2022 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
STRATEJİLERİN ETKİ ÇERÇEVESİ

Ziraat Bankası, Türkiye’nin en büyük ve yaygın hizmet ağına sahip bankasıdır. Banka, geniş müşteri kitlesine finansal ürün, hizmet ve çözümlerini sunarak değer üretmektedir.

Banka, değer üretme sürecinde, altı sermaye ögesini kullanmaktadır. Ziraat Bankası, stratejilerini hayata geçirmek ve paydaşları için değer üretmek amacıyla her bir sermaye ögesinden farklı oranlarda girdiye ihtiyaç duymaktadır.

Sermaye ögelerinin kullanımlarında; stratejiler, Banka’nın yaklaşımı, ilişkili paydaşlar ve ögeler arasındaki ilişkiler dikkate alınmaktadır.

Diğer taraftan operasyonlarda verimliliğin artırılması, çevre üzerindeki doğrudan ve dolaylı olumsuz etkilerin azaltılması döngüsel olarak değerlendirilmektedir.

Stratejiler

Ziraat Bankası’nın yaklaşımı

İlişkili paydaş

Katkıda bulunulan SKA

İstikrarlı Büyüme

Ziraat Bankası, bilançosunu artan oranda müşteri odaklı hale getirirken, etkili kredi süreçleri ile kredi kalitesini proaktif olarak yönetmekte, kaynakların etkin kullanımını ve maliyet kontrolünü ön planda tutmaktadır. Ziraat Bankası, selektif kredi politikası ile tarım-imalat-ihracat-enerji-teknoloji yatırımlarını desteklemeyi optimum kaynak maliyeti ile sürdürmektedir.

Müşteriler


Geleceğin İş Modeli

Ziraat Bankası, iş modelini dijital dünyanın gereksinimlerine uygun olarak sürekli yenilemekte ve geliştirmektedir. Banka, müşterilerine en iyi dijital deneyimi sağlamak ve finansal danışmanlık hizmeti vermek üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışmalarında veri analitiğini etkin kullanarak müşterilerinin ihtiyaçlarını proaktif şekilde tespit etmekte ve çözümlerini müşteri segmentlerine göre geliştirmektedir. Ziraat Bankası hayata geçirdiği dijital şubesiyle müşterilerine yeni bir dijital bankacılık deneyimi sunmaktadır.

Müşteriler

Gelişmiş Teknolojik Altyapılar

Ziraat Bankası, bankacılık yaşam döngüsünün bütün aşamalarında uyguladığı esnek yazılım geliştirme ve yüksek bilgi güvenliği süreçleri ile teknolojik altyapısını sürekli olarak güçlendirmektedir.

Müşteriler, Çalışanlar

Verimli ve Yalın Süreçler

Ziraat Bankası, mükemmel müşteri deneyiminin sağlanması hedefiyle iş süreçlerini en son teknolojilerle entegre ederek sürekli geliştirmektedir.

Müşteriler, Çalışanlar

Gelişen Organizasyon ve Mutlu Çalışanlar

Ziraat Bankası, Gelişim Odaklı Kariyer ve Yetenek Yönetimi anlayışı odağında çalışanlarının profesyonel gelişimlerine yatırım yapmakta; fırsat eşitliğine dayanan performans değerlendirme süreçleri ve çalışan motivasyonunu artırıcı uygulamalarla birlikte çalışan deneyimini sürekli geliştirmektedir. Banka’nın amacı; yüzyıllara damgasını vuran güçlü kurum kültürüyle bütünleşmiş mutlu çalışanlarla kurumsal sadakati sağlamaktır.

Çalışanlar

Global Banka

Ziraat Finans Grubu; Ziraat müşterisinin finansal ihtiyaçlarını bir bütün olarak karşılamak üzere yurt içi ve yurt dışı iştirak bankaları, şubeleri ve finansal şirketleri ile aynı yüksek teknolojiye dayalı entegre çözümler üretmekte, bu çözümleri finans grubu olmanın sağladığı ölçek ekonomisinden faydalanarak en verimli şekilde müşterilerine sunmaktadır.

Çalışanlar, Müşteriler,
Tedarikçiler,
Hissedar

Platform Bankacılığı

Ziraat Bankası, müşterilerine ihtiyaç duydukları her an daha iyi bankacılık ve finans olanakları sağlayabilmek için tüm ekosistem ile iş birliği içerisinde yeni ürün ve hizmetleri sunmaktadır.

Müşteriler

Sorumlu Bankacılık

Ziraat Bankası, Sürdürülebilirlik Politikası ile uyumlu olarak insana ve çevreye saygılı bankacılık prensibi ile katma değer oluşturmayı hedeflemektedir.

Müşteriler, Toplum,
Uluslararası banka ve yatırımcılar,
Düzenleyici kurumlar,
Sektörel birlik ve organizasyonlar

up
down