2022 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
BANKANIN DAHİL OLDUĞU RİSK GRUBU İLE YAPTIĞI İŞLEMLERE İLİŞKİN BİLGİLER

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 49. maddesi hükümleri uyarınca; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. sermayesinin tamamı Türkiye Varlık Fonu’na ait bir banka olması sebebiyle, doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettiği ortaklıklarla birlikte bir risk grubunu oluşturmaktadır.

Banka’nın dâhil olduğu risk grubunda yer alan ve Banka’nın kontrolündeki kuruluşlarla olan ilişkileri, Bankacılık Kanunu’na uygun olarak, normal banka-müşteri ilişkisi çerçevesinde ve piyasa koşulları dâhilinde her türlü bankacılık işlemlerini kapsamakta olup yapılan işlemler ağırlıklı olarak kredi ve mevduat işlemlerinden oluşmaktadır.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin, 2022 yılı içinde; dâhil olduğu risk grubu ile yaptığı işlemlerin tutarlarına ve bu konudaki açıklamalara, faaliyet raporu içerisinde yer alan yıl sonu finansal raporunun beşinci bölümünün VII numaralı dipnotunda yer verilmiştir.

up
down