2022 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
ZİRAAT BANKASI’NDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VİZYONU

SÜRDÜREBİLİRLİK STRATEJİSİNİ ÇOK YÖNLÜ VERİMLİLİK VE ETKİNLİK TEMELLERİ ÜZERİNE KURMUŞ BULUNAN ZİRAAT BANKASI; İŞ YAPIŞ TARZI, ULAŞTIĞI YÜKSEK HİZMET SUNUM ÖLÇEĞİ VE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ İLE ÜLKE EKONOMİSİNE SUNDUĞU KATMA DEĞERİ GİDEREK ARTIRMAKTADIR.

160 yıla yakın bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere, sorumlu bankacılık prensipleri çerçevesinde kaynaklarımızı verimli kullanarak paydaşlarımız için kalıcı değer üretmek; müşteri odaklı iş modelini geliştirerek toplumun tüm kesimini kapsayan bir banka olmak.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFİ

Sürdürülebilirlik politikası kapsamında hayata geçecek kurumsal, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik uygulamalarıyla, Banka’nın ulusal piyasadaki güçlü konumunu ve küresel rekabet gücünü daha da geliştirmek.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI

Ziraat Bankası’nın sürdürülebilirlik yaklaşımı; finansal bir hizmet sağlayıcı olarak sorumlulukları, çevreye ve topluma karşı yükümlülükleri ve bir işveren olarak görevleri ışığında şekillenmektedir.

Ziraat Bankası, bu temel noktalardan hareketle, sürdürülebilirliği değer zincirinin bütününde yaygınlaştırmaya, geliştirmeye ve yaşatmaya odaklıdır.

Ziraat Bankası’nın sürdürülebilirlik yaklaşımı; finansal bir hizmet sağlayıcı olarak sorumlulukları, çevreye ve topluma karşı yükümlülükleri ve bir işveren olarak görevleri ışığında şekillenmektedir.

ZİRAAT BANKASI YÖNETİM KURULU’NUN HİMAYESİNDE YAPILANDIRILAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PLANLARI, YALIN VE ETKİN BİR ORGANİZASYON YAPISI KAPSAMINDA UYGULAMAYA ALINMIŞTIR.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAPILANMASI

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu’nun himayesinde yapılandırılan sürdürülebilirlik planları, yalın ve etkin bir organizasyon yapısı kapsamında uygulamaya alınmıştır.

Sürdürülebilirlik çalışmaları Proje Finansmanı ve Sürdürülebilirlik Bölüm Başkanlığı tarafından takip edilmektedir.

Ziraat Bankası’nda sürdürülebilirlik uygulamaları Genel Müdür’ün liderliğinde icra edilmektedir.

ZİRAAT BANKASI’NDA GEÇERLİ OLAN POLİTİKALAR

Bilgilendirme Politikası
https://www.ziraatbank.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri-ZB/kurumsal-yonetim/Documents/BilgilendirmePolitikasi.pdf

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün/Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi Uyum Politikası
https://www.ziraatbank.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri-ZB/kurumsal-yonetim/Documents/AMLPolitika.pdf

Sürdürülebilirlik Politikası
https://www.ziraatbank.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri-ZB/kurumsal-yonetim/Documents/Surdurulebilirlik_Politikasi.pdf

Kredilendirme Faaliyetlerinde Çevresel ve Sosyal Etki Yönetimi Politikası
https://www.ziraatbank.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri-ZB/kurumsal-yonetim/Documents/cevresel-sosyal-etki-politikasi.pdf

up
down