2022 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
159. YILIMIZDA…
STRATEJİLERİMİZLE GELECEĞE

Banka, önderlik ettiği Ziraat Finans Grubu ile sinerjik bir biçimde çalışarak çok sayıda yenilikçi uygulamayı hayata geçirmiş, ürettiği katma değeri daha da güçlendirmiştir.

İSTİKRARLI BÜYÜME

Selektif kredi politikası ve kaynakların etkin kullanımı ile sektörde öncü olmayı sürdürmek
Bilançosunu giderek daha yüksek oranda müşteri odaklı bir yapıya dönüştüren Ziraat Bankası, etkili kredi süreçleri ile kredi kalitesini proaktif bir biçimde yönetmekte, etkin kaynak kullanımını ve maliyet kontrolünü her zaman ön planda tutmaktadır. Banka, selektif kredi politikası çerçevesinde tarım, imalat, ihracat, enerji yatırımı ve teknoloji sektörlerinin finansmanına optimum kaynak maliyeti ile devam etmektedir.

Büyümeyi sürdürülebilir kârlılıkla desteklemeye önem veren Ziraat Bankası’nın 2022 yılı özkaynak kârlılığı %26,4, aktif kârlılığı ise %2,3 olmuştur.

Banka’nın toplam mevduatı 2022 yılında 1.739 milyar TL seviyesine yükselmiş, mevduatın pasifteki payı %75 olmuştur. Ziraat Bankası, toplam mevduattaki sektör liderliğini 2022 yılında da sürdürmüştür.

Ziraat Bankası 2022 yılında güçlü fonlama yapısını yeni iş birlikleri ile güçlendirmiştir.
Ziraat Bankası, 2022 yılında ilk sürdürülebilir temalı sendikasyon kredisini gerçekleştirmiştir. 1,24 milyar ABD doları büyüklüğünde ve 367 gün vadeli kredi, Banka’nın uluslararası piyasalardan sendikasyon yöntemi ile sağladığı onuncu borçlanma işlemidir.

2022 yılında güçlü fonlama yapısını yeni iş birlikleri ile güçlendiren Ziraat Bankası, sendikasyon kredisinin yanı sıra muhabir bankalardan ikili kredi, post finansman gibi alternatif kaynaklar kullanmaya devam etmiştir. Banka’nın bu kaynaklar yoluyla sağladığı toplam fon büyüklüğü 2022 yıl sonu itibarıyla 1,5 milyar ABD dolarına ulaşmıştır.

Ziraat Bankası, kaynaklarını çeşitlendirmeye ve uygun maliyetli, uzun vadeli kaynak temin etmeye yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, uluslararası sermaye piyasalarından borçlanma amacı taşıyan 7 milyar ABD doları tutarındaki GMTN (Global Medium-Term Notes) programı, 5 Mayıs 2022 itibarıyla güncellenmiştir. Ayrıca Banka, tahsisli satış (private placement) şeklinde ihraçlar ile yurt dışı kaynak teminine devam etmiştir.

Ziraat Bankası, doğru çözümlerle hayatı kolaylaştıran ürün ve hizmetler sunmaktadır.
2022 yılında da müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını doğru çözümlerle karşılamayı sürdüren Ziraat Bankası’nın nakdi kredileri %63 artış kaydetmiş, Banka bilançosunda nakdi kredilerin payı %55 olmuştur.
Ziraat Bankası, kur değişimine duyarlı ve yatırımlarını Türk lirası cinsinden değerlendiren müşterilerinin kur riskinden olumsuz etkilenmesini engellemek amacıyla; TL Kur Korumalı Vadeli Mevduat, YP’den Dönüşen Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat, YUVAM TL Vadeli Mevduat, Vadeli Çeyrek Altın Hesabı ve Vadesiz Çeyrek Altın Hesabı ürünlerini devreye almıştır.

İstihdamın artması, reel ekonominin büyümesi ve ülkemizin kalkınmasına katkı amacıyla selektif kredi politikası yürüten Ziraat Bankası; 2022 yılında da bu politika çerçevesinde tarım, imalat, ihracat, enerji, yatırım ve teknoloji sektörlerini, sağladığı kredilerle desteklemeye devam etmiştir.

BİLANÇOSUNU MÜŞTERİ ODAKLI BİR YAPIYA DÖNÜŞTÜREN ZİRAAT BANKASI, SEÇİCİ KREDİ POLİTİKASINDAN ÖDÜN VERMEDEN TARIM-İMALAT-İHRACAT-ENERJİ YATIRIM-TEKNOLOJİ SEKTÖRLERİNİN FİNANSMANINA KARARLILIKLA DEVAM ETMEKTEDİR.

YIL BOYUNCA REEL KESİMİN VE HANEHALKININ İHTİYAÇLARINA ÜRÜN, HİZMET VE ÇÖZÜMLERİ İLE CEVAP VEREN ZİRAAT BANKASI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KÂRLI BÜYÜME YOLCULUĞUNA YENİ BİR BAŞARI SAYFASI EKLEMİŞTİR.

Ziraat Bankası, ülkemizin tarım konusunda sahip olduğu büyük potansiyelin ortaya çıkarılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Ziraat Bankası “Tarım Ekosisteminin Finansmanı” stratejisi ile tarım sektörünü desteklemektedir.
Ziraat Bankası’nın öncelikli alan olarak nitelendirdiği tarım sektöründeki stratejisini “Tarım Ekosisteminin Finansmanı” oluşturmaktadır. Bu strateji “çözüm odaklılık”, “güçlü iletişim”, “sürdürülebilir finansman” ve “ulaşılabilir finansman” olarak dört ana başlık üzerine inşa edilmiştir. Bu çerçevede katma değerli üretim, ölçek ekonomisi, kooperatif bankacılığı, teknoloji yoğun tarım, tarımda sanayi entegrasyonu, çevreye duyarlı krediler, kadın ve gençlere özel uygulamalar, Banka’nın ana hedefleri olarak belirlenmiştir.
Ziraat Bankası, ülkemizin tarım konusunda sahip olduğu büyük potansiyelin ortaya çıkarılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Banka, Tarım Ekosisteminin Finansmanı amacıyla 2022 yılında;

ürünlerini devreye almıştır.

Ayrıca modern basınçlı sulamaya ve kooperatiflere yönelik birçok ürünü de kullanıma sokan Banka, söz konusu ürünleri ile toplumda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

Ziraat Bankası, “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi kapsamında 2022 yılında 4 valilikle daha protokol imzalamıştır. Böylece, 2022 yılı sonu itibarıyla, protokol imzalanan valilik sayısı 40’a, projeden faydalanan üretici sayısı 7.314’e, proje kapsamında kullandırılan kredi tutarı 1,1 milyar TL’ye ve bu kredilerle alınan hayvan sayısı 702 bin başa ulaşmıştır.

Büyükbaş süt hayvancılığı konusunda faaliyet gösteren üreticilerin işletme ölçeklerinin vasıflı hayvan ırklarıyla büyütülmesi, küçük işletmelerin finansal çözüm alternatiflerinin çeşitlendirilmesi, atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, yurt içinde doğan dişi hayvanlara olan talebin artırılarak bir yandan mevcut süt hayvancılığı işletmelerinde bulunan kapasite fazlası dişi hayvanlar için pazar oluşturulurken, bir yandan da hayvan ithalatının azaltılması çalışmalarına destek olunması, Banka portföyüne yeni müşteriler kazandırılması ve proje kapsamındaki işlerle ilgili nakit akışlarının Banka’ya yönlendirilmesi suretiyle bu alandaki etkinlik, verimlilik ve kârlılığın artırılması amacıyla “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var-Büyükbaş” projesi uygulamaya konulmuştur. Projenin uygulanmasına 2023 yılında da devam edilecektir.

Banka’nın tarımsal kredileri 2022 yılında bir önceki yıla göre iki kat artmış, “Ulaşılabilir Finansman Stratejileri” çerçevesinde kredi kullanan çiftçi sayısı 1 milyona çıkmıştır.

Ziraat Bankası’nın tarım sektörünün finansmanına yönelik olarak kendi kaynaklarından kullandırdığı krediler ile aracılık ettiği fon kaynaklı kredilerin toplamı 2022 yılı sonu itibarıyla 233,7 milyar TL, kredili müşteri sayısı 1.078.519 kişi olarak kaydedilmiştir.

Ziraat Bankası’nın KOBİ’lere sağladığı destek, geliştirdiği iş birlikleriyle devamlılık kazanmıştır.
Ziraat Bankası ve KGF arasında devam eden iş birlikleri kapsamında Yatırım Destek, İhracat Destek ve İşletme Harcamaları Destek paketleri ile İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi kullandırımları 2022 yılında da sürdürülmüştür. KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarının devam eden konut projelerinin tamamlanmasına yönelik harcamalarının karşılanması amacıyla İnşaat Hizmetleri Finansman Destek Paketi devreye alınmıştır.

Ziraat Bankası’nın KGF ile yaptığı protokol çerçevesinde, KOBİ’lerin kefalet limiti taleplerini karşılayabilmek, böylece KOBİ’lere sağlanan desteğin devamlılığını temin etmek amacıyla KGF Destek Kredisi-2 (II. Dönem) uygulamaya konulmuştur.

Bugüne kadar sadece KOBİ Dışı firmalar için Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) aracılığı ile kullandırılan TCMB Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK), kamu bankalarının da kullanımına açılmış, Ziraat Bankası tarafından 2022 yılında devreye alınan önemli kredilerden biri olmuştur.

Ziraat Bankası; KOSGEB ve KGF arasında imzalanan protokol ile göçten etkilenen seçili illerde resmi olarak Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı ve Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler (GKAS) veya Uluslararası Koruma Sağlanan Kişiler (UKSK) için kayıtlı istihdam yaratmayı ve bu istihdamı muhafaza etmeyi taahhüt eden müşterilerin yatırım ve/veya işletme sermayesinin finansmanı için KOSGEB İstihdam Taahhütlü KOBİ Finansman Destek Paketi’ni hayata geçirmiştir.

Banka ile İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) arasında imzalanan kredi kefalet protokolü kapsamında, ihracatçı veya ihracat potansiyeli olan işletmeler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet sektörlerinde dâhil olan gerçek/tüzel kişi işletmelere yönelik olarak İGE Özkaynak Kefalet Destek Paketi 2 devreye alınmıştır.

Ziraat Süper Şube müşterilerine; mevduat, kredi, para transferi, yatırım, kredi kartı gibi pek çok bankacılık ürününde faiz, ücret ve limit avantajları sunulmaktadır.

GELECEĞİN İŞ MODELİ

Müşterilerimize en ileri teknoloji odaklı çözüm önerileri sunmak üzere iş modelimizin sürekli geliştirilmesi
Ziraat Bankası, iş modelini dijital dünyanın gereksinimlerine uygun olarak sürekli yenilemekte ve geliştirmektedir. Müşterilerine en iyi dijital deneyimi sunmak üzere yoğun çalışmalar yürüten Banka, bu çalışmalarında veri analitiğini etkin kullanarak müşterilerinin ihtiyaçlarını proaktif şekilde tespit etmekte ve çözümlerini müşteri segmentlerine göre ayrıştırmaktadır.

Ziraat Bankası, dijitalleşmeyi tüm bankacılık sürecinin ekosistem mantığı ile dijitalden yürütülmesi amacıyla bir bütün olarak ele almaktadır. Bu doğrultuda, Banka’nın Dijital Şube hizmet modeli olarak 2022 yılında devreye alınan Ziraat Süper Şube, bireysel müşterilerin şubeye gitmeden dijital kanallardan bankacılık hizmetlerinden faydalanmalarını sağlayarak en iyi müşteri deneyimini sunmayı hedeflemektedir.

Ziraat Süper Şube müşterilerine; mevduat, kredi, para transferi, yatırım, kredi kartı gibi pek çok bankacılık ürününde faiz, ücret ve limit avantajları sunulmaktadır.

Yapay Zekâ destekli Ziraat Sanal Asistan 2022 yılında 7,8 milyon müşteriye hizmet vermiştir.
Müşteri temsilcisi gibi çalışan Yapay Zekâ destekli Ziraat Asistan, soruları hızlı bir şekilde yanıtlayarak müşterilerin kanal deneyimini iyileştirmenin yanı sıra fatura ve vergi ödeme, döviz alım-satım, para transferi gibi finansal işlemlerde de müşterileri ilgili ekranlara yönlendirerek işlemlerin süratle ve kolaylıkla yapılmasını sağlamaktadır.

Ziraat Bankası; dijital kanallardan sunduğu ürün ve hizmet çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmaları kapsamında tasarladığı Finansal Ajanda ile müşterilerin hesapları üzerinde gerçekleşen tüm finansal işlemlerini, hesap hareketlerini ve harcamalarını günlük olarak, konsolide ya da hesap bazında, tek ekranda kolay ve pratik bir şekilde izleyebilmelerini sağlamıştır.

Banka, kartlı sistemlerde yaptığı geliştirmelerle, Tarımsal Destekleme Ödemeleri ile KGF Teminatlı Kredilerin kart üzerinden kullandırılması, Banka Kartı ile Mobil Temassız Ödeme yapılması ve Bankkart Lira ile Öde özelliğiyle müşterilerin kazandıkları Bankkart Liraları Banka’nın dijital kanallarından, alışveriş anından hesap kesim tarihine kadar diledikleri zaman kullanabilmeleri uygulamalarını başlatmıştır.

Ziraat Bankası 2022 yılında ayrıca;

sağlamıştır.

Ziraat Bankası, “Veri Odaklı Bir Şirket Olmak” stratejisi doğrultusunda veriyi sadece iş süreçlerine değil organizasyon yapısına da entegre etmiştir.

Ziraat Bankası, geleceğin iş modeli stratejisine veri yönetişimi ve veri analitiğini entegre etmiştir.
Ziraat Bankası, verilerin uçtan uca kurumsal olarak yönetilmesini sağlamak amacıyla veri yönetişim süreçleri oluşturmuştur. Bu doğrultuda Banka; veri odaklı bir şirket olmak, veri değerine yönelik kurum kültürü oluşturmak, verinin ortak bir terminoloji ile yönetilmesini sağlamak ve veri güvenliği ile ilgili proaktif yaklaşım geliştirmek hedefli stratejiler belirlemiştir.

Ziraat Bankası, “Veri Odaklı Bir Şirket Olmak” stratejisi doğrultusunda veriyi sadece iş süreçlerine değil organizasyon yapısına da entegre etmiştir.

Veri yönetişimi ve veri analitiğinin üstün veri kalitesiyle iş süreçlerine entegrasyonu sağlanarak Banka’nın strateji, iş, uygulama, veri ve teknoloji katmanları arasında ilişkisel bir yapı tanımlanmıştır.

Karar verme mekanizmasını destekleyen veri yönetişimi ve veri analitiği Banka’nın ortak dili haline getirilmiş, şubelerin analitik verilerden doğrudan faydalanarak müşteriye doğru ürün önerilerini sunmaları mümkün kılınmıştır.

Ziraat Bankası, yenilikçi ve inovatif çözümler geliştiren girişimleri desteklemeyi sürdürmüştür.
Ziraat Bankası, fintek ve start-uplarla iş birlikleri kurulması ve yeni iş modellerinin uygulamaya alınması stratejisi kapsamında, yenilikçi ve inovatif çözümler geliştiren girişimleri 2022 yılında da desteklemiştir.

Banka 2022 yılında, Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte FİDE Fintek Hızlandırma Programı’nı hayata geçirmiştir.

Program;

alanlarında ürün veya hizmet geliştiren girişimcilere yönelik oluşturulmuştur.

Program kapsamında seçilen 11 girişimciye, önemli konu başlıklarında 15’ten fazla eğitim, 100 saatten fazla birebir mentorluk hizmeti sağlanmıştır. Program sonucunda girişimciler, 28 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen Fide Demo Day etkinliğinde girişimlerini tanıtma fırsatı bulmuşlardır.

İstanbul Finans Merkezi, Ziraat Bankası’nın değişen iş modeli içerisinde başta gelen konular arasında yer almaktadır.
Oldukça önemli bir ulusal proje olan İstanbul Finans Merkezi tamamlanma aşamasına gelmiştir. Ziraat Bankası finans sektörünün kalbinde bulunan finans merkezinde en kısa sürede yerini alarak ülkemizin geleceğine katkı sağlamak üzere çalışmaya devam etmektedir.

GELİŞMİŞ TEKNOLOJİK ALTYAPILAR

Bankacılık Yaşam Döngüsü’nün bütün aşamalarına entegre edilen güçlü teknolojik altyapılar ile çalışmalarını sürdürmek
Ziraat Bankası, bankacılık yaşam döngüsünün bütün aşamalarında uyguladığı esnek yazılım geliştirme ve yüksek bilgi güvenliği süreçleri ile teknolojik altyapısını sürekli olarak güçlendirmektedir.

Ziraat Bankası; Yapay Zekâ, Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme yöntem ve algoritmalarıyla Büyük Veri kaynaklarına erişerek yapısal ve yapısal olmayan veri analizlerini hızlı ve etkin olarak gerçekleştirebilecek, uçtan uca bir analitik yazılım platformu kurulumunu sağlamıştır. İlgili platform sayesinde Banka’da uygulanan analitik modellerin daha etkin kullanımı hedeflenmektedir.

Teknolojinin etkin kullanımı ile iş süreçlerini verimli hale getiren Banka; 2022 yılında Veri Merkezi’ni aktif yedek cihazlarla desteklemiş, Veri Merkezi için Uptime Tier 3 “Operational Sustainability” sertifikasını almış ve Siber Güvenlik Merkezi çalışmalarını tamamlamıştır. Ayrıca, Uç Nokta Güvenliği Projesi ile Banka’nın istemci bilgisayarlarında ve sunucularında gelişmiş tehditlerin önceden tespit oranının artırılması sağlanmıştır.

Ziraat Bankası, iç kontrol faaliyetlerine Yapay Zekâ/Makine Öğrenmesi temelli modelleri entegre etmiştir.
Ziraat Bankası’nın iç kontrol faaliyetleri kapsamında, kredilerin anlık kontrolü ve bilgi sistemleri kontrolleri alanında altyapısı hazırlanan Yapay Zekâ/Makine Öğrenmesi temelli modeller ile iş zekâsı araçları etkin şekilde kullanılmaktadır.

Yapay Zekâ/Makine Öğrenmesi modellerin kullanımıyla kontrol faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmanın yanı sıra anomali analizleri gerçekleştirilerek yeni risk alanlarının önceden tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Ziraat Bankası, mükemmel müşteri deneyiminin sağlanması hedefiyle iş süreçlerini en son teknolojilerle entegre ederek sürekli geliştirmektedir.

VERİMLİ VE YALIN SÜREÇLER

İş süreçlerinin en son teknolojilerle entegre edilerek sürekli geliştirilmesi
Ziraat Bankası, mükemmel müşteri deneyiminin sağlanması hedefiyle iş süreçlerini en son teknolojilerle entegre ederek sürekli geliştirmektedir.

Ziraat Bankası, operasyonel süreçlerin geliştirilmesi ve otomasyonu odaklı çalışmalarını sürdürmektedir.
Ziraat Bankası, Genel Müdürlük ve şube operasyonel süreçlerinin geliştirilmesine ve otomasyonuna yönelik çalışmalara, 2022 yılında da hız kesmeden devam etmiştir.

2022 yılı faaliyet döneminde 190 milyonun üzerinde işlem Operasyon Merkezi aracılığıyla yapılmış, şubelerdeki operasyonel yoğunluk azaltılarak çalışan verimliliği artırılmıştır.

Robotik süreç otomasyon uygulamalarında yapılan geliştirme çalışmalarıyla toplam süreç sayısı 124’e yükselmiştir.

Ziraat Bankası, müşterilerin işlem talimatlarını İnternet ve Mobil üzerinden doğrudan Operasyon Merkezi’ne iletmesini sağlayan OPİ uygulamasının, daha fonksiyonel ve kullanıcı deneyimi ile güvenliğin ön planda tutulduğu yeni versiyonunun, Dış Ticaret İşlemleri ile genişletilmesi çalışmalarına devam etmektedir.

Ziraat Bankası, kurumlarla gerçekleştirdiği sistemsel entegrasyonlarla iş süreçlerini verimli hale getirmektedir.
Ziraat Bankası, çeşitli kurumlarla gerçekleştirdiği sistemsel entegrasyonlarla iş süreçlerini verimli hale getirerek hızlandırmaktadır. Banka, 2022 yıl sonu itibarıyla toplam 1.900 kurumla entegrasyon sağlamıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan entegrasyon kapsamında bilanço, gelir tablosu ve mizanların doğrudan sistemden otomatik olarak alınabilmesi mümkün hale gelmiştir.

Kamu Gözetimi ve Muhasebe Denetim Standartları Kurumu ile Ziraat Bankası arasında gerçekleşen entegrasyonla Banka’nın tüm şubelerindeki müşterilerin bağımsız denetimden geçmiş mali tabloları ve denetim raporlarının Banka sistemi üzerinden temin edilebilmesi sağlanmıştır.

Kamu kurumlarının Banka’ya gönderdiği talimatların elektronik ortamda iletilmesine ilişkin Devlet Muhasebe Bilişim Sistemi entegrasyonu devreye alınmıştır.

Ziraat Bankası ile KOSGEB arasında sağlanan entegrasyon ile müşterilerin KOBİ vasfı taşıma durumları sorgulanabilir hale getirilmiş ve müşterilere ait bilgilerin veri tabanına kaydedilmesi sağlanmıştır. Bununla birlikte, söz konusu entegrasyon ile Banka’nın şubelerinin, müşterilere ait KOBİ niteliği, ölçeği ve KOBİ geçerlilik tarihlerini sorgulayabilmesi mümkün hale getirilmiştir.

Türkiye Noterler Birliği (TNB) ile sağlanan vekaletname sorgulama entegrasyonu ile 1 Mart 2016 tarihi ve sonrasında düzenlenen imza sirkülerinin anlık olarak sorgulanabilmesi ve belge üzerinde yer alan bilgilerin TNB sistemindeki bilgilerle karşılaştırılarak imza sirkülerinin doğruluk kontrolünün yapılabilmesi sağlanmıştır.

Mobil Uygulamalar ve Kurum İçi Sanal Asistan “Bilge” Ziraat Bankası çalışanlarının hayatını kolaylaştırmaktadır.
Ziraat Bankası, devreye aldığı ZFG Mobil platformu ile çalışanlarının günlük bankacılık işlemlerini kolaylaştırmakta, Ziraat Finans Grubu kurumsal uygulamalarına ve bilgilerine 7/24 anında erişimlerini sağlamaktadır. 2022 yılında da geliştirme çalışmaları devam eden platformda 30’u aşkın uygulama yer almakta, çalışanların da görüşleri alınarak sürekli yeni uygulamalar eklenmektedir.

Kurum İçi Sanal Asistan “Bilge”; Özlük Bilgileri, Şube ve ATM Adresi, Rehber Bilgisi, Mevzuat Bilgi Bankası, Temel Bankacılık Bilgileri gibi 25 farklı konu başlığında ve 200’e yakın alt başlıkta çalışanların sorularını cevaplamaktadır. Portal ve ZFG Mobil üzerinden erişilebilen Sanal Asistan Bilge, çalışanların desteğiyle yeni konu başlıkları eklenerek geliştirilmektedir.

İş süreçlerini mobil çözümler ile kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen Mobil Onay uygulaması ile hem şube yöneticileri hem de onay verme yetkisi olan çalışanlar, mobil cihazlarından işlemleri hızlı bir şekilde sonlandırabilmektedir. Bu sayede, müşteri onaylarının gecikmeden verilmesine ve iş süreçlerinin devamlılığına katkı sağlanmıştır. İşlem çeşitliliğinin artırılması ve yeni ekranların uygulamaya dâhil edilmesi amaçlı çalışmalar devam etmektedir.

Kart Erişim Cihazları (KEC) ile kimlik doğrulama ve işlem onaylarının müşteriler tarafından gerçekleştirilmektedir.
Ziraat Bankası, Yeni Kimlik Kartının Bankacılık Sistemine Entegrasyonu çalışmaları kapsamında, şubelerde konumlandırılan Kart Erişim Cihazları (KEC) ile müşterilerin şubelerle temaslarında kimlik doğrulama ve işlem onaylarının KEC aracılığı ile müşteriler tarafından gerçekleştirilebilmesini sağlamıştır.

GELİŞEN ORGANİZASYON VE MUTLU ÇALIŞANLAR

Gelişim Odaklı Kariyer ve Yetenek Yönetimi anlayışımız odağında çalışan deneyimini sürekli iyileştirerek güçlü kurum kültürümüze sahip mutlu çalışanlarla birlikte organizasyonel verimliliğimizi sürekli artırmak
Ziraat Bankası, Gelişim Odaklı Kariyer ve Yetenek Yönetimi anlayışı doğrultusunda çalışanlarının profesyonel gelişimlerine yatırım yapmakta; fırsat eşitliğine dayanan performans değerlendirme süreçleri ve motivasyon artırıcı uygulamalarla çalışan deneyimini sürekli geliştirmektedir. Banka bu çalışmalarla, yüzyıllara damgasını vuran güçlü kurum kültürüyle bütünleşmiş, mutlu çalışanlarla kurumsal sadakat sağlamayı amaçlamaktadır.

Ziraat Bankası, 100 yılı aşkın Bankacılık Okulu’nda edindiği tüm teknik bilgi ve tecrübesi ile Ziraat Bankası Finans ve Teknoloji Üniversitesi’ni kurmak üzere harekete geçmiştir.

Ziraat Bankası, Ziraat Bankası Finans ve Teknoloji Üniversitesi’ni kurmak üzere çalışmalara başlamıştır.
Ziraat Bankası, 100 yılı aşkın Bankacılık Okulu’nda edindiği tüm teknik bilgi ve tecrübesi ile Ziraat Bankası Finans ve Teknoloji Üniversitesi’ni kurmak üzere harekete geçmiştir. Bu girişimiyle bankacılık eğitimi alanındaki deneyimini tepe noktasına taşıyan Banka, aynı zamanda ülkemizin geleceğinin şekillendirilmesine de katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Bir İş Okulu olarak tasarlanan üniversite; 3 fakülte, Meslek Yüksek Okulu, Teknopark, Finansal Davranış Laboratuvarı gibi pek çok farklı özelliğe sahip olacaktır. Üniversitenin amacı, sadece geleceğin bankacılarını yetiştirmek değil ayrıca geleceğe yön verecek yeni şirketlerin de oluşumunu sağlamaktır.

Ziraat Bankası, “Gelişen Organizasyon ve Mutlu Çalışanlar” stratejisi çerçevesinde eğitimlere ve gelişim faaliyetlerine önem vermektedir.
Ziraat Bankası, çalışanlarının gerek mesleki bilgi ve becerilerinin gerekse kişisel yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlere ve gelişim faaliyetlerine 2022 yılında da hız kesmeden devam etmiştir.

Çalışanlarına sürekli mesleki ve kişisel gelişim olanakları sunan Banka’da, 2022 yılında kişi başı ortalama 18,8 saat sınıf içi eğitim ve 30,1 saat e-eğitim verilmiştir.

Banka yöneticilerine yönelik düzenlenen “Şube Yöneticisi Gelişim Yolculuğu” programı, Koçluk ve Mentorluk eğitimleri ile uygulamaları, “İşbaşı Eğitici Eğitimi” programı ve “Sahaya Geçen Yönetici Gelişim Yolculuğu” programı yıl boyunca devam etmiştir.

Ayrıca; Ziraat Bankası’na yeni katılan personelin Banka’yı tanıması, kurum kültürüne uyum sağlaması ve gerekli temel bilgi ve becerileri kazanması amacıyla “İlk Adım Eğitimleri”, yöneticiliğe aday çalışanlar için “Yönetici Okulu Programı”, Bireysel Performans ve Yetkinlik Değerlendirme Sistemi’ndeki verilere dayalı olarak kişiye özel eğitimler, ulusal ve uluslararası lisanslara ve sertifika sınavlarına hazırlık amacıyla “Lisanslama/Sertifika Eğitimleri” düzenlenmiştir.

Ziraat Bankası’na ilk adımını atmış Bankacılık Okulu Uzman ve Müfettiş Yardımcılarının akademik yönünü geliştirmek ve yüksek lisans diploması almalarını sağlamak üzere ülkemizin köklü bir üniversitesi olan Ankara Üniversitesi ile 2021 yılında başlatılan lisansüstü eğitim programlarına 2022 yılında da yeni katılımcılarla devam edilmiştir.

Çalışanların mevcut işlerinde kullandıkları yetkinliklerinde derinleşmelerini sağlamak amacıyla Yapay Zekâ ile Veri Bilimi ve FRM-Risk Yönetimi Sertifika Programları düzenlenmektedir. Yapay Zekâ ile Veri Bilimi kapsamında toplam 127 çalışan eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmıştır. 2022 Aralık ayında başlayan FRM-Risk Yönetimi Sertifika Programı devam etmektedir.

Ziraat Bankası, “Dijital Çözümler” stratejisi ile uyumlu olarak eğitim alanında da son teknoloji ve uygulamaları takip etmekte ve süratle kullanıma almaktadır.

Ziraat Bankası, eğitim alanında da son teknoloji ve uygulamaları kullanıma almıştır.
Ziraat Bankası, “Dijital Çözümler” stratejisi ile uyumlu olarak eğitim alanında da son teknoloji ve uygulamaları takip etmekte ve süratle kullanıma almaktadır.

Banka’nın e-eğitim kataloğu, kendisini mesleki ya da kişisel olarak geliştirmek isteyen tüm çalışanlar için ilgi çekici birçok e-eğitim, video, ses dosyası ve doküman sağlamaktadır. Ayrıca, 4.000’in üzerinde içerik barındıran Dijital Katalog tüm çalışanların kullanımına açıktır.

Banka içi paylaşımı artıran, çalışanların bilgi ve deneyimlerini tüm çalışanlara aktarmalarını sağlayan “Ziraatli-yorum” bloğu, 2022 yılı itibarıyla 18.278 çalışan tarafından kullanılmış ve bloğa 663 yazı eklenmiştir.

Banka’da staj yapan üniversite öğrencisi gençlerin gelişimine katkıda bulunmak ve stajda geçirdikleri süreyi verimli şekilde değerlendirmelerini sağlamak için yeni bir program uygulamaya alınmıştır. Programda, “Müşteri Deneyimi” yaklaşımı ile ilk günkü karşılama adımından uğurlamaya kadar öğrencilerin her günü en ince detayına kadar planlanmıştır.

Öğrencilere özel açılmış olan dijital platformda, pek çok farklı konuda 100’ün üzerinde video, e-eğitim, okuma materyali gibi içerikler öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Katılımı artırmak ve öğrenmeyi teşvik etmek için küçük yarışmalar düzenlenmekte ve programın her adımı günlük olarak mobil uygulama üzerinden takip edilebilmektedir.

Ziraat Bankası’nın kurumsal iştirak stratejisi; Ziraat Finans Grubu müşterisinin finansal ihtiyaçlarını bir bütün olarak karşılamak amacıyla entegre çözümler üretmek üzerine kurgulanmıştır.

GLOBAL BANKA

Ziraat Finans Grubu olarak faaliyette bulunulan tüm ülkelerde entegre finansal çözümler üreterek müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak
Ziraat Bankası’nın kurumsal iştirak stratejisi; Ziraat Finans Grubu müşterisinin finansal ihtiyaçlarını bir bütün olarak karşılamak amacıyla entegre çözümler üretmek üzerine kurgulanmıştır.

Banka, yurt içi iştiraklerinin yanı sıra Almanya, Bosna Hersek, Karadağ, Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan’da faaliyet gösteren yurt dışı iştirak bankalarıyla da verimlilik temelleri üzerine inşa ettiği iştirak politikası çerçevesinde iş birliği içinde çalışmaktadır.

Ziraat Bankası bu kapsamda;

2022 yılında Ziraat Finans Grubu bünyesinde teknolojik altyapı projelerini de içeren birçok çalışma yürütülmüştür.
Ziraat Bankası, yurt dışı birimlerin kullandığı ana bankacılık uygulamalarının geliştirilmesi ve bu uygulamaların Ziraat Finans Grubu standartlarına uyumlu hale getirilmesi amacıyla başlattığı Anahtar Global Projesi’ni giderek yaygınlaştırmaktadır.

Bahreyn Şubesi’nde çalışmaların tamamlanmasının ardından Londra Şubesi’nde başlatılan yazılım çalışmaları devam etmektedir. Banka’nın Özbekistan iştiraki olan Ziraat Bank Uzbekistan JSC’nin ana bankacılık uygulamalarının yenileme çalışmalarına başlanmıştır.

Yurt dışı şubeler ve iştirakler ile ortak kullanılan havale altyapısı ile Ziraat Finans Grubu içerisindeki para transferlerinin güvenli ve hızlı şekilde yapılmasını sağlayacak Finans Grubu Transfer Sistemi’nin yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmalar sürmektedir.

Sistem, 2022 yılı içinde Irak’ın da dâhil olmasıyla birlikte 6 ülkede (Azerbaycan, Bosna, Kosova, Gürcistan ve Bulgaristan, Irak) uygulanır konuma gelmiştir. Finans Grubu Transfer Sistemi’nin önümüzdeki dönemde Özbekistan’da da uygulamaya alınması hedeflenmektedir.

Ziraat Finans Grubu için belirlenmiş güvenlik standartlarına uyum sağlanması amacıyla başlatılan “Bilgi Güvenliği Standardizasyon Projesi”, Türkmenistan ve Yunanistan’da tamamlanmıştır.

Ziraat Veri Merkezi’nde yüksek performans, sürekli erişilebilirlik, güvenlik ve gelişmiş mesajlaşma özellikleri ile hizmet verilmesi amacı taşıyan “E-Posta Altyapısının Ziraat Veri Merkezine Taşınması” projesi Gürcistan, Karadağ, Özbekistan, Bosna, Londra ve Azerbaycan’da tamamlanmıştır. Aynı çalışmanın Yunanistan, Bulgaristan, Irak ve Bahreyn’de de gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Yurt Dışı Birimler İzleme ve Uyarı sistemlerinin Ziraat Finans Grubu standartlarına getirilmesi ve Türkiye’den yönetilmesi amacıyla Özbekistan’da yürütülen entegrasyon çalışmasında sona gelinmiştir.

Ziraat Bankası; Bosna, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Türkmenistan ve Özbekistan’da faaliyet gösteren yurt dışı birimlerinde İnternet ve Mobil Bankacılık kanalları; Yunanistan, Bulgaristan, Kosova, Kazakistan, Almanya ve Karadağ’da faaliyet gösteren yurt dışı birimlerinde ise İnternet Bankacılığı kanalı ile müşterilerinin finansal ürünlere online erişimini sağlamıştır. 2022 yılında ise Mobil Bankacılık uygulaması Irak’ta hayata geçirilmiştir.

PLATFORM BANKACILIĞI

Geleceğin hizmet modelleri çerçevesinde müşterilere her an ve her platformda yanlarında olacak hizmetler sunmak
Ziraat Bankası, müşterilerine ihtiyaç duydukları her an daha iyi bankacılık ve finans olanakları sağlayabilmek için tüm ekosistem ile iş birliği içerisinde yeni ürün ve hizmetler sunmaktadır.

Bu kapsamda Banka; mevcut dijital bankacılık uygulamaları üzerinden, başta üye işyerlerine özel işlem ve raporların sunulduğu Üye İşyeri Platformu, e-Devlet kapısı ve Türkiye Hayat Emeklilik Platformu olmak üzere birçok uygulamaya tek noktadan erişimi olanaklı kılmıştır.

Ziraat Bankası, Açık Bankacılık hizmetlerine ilişkin çalışmalarını tamamlamıştır.
Ziraat Bankası, Açık Bankacılık faaliyetleri kapsamında, bireysel ve kurumsal müşterilerin farklı bankalarda bulunan tüm vadesiz TL, döviz ve altın hesaplarına ait bakiyeleri ile hesap hareketlerini, rızaları dâhilinde Ziraat Mobil ve İnternet Şube’de görüntüleyebilmeleri, aynı zamanda farklı bankalarda bulunan hesapları üzerinden para transferi/ödeme işlemlerini gerçekleştirebilmelerini sağlamaktadır.

Ziraat Süper Şube’de dijital platform altyapısı çalışmaları devam etmektedir.
Ziraat Bankası; Ziraat Süper Şube müşterilerine platform altyapısı üzerinden çok farklı sektörlerden firmalarla iş birlikleri aracılığıyla bankacılık dışı ürün/hizmet sunumlarında avantajlar sağlayarak müşterilerin hayatına değer katmayı ve olumlu bir müşteri deneyimi oluşturmayı hedeflemektedir.

Banka, uygulamaya aldığı yeni özellikler ve servislerle müşterilerin ihtiyaçlarını anında ve istedikleri kanaldan karşılayabilmelerini sağlayarak bankacılık ürün ve hizmetlerine erişimi yaygınlaştırmaya ve kolaylaştırmaya devam etmektedir.

Ziraat Bankası, Sürdürülebilirlik Politikası ile uyumlu bir biçimde, insana ve çevreye saygılı bankacılık prensibi ile katma değer oluşturmayı hedeflemektedir.

SORUMLU BANKACILIK

Çevresel ve sosyal risk yönetişim ilkelerini iş modeline entegre etmek
Ziraat Bankası, Sürdürülebilirlik Politikası ile uyumlu bir biçimde, insana ve çevreye saygılı bankacılık prensibi ile katma değer oluşturmayı hedeflemektedir.

Ziraat Bankası 2022 yılında, yatırım projelerinde çevresel ve sosyal risk değerlendirmesini uygulamaya almıştır.
Ziraat Bankası, 2022 Mart ayından itibaren yatırım tutarı 50 milyon ABD doları üzerinde olan projelere yönelik kredi taleplerini, “Kredilendirme Faaliyetlerinde Çevresel ve Sosyal Etki Yönetimi Politikası” kapsamında çevresel ve sosyal açıdan değerlendirmeye tabi tutmaya başlamıştır.

Söz konusu değerlendirme, Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme Modeli (ÇSRD) üzerinden yapılmaktadır. Bu model, yerel mevzuatın yanı sıra Uluslararası Finans  Kurumu’nun (IFC) Performans Standartlarını da gözetmektedir. Çevresel ve Sosyal Risk değerlendirmesinde, müşteri riski ve proje riski bir bütün olarak ele alınmaktadır. 2022 yılında, çevresel ve sosyal açıdan değerlendirilen proje sayısı 21 olmuştur.

Tüm kredi talepleri, Çevresel ve Sosyal Etki Yönetimi Politikası’nın bir unsuru olan Finanse Edilmeyen Faaliyetler Listesi’ne göre incelenmektedir. Bu listede yer alan faaliyetlere, hiçbir koşul altında finansman sağlanmamaktadır. 2022 yılında Finanse Edilmeyen Faaliyetler (FEF) listesi nedeniyle reddedilen proje bulunmamaktadır.

21 ülkeden 45 bankanın katılım sağladığı bu sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi, Ziraat Bankası’nın ilk Çevresel, Sosyal, Yönetsel (ÇSY) bağlantılı olarak gerçekleştirmiştir.

Ziraat Bankası, 2022 yılı sendikasyon kredisini Çevresel, Sosyal, Yönetsel (ÇSY) bağlantılı olarak gerçekleştirmiştir.
21 ülkeden 45 bankanın katılım sağladığı bu kredi, Ziraat Bankası’nın ilk sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi olma özelliği taşımaktadır.

Sürdürülebilir büyüme ve sorumlu bankacılık yaklaşımı çerçevesinde temin edilen kredinin sürdürülebilirlik anahtar performans göstergeleri (ESG KPI’ları) arasında; kadın ve genç çiftçilere uygun koşullarla kullandırılacak tarım kredisi yoluyla, üretimde cinsiyet ve fırsat eşitliğine katkı sağlanması; Banka içinde sürdürülebilirlik farkındalığını artırmaya yönelik çalışan eğitimi; engelli vatandaşların bankacılık hizmetlerine erişimini daha da kolaylaştıracak şekilde şube ve ATM’lerin kullanıma uygun hale getirilmesi bulunmaktadır.

Bu kapsamda Ziraat Bankası, sürdürülebilirlik bilincini yerleştirmek üzere “Sürdürülebilirlik E-Eğitimi” hazırlayarak çalışanlarına sunmuştur.

Engelsiz Bankacılık iş kolunda 270 adet ATM ile ortopedik engelli müşterilere, 5.352 adet ATM ile görme engelli müşterilere hizmet veren Banka, önümüzdeki dönemlerde yeni ATM alımlarıyla görme engellilere yönelik ATM sayısını artırmayı hedeflemektedir.

Ziraat Bankası, Türkiye’den %100 kamu sermayeli bir finansal kuruluş tarafından çıkarılan, 600 milyon ABD doları tutarlı ve 5 yıl vadeli ilk sürdürülebilirlik tahvili ihracını 2021 yılı Şubat ayında gerçekleştirmiştir. Sürdürülebilir finansmanın başarılı bir uygulaması olan bu borçlanma ile elde edilen kaynak, ihraca konu olabilecek kredilendirme alanlarının belirlendiği “Yeşil, Sosyal, Sürdürülebilir Finansman Çerçeve Belgesi (Green, Social, Sustainable Finance Framework)”nde belirtilen çevresel ve sosyal temalı krediler için kullandırılmıştır.

Söz konusu kaynağın kullanımını gösteren Tahsis Raporu (Allocation Report) ve kaynak ile finanse edilen kredilere/projelere dair etki ölçümünün belirtildiği Etki Raporu (Impact Report), çerçeve belgede belirtildiği üzere ihracı takip eden bir yıl içerisinde hazırlanarak Ocak 2022 itibarıyla Ziraat Bankası web sitesinde yayımlanmıştır.

Ziraat Bankası sürdürülebilir nitelikli kredilerini çeşitlendirmeye devam etmiştir.
Ziraat Bankası, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik kapsamlı kredi ürünleri olan “Yeşil Ev Kredisi” ve “Yeşil Taşıt Kredisi” kullandırımlarına devam etmiştir. 2022 yılında bu ürünlere “Konutlarda Isı Yalıtım Kredisi”, “GES/Çatı GES/Lisanslı GES Yatırım ve İşletme Kredileri” eklenmiştir.

Ziraat Bankası Sıfır Atık Yönetimi Sistemi oluşturma çalışmalarını sürdürmektedir.
12 Temmuz 2019 tarihli “Sıfır Atık Yönetmeliği” gereğince; Ziraat Bankası’nın yurt genelindeki tüm hizmet binaları ayrı birer “Tesis” olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Entegre Çevre Bilgi Sistemi’ne (EÇBS) tanımlanmıştır.

Bu kapsamda Banka, “Tesis” olarak sisteme tanımlanan yurt genelindeki toplam 1.827 hizmet binası için “Sıfır Atık Belgesi” başvurusunda bulunmuş, 69 ildeki toplam 1.371 hizmet binası için “Belge” almıştır. Geriye kalan 12 ildeki 438 hizmet binası için yapılan belge başvurularının da kısa sürede İl Çevre Müdürlüklerince onaylanması beklenmektedir.

Çevre kirliliğini azaltmak ve kâğıt tasarrufu sağlamak amacıyla, 2022 yılında 1,7 milyon müşteriye bilgilendirme yapılarak makbuz tercihi “istemiyorum” olarak değiştirilmiş bu sayede kâğıt yazdırma maliyetinden tasarruf edilmiştir.

Ziraat Bankası 2022 yılında da iş süreçlerinde yaptığı geliştirmelerle sorumlu bankacılığa katkı sağlamıştır.
Çevre kirliliğini azaltmak ve kâğıt tasarrufu sağlamak amacıyla, 2022 yılında 1,7 milyon müşteriye bilgilendirme yapılarak makbuz tercihi “istemiyorum” olarak değiştirilmiştir. ATM makbuz tercihleri menüsüne “e-posta gönderilsin” seçeneği eklenerek makbuzlara elektronik ortamdan ulaşılması sağlanmıştır.

İhracat Kabulü Belgesi işlemlerinin (İBKB) İnternet Bankacılığından yapılabilmesinin sağlanmasıyla Banka şubelerinde 6 ayda 26.227 adet kâğıt yazdırma maliyetinden tasarruf edilmiştir.

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’ne fiziki olarak gelen ve şubeler tarafından merkeze gönderilen haciz, tedbir ve mevduat araştırma işlemlerine ilişkin cevap yazıları ilgili kurumlara fiziki olarak kargo ile gönderilmekte iken, söz konusu yazıların KEP üzerinden otomatik gönderimi sağlanmıştır. Yıllık 252.000 adet gönderim elektronik ortama taşınmış, böylece yıllık yaklaşık 504.000 adet kâğıt ve 252.000 adet kargo poşeti tasarrufu ile sürdürülebilirliğe katkı verilmiştir.

Birim ve şube arşivlerinde muhafaza edilen, yasal saklama süreleri sona ermiş evrak ve atık kâğıtlar, geri dönüştürme amaçlı olarak anlaşmalı yetkili firmalara iletilmektedir. Bu kapsamda 2022 yılında yaklaşık 945 ton atık kâğıdın geri dönüşümü sağlanmıştır.

Ziraat Bankası müşterilerinin, Sıra Çağrı Sistemi üzerinden cep telefonları ile QR kodu okutarak sıra numarası alabilmesi sağlanmıştır. Müşteriler QR kodu ile sıra numarası aldığında fiziki olarak bilet üretilmemekte ve sıra numarası sadece müşterinin cep telefonu ekranı üzerinde yer almaktadır. Şubelerde günlük üretilen sıra numarası hacmi dikkate alındığında, dijital sıra biletleri ile dijitalleşmenin yanı sıra Banka’nın çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik kapsamındaki çalışmalarına da katkı sunulmuştur.

Ziraat Bankası, tükettiği enerjiyi Türkiye’nin yenilenebilir kaynaklarından kullandığını I-REC sertifikası ile belgelemiştir.
Sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji dönüşümü her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Bankacılık ve finans sektörünün müşterilerine sağladığı 7/24 dijital hizmetler, elektrik enerjisi tüketimini artırmaktadır.

Enerji yatırımı ve kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla, üretilen yenilenebilir enerjinin toplam miktarını belgeleyen ve tüketicilerle eşleştirilmesini sağlayan I-REC Standardı, üretilen her 1 MWh elektriğin, kaynağından başlayarak takip edilmesini ve nihai tüketiciye kadar izlenebilmesini mümkün kılmaktadır. I-REC Standardı; Güney Amerika, Asya ve Afrika ülkelerinin 44’ünde kullanılan ve Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri tarafından uluslararası ticaret ve finans sektöründe karbon ayak izi ölçümü ve ispatında kabul edilen yenilenebilir enerji kayıt sistemidir.

Ziraat Bankası, doğayı ve gelecek nesilleri korumak için Türkiye’nin yenilenebilir enerji dönüşümüne büyük önem vermektedir. Banka, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine sağladığı finansman desteklerinin yanı sıra 2022 yılında Genel Müdürlük, iştirakler ve şubelerinin 50.000 MWh’lik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik ederek sürdürülebilirlik çalışmalarında ve yeşil dönüşüme geçiş sürecinde ulusal ve uluslararası pazar için önemli bir adım atmıştır.

Elektrik tüketiminden kaynaklı karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen Ziraat Bankası, bu doğrultudaki çalışmalarını dünyada en yaygın kullanılan yenilenebilir enerji sertifikası olan I-REC (The International REC Standard) sertifikası ile belgelemiştir.

 

up
down