmektedir.

Bireysel performans değerlendirmelerine göre yapılan dönemsel performans prim ödemeleriyle; müşteri odaklı iş modelinin güçlendirilmesi, pazarlama ve etkinlik odaklı çalışma anlayışının yerleştirilmesi, çalışanların motive edilerek kurumsal bağlılıklarının artırılması, Banka hedefleri ile uyumlu bireysel başarıların maddi olarak ödüllendirilmesi amaçlanmıştır.

Dönemsel prim bütçesi, Banka’nın kârlılığı ve faaliyet sonuçları dikkate alınarak, 2021 yılında toplam aylık ücret ödemelerinin %8’ini geçmeyecek şekilde belirlenmiştir. Söz konusu bütçe; objektif, somut ve sayısal olarak belirlenmiş, ölçülebilir kriterler doğrultusunda, çalışanlara üçer aylık dönemlerde, Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında bireysel performans primi olarak ödenmektedir.

Banka strateji ve hedefleri doğrultusunda satış ağırlıklı olarak kurgulanan sistemde primler, daha fazla katkı sağlayan çalışanların daha yüksek kazanç elde etmesine imkan sağlayacak şekilde hesaplanmaktadır. Prim hesaplamalarında, şube segment ve ölçeğine, bireysel performans sırasına ve görev pozisyonuna göre belirlenmiş farklı katsayılar kullanılmaktadır. Satış grubu çalışanlarına, her dilimde bireysel performans puanları ile doğru orantılı olarak farklılaşan tutarda prim hesaplanmaktadır.

Çalışanların motive edilerek kurumsal bağlılıklarının artırılmasını, kurum stratejileri ile uyumlu bireysel başarıların ödüllendirilmesini hedefleyen Ziraat Bankası, 2018 yılı 2. çeyreğinden itibaren, uygulamakta olduğu performans yönetim sistemi kapsamına sayısal performans ölçümü yapılan birimler ile birlikte yetkinlik bazlı değerlendirme sistemini esas alarak diğer tüm Genel Müdürlük birimlerini dahil etmiştir.

Diğer taraftan, Ziraat Finans Grubu temel anlayışı çerçevesinde, yurt içi iştiraklerinde bireysel performans ve yetkinlik değerlendirme ile prim sistemi uygulamalarına devam edilmektedir. Performans yönetimi sistemlerinin yurt dışı iştiraklerde de devreye alınmasına yönelik çalışmalar 2021 yılında da sürdürülmüştür.

Ziraat Bankası; Azerbaycan, Gürcistan ve Bosna’da faaliyet gösteren iştirakleri için 2022 yılında prim ödemelerine geçmeyi, diğer yurt dışı iştirakleri ile yurt dışı şubeleri için ise kurgulanan performans sistemi sonuçlarını takip ederek prim ödemelerine yönelik kurguyu oluşturmayı planlamaktadır.

Ücretlendirme uygulamaları
Ziraat Bankası’nda ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesinden Ücretlendirme Komitesi sorumludur. Komite, ücret politikalarının Banka’nın etik değerleri ve stratejik hedefleri ile uyumunu sağlamak üzere ücretlendirme politikası ve uygulamalarını, risk yönetimi çerçevesinde değerlendirerek önerilerini Yönetim Kurulu ile paylaşmaktadır.

Banka ile Öz Finans-İş Sendikası arasında, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren ve 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olan 4. Dönem Toplu İş Sözleşmesi kapsamında, sendika üyelerine aylık ek ödeme yapılmasının yanı sıra izin başta olmak üzere bazı özlük hakları sağlanmıştır. Sendikalaşma oranının %91 seviyesinde olduğu Banka’da 2021 yılı ücret ayarlamaları Toplu İş Sözleşmesi’ne uygun olarak yapılmıştır.

Yapılan fazla mesailerin takibi amacıyla devreye alınan sistemin etkin kullanımına 2021 yılında da devam edilmiş, fazla mesailerin azaltılmasına odaklanılarak, çalışanların iş ve aile hayatı arasındaki dengenin korunmasına hassasiyet gösterilmiştir.

Çalışanların erken tanı-teşhis ve önleyici sağlık kapsamında temel sağlık hizmeti almasını sağlamak amacıyla “mobil sağlık hizmeti” uygulaması başlatmıştır.

Sağlık yardımı ve uygulamaları
Ziraat Bankası özel hukuk hükümlerine tâbi çalışanların ve onların aile fertlerine, SGK tarafından sunulan sağlık hizmetlerine ek olarak;

2022 projeksiyonu
Teknolojik gelişmelerin artmasıyla iş süreçlerinin dijitalleşmesi ve yeni neslin çalışma hayatından beklentilerinin değişmesi özellikle işe alım, kariyer yönetimi ve yetenek yönetimi süreçlerinde çalışan deneyimine yönelik yeni tasarımları gerektirmektedir.

Bu kapsamda Ziraat Bankası, süreçlerin değişen ihtiyaçlara daha hızlı cevap verebilecek şekilde çevik bir yapıya dönüştürülmesi, çalışan memnuniyetinin artırılması, çalışan deneyimine yönelik süreçlerin tasarlanması, dijitalleşmenin artırılması ve veri analitiğinin kullanılmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. 2022 yılında Banka’nın öncelikli projeleri, çalışan deneyimi tasarımlarının, akıllı teknolojilerin İK süreçlerine entegre edilmesi ve esnek çalışma modellerinin hayata geçirilmesine yönelik olacaktır.

Yetenek yönetimi uygulamaları
Ziraat Bankası, “İnsan Kaynağına Yatırım ve Öğrenen Organizasyon” stratejisi doğrultusunda çalışanlarının hem mesleki bilgi ve becerilerinin hem de kişisel yeteneklerinin geliştirilmesine odaklı eğitim ve gelişim faaliyetleri yürütmektedir.

Ziraat Bankası, çalışanlarının gelişimine katkı sağlayarak ve değer katarak iş hayatının her döneminde yanlarında olarak yetenekleri keşfetmeyi, verimli şekilde değerlendirmeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla Banka, zengin ve kullanıcı dostu içerikleri, farklı kullanıcı ihtiyaçlarını gözeterek çeşitlendirilmiş ve pek çok kanaldan çalışanlarına aktarmıştır.

Ziraat Bankası; anne baba olmak, sağlıklı yaşam, hareket okuryazarlığı gibi çalışanlarının hayat kalitesine doğrudan etki edecek pek çok alanda eğitimler sunmuştur.

Eğitim faaliyetleri
Çalışanlarına yönelik sürekli mesleki ve kişisel gelişim olanakları sunan Ziraat Bankası’nda, 2021 yılında kişi başı ortalama 11,8 saat sınıf içi eğitim ve 25,3 saat e-eğitim verilmiştir. 2021 yılının ikinci döneminde pandemiye karşı aşılama sürecinin hızlanması ile sınıf içi eğitimleri de süratlenmiştir. Bunun yanında sanal sınıf uygulamalarına ve e-eğitimlere devam edilmiştir.

Ziraat Bankası’nın 2021 yılında çalışanlarına yönelik gerçekleştirdiği eğitim faaliyetlerine aşağıda yer verilmiştir:

Bunlara ek olarak Ziraat Bankası; anne baba olmak, sağlıklı yaşam, hareket okuryazarlığı, stresle başa çıkmak, duygusal dayanıklılık gibi çalışanlarının hayat kalitesine doğrudan etki edecek pek çok alanda eğitimler sunmuştur.

Banka ayrıca, programlarının akademik yönünü geliştirmek ve eğitim programlarında çalışanların aynı zamanda yüksek lisans diploması almasını sağlayacak iş birliğini başlatmak üzere ülkemizin başka bir köklü kurumu ve değeri olan Ankara Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalamış ve ilk lisansüstü programlarının tasarımını tamamlamıştır.

Eğitimde dijital çözümler
Ziraat Bankası, “Dijital Çözümler” stratejisi ile uyumlu bir biçimde, eğitim alanında da son teknolojiyi içeren uygulamaları kullanıma almıştır.

Ziraat Bankası’nın düşük maliyetle, kısa sürede, daha fazla personele eğitim verme olanağı sunan, çalışanların diledikleri zaman ve yerde ulaşabildikleri e-eğitimleri, pandemi döneminde daha da büyük bir önem kazanmıştır.

Banka, iş birimlerinin desteğini de alarak, e-eğitim kataloğunu çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkı sağlayan yeni içerikler ile genişletmiştir. Bunlara ek olarak 1.000’in üzerinde içerik bulunan Dijital Kütüphane’nin tüm çalışanlar tarafından kullanımı devam etmiştir. KütüphanemiZ, kendisini mesleki ya da kişisel olarak geliştirmek isteyen tüm çalışanlar için ilgi çekici birçok e-eğitim, video, ses dosyası ve doküman içermektedir.

Banka içi paylaşımı artırmak, çalışanlarımızın bilgi ve deneyimlerini tüm çalışanlara aktarmalarını sağlayan ve 15.064 çalışan tarafından kullanılan “Ziraatli-yorum” bloğu çeşitlendirilerek 459 yazı eklenmiştir.

Ziraat Bankası, mikro öğrenme ve pekiştirme ile kalıcılığı sağlamanın yanı sıra sahadan anında bilgi toplamaya imkan veren mobil uygulama ile pozisyona göre farklılaşan yolculuklar hazırlamıştır. Hayatın hızlı akışı içinde çalışanlara eşlik ederek mobil öğrenmenin pratikliğini sunmak üzere tasarlanmış olan uygulamada, mikro öğrenme öğeleri yanında, anket ve sınav soruları, hatırlatma, karşılama, tebrik mesajları gibi unsurlar, planlanan bir takvim çerçevesinde günlük olarak yapılabilmektedir.

Banka, öğretici ciddi mobil oyunlar ile yarışmalar düzenleyerek çalışanlarını desteklemiş, bilginin kalıcı hale gelmesini sağlamıştır. Mobil oyuna 3.507 kişi katılım sağlamış, toplam 31.887 saat süre geçirerek 7.421.216 adet soru çözmüştür.

Eğitimde sürdürülebilirlik
Ziraat Bankası, “Sorumlu Bankacılık” stratejisini yansıttığı eğitim faaliyetlerinde de sürdürülebilirliği gözetmektedir.

Ziraat Bankası’nın internet sitesinde müşterilere ve çocuklara özel tasarlanmış eğitimler yer almaktadır. “Miniklere Özel E-eğitimlerimiz” adıyla sunulan eğitim programı, çocukları tasarruf konusunda bilinçlendirmek ve temel finansal kavramlarla tanıştırmak amacını taşımaktadır. Bu eğitimde, “Para-Banka Adası, Tasarruf Adası, Kredi ve Kredi Kartı Adası, Bütçe Adası” temaları ile çocuklar eğlenerek, para ve banka ilişkisi, bankaların işleyişi, internet ve telefon bankacılığı, kredi ve kredi kartı bilinci, paradan elektriğe ve suya kadar tüm kaynakların tasarruflu kullanımı konularında bilgi sahibi olmaktadırlar.

Banka’nın müşteri eğitimleri kapsamında da güvenli kredi kartı kullanımı ve tarım sigortaları konularındaki eğitimler yer almaktadır.

Ziraat Bankası’nda staj yapan üniversite öğrencisi gençlerin gelişimine katkı sunmak ve stajda geçirdikleri süreyi verimli şekilde değerlendirmelerini sağlamak üzere yeni bir program uygulamaya alınmıştır. Banka, “Müşteri Deneyimi” yaklaşımı ile ilk günkü karşılama adımından uğurlamaya kadar kendisini öğrencinin yerine koyarak, her günü en ince detayına kadar planlamıştır. Öğrencilere özel açılmış olan dijital platformda, pek çok farklı konuda 100’ün üzerinde video, e-eğitim, okuma materyali vb. içeriği öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.

Mobil uygulama üzerinden verilen eğitimler arasında; temel bankacılık, A’dan Z’ye kredi bilgileri, dijital okuryazarlık, yazışma teknikleri, kurumsal profesyonellik, esneklik (resilience), bilgi güvenliği, sıfır atık gibi konu başlıkları bulunmaktadır. Banka ayrıca, katılımı artırmak ve öğrenmeyi teşvik etmek için küçük yarışmalar düzenlemiş ve programın her adımını günlük olarak mobil uygulama üzerinden takip etmiştir.

Ziraat Bankası, Türkiye’nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına yaptığı katkıları 2021 yılında da sürdürmüştür.

SOSYAL SORUMLULUK VE TANITIM ÇALIŞMALARI

Toplumsal paylaşım ruhu, Ziraat Bankası’nın kültür, sanat ve spor gibi alanlara sunduğu katkılarının temelini oluşturmaktadır. Banka, kendi bünyesinde barındırdığı müze ve sanat galerilerinin yanında, desteklediği projelerle de topluma karşı sorumluluğunu yerine getirmektedir.

Ziraat Bankası bu çalışmalarıyla milli değerlerimizin sonraki nesillere eksiksiz olarak taşınmasına önayak olmaktadır.

Kültür-sanat faaliyetleri
Ziraat Bankası, kuruluşundan bu yana sanata ve sanatçıya verdiği önemi “Sanat İçin Sanatın İçinde” sloganıyla bütünleştirmiştir. Banka bünyesinde yer alan Ankara Kuğulu ve İstanbul Tünel Sanat Galerileri, uzun yıllardır sanatseverlere hizmet etmekte, ancak 2020 Mart ayından bu yana pandemi sebebiyle tedbir amaçlı kapalı tutulmaktadır. Kapıları halen halka açık olan Ankara Çukurambar Sanat Galerisi ise 2021 yılında açılan 3 sergiye ev sahipliği yapmış ve 3 bini aşkın sanatsever tarafından ziyaret edilmiştir.

Ziraat Bankası ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçirilen Devlet Tiyatroları Ziraat Sahnesi tiyatro severlere hizmet etmeyi sürdürmektedir.

Ankara’nın Ulus semtinde bulunan Genel Müdürlük Binası, 1929 yılında İtalyan kökenli Mimar Giulio Mongeri tarafından yapılmıştır. Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi’ni yansıtan yapılardan biri olan binanın zemin kat Şeref Salonu’nda yer alan Ziraat Bankası Müzesi, Banka’nın birikimini ve deneyimini geleceğe aktarmak amacıyla 1981 yılında açılmıştır. Başlangıcından bugüne Türkiye bankacılık sisteminin ticari, ekonomik, siyasi, kültürel, sanatsal, eğitsel değişimini ve geçmişten bugüne gelişimini gösterme özelliğine sahip olan Ziraat Bankası Müzesi, bu özellikleri içinde barındıran ve bankacılık sisteminde kullanılan pek çok antika objeyi, tarihi bir atmosfer içinde sergilemektedir.

Tarihi binada 2017 yılında başlayan restorasyon çalışmaları sonrasında, Ziraat Bankası Müzesi, zemin kata bodrum katın da dahil edilmesiyle genişletilerek 2019 yılında tekrar faaliyete geçmiştir. Müze, 2020 Mart ayında pandemi nedeniyle ziyaretçi girişine geçici olarak kapatılmıştır. Bununla birlikte, hazırlanan üç boyutlu Sanal Tur aracılığı ile ziyaretçilerin Müze’yi adım adım gezilebilmelerine ve deneyimleyebilmelerine olanak tanınmıştır.

Ziraat Bankası, Türkiye’nin önde gelen heykel ve tablo koleksiyonlarından birine sahiptir. Banka, koleksiyon kitabı ve düzenlediği kapsamlı sergilerle koleksiyonunda bulunan eserleri toplumla paylaşmaktadır. 2.500’ü aşan eser sayısı ile Ziraat Bankası Resim Koleksiyonu, Ziraat Bankası galerilerinde eserleri sergilenen sanatçılardan sağlanan yapıtlarla genişlemeye devam etmektedir.

Ziraat Bankası, sanata ve sanatçıya verdiği desteği İzmir Alsancak’ta bulunan tarihi binasında açacağı “Ziraat Bankası Sanat Müzesi” ile sürdürecektir. 2018 yılında Tarihi İzmir Şube binasının müzeye dönüştürülmesi için kapsamlı restorasyon ve restitüsyon çalışmalarına başlayan Sanat Müzesi’nin 2022 Eylül ayında sanatseverlerin ziyaretine açılması planlanmaktadır.

Ziraat Bankası, Türk sporunun gelişmesine önemli katkı sağlamaktadır.
Ziraat Bankası, 13 sezondur futbolda Türkiye Kupası’nın isim hakkını alarak Türk sporunun gelişmesine önemli katkı sağlamıştır. Bunun yanı sıra 1981 yılından beri Türkiye Erkekler Voleybol liglerinde mücadele eden Ziraat Voleybol Takımı, 2021/2022 sezonunda hem Efeler Ligi hem de AXA Sigorta Kupa Voley (Türkiye Kupası) ve Avrupa’da CEV Challenge Kupası’nda mücadelesini başarı ile sürdürmektedir. 2017-2018 sezonunda CEV Kupası’nda ikinci olma başarısı gösteren Ziraat Voleybol Takımı, Bulgaristan’ın Pazarcık kentinde düzenlenen Balkan Kupası’nda Türkiye’yi temsil etmiş ve Balkan Kupası Şampiyonu olmuştur. En son düzenlenen Altyapı Türkiye Şampiyonası’nda voleybol altyapıları Yıldız, Genç kategorilerinde Türkiye Şampiyonluğunu kazanmıştır.

Efelerimiz 40. yılında tarihinde ilk kez Efeler Ligi’nde şampiyon olma başarısı göstermiştir. Ayrıca 2020-2021 sezonunda Cev Challenge Kupası’nda mücadele eden takımımız kupada final oynayarak 2. olmuştur.

Takımımız kazanılan şampiyonluğun ardından 2021 yılında oynanan Süper Kupa maçını kazarak Süper Kupa Şampiyonu olmuştur.

Sosyal sorumluluk projeleri
Ziraat Bankası, hem sosyal sorumluluk gereği taşıdığı misyonu yerine getirmek hem de ülke genelinde yaşanan orman yangınında zarar gören toprakları bir an önce yeşille buluşturmak amacıyla her bir personeli adına 10’ar adet fidan bağışında bulunmuştur.

Banka, Türkiye’nin sosyo-kültürel ve ekonomik kalkınmasına yaptığı katkıları pekiştirmek ve ülkemize kalıcı bir eser bırakmak amacıyla başlattığı İstanbul’un en büyük kütüphanesi olacak Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi projesini tamamlamıştır.

Ziraat Bankası, “Çocuklar Tatilde Okullar Tadilatta” sosyal sorumluluk projesi kapsamında kalkınmada öncelikli bölgelerde yer alan okulların iyileştirilmesine yönelik çalışmalarına 2021 yılında da devam etmiştir.

Banka; Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne ait yurtlarda barınan yükseköğrenim gençliğine kültürel değerlerimiz ile tarih ve edebiyat bilincinin kazandırılması amacıyla kurum tarafından düzenlenen seminer, konferans ve eğitim çalışmalarına 2021 yılında da destek vermeyi sürdürmüştür.

Reklam ve iletişim faaliyetleri
Müşterilerin, Ziraat Mobil’den veya İnternet Şubesi’nden cep telefonu numarası, TCKN/VKN/YKN, e-posta ve pasaport numarası bilgilerinden dilediklerini kolay adres olarak tanımlayıp, IBAN’sız para transferi yapabilmelerinin anlatıldığı reklam filmi ile Kolay Adres tanımının nasıl yapıldığını anlatan “how to” filmi sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştur.

Ziraat Bankası’nın tam 157 yıldır çiftçinin gücüne güç kattığını, çiftçi için bir bankadan daha fazlası olduğunu anlatan “Ziraat Bankası Tarım Filmi” izleyicilere sunulmuştur.

Dünya Su Günü’ne özel olarak hazırlanan “Tasarruflu Sulama Kredisi” reklam filmi kamuoyuna duyurulmuştur.

Ziraat Mobil üzerinden QR kod oluşturmayı, QR kod paylaşmayı ve QR kodla para transferini izah eden 3 adet “how to” filmi yapılarak sosyal medyada yayınlanmıştır.

Bankkart’ın Ramazan ayına özel kampanyasını tanıtan bir reklam filmi çekilmiş ve ulusal kanallar ile sosyal medya hesaplarından kamuoyu ile paylaşılmıştır. Ayrıca yine Bankkart’ın Ramazan Bayramı’nı kutladığı reklam filmi çekilerek sosyal medya hesaplarından yayınlanmıştır.

Bankkart’ın Anneler Günü ve Babalar Günü’ne özel gerçekleştirilen kampanyalarının anlatıldığı masaüstü reklam filmleri yapılarak sosyal medya aracılığı ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Ziraat Mobil kullanan müşterilerin, hesaplarına para girişi olduğunda anında haberdar olmalarını anlatan reklam filmi ve Ziraat Mobil üzerinden altın alış satış işleminin nasıl yapılacağını anlatan “how to” filmi hazırlanarak sosyal medya hesaplarından yayınlanmıştır.

Müşterilerin Hisse Senedi Halka Arz Talebi işlemlerini İnternet Şubemizden ve Ziraat Mobil’den nasıl yapabileceklerini anlatan how to filmimiz sosyal medya aracılığı ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Türkiye’nin gayrimenkul devi Ziraat GYO’nun halka arz edilmesi sürecinde 3 adet reklam filmi çekilmiştir. Sırasıyla “Ziraat GYO İmaj”, “Ziraat GYO Halka Arz” ve “Ziraat GYO Teşekkür” reklam filmlerimiz ulusal kanallarda ve sosyal medya hesaplarımızda yayınlanmıştır.

Şubeye gitmeden Ziraat Mobil üzerinden müşteri temsilcisi ile görüntülü görüşme yaparak Ziraat Bankası müşterisi olabilmeyi anlatan masaüstü reklam filmi, sosyal medya aracılığı ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Ziraat Mobil aktif kullanıcı sayısını artırmak, uygulamanın bilinirliğini, kolaylığını ve imkanlarını farklı ve eğlenceli bir yapıda anlatabilmek için yürütülmekte olan çalışmaların sonucunda yeni tanıtım platformu “Z-Mobil Kuşağı”, ulusal kanallar, yazılı basın ve sosyal medya hesapları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu kapsamda ilk olarak ana film çekimlerinden kesilen 3 adet teaser film ulusal kanallarda yayınlanmış ve Z-Mobil Kuşağı’nın niteliği yönünde kamuoyunda ilgi ve merak uyandırılmıştır. Ana filmin ulusal kanallarda ve sosyal medya hesaplarında yayınıyla beraber Z-Mobil Kuşağı’nı anlatan görseller yazılı basında ve sosyal medya hesaplarında yer almaya başlamıştır. Son olarak Z-Mobil Kuşağı’na katılmak için şubeye gitmeden Ziraat Mobil üzerinden Ziraat’li olmayı anlatan reklam filmi ulusal kanallar ve sosyal medya hesaplarından yayına alınmıştır. Z-Mobil Kuşağı kampanyası kamuoyundan büyük beğeni toplamıştır.

Ziraat Bankası’nın 157 yıldır çiftçinin yanında olduğunu anlatan “Merak Etme Sen” adlı yeni reklam filmi ulusal kanallarda ve sosyal medya hesaplarında yayınlanmıştır. Bu filmden kesilerek yapılan ve 14 Mayıs Çiftçiler Günü’nün kutlandığı kısa reklam filmi de sosyal medya hesaplarından kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Uluslararası standartlarda başarılı kuruluşları, proje ve çalışmaları ödüllendiren, dünyanın saygın uluslararası iş ödülleri programı olan Stevie Awards’da Ziraat Bankası, “157. Yıl Reklam Filmi-Sen Hep Gülümse” adlı reklam filmi ile Altın Stevie kazanmıştır. Ayrıca Banka, “2020 Entegre Faaliyet Raporu” ile Bronz Stevie, “IT Talep Yönetiminde Yeni Trendler” ile Bronz Stevie, “Çalışanlarımız Gözünden Türkiye” ile “Bronz Stevie”,  “1İZ E-Dergisi” ile Bronz Stevie ödüllerinin sahibi olmuştur.

Banka’nın kazanmış olduğu ödüller sosyal medya aracılığı ile kamuoyuna duyurulmuştur.

157. Yıl filmi “Sen  Hep Gülümse” ayrıca Sardis Ödülleri “Yaratıcı İletişim-En İyi Yaratıcı Ünlü Kullanımı” kategorisinde Altın Ödüle layık görülmüştür.

158 yıllık tarihinde nice nesillerin hayatlarına dokunan, gelecekte de  nice nesillerin hayatlarına dokunacak olan Ziraat Bankası’nın 158. Yılı için hazırlanan “Nesillerdir” isimli reklam filmi, ulusal televizyon kanallarında ve sosyal medya hesaplarında yayınlanarak kamuoyunda büyük beğeni almıştır.

Ziraat Bankası, Türkiye’nin Lovemarkları Araştırması’nda 2021 yılında da Türkiye’nin En Sevilen Bankası seçilerek 6 yıl üst üste bu ödülü almaya layık görülmüştür. Bu başarı, sosyal medya ve yazılı basın aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştur.

Diğer çalışmalar
Responsive olarak tasarlanmış ve MS SharePoint 2016 altyapısı üzerinde geliştirilmiş kurumsal web sitesi ziraatbank.com.tr ile Ziraat Bankası hizmetlerine ve fonksiyonlarına kolay ulaşım sağlanmaktadır.2021 yılında teknolojinin getirdiği yenilikler web sitesine entegre edilerek işlevselliği artırılmıştır.

Ziraat Finans Grubu kurumsal kimlik prensipleri doğrultusunda, müşterilere ortak deneyim sunmak üzere yurt içi ve yurt dışı iştiraklerin kurumsal web sitelerinin revizyon çalışmaları yürütülmüştür.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları çerçevesinde Ziraat Bankası’nın ve tüm Ziraat Finans Grubu’nun gerek yurt içi gerek yurt dışındaki marka, patent ve tescille ilgili her türlü başvuru, itiraz ve tescil işlemleri; tescilli marka, patent ve tasarım belgelerinin yenileme işlemleri yapılmıştır.

Ziraat Finans Grubu çalışanlarının aidiyet duygularının artırılması, Grup çapındaki gelişmelerle ilgili bilgi sahibi olması, kurum kültürünün devamlılığı ve kurumsal hafıza oluşturulması, Ziraat Ailesi üyeleri arasında bir iletişim platformu kurulması amacıyla html tabanlı interaktif dergi 1iz, Banka portalinde ve ZFG Mobil uygulamasında 2 aylık periyotlarla yayımlanmıştır.

Ziraat Bankası, müşterilerinin bulunduğu her platformda talep ve beklentileri en iyi şekilde karşılamak ve müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede tutmak üzere yoğun bir biçimde faaliyet gösterdiği sosyal medya kanallarında, bankacılık sektöründeki en etkin banka konumuna gelmiştir. 2021 yılı itibarıyla Banka; Facebook’ta 2.300.000’in üzerinde beğeni ve takipçiye ulaşmış, 450.000’in üzerinde takipçiye sahip Twitter, 217.000 takipçisiyle Instagram, 80.000.000’un üzerinde izlenme sayısıyla YouTube sayfası ve diğer platformlardaki paylaşımlarıyla sosyal medyadaki etkinliğini her geçen gün artırmıştır.

Ziraat Bankası, Türk sporunun gelişmesine katkıda bulunulması amacıyla 2021/2022 sezonunda da Türkiye Kupası’nın isim hakkını devralmıştır.

Sponsorluklar
Ziraat Bankası’nın sponsorluğunu üstlendiği ve çalışanlar tarafından desteklenen Voleybol Takımı, 2020-2021 sezonunda Efeler Ligi Şampiyonu olmuş ve Avrupa’da final oynayarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Banka, muhteşem bir sezonu geride bırakan ve ülkemizi bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olan Ziraat Bankası Spor Kulübü’ne 2021/2022 sezonunda da sponsorluk desteğini sürdürmektedir.

Ziraat Bankası, 1 Ocak 2022 tarihinde sinemalarda vizyona girecek “Kesişme, İyi ki Varsın Eren” adlı sinema filmine sponsor olarak destek vermiştir. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ortak yapım desteğiyle senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu’nun kaleme aldığı, yapımcılığını Mustafa Uslu’nun üstlendiği filmde; 15 yaşında Maçka’da evinin önünde acımasızca katledilmesiyle vicdan ve gönüllerde yer eden Eren Bülbül’ün ve Eren’i korumak için bedenini siper eden kahraman Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in gerçek hayat hikayesi anlatılmaktadır.

Banka ayrıca, Fatih Özcan’ın senaryosunu yazıp genel koordinatörlüğünü üstlendiği, tamamı Devlet ve Şehir Tiyatrolarında görevli birçok ünlü sanatçının yer aldığı oyuncu ekibi ile 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünde, direnişin ve birçok kahramanın gerçek hayat hikayesinin anlatılacağı “15/07 Şafak Vakti” isimli sinema filmine sponsor olarak destek vermiştir.

TBMM’nin açılışının 101. yılı münasebetiyle kamuoyunu bilgilendirme amacıyla çeşitli kutlamalar, bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinlikler ile görsel ve işitsel tanıtım faaliyetleri planlanmıştır. Bu kapsamda Ziraat Bankası, ülkemiz değerlerini sanat aracılığı ile göstermek amacıyla Can Atilla tarafından bestelenen “TBMM 101. Yıl Senfonisi” projesinin hayata geçirilmesi için destek sağlamıştır.

Ziraat Bankası, 15-30 Aralık 2021 tarihleri arasında Galata/İstanbul’da yapılan “Geçmişten Günümüze Finans Tarihi” adlı sergiye destek sağlamıştır. Türk Lirasının geçmişten günümüze, Osmanlı Devleti’nin İtibar-ı Milli Bankası’ndan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na kadar uzanan tarihi serüveninin anlatılacağı sergide; Merkez Bankası koleksiyonundan seçili belge ve fotoğraflar, interaktif sunumlar ile zengin dijital çalışmalar yer almaktadır.

Ziraat Bankası, hem reklam ve tanıtımının daha etkin bir şekilde yapılabilmesi hem de futbolun kitleler üzerindeki etkinliğini göz önünde bulundurarak Türk sporunun gelişmesine katkıda bulunulması amacıyla 2009 yılından günümüze son 12 yılda olduğu gibi 2021/2022 sezonunda da Türkiye Kupası’nın isim hakkını devralmıştır.

Ödüllerimiz

Brandon Hall

 • Mükemmeliyet Ödülleri Töreni “Ziraatliyorum” Platformu - En İyi Birlikte Öğrenme Aracı dalında Altın Ödül
 • Mükemmeliyet Ödülleri Töreni Müşteri e-eğitimleri - En İyi Müşteri Eğitimi Uygulaması dalında Altın Ödül
 • Mükemmeliyet Ödülleri Töreni B4A’dan Z’ye Kredi Videoları - Öğrenmede En İyi Video Kullanımı dalında Gümüş Ödül
 • Mükemmeliyet Ödülleri Töreni Finansal Okuryazarlık Videoları - Öğrenmede En iyi Video Kullanımı dalında Bronz Ödül

Stevie Awards

 • “Yılın İletişim veya PR Kampanyası, İç İletişim - 100 veya daha fazla çalışan”
 • “1iz E-dergisi” çalışması ile Bronz Stevie
 • “Yılın İletişim veya PR Kampanyası - Dijital Medya İlişkileri” “Çalışanlarımızın Gözünden Türkiye” çalışması ile Bronz Stevie
 • Yılın Pazarlama Kampanyası - Finansal Ürünler & Hizmetler“ Ziraat Bankası Kurumsal İmaj Kampanyası - 157. Yıl Reklam Filmi - Sen Hep Gülümse” çalışması Altın Ödül
 • “En İyi Yıllık Rapor” “Ziraat Bankası 2020 Entegre Faaliyet Raporu - 157 yıldır Türkiye için değer üretiyoruz” ile Bronz Ödül
 • “IT Ödülleri - En İyi Teknik Destek Stratejisi ve Uygulaması” “Ziraat Bankası IT Talep Yönetiminde Yeni Trendler” çalışması ile Bronz Ödül

Altın Örümcek

 • Bankacılık Finans kategorisinde, Ziraat Bankası Kurumsal Web Sitesi,
 • Birincilik Ödülü
 • Kurumsal Web Sitesi kategorisinde, Ziraat Bankası Kurumsal Web Sitesi, Üçüncülük Ödülü
 • Mobil Uyumlu Tasarım kategorisinde, Ziraat Bankası Kurumsal Web Sitesi, Üçüncülük Ödülü
 • Mobil Uygulama-Bankacılık& Finans kategorisinde Ziraat Mobil, Üçüncülük Ödülü

Golden Bridge Business and Innovation Awards

 • “İnsan Kaynakları Başarısı” kategorisinde “Gold Globee Winner”

Social Media Awards Turkey

 • Bankalar, Altın Ödül, 5. kez sosyal medyanın en etkin bankası
 • Kredi Kartları Bankkart ile Gümüş Ödül
 • “Yeni Teknolojilerin Kullanımı” Ziraat Bankası 157. Yıl Reklam Filmi - Sen Hep Gülümse ile Gümüş Ödül

Global Council of Corporate Universities

 • Kurumsal Üniversiteler Küresel Konseyi Çevre&Sosyal Sorumluluk Ödülü

Global Banking & Finance Review

 • “Bankacılık & Finans Teknolojisi Ödülleri” 2021 Yılı En İyi Bankacılık Teknolojisi Uygulaması (YETKİM)
 • “Bankacılık Süreç & Ürün Ödülleri” 2021 Yılı En Yenilikçi Bankacılık Süreci (BT Talep Yönetimi)

Stevie Mena Awards

 • Covid 19-En Değerli Ürün, Altın Ödül
 • Ürün İnovasyon Başarısı, Bronz Ödül
 • “Bilim veya Teknolojide Yenilikçi Başarı”, Bronz Ödül
 • Finans Sektörü İnovasyonda Mükemmellik Ödülü - 100 veya Daha Fazla Çalışanı Olan Kuruluşlar” “TC Kimlik Kartı ile Ziraat Mobil - İnternet Bankacılığı Online Başvuru & Şifremi Unuttum Fonksiyonları Kullanım Geliştirmesi”

PSM Awards

 • Yenilikçi Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi “TC Kimlik Kartı ile Ziraat Mobil - İnternet Bankacılığı Online Başvuru & Şifremi Unuttum” çalışmasıyla Altın Ödül
 • “Sosyal Sorumluluk” “Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi (BTİDK)” çalışmasıyla Gümüş Ödül

İPSOS-MEDIACAT, Lovemarks Ödülleri

 • 2021, En Sevilen Banka,

Marketing Türkiye ve Akademetre

 • Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Markalar Ödülü,

Globee Business Awards

 • 2021 Uluslararası İş Dünyasının En İyileri, Bankacılık Sektöründe Yılın Şirketi, Altın Globee ödülü

CX Awards Turkey

 • Müşteri Deneyimi Ödülleri, Dijital Müşteri Deneyimi Kategorisi, Üretken Proje Ödülü

B2B Excellence Awards

 • B2B Memnuniyette Mükemmellik, Yılın En İtibarlı İş Ortağı Ödülü
up
down