2021 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
158. YILIMIZDA…
STRATEJİLERİMİZLE GELECEĞE

Ziraat Bankası, selektif kredi politikası kapsamında tarım-imalat-ihracat-enerji-teknoloji alanlarına yatırımlarını 2021 yılında da sürdürmüştür.

ZİRAAT BANKASI, 158 YILDIR DEĞİŞMEYEN KARARLILIĞIYLA KURUMSAL GELİŞİM YOLCULUĞUNA DEVAM EDİYOR.

Ziraat Bankası, stratejileri doğrultusunda belirlediği hedeflerine ulaşmak amacıyla, 2021 yılında yeni projeleri ve fikirleri içeren birçok yatırımı hayata geçirmiştir.

Müşterileri ve ülkemiz için değer üretme kararlılığında olan Ziraat Bankası, yıl boyunca reel sektörün ve hane halkının ihtiyaçlarına doğru zamanda doğru çözümler sunarak müşterilerinin yanında olmuş, yurt içi ve yurt dışındaki iştirak şirketleri ile birlikte çok sayıda yeniliği uygulamaya almıştır.

STRATEJİLERİMİZ

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME

Selektif kredi politikası ve kaynakların etkin kullanımı ile sektörde öncü olmayı sürdürmek
Ziraat Bankası, bilançosunu artan oranda müşteri odaklı hale getirirken, etkili kredi süreçleri ile kredi kalitesini proaktif olarak yönetmekte, kaynakların etkin kullanımını ve maliyet kontrolünü ön planda tutmaktadır. Ziraat Bankası, selektif kredi politikası ile tarım-imalat-ihracat-enerji-teknoloji yatırımlarını desteklemeyi optimum kaynak maliyeti ile sürdürmektedir.

Banka, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını anlayarak doğru çözümler geliştirmeye, hayatı kolaylaştıran ürün ve hizmetler sunmaya devam etmiştir.

2021 yılında nakdi kredilerde %29,6 artış kaydedilmiş ve Banka bilançosunda nakdi kredilerin payı %56,8 olmuştur.

Kaynak yapısının çeşitlendirilmesi, uzun vadeli borçlanma imkanlarının artırılması ve yatırımcı portföyünün genişletilmesi stratejisi ile çevresel ve sosyal yaklaşımları içeren sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda uluslararası piyasalarda 5 yıl vadeli, 600 milyon ABD doları tutarlı sürdürülebilir tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir.

Orta ve uzun vadede yurt dışından sağlanan kaynakların çeşitlendirilmesi ve farklı coğrafyalarda finansal iş birliklerinin artırılması hedefi ile Ziraat Bankası, Çin’in önde gelen finans kuruluşlarından Çin Exim Bank ile 400 milyon ABD doları tutarında kredi anlaşması imzalamıştır.

Bunun yanı sıra Ziraat Bankası, 23 ülkeden, toplam 45 uluslararası bankanın iştiraki ile 367 gün vadeli 1,3 milyar ABD doları büyüklüğünde sendikasyon kredisi temin etmiştir.

2021 yılında Ziraat Bankası, sendikasyon kredisinin yanı sıra muhabir bankalardan uygun fiyat ve vade yapısıyla toplam 1,2 milyar ABD doları tutarında ikili krediler ve postfinansman gibi alternatif kaynak sağlamıştır.

Tarım sektörüne finansman desteğini kesintisiz bir biçimde sürdüren Ziraat Bankası, Eylül 2020’de, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmakta olan çiftçilerin hayvan varlıklarının artırılması amacıyla uygulamaya koyduğu “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi kapsamında 2021 yılında 6 valilikle daha protokol imzalamıştır.

Bunun yanında Banka, tarımsal sulamada modern basınçlı sulama sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla “Tasarruflu Sulama Kredisi” ürününü uygulamaya koymuştur.

Banka ayrıca, TOKİ erken kapama kredi kampanyası ve Bağ-Kur prim borcu yapılandırma kredisini devreye almış, bunun yanı sıra yangın felaketinin yoğun şekilde yaşandığı bölgelerde faaliyet gösteren turizm işletmelerinin finansal açıdan mağduriyetlerinin giderilmesini teminen Turizm Sektörü Yangın Destek Paketi’ni hazırlamıştır.

Ziraat Bankası, KGF ile devam eden iş birliği kapsamında yıl içerisinde birçok kredi paketini devreye almıştır. Ayrıca Banka, KOSGEB ile yaptığı protokollere istinaden Edirne İli Acil Destek Kredisi, Batı Karadeniz Acil Destek Kredisi, Artvin İli Acil Destek Kredisi ve Orman Yangınları Acil Destek Kredisi ürünlerini devreye almıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenmiş yatırım teşvik belgesine sahip işletmelerin yatırımlarının uygun maliyet ve teminat desteği ile finanse edilmesi amacıyla İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi oluşturulmuştur.

GELECEĞİN İŞ MODELİ

Müşterilere dijital çözümler sunmak
Ziraat Bankası, müşterilerine dijital banka deneyimi de dahil olmak üzere dijital çözümler sunmak, finansal danışmanlık hizmeti vermek üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Banka, dijital çözümlerin yanı sıra analitik çözümler ile müşterilerinin ihtiyaçlarını proaktif şekilde tespit etmekte ve çözümlerini müşteri segmentlerine göre geliştirmektedir.

Ziraat Bankası, yeni T.C. Kimlik Kartı ile mobil uygulama üzerinden uzaktan müşteri edinimine 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren başlamıştır. Sürecin ilk aşamasında T.C. Kimlik Kartıyla biyometrik doğrulamanın tamamlanması, son adımında ise müşteri temsilcisiyle görüntülü görüşme sağlayarak herhangi bir ilave başvuruya veya ıslak imzalı belge düzenlenmesine gerek kalmadan müşteri olma sürecinin tamamlanması bulunmaktadır.

17 milyon aktif dijital bankacılık müşterisi olan Banka, şube süreçlerinin dijitalleştirilmesi ve dijital kanalların daha etkin kullanılmasına yönelik projelerine 2021’de de devam etmiş, bu çalışmaları kapsamında müşterilerine çok sayıda kolaylaştırıcı yenilik sunmuştur.

Modern ve hareketli ekran tasarımı ile yenilenen Ziraat Mobil giriş sayfasından işlemlere hızlı bir şekilde ulaşılabilmesi mümkün kılınmıştır. Geliştirilen hikaye özelliğiyle, dijital kanallardan sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtımının yanı sıra yeni bir etkileşim kanalı oluşturularak müşterilere anında ulaşma imkanı tanınmıştır.

Ziraat Bankası, yeni T.C. Kimlik Kartı bulunan müşterilerinin, telefon numarası güncelleme ve SIM kart bloke kaldırma işlemlerini, biyometrik doğrulama yöntemiyle mobil uygulama üzerinden gerçekleştirebilmelerini sağlamıştır.

Mobil uygulamasına Üye İşyeri İşlemleri menüsünü ekleyen Banka, üye işyeri müşterilerine özel olarak hazırlanan Üye İşyeri Platformu’na, şifre ve kullanıcı bilgisi girilmeden kolayca geçiş yapılabilmesi özelliği kazandırmıştır.

HAYATIN İÇİNDE TEKNOLOJİ

Gelişmiş teknolojik altyapılar ile çalışmaları sürdürmek
Ziraat Bankası, esnek yazılım geliştirme süreçleri, küresel veri merkezi ve yüksek bilgi güvenliği uygulamaları ile teknoloji altyapısını sürekli geliştirmektedir.     

Ziraat Bankası 2021 yılında da Genel Müdürlük ve şube operasyonel süreçlerinin geliştirilmesine ve otomasyonuna yönelik çalışmalara devam etmiştir. Kullanım alanları geliştirilen robotik süreç otomasyon uygulamalarında süreç sayısı 66’ya yükselmiştir.

Ziraat Bankası, gayrimenkul mülkiyeti ve devir bedelinin eş anlı ve güvenli şekilde el değiştirmesine yönelik Tapu Güvenilir Hesap uygulamasını kullanıma almıştır. Böylelikle, müşterilerin nakit taşıma riskinin ortadan kaldırılması, parada sahteciliğe karşı korunma sağlaması, tarafların (Devreden/Devir Alan) güven sorununun bertaraf edilmesi sağlanmış, minimum maliyet ve maksimum hızla transfer kolaylığı getirilmiştir.

Daha önce aynı şifreyle giriş yapan Kurumsal İnternet Bankacılığı ve Kurumsal İzleme ana ve alt kullanıcılarının şifreleri farklılaştırılmıştır. Yapılan geliştirme ile Banka müşterileri için güvenlik riski ortadan kaldırılmış ve şifre kilitlenmesi sorunu çözülmüştür.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından başlatılan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Projesi kapsamında; varlıkların korunması, kontrol eksiklerinin belirlenmesi ve güvenlik aksiyonlarının alınması amacıyla Banka varlık grupları için belirlenen tüm tedbirler ile ilgili mevcut durum analiz edilmiş ve varlık grubu mevcut durum analizi raporu hazırlanmıştır.

Ziraat Bankası, uzaktan çalışma süreçleri kapsamında sanal masaüstü uygulamasını devreye sokarak, pandemide uzaktan çalışma dönemlerinde siber risklere karşı gerekli önlemleri almıştır.

Ziraat Bankası, veri yönetişim çerçevesinde; verinin yaşam döngüsünü iş süreçlerine entegre etmeye 2021 yılında da devam etmiştir. Veri sahipliğinin ve kurallarının belirlendiği veri/iş sözlüğü çalışmalarına, veri kalitesi yönetim süreçlerinin entegre edilmesi çalışmalarına başlanmıştır. Banka ayrıca, KVKK kapsamında şubelerinden gelen müşteri taleplerine sistemsel olarak hızlı ve yeni teknolojiler ile hatasız dönüşler sağlamak için süreç iyileştirme çalışmaları da yürütmektedir.

Bankacılık yazılımı dönüşüm projesi kapsamında altyapı, orta katman ve REST dönüşümleri 2019 yılında tamamlanmış, önyüz dönüşümü çalışmalarına 2021 yılında da devam edilmiştir. Edindiği bu deneyim ile Bahreyn şubesinin temel bankacılık yazılımını tamamlayarak devreye alan Banka, yurt dışı iştiraklere yönelik temel bankacılık yazılımı geliştirme çalışmalarını da sürdürmektedir.

Şubelerce gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak şube çalışanlarının mobilitesini sağlamaya yönelik çalışmalara 2021 yılında da devam edilmiştir

Kurum içi sanal asistan uygulaması olan “BİLGE”, çalışanların insan kaynakları uygulamaları, mevzuat bilgi bankası, şube, ATM vb. konular ile ilgili sorularını yanıtlamaktadır. Aynı şekilde, müşteri temsilcilerine çağrı merkezinde kolaylık sağlayacak uygulamalar ve tanımlı işleriyle ilgili soru sorabilecekleri bilgi botu devreye alınmıştır. Bunun yanı sıra müşterilerden gelen bildirimlerin yapay zeka uygulaması ile sınıflandırılmasına ilişkin çalışmalara da devam edilmektedir.

Ziraat Bankası, kurum içi merkezi raporlama portalı çalışmaları kapsamında, bütün raporlama araçlarının tek bir platformda birleştirilmesiyle oluşturulan “Raportal” uygulamasını kullanıma almıştır.

Ziraat Bankası, iç kontrol faaliyetleri kapsamında, anlık kredi ve muhasebe kontrolleri alanlarında altyapısı hazırlanan yapay zeka/makine öğrenmesi modelleri ile iş zekası araçlarını etkin şekilde kullanmaktadır. Bu model ile kaynak verimliliği sağlanmasının yanında, anomali analizleri gerçekleştirilerek yeni risk alanlarının erkenden tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

GELİŞEN ORGANİZASYON VE MUTLU ÇALIŞANLAR

İş yapış biçimini sürekli geliştirerek ve çalışanların profesyonel gelişimlerine yatırım yaparak çalışan deneyimini ve organizasyonel verimliliği sürekli artırmak
Ziraat Bankası, sağladığı eğitim imkanları ile en değerli aktifi olan çalışanlarının yeteneklerinin geliştirilmesine olanak tanımakta, yetkinlik ve sayısal performans değerlendirme süreçleri yürüterek fırsat eşitliğini gözetmekte ve insan kaynakları uygulamalarını sürekli geliştirerek çalışan motivasyonunu ve kurumsal sadakati artırmayı amaçlamaktadır.

Ziraat Bankası, eğitim programlarının akademik yönünü geliştirmek, aynı zamanda çalışanların yüksek lisans diploması almalarını sağlayacak iş birliğini başlatmak üzere Ankara Üniversitesi ile protokol imzalamıştır. Protokol çerçevesindeki ilk lisansüstü programının tasarımı tamamlanmıştır.
Ziraat Bankası, 2021 yılında da çalışanlarının hayatlarını kolaylaştırmaya ve salgından korunmalarına yardımcı olmaya odaklanmıştır. Bu kapsamda;

Çalışanlarına sürekli eğitimlerle mesleki ve kişisel gelişim olanakları sunan Ziraat Bankası’nda, 2021 yılında kişi başı ortalama 11,8 saat sınıf içi eğitim ve 25,3 saat e-eğitim verilmiştir.

Ziraat Bankası, 1.000’in üzerinde içerik bulunan “Dijital Kütüphane”yi tüm çalışanların kullanımına sunmaya devam ederek, kendisini mesleki ya da kişisel olarak geliştirmek isteyen tüm çalışanları için birçok e-eğitim, video, ses dosyası ve doküman sağlamaktadır.

Banka, geliştirdiği “Ziraatli-yorum” platformu ile çalışanların bilgi ve deneyimlerini diğer çalışanlara aktarmalarını ve kurum içi paylaşımın artırılmasını sağlamıştır. Ayrıca Banka, öğretici mobil oyunlar ile çalışanları arasında yarışmalar düzenleyerek bilgiyi kalıcı hale getirmiştir.

Ziraat Finans Grubu çalışanlarının stratejiler doğrultusunda gelişimlerini sağlamak üzere 2021 yılında da yetkinlik ve sayısal performans değerlendirme süreçlerine devam edilmiştir. Yurt içi iştiraklerde bireysel performans ve yetkinlik değerlendirme ile prim sistemi uygulamalarını sürdüren Ziraat Bankası, performans yönetimi sistemlerinin yurt dışı iştiraklerde de devreye alınmasına yönelik çalışmalara devam etmektedir.

Banka, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde Ziraat Finans Grubu insan kaynakları uygulamalarını sürekli geliştirmek ve güçlü bir çalışan deneyimi oluşturmak üzere Ziraat çatısı altında, 18 ülkeden yurt dışı iştirak ve şubeler ile yurt içi iştiraklerinde görev yapan İnsan Kaynakları çalışanlarının katılımıyla, Ziraat Finans Grubu İnsan Kaynakları Zirvesi düzenlemiştir.

GLOBAL BANKA

Ziraat Finans Grubu olarak faaliyette bulunulan tüm ülkelerde entegre finansal çözümler üreterek müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak
Grup; Ziraat müşterisinin finansal ihtiyaçlarını bir bütün olarak karşılamak üzere yurt içi ve yurt dışı iştirak bankaları, şubeleri ve finansal şirketleri ile entegre çözümler üretmekte, bu çözümleri finans grubu olmanın sağladığı ölçek ekonomisinden faydalanarak en verimli şekilde müşterilerine sunmaktadır.

Ziraat Bankası 2021 yılında da yurt dışı hizmet ağını genişletmeye devam etmiştir. Bulgaristan’da Sofya, Filibe, Varna ve Kırcaali’den sonra 5. şube Burgaz’da açılmıştır. Banka’nın Özbekistan iştiraki olan Ziraat Bank Uzbekistan JSC’nin ise 5. şubesi Fergana’da açılmıştır. Ayrıca yıl içinde, Azerbaycan’da bulunan Ziraat Bank Azerbaycan ASC’nin Azadlık Şubesi de hizmete sunulmuştur.

Geleceğe değer katacak büyük projeleri ve güçlü sermayesiyle Türkiye’nin gayrimenkul devi Ziraat GYO’nun halka arzı gerçekleştirilmiştir. 2021 yıl sonu itibarıyla hisselerinin %81,06’sı Ziraat Bankası’na ait olan Ziraat GYO’nun %18,94’ü halka açıktır. Ziraat Finans Grubu bünyesinde 2021 yılında teknolojik altyapı projeleri de dahil olmak üzere çeşitli çalışmalar yürütülmüştür.

Yurt dışı birimlerin kullandığı ana bankacılık uygulamalarının geliştirilmesi ve bankacılık uygulamalarının Ziraat Finans Grubu standartlarına getirilmesi amacıyla yürütülen Anahtar Global Projesi çalışmaları sürmektedir. Bahreyn şubesinde Anahtar Global Projesi tamamlanmış ve uygulamaya alınmıştır. Projenin Londra şubesindeki analiz ve yazılım çalışmaları ise devam etmektedir. Banka’nın Özbekistan iştiraki olan Ziraat Bank Uzbekistan JSC’nin ana bankacılık uygulamalarının yenileme çalışmalarına başlanacaktır.

Yurt dışı şubeler ve iştirakler ile ortak kullanılan havale altyapısı ile Ziraat Finans Grubu içerisindeki para transferlerinin güvenli ve hızlı şekilde yapılmasını sağlayacak Finans Grubu Transfer Sistemi’nin devreye alınmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 7 ülkede (Azerbaycan, Bosna, Kosova, Rusya, Kazakistan, Gürcistan ve Bulgaristan) uygulamaya koyulan Finans Grubu Transfer Sistemi’nin, önümüzdeki dönemde Özbekistan ve Irak’ta da uygulamaya alınması hedeflenmektedir.

Robotik süreç otomasyon uygulamasının Ziraat Finans Grubu içinde yaygınlaştırılması çalışmaları sürmektedir. Banka’nın Londra Şubesi ile Kazakistan’da faaliyet gösteren iştiraki Kazakhstan Ziraat International Bank’ın ardından, Gürcistan’da faaliyet gösteren iştiraki JSC Ziraat Bank Georgia’da da süreçler 2021 yılında robotik otomasyona alınmıştır.

Ziraat Bankası, dijital kanalların artan önemi ile birlikte yurt dışı şubelerinde de internet ve mobil bankacılık yatırımlarına ağırlık vermiştir. Banka, Kosova ve Irak şubelerinde mobil uygulamanın devreye alınmasına yönelik çalışmalarına devam etmektedir.

Ziraat Bankası; Bosna, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya (kurumsal müşteriler), Türkmenistan (maaş müşterileri için mobil uygulama) ve Özbekistan’da faaliyet gösteren yurt dışı birimlerinde internet ve mobil bankacılığı kanalları; Yunanistan, Bulgaristan, Kosova, Kazakistan, Almanya ve Karadağ’da faaliyet gösteren yurt dışı birimlerinde ise internet bankacılığı kanalı ile müşterilerinin finansal ürünlere online erişimini sağlamıştır.

Ziraat Bankası, müşterilerine ihtiyaç duydukları her an daha iyi bankacılık ve finans olanakları sağlayabilmek için tüm ekosistem ile iş birliği içerisinde yeni ürün ve hizmetleri sunmaktadır.

PLATFORM BANKACILIĞI

Geleceğin hizmet modelleri çerçevesinde müşterilere her an ve her platformda yanlarında olacak hizmetler sunmak
Ziraat Bankası, müşterilerine ihtiyaç duydukları her an daha iyi bankacılık ve finans olanakları sağlayabilmek için tüm ekosistem ile iş birliği içerisinde yeni ürün ve hizmetler sunmaktadır.

Açık bankacılık hizmetlerinin sunulması, servis modeli bankacılığı ve platform bankacılığı ile birlikte finansal ekosistem daha entegre ve müşteriye uçtan uca çözüm üretebilen bir yapı haline gelecektir. Ziraat Bankası, yeni yayımlanan Dijital Bankacılık ve Servis Bankacılığı mevzuatları kapsamında sunabileceği yeni ürün ve hizmetler ile ilgili çalışmalarına devam etmektedir.

Ziraat Bankası, müşterilerine ihtiyaç duydukları her an daha iyi bankacılık ve finans olanakları sağlayabilmek için tüm ekosistem ile iş birliği içerisinde yeni ürün ve hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda Banka; mevcut dijital bankacılık uygulamaları üzerinden, başta üye işyerlerine özel işlem ve raporların sunulduğu Üye İşyeri Platformu, e-Devlet kapısı ve Türkiye Hayat Emeklilik Platformu olmak üzere birçok uygulamaya tek noktadan erişim sağlamaktadır.

Ziraat Bankası, müşterilerinin farklı e-ticaret platformları üzerinden başlattıkları ödeme işlemlerini mobil uygulamalar üzerinden güvenli bir şekilde tamamlamalarını temin etmek üzere Ziraat Pay altyapısını oluşturmuştur. Kurumsal firmaların hesap ve para transferi web servislerine yönelik geliştirmeler ve iyileştirmeler yapılmıştır. Yine 2019 yıl sonunda hayata geçirilen, kurumsal müşterilerin işlem talimatlarını doğrudan Genel Müdürlüğe iletmelerini sağlayan OPİ uygulamasının, daha fonksiyonel ve kullanıcı deneyimi ile güvenliğinin ön planda tutulduğu yeni versiyonu devreye alınmıştır.

Ziraat Bankası, uygulamaya aldığı yeni özellikler ve servislerle müşteri ihtiyaçlarını anında ve istedikleri kanaldan tamamlayabilmesini sağlayarak bankacılık ürün ve hizmetlerine erişimi yaygınlaştırmaya ve kolaylaştırmaya devam etmektedir.

SORUMLU BANKACILIK

Çevresel ve sosyal risk yönetişim ilkelerini iş modeline entegre etmek
Ziraat Bankası, Sürdürülebilirlik Politikası ile uyumlu olarak, insana ve çevreye saygılı bankacılık prensibi ile katma değer oluşturmayı hedeflemektedir.

Kredilendirme faaliyetleri kapsamında, çevresel ve sosyal etki yönetimi esaslarını belirleyen politikaya göre, belirli bir tutarın üzerindeki yatırım projelerinde çevresel ve sosyal risk değerlendirmesi söz konusu olacaktır. Çevresel ve sosyal etki yönetimine ilişkin faaliyetlerin Banka içinde de sistemli bir şekilde yürütülmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda çevresel ve sosyal risk değerlendirmesi yapacak personele yönelik eğitim düzenlenmiştir.

Ziraat Bankası, 2022 yılı sendikasyon kredisinin sürdürülebilirlik bağlantılı olmasını hedeflemektedir. Banka, bu hedef doğrultusunda çevreye veya sosyal hayata olumlu katkılarını gösteren performans hedeflerine belirli süre içerisinde ulaşılması taahhüdü ile yatırımcılarla iletişim kurmayı planlamıştır.

Sözleşmelerin dijital ortama alınması projesi kapsamında; Banka iş süreçlerinde kullanılan sözleşme ve formların internet şube/mobil bankacılık uygulamaları içerisinden görüntülenmesi ve onaylanması sağlanmıştır. Söz konusu proje ile belgeler dijital onay akışına alınarak 5.953 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

up
down