2022 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
KURUMSAL PROFİL

ZİRAAT BANKASI, TÜRKİYE’DE VE DÜNYANIN ÇEŞİTLİ ÜLKELERİNDE SUNDUĞU YAYGIN, GÜVENİLİR VE KALİTELİ HİZMETLERİYLE ÜLKE EKONOMİSİNE VE BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNMAYI KESİNTİSİZ BİR BİÇİMDE SÜRDÜRMEKTEDİR.

Ziraat Bankası, kurulduğu 1863 yılından bugüne, çok yönlü verimlilik ve etkinlik ilkeleri üzerine inşa ettiği stratejisi doğrultusunda iş yapış tarzı, ürün çeşitliliği ve hizmet yaklaşımı gibi temel konularda önemli gelişmeler sağlamıştır.

Banka, Türkiye tarihinin farklı evrelerinde ekonomik gelişmenin her zaman öncüsü olmuş; tarım kesimine, tüccara, sanayiciye, girişimciye, emeklilere ve çalışanlara kesintisiz kaynak aktarmıştır.

Ülkenin her yerinde uçtan uca finansal hizmet sunma yetkinliğine sahip olan Banka, her segmentten müşterisine tüm finansal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik etkin çözümler üretmektedir.
Ziraat Bankası’nın geniş yurt içi ve yurt dışı iştirak portföyünü oluşturan şirketler; bankacılık, yatırım hizmetleri, portföy yönetimi, girişim sermayesi, gayrimenkul yatırım ortaklığı ve finansal teknolojiler alanlarında faaliyet göstermektedir.

Türk bankacılık sektörünün en yaygın hizmet ağına sahip bankası olan Ziraat Bankası Türkiye’de 373 ilçe ve beldede tek banka olarak hizmet vermektedir.

Banka; kurumsal, ticari ve bireysel bankacılık alanlarında, güçlü teknolojik ve operasyonel altyapısının sağladığı destek ile nitelikli ve kaliteli bankacılık ürün ve hizmetleri sunmaktadır.

Ziraat Bankası çeşitliliği giderek artan ürün ve hizmetlerini müşterilerine;

aracılığıyla ulaştırmaktadır.

Dünyada 17 ülkede faaliyet gösteren Ziraat Bankası’nın; 9 yurt dışı iştirak, 6 yurt içi iştirak, 3 ülke yöneticiliği, 25 yurt dışı şubeden oluşan geniş bir hizmet ağı bulunmaktadır.

Ziraat Bankası, her yıl olduğu gibi 2022 yılında da zorlu ekonomik koşullara rağmen toplam aktiflerini %68,6 büyüme oranı ile 2.312 milyar TL’ye ulaştırmayı başarmıştır.

Ziraat Bankası, önümüzdeki dönemde de kurumsal hedeflerine ulaşmak üzere yoğun bir biçimde çalışacak, gelecekte karşılaşacağı risk ve fırsatları doğru ve sorumlu bir yaklaşımla değerlendirerek Türk bankacılık sektörünün lokomotifi olmayı sürdürecektir.

Ziraat Bankası Web Sitesi
Banka’nın www.ziraatbank.com.tr adresinde yer alan kurumsal web sitesi, kamuoyunun en güncel bilgi ile aydınlatılması konusunda önemli rol oynamaktadır. Ziraat Bankası, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum kapsamında ilgili bilgi ve belgeleri web sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak sunmaktadır.

Ziraat Bankası Ortaklık Yapısı
Banka’nın tek hissedarı Türkiye Varlık Fonu’dur. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının Banka’da pay sahipliği bulunmamaktadır.

up
down